din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2091 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Inregistrare, autorizare societate nou infiintata

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata

  Publicat: 22 Oct 2012       2683 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Prin cererea inregistrata sub nr.5581/113/3 noiembrie 2011 petenta S.C. ´┐ŻC.P.´┐Ż S.A. V, judetul B, a solicitat ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate legalitatea hotararii asupra divizarii, precum si a actului constitutiv si sa se dispuna inregistrarea acestora in registrul comertului, precum si a urmatoarelor modificari generate de divizare; inregistrarea si autorizarea societatii nou infiintate SC S. SA, cu sediul in T, tarlaua x, judetul B; inregistrarea actului aditional de modificare a actului constitutiv al SC C.P. Braila SA privind diminuarea capitalului social si publicarea actului modificator al SC C de P B SA, actului constitutiv al SC S. SA si dispozitivul hotararii judecatoresti pronuntate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act adoptat de organele de stat,
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act adoptat de organele de stat,
Divizare a societatilor comerciale prin care aceasta transfera mai multor societati ansamblul patrimoniului sau.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Sinonime - Active corporale, Imobilizari fizice, Imobilizari tangibile, Investitii materiale.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Tribunalul Braila, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a respins ca nefondata cererea formulata de petenta S.C. ``C.P.`` S.A. V, judetul B.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca prin hotararea nr. 1/02.05.2011 AGE a A din SC C.P . B SA a aprobat divizarea de principiu a SC C.P. B SA, renuntand la numirea unui expert contabil in vederea examinarii proiectului de divizare si intocmirii raportului scris de catre actionari; ca la data de 14.09.2011 proiectul de divizare a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 3486/14.09.2011. S-a mai retinut ca prin Hotararea nr.1/24.10.2011 AGE a Asociatilor din SC C.P. B SA a aprobat infiintarea SC S. SA, proiectul de divizare, actul constitutiv al noii societati SC S. SA , precum si diminuarea capitalului social al SC C.P. Braila SA si ca prin actul aditional la Hotararea nr.1/24.10.2011 AGEA din SC C.P. B SA a adus modificari actului constitutiv al SC C.P. B SA referitoare la capitalul subscris, restructurarea capitalului social, repartizarea actiunilor si valoarea unei actiuni .
In drept, tribunalul a retinut ca in baza art.148 alin.1 lit.f din Ordinul nr.2594/2008 cererea privind inregistrarea fuziunii/divizarii va fi insotita de:
f) hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizarii, in original si ca din actele depuse la dosarul cauzei rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.148 al 1 lit f din Ordinul nr. 2594/2008 raportate la disp.art.239 al 1si 246 al 1 din Legea nr. 31/1990 ,conform carora divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte .
Prima instanta a constatat ca societatea nou infiintata SC S. SA, care se afla in curs de constituire a dobandit anticipat capacitate de folosinta restransa in ceea ce priveste drepturile si obligatiile de care depinde valabila constituire, nu a hotarat de principiu asupra divizarii si nici nu a aprobat prin hotarare proiectul de divizare .
Impotriva mentionatei hotarari, in termenul legal, petenta S.C.``C.P.`` S.A. a declarat recurs invocand nelegalitatea (art.304 alin.1 pct.9 C.proc.civ.) si netemeinicia.
Recurenta a sustinut ca prima instanta a facut o aplicare gresita a art.148 alin.1 lit.f din Ordinul nr.2594/2008, art.239 alin.1 si art.246 alin.1 din Legea nr.31/1990, in sensul ca divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, ca S.C. S. SA nu a hotarat in principiu asupra divizarii si nici nu a aprobat prin hotarare proiectul de divizare . In dezvoltarea acestui motiv s-a sustinut ca S.C. S. SA este o societate noua care urma sa se infiinteze prin reorganizarea unei alte societati in urma divizarii in conditiile art.2501 din Legea nr.31/1990, ca din cuprinsul hotararii nr.1 din 24 octombrie 2011, rezulta ca au votat in unanimitate atat viitorii actionari a S.C. S. SA, cat si cei ai SC CP SA, fiind de acord cu infiintarea S.C. S. SA, cu actul constitutiv al S.C. S. SA si cu proiectul de divizare in forma publicata in Monitorul Oficial. S-a mai sustinut ca S.C. S. SA are capacitate de folosinta numai dupa inregistrarea in evidentele Oficiului registrului comertului, deoarece s-a urmarit infiintarea ei prin divizare, ce consta in desprinderea partiala si transferul patrimoniului de la S.C. ``C.P.`` SA, situatie in care proiectul de divizare si aprobarea divizarii se hotarasc doar de catre actionarii societatii care se divide, care de altfel se regasesc ca actionari in ambele societati. Recurenta a precizata ca in cauza de fata este necesara doar hotararea actionarilor societatii ce se divizeaza, conform art.246 alin.1 din Legea nr.31/1990.
Recursul nu este fondat;
Verificand sentinta recurata prin prisma criticilor aduse si din oficiu, conform art.3041 C.proc.civ., Curtea constata ca prima instanta a stabilit corect situatia de fapt si a facut o interpretare si aplicare corecta a art.148 alin.1 lit.f din Ordinul nr.2594/2008, art.239 alin.1 si art.246 alin.1 din Legea nr.31/1990.
Textul art.148 alin.1 lit.f din Ordinul nr.2594/2008 prevede ca cererea de inregistrare a divizarii va fi insotita de ``hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizarii, in original``.
Potrivit art.239 alin.1 si 3 din Legea nr.31/1990; ``(1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.(2)a´┐Ż´┐Ż(3) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita``.
In cauza de fata, recurenta S.C. ``C.P.``SA V, judetul B prin hotararea nr.1/2 mai 2011 a aprobat divizarea partiala a S.C. C.P. SA si infiintarea unei societati comerciale, in conditiile din proiectul de divizare nr.3844/26 august 2011(fila 8-10 dosar fond). Ulterior, prin hotararea nr.1 din 24 octombrie 2011 SC C.P. SA (fila 27 dosar fond), a aprobat infiintarea SC S. SA cu sediul in localitatea T, judetul B, actul constitutiv al societatii infiintate, proiectul de divizare nr.3844/26 august 2011, transmiterea partii din patrimoniu care se divizeaza, ca un intreg, catre SC S. SA, societate ce se va infiinta prin divizare, data de referinta a bilantului de divizare fiind 30 iulie 2011.
Critica recurentei referitoare la faptul ca nu se impunea ca noua societate care urma sa ia fiinta prin divizare partiala, neavand capacitate de folosinta nu putea hotari, in principiu, asupra divizarii nu este intemeiata. Din dispozitiile legale citate mai sus rezulta obligatia ambelor societati de a prezenta hotararea privind aprobarea divizarii partiale si respectiv hotararea de aprobare a infiintarii a SC S. SA prin divizare, in original. Faptul ca hotararea nr.1 din 24 octombrie 2011 a fost votata in unanimitate atat de viitorii actionari ai SC S. SA, cat si de cei ai SC C.P. SA nu acopera cerinta impusa de lege, cerinta ce consta in depunerea in original a hotararilor celor doua societati.
Este de necontestat ca prin hotararea nr. 1 din 24 octombrie 2011 (fila 27 dosar fond) recurenta a aprobat infiintarea S.C. S. S.A.
In ceea ce priveste data dobandirii capacitatii de folosinta Codul civil care a intrat in vigoare la data de 1 octombrie 2011, prevede in art. 205 alin.3 ca persoanele juridice pot, ``chiar de la data actului de infiintare, sa dobandeasca drepturi si sa isi asume obligatii, insa numai in masura necesara pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil``.
In speta, corect a retinut prima instanta ca societatea a carei infiintare a fost aprobata prin hotararea nr.1 din 24 octombrie 2011, respectiv S.C. S. SA are capacitate de folosinta si ca pentru a lua fiinta in mod valabil se impunea sa hotarasca, de principiu, asupra divizarii si sa aprobe prin hotarare proiectul de divizare .
Nici in fata primei instante si nici in recurs nu s-a facut dovada respectarii dispozitiilor art.246 alin.1 din Legea nr.31/1990. Textul prevede ca ``In cel mult 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform art.242 alin.(2) adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei."
Din dispozitiile legale mai sus-citate, si anume art.239 alin.3 din Legea nr. 31/1990, rezulta ca, in cazul in care se infiinteaza prin divizare o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 pentru forma de societate convenita, in speta, societate pe actiuni .
Textul art.8 alin.1 lit.d din Legea nr. 31/1990 prevede ca actul constitutiv al societatii pe actiuni va cuprinde: a´┐Ż´┐Ż(d) ``capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia``.
In speta, din proiectul de divizare nr.3244/26.08.2011 (filele 8-10 dosar fond), rezulta ca structura patrimoniului SC S. SA este alcatuita din imobilizari corporale 25.392.386 lei, active circulare 10.696.105 lei (total activ 36.088.491 lei), capitaluri proprii 122.810 lei, datorii 29.329.134 lei si venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 6.636.547 lei (total pasiv 36.088.492 lei).
Actul constitutiv al SC S.SA (filele 28-32 dosar fond) prevede un capital social de 90.144 lei aport in numerar integral subscris si varsat.
Rezulta ca actul constitutiv redactat de viitorii asociati ai SC S. SA, C.S. si C. R. nu concorda cu prevederile proiectului de divizare, aprobat de AGEA C.P.nr.1/24.10.2011, AGEA in care au participat si cei doi viitori asociati.
In raport de cele expuse mai sus, recursul declarat de petenta SC C.P. SA nefiind fondat, urmeaza ca in temeiul art.312 alin.1 C.proc.civ. sa fie respins.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Braila    Contencios administrativ    Proiect de divizare    Imobilizari corporale    Active circulare    Capital propriu    Asociat    Persoana juridica    Legea 31/1990    Expert contabil    Bilant de divizare    Capital social    Repartizare actiuni    Capital subscris    Fuziune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta ´┐Żinscrisuri noi´┐Ż
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului ´┐Ż masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN