din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Raspunderea solidara a administratorilor

Raspunderea solidara a administratorilor

  Publicat: 01 Jan 2008       18203 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Comercial  


Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Raspunderea administratorilor poate fi individuala sau solidara, in functie de obligatiile ce trebuie respectate.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Dispozitiile Legii nr. 31/1990 stabilesc o serie de situatii in care raspunderea administratorilor este solidara.

Astfel, conform art. 73, administratorii raspund solidar pentru: realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi, existenţa reală a dividendelor plătite, existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere, exacta �ndeplinire a hotăr�rilor adunărilor generale, stricta �ndeplinire a �ndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

In cadrul art. 71 alin. 3 se stipuleaza ca administratorul care, fără drept, �şi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii

In conformitate cu dispozitiile art.148 alin. 4, administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, av�nd cunoştinţă de neregulile săv�rşite de aceştia, nu le comunică cenzorilor sau auditorilor financiari.

Art. 214 prevede ca, in caz de majorare a capitalului social, prin ofertă publică, administratorii sunt solidar răspunzători de exactitatea celor arătate �n prospectul de emisiune, �n publicaţiile făcute de societate sau �n cererile adresate oficiului registrului comerţului, �n vederea majorării capitalului social.

Administratorii sunt personal şi solidar răspunzători pentru operaţiunile pe care le-au �ntreprins dupa momentul dizolvarii, in temeiul art. 233 alin. 2.

Legea societatilor comerciale largeste in mod neechivoc sfera raspunderii administratorilor, indicand ca aceasta poate fi angajata si pentru pagubele produse de catre directorii societatii sau de personalul angajat.( art. 148 alin. 2).

Raspunderea administratorilor are in aceasta ipoteza un caracter subsidiar, neputand inlocui persoana, respectiv angajatul societatii, vinovata de producerea prejudiciului. Administratorii vor raspunde numai in cazul in care societatea nu a putut recupera daunele de la functionarul care a savarsit fapta respectiva.

Administratorii unei societati comerciale sunt raspunzatori, in temeiul art. 148 alin. 1 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 �de indeplinirea tuturor obligatiilor� prevazute in lege si in cadrul dispozitiilor referitoare la contractul de mandat, astfel cum indica art. 72 din Legea nr. 31/1990.

Pentru a fi exonerati de raspundere in cazul unor actiuni sau inactiuni producatoare de prejudicii, ei vor trebui sa se opuna deciziilor respective in cadrul sedintelor consiliului de administratie, cerand totodata consemnarea impotrivirii lor in registrul deciziilor consiliului de administratie( art. 148 alin. 5 din Legea nr. 31/1990). In acelasi timp, pentru a nu raspunde pentru prejudicile create, administratorii care s-au opus masurilor respective, trebuie sa comunice impotrivirea lor, in scris, cenzorilor sau auditorilor financiari. In legea franceza a societatilor comerciale din 24 iulie 1967 se prevede ca suntem in prezenta unei raspunderi individuale daca o fapta precisa poate fi imputata unui anumit administrator.

Administratorii care au lipsit de la sedintele consiliului de administratie, pot fi exonerati de raspundere pentru deciziile luate la sedintele respective, daca isi manifesta in termen de o luna impotrivirea fata de masurile in cauza prin consemnarea in registrul sedintelor consiliului si prin instiintarea, in scris, a cenzorilor sau auditorului financiar.

O alta clauza de exonerare de raspundere este cuprinsa in cadrul art. 148 alin. 4, fiind operabila in situatia in care administratorii comunica cenzorilor sau auditorilor financiari neregulile savarsite de administratorii care i-au precedat (este vorba de predecesorii imediati). In caz contrar, fostii si actualii administratori vor ramane sa raspunda solidar pentru neregulile (incalcari ale legii, actului constitutiv sau ale hotararilor adunarii generale) cauzatoare de prejudicii .

Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...