Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Procedura (869)


    Articole   CJUE precizeaza domeniul de aplicare al normelor care guverneaza recunoasterea de catre statele membre a hotararilor privind procedurile de insolventa
  Dupa deschiderea unei proceduri principale de insolventa intr-un stat membru, autoritatile competente ale unui alt stat membru sunt tinute, in principiu, sa recunoasca si sa execute toate hotararile care privesc procedura respectiva MG Probud, intreprindere din sectorul constructiilor cu sediul social in Polonia executa, prin intermediul unei sucursale din Germania, lucrari de constructie in aceasta din urma tara. In 2005, MG Probud a fost declarata insolventa de o instanta poloneza.
   Data aparitiei: 21 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Recurs Comercial. Reorganizare judiciara si faliment. Deschiderea procedurii insolventei
  Conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 85/2006 scopul procedurii insolventei este acoperirea pasivului debitorului.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Procedura insolventei. Exceptia de neconstitutionalitate. Sesizarea Curtii Constitutionale. Efecte
  Judecatorul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei, in situatia in care dispozitiile a caror neconstitutionalitate se invoca, au facut obiectul cel putin unei decizii pronuntata de Curtea Constitutionala.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Procedura falimentului. Preluarea bunului societatii comerciale falite, in contul creantei. Suportarea cheltuielilor de procedura
  Dispozitiile art. 117 din Legea nr. 85/2006 nu interzic preluarea bunului in contul datoriei, impunandu-se doar clarificarea suportarii cheltuielilor de procedura, creditoarea datorand, cel putin partial, pe acelea care sunt inscrise la pct. 1 al art. 121 din Legea nr. 85/2006.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Inchiderea procedurii insolventei, la cererea lichidatorului
  Potrivit prevederilor art. 131 din Legea nr. 85/2006 modificata in orice stadiu al procedurii, daca in averea debitorului nu exista bunuri sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta prin care va inchide procedura si va radia societatea debitoare din registrul in care a fost inscrisa.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Fond Comercial - Art. 138 din Legea nr. 85/2006
  Prin Cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 23/88/2009, reclamanta ..., Tulcea, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. ... S.N.C. Tulcea a chemat in judecata pe paratii ..., solicitand atragerea raspunderii patrimoniale a acestora, pentru suma de 1.094 lei, reprezentand valoarea totala a creantelor admise impotriva debitoarei si nerecuperate, in procedura de faliment.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Comunicarea actelor de procedura in procedura insolventei
  In cazul in care citatia cuprinde un alt nume decat cel al debitoarei, iar sediul societatii este indicat gresit cu ocazia comunicarii cererii catre debitor potrivit art. 33 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 intervine sanctiunea nulitatii actului de procedura.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Cerere de deschidere a producerii insolventei. Schimbarea sediului debitoarei pe parcursul judecatii. Instanta competenta sa solutioneze cererea
  Conform art. 6 din Legea nr. 85/2006, toate procedurile prevazute de lege, cu exceptia recursului declarat impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic in exercitarea atributiilor prevazute de art. 11, sunt de competenta exclusiva a tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul debitorului, astfel cum figureaza acesta in Registrul Comertului, respectiv in Registrul Societatilor Agricole sau in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Anulare transfer patrimonial incheiat prin debitarea contului falitei de catre parata banca
  Odata deschisa procedura falimentului, recuperarea creantelor se face numai in baza dispozitiilor Legii nr. 85/2006, legea interzicand desfasurarea unei proceduri paralele (actiuni judiciare si executari silite) pentru realizarea creantelor asupra patrimoniului debitorului.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Actiune in declararea simulatiei
  Prin Cererea adresata acestei instante si inregistrata sub nr. ..., reclamantii P.C. si P.C. au chemat in judecata pe paratii P.I. si P.M. si B.V. si B.M. pentru simulatie act.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Renuntarea la calea de atac a recursului in cazul unei societati comerciale in procedura insolventei
  Facturile acceptate la plata nu fac dovada unei creante certe, lichide si exigibile in sensul art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006.
   Data aparitiei: 13 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Inadmisibilitate pentru lipsa procedurii concilierii directe
  Prin cererea inregistrata sub nr. 2384/88/17 septembrie 2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta S.C. ... S.R.L. ..., judetul Tulcea, a chemat in judecata pe parata S.C. ... S.R.L. ... judetul Tulcea, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna rezilierea Contractului nr. 95/12.12.2004 incheiat intre parti;
   Data aparitiei: 13 Ianuarie 2010

    Articole   Ce modificari aduce legea 277/2009 in procedura insolventei
  Legea nr. 277/2009 da, printre altele, o noua definitie a insolventei, astfel incat datoriile sa indeplineasca toate cele trei conditii prevazute de lege: datoriile sa fie certe, lichide si exigibile, nu doar sa fie mai veche de 30 de zile de la scadenta.
   Data aparitiei: 17 Iulie 2009

    Articole   Judecatorul-sindic in procedura insolventei. Competenta teritoriala si Atributii
  Potrivit art. 5 din Legea 85/2006 organele care aplica procedura insolventei sunt: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul judiciar si lichidatorul.
   Data aparitiei: 15 Iulie 2009

    Legislatie   Legea nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator
  Legea nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22/05/2006
   Data aparitiei: 17 Martie 2009

    Legislatie   Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Actualizata 2008
  Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Actualizata 2008. Modificata prin: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006; - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008.
   Data aparitiei: 16 Martie 2009

    Articole   Infractiunea de abuz de incredere
  Infractiunea de abuz de incredere este prevazuta si pedepsita de art. 256. Cod Penal si este definita ca fiind , insusirea unui bun mobil al altuia , detinut cu orice titlu , sau dispune de acest bun pe nedrept , ori refuzul de a-l restitui , se pedepseste inchisoare de la 3ani sau cu zile amenda .
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Jurisprudenta   Magistrat. Neindeplinirea conditiilor de numire in functie. Conditia bunei reputatii. Hotararea C.S.M. de eliberare din functie. Caracterul nediscipli
  Legea 92/1992, art.46 lit.c),, art.124-131. Carta europeana privind Statutul judecatorilor, art.7
   Data aparitiei: 12 Iunie 2007

    Jurisprudenta   Procedura concilierii prealabile. Conditii de fond si forma
  Prevederile art.7201C.proc.civ. privind efectuarea concilierii prealabile, In litigiile comerciale evaluabile In bani, sunt obligatorii, In schimb termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor, cat si continutul concret al Inscrisurilor sunt recomandate In articolul mentionat Incepand cu alineatul 2 dar nu reprezinta conditii cerute imperios de lege,astfel ca nerespectarea unora dintre acestea nu atrage automat nulitatea concilierii prealabile ci numai daca partea dovedeste o vatamare.
   Data aparitiei: 25 Mai 2007

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei: