din anul 2007, atuul tau de DREPT!
693 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Hotarare CJUE: France Telecom a beneficiat de un ajutor de stat incompatibil cu piata comuna, in fiecare an in perioada 1994-2002

Hotarare CJUE: France Telecom a beneficiat de un ajutor de stat incompatibil cu piata comuna, in fiecare an in perioada 1994-2002

  Publicat: 08 Dec 2011       4073 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Decizia Comisiei prin care se constata existenta acestor ajutoare si prin care se dispune recuperarea lor este valida

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale

Aceasta cauza este legata de evolutia statutului France Telecom in cadrul liberalizarii sectorului telecomunicatiilor. In prezent societate pe actiuni de drept francez, France Telecom a fost constituita la 1 ianuarie 1991 ca persoana juridica sui generis de drept public. In 1998, France Telecom a fost transformata in intreprindere nationala in care statul detinea, la data faptelor aflate la originea prezentului litigiu, direct sau indirect, peste jumatate din capitalul social.

Taxa profesionala aplicabila in Franta este un impozit local datorat in fiecare an de persoanele fizice sau juridice care desfasoara in mod obisnuit o activitate profesionala independenta. Prin derogare de la regimul taxei profesionale, au fost instituite doua regimuri fiscale succesive in favoarea France Telecom, si anume un regim tranzitoriu, aplicabil de la 1 ianuarie 1991 pana la 31 decembrie 1993, urmat de un regim definitiv, aplicabil incepand cu 1 ianuarie 1994. Acest din urma regim a fost abrogat la 31 decembrie 2002.

Regimul tranzitoriu (1991-1993) prevedea ca France Telecom nu trebuia sa fie supusa decat la plata impozitelor si a taxelor efectiv suportate de stat . In consecinta, France Telecom nu datora nici impozitul pe profit, nici impozite locale, printre care taxa profesionala. In schimbul acestei exonerari, France Telecom trebuia sa plateasca o contributie forfetara stabilita anual prin lege.

Regimul definitiv (1994-2002) (denumit in continuare ``regimul special de impozitare``) prevedea ca incepand cu 1 ianuarie 1994, societatii France Telecom i se aplica regimul fiscal de drept comun, cu exceptia impozitelor directe locale, printre care taxa profesionala. In ceea ce priveste aceasta din urma taxa, societatii France Telecom i se aplica o cota nationala.

Aceste doua regimuri au fost examinate de Comisie care, la 2 august 2004, a adoptat o decizie1 conform careia regimul tranzitoriu nu constituia ajutor de stat . In schimb, Comisia a considerat ca regimul special de impozitare aplicabil in perioada 1994-2002 a instituit un ajutor de stat reprezentat de diferenta dintre impozitul pe care France Telecom ar fi trebuit sa il suporte in conditiile dreptului comun si valoarea contributiilor privind taxa profesionala atribuite efectiv in sarcina sa. Acest ajutor nou, pus in aplicare in mod nelegal, era in plus incompatibil cu piata comuna. In consecinta, acesta trebuia recuperat de autoritatile franceze. Cuantumul exact care trebuia recuperat nu era stabilit in decizie, dar in aceasta se mentiona ca suma ar trebui sa se incadreze in intervalul cuprins intre 798 de milioane de euro si 1140 de milioane de euro reprezentand datoria principala, majorata cu dobanzi calculate incepand de la data la care ajutoarele in discutie au fost puse la dispozitia beneficiarului, pana la data recuperarii acestora. Autoritatile franceze si France Telecom au sesizat Tribunalul in vederea anularii deciziei Comisiei. Prin hotararea sa din 30 noiembrie 20092, Tribunalul a respins actiunile si a considerat ca in mod intemeiat Comisia a concluzionat in sensul existentei unui ajutor de stat .

France Telecom a introdus recurs la Curtea de Justitie in vederea anularii acestei hotarari.

Prin hotararea pronuntata Curtea respinge argumentele invocate de France Telecom in sustinerea recursului sau.

In opinia Curtii, Tribunalul a considerat in mod corect ca regimul special de impozitare care s-a aplicat societatii France Telecom (in perioada 1994-2002) constituia ajutor de stat .

Societatea a beneficiat in mod real de o impozitare mai redusa in legatura cu taxa profesionala si, in consecinta, de un avantaj, direct legat de caracteristicile proprii regimului special de impozitare care i-a fost aplicat. In special, France Telecom a beneficiat de un tratament fiscal specific la nivel national, caracterizat prin faptul ca taxa profesionala era calculata pe baza unei cote medii ponderate in raport cu diverse cote aplicabile in diferitele colectivitati locale, in timp ce cotele aplicate celorlalte intreprinderi erau cele votate anual de aceste colectivitati. In plus, societatii France Telecom i se aplica o cota unica a taxei profesionale doar la locul sediului sau principal, in timp ce celorlalte intreprinderi li se aplicau cote diferite de impozitare votate de colectivitatile locale pe teritoriul carora acestea detineau sedii. De asemenea, societatii France Telecom i se aplica o cota de 1,9 % in loc de 8 %, aplicabila celorlalte intreprinderi cu titlu de cheltuieli de gestiune.

Curtea confirma analiza Tribunalului conform careia acest regim special de impozitare, datorita faptului ca a acordat un avantaj societatii France Telecom, a constituit un ajutor de stat, desi cuantumul exact al ajutoarelor acordate in temeiul regimului mentionat trebuia stabilit pe baza anumitor factori externi acestui regim .

Astfel, in speta este vorba despre o configuratie mixta in care existenta unui avantaj este determinata, pe de o parte, de un element fix legat de regimul fiscal special aplicat France Telecom in raport cu regimul de drept comun si, pe de alta parte, de un element variabil, in functie de factori externi, precum localizarea spatiilor sau a terenurilor France Telecom in diferitele colectivitati locale si cota de impozitare aplicabila in functie de colectivitatile avute in vedere.

In continuare, Curtea respinge argumentul formulat de France Telecom conform caruia Tribunalul nu ar fi luat in considerare regimul fiscal global care ii era aplicabil in timpul celor doua regimuri fiscale succesive. Astfel, in opinia Curtii, faptul ca cele doua regimuri au fost instituite prin aceeasi lege, nu implica faptul ca regimul fiscal aplicabil France Telecom ar fi constat in doua perioade care nu puteau fi separate, dintre care prima ar fi determinat o supraimpozitare, iar a doua, o subimpozitare. In consecinta, Curtea considera ca Tribunalul a concluzionat fara a savarsi o eroare de drept in sensul ca Comisia a refuzat in mod intemeiat sa efectueze o compensare intre cuantumurile taxei forfetare achitate de France Telecom intre 1991 si 1993, pe de o parte, si diferentele de impozitare care rezulta din regimul special de impozitare instituit in favoarea acestei societati pentru anii 1994-2002, pe de alta parte .


Hotararea in cauza C-81/10 P France Telecom/Comisia

1 Decizia 2005/709/CE a Comisiei din 2 august 2004 privind ajutorul de stat pus in aplicare de Franta in favoarea France Telecom (JO 2005, L 269, p. 30).
2 Hotararea Tribunalului din 30 noiembrie 2009, Franta/Comisia (T-427/04 si T-17/05).

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Telefonie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020