din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2538 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Cabinet medical individual. Anulare decizie de impunere. Plata sumei reprezentand impozit pe cladiri

Cabinet medical individual. Anulare decizie de impunere. Plata sumei reprezentand impozit pe cladiri

  Publicat: 10 Oct 2012       14562 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
In baza actelor si lucrarilor dosarului,constata si retine urmatoarele :
Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 1 august 2011 si inregistrata sub nr..... /114/2011 reclamanta.....,cu domiciliul in municipiul.....,judetul Buzau,in calitatea de persoana fizica care exercita profesia de medic stomatolog in comuna.....,judetul Buzau, sub forma de Cabinet medical individual .......,fara personalitate juridica, a chemat in judecata pe paratii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI......si PRIMARIA COMUNEI .......I,reprezentata prin Primar.....,solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei de impunere,emisa de Comuna .....Serviciul impozite si taxe locale,sub nr.1843 din 7 martie 2011 si a Adresei Primariei comunei ......nr.16 din 24 martie 2011, precum si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata .

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

In motivarea cererii sale,reclamanta a aratat ca,in fapt,exercita profesia de medic stomatolog-persoana fizica autorizata,in forma de organizare cabinet medical individual,fara personalitate juridica,neinregistrat la Registrul Comertului,in cadrul unei cladiri inchiriate,in baza unui contract de inchiriere incheiat cu Primaria comunei...... In baza Deciziei de impunere nr.1843 din 7 martie 2011,Comuna .....a dispus obligarea la plata a Dispensarului - Cabinet medical ......la suma totala de 5 250 lei,reprezentand impozit pe cladiri si penalitati la suma datorata,cu doua transe de plata .
In conditiile in care a inteles sa solicite lamuriri dar nu i s-a raspuns,a formulat o contestatie,inregistrata la Primaria comunei .....sub nr.2553 din 30 martie 2011.Ca temei legal Primaria comunei ....a invocat dispozitiile art.249 alin.(3) din Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare,avand in perspectiva si calcularea impozitului si a taxei pe cladiri in perioada 1 ianuarie 2007-7 martie 2011.
In cauza,insa,sustine reclamanta,nu sunt indeplinite conditiile avute in vedere de art.249 alin.(3) din Codul fiscal,intrucat Cabinetul medical individual nu este persoana juridica. Aceasta forma de exercitare a profesiei nu are personalitate juridica distincta,nefiind societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului.
Normele metodologice la art.248 din Codul fiscal dispun ca medicii neorganizati ca societati comerciale sunt considerati contribuabili si persoane fizice. Astfel,la lit.b) sunt nominalizate ca si contribuabili persoanele fizica care exercita orice profesii liberale,cum sunt cele medicale,de avocatura,notariale,de expertiza contabila,de expertiza tehnica,de consultanta fiscala sau alte profesii asemanatoare, desfasurate in mod autonom,in conditiile legii,si care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului persoana juridica.
Codul de identificare fiscala,la care parata face referire in raspunsul sau, serveste doar pentru buna desfasurare a relatiei dintre contribuabil si organul fiscal, asa cum prevad dispozitiile Ordinului MFP nr.1346 din 14 august 2006,astfel ca nu exista temei legal pentru asimilarea reclamantei,care desfasoara o activitate liberala - servicii medicale sub forma unui cabinet medical individual - cu o persoana juridica in contextul art.249 alin.(3) din Codul fiscal.
Reclamanta nu si-a motivat in drept cererea de chemare in judecata .
In termenul legal,in temeiul dispozitiilor art.115-118 din codul de procedura civila,parata Primaria comunei .......a formulat intampinare,in cuprinsul careia a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata,invocand urmatoarele motive:
In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca doamna dr......, reprezentanta Cabinetului Medical,avea obligatia de a achita impozitul pe cladirea inchiriata in vederea desfasurarii activitatii,motiv pentru care s-a luat masura recalcularii impozitelor declarate de contestatoare.
Parata a aratat ca,motivele invocate de reclamanta,in sensul ca acest impozit este datorat strict de catre persoanele juridice asa cum se precizeaza la art. 249 alin.(3) din Codul fiscal sunt neintemeiate,deoarece Cabinetul medical individual are atribuit cod unic de inregistrare si certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau. Ori,dispozitiile art.249 alin.(3) din Codul fiscal se refera inclusiv la persoanele juridice autorizate,care sunt asimilate societatilor comerciale,deoarece realizeaza venituri (exclusiv salariale) si deci platesc impozit pe venit.
Organele de specialitate din cadrul primariei comunei .....pot oricand constata,in termenul legal de prescriptie de 5 ani,diferente de impozite si taxe conform art.91 alin.(19 si (29 din codul de procedura fiscala.
Din actiunea reclamantei reiese faptul ca aceasta recunoaste ca acest impozit trebuie achitat catre Primaria comunei......,invocand doar faptul ca unitatea medicala nu detine statutul de persoana juridica.
Pentru dovedirea sustinerilor sale,parata a depus la dosarul cauzei,in copie,Adresa Camerei de Conturi Buzau nr.619 din 26 aprilie 2011,Decizia nr.04 din 19 aprilie 2011.modul de calcul al impozitului,precum si Decizia de impunere nr.1843 din 7 martie 2011.
Examinand intregul material probator administrat in cauza,in contextul dispozitiilor legale incidente,tribunalul constata si retine ca actiunea formulata de reclamanta .....pentru Cabinetul medical individual ......este intemeiata,pentru considerentele ce se vor arata in continuare :
Reclamanta .....exercita profesia de medic stomatolog,in forma de organizare cabinet medical individual,fara personalitate juridica,inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub numarul de identificare 081017 din 25 februarie 2004,in cadrul unui spatiu cu destinatia de cabinet medical,inchiriat in baza unui Contract de inchiriere incheiat cu Consiliul Local al comunei ......la data de 1 octombrie 1999, prelungit ulterior prin acte aditionale la acest contract .
Prin Decizia de impunere pentru creante ale bugetului local nr.22 din 7 martie 2011,inregistrata la Primaria comunei .....sub nr.1843 din 7 martie 2011, Serviciul Impozite si Taxe Locale .....a stabilit in sarcina reclamantei obligatia de plata a unui impozit pe cladiri in suma totala de 3 458 lei, invocand in acest sens dispozitiile art.249 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Reclamanta a contestat aceasta decizie,insa contestatia i-a fost respinsa cu Adresa nr.16 din 24 martie 2011,Primaria comunei .....invocand Adresa Camerei de Conturi Buzau nr.619 din 26 aprilie 2011,dar si faptul ca in forma de organizare cabinet medical individual functioneaza asemanator unei societati comerciale si nu unei persoane fizice.
Potrivit dispozitiilor art.249 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,invocat de parati,``Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate,inchiriate,date in administrare ori in folosinta, dupa caz,persoanelor juridice,altele decat cele de drept public,se stabileste taxa pe cladiri,care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri``.
Rezulta din aceste dispozitii legale ca taxa pe cladiri se datoreaza numai de persoanele juridice care au in folosinta o cladire proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale,ea nefiind instituita si in sarcina persoanelor fizice
In referire la exercitarea profesiei de medic dentist in Romania, tribunalul retine ca,potrivit dispozitiilor legale in vigoare,prestatorii de servicii de medicina dentara isi pot desfasura activitatea ca persoane juridice - societati comerciale cu obiect unic de activitate serviciile de asistenta stomatologica sau ca persoane fizice - titulari ai cabinetelor medicale individuale de medicina dentara ori medici dentisti inregistrati ca persoane fizice independente.
Ordonanta Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale stabileste in art.1 alin.(3) ca
``Profesia de medic,ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme :a)cabinet medical individual;b)cabinete medicale grupate; c)cabinete medicale asociate;d)societate civila medicala``.
Cabinetul medical individual poate fi infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea in respectiva unitate,intrucat aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica distincta,ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale.
In acelasi timp,tribunalul retine ca,potrivit art.9 alin.(1) din OG nr.124/ 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,``Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza liberei initiative``, iar potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, ``Contribuabilii,persoane fizice,care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative, precum si cei care exercita in mod autonom sau prin asociere orice profesie libera sunt :... b) persoanele fizice care exercita orice profesii,cum sunt cele : medicale,de avocatura,notariale,de expertiza contabila,de expertiza tehnica,de consultanta fiscala...sau alte profesii asemanatoare desfasurate in mod autonom,in conditiile legii,si care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului-persoana juridica``.
Cum reclamanta .......isi desfasoara activitatea de medic stomatolog sub forma de organizare cabinet medical individual,rezulta ca,din punct de vedere fiscal,ea nu poate fi asimilata unei persoane juridice,pentru a putea fi obligata la plata taxei pe cladiri,instituita de art.249 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Pentru toate aceste considerente,tribunalul va admite in parte actiunea formulata de reclamantul Cabinetul medical individual ......in contradictoriu cu paratii Consiliul Local al comunei .....si Primaria comunei ......prin Primar si va anula Decizia de impunere nr.1843 din 7 martie 2011,emisa de primaria comunei .....Tribunalul va respinge insa capatul de cerere privind obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata,intrucat reclamanta nu a facut dovada,cu nici un mijloc de proba,ca ar fi facut astfel de cheltuieli in cadrul procesului.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.26 din data 01.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Medic stomatolog    Persoana fizica    Persoana juridica    OG 124/1998    Medicina dentara    Societate comerciala    Legea 571/2003    Personalitate juridica    Impozit    Taxa pe cladiri    Cabinet medical individual    Registrul Comertului    Contract de inchiriere    Penalitati pe zi de intarziere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Transformare daune cominatorii in daune compensatorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr.56 din data 17.05.2011Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Un medic stomatolog care difuzeaza gratuit fonograme in cabinetul sau privat nu realizeaza o ´┐Żcomunicare publica´┐Ż in sensul dreptului Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro