din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Dreptul Uniunii se opune unei reglementari nationale sau regionale care prevede un tratament diferit intre resortisantii tarilor terte

Dreptul Uniunii se opune unei reglementari nationale sau regionale care prevede un tratament diferit intre resortisantii tarilor terte

  Publicat: 24 Apr 2012       3167 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Dreptul Uniunii se opune unei reglementari nationale sau regionale care prevede un tratament diferit intre resortisantii tarilor terte care beneficiaza de statutul de rezidenti pe termen lung si cetatenii Uniunii in ceea ce priveste repartizarea fondurilor destinate ajutorului pentru locuinta

Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,

Uniunea recunoaste dreptul la un tratament egal al beneficiarilor unui ajutor pentru locuinta destinat sa asigure o existenta demna tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente Domnul Kamberaj, resortisant albanez, are resedinta in Italia in Provincia Autonoma Bolzano din 1994. Titular al unui permis de sedere pe durata nedeterminata, acesta a beneficiat intre anii 1998 si 2008 de un ``ajutor pentru locuinta``, contributie a provinciei pentru a ajuta chiriasii cu venituri reduse sa isi plateasca chiria. Acest ajutor este repartizat pe de o parte, intre cetatenii Uniunii, indiferent daca sunt sau nu sunt italieni, si pe de alta parte, resortisatii tarilor terte si apatrizi, cu conditia ca acestia din urma sa fie rezidenti in mod permanent si legal pe teritoriul provinciei de cel putin cinci ani si sa fi desfasurat o activitate profesionala timp de cel putin trei ani. Incepand din 2009, repartizarea fondurilor destinate acestor doua categorii a fost calculata in mod diferit pentru cetatenii Uniunii si resortisantii tarilor terte.


Prin urmare, Institutul pentru Locuinte Sociale (``IPES``) al Provinciei Bolzano a respins solicitarea de ajutor formulata de domnul Kamberaj pentru anul 2009, pentru motivul ca bugetul destinat resortisantilor tarilor terte fusese epuizat.

Domnul Kamberaj solicita Tribunale di Bolzano sa constate ca aceasta decizie de respingere constituie o discriminare contrara directivei privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung1.

Tribunale di Bolzano solicita Curtii sa se pronunte cu privire la compatibilitatea cu dreptul Uniunii a acestui mecanism de repartizare a fondurilor destinate ajutoarelor pentru locuinta care rezerva resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung un tratament defavorabil in raport cu cel de care beneficiaza cetatenii Uniunii.

Curtea subliniaza mai intai ca aplicarea unor coeficienti diferiti in repartizarea fondurilor a avut drept efect defavorizarea categoriei formate din resortisantii tarilor terte, in sensul ca bugetul disponibil pentru acoperirea solicitarilor acestora privind ajutorul pentru locuinta este mai redus si risca, asadar, sa fie epuizat mai repede decat cel destinat cetatenilor Uniunii, indiferent daca sunt sau nu sunt italieni.

In opinia Curtii, un resortisant al unei tari terte care a dobandit statutul de rezident pe termen lung intr-un stat membru2 se afla, in ceea ce priveste ajutorul pentru locuinta, intr-o situatie comparabila cu situatia unui cetatean al Uniunii, indiferent daca este sau nu este italian, care are aceleasi necesitati economice. In continuare, Curtea verifica domeniul de aplicare al directivei, in ceea ce priveste egalitatea de tratament intre rezidentii din tarile terte pe termen lung si cetatenii statului membru in care isi au resedinta cei dintai, in domeniile securitatii sociale, asistentei sociale si protectiei sociale. Intrucat legiuitorul Uniunii a urmarit sa respecte particularitatile statelor membre, aceste notiuni sunt definite de legislatia nationala, cu respectarea insa a dreptului Uniunii. In consecinta, revine instantei nationale competenta sa aprecieze daca un ajutor pentru locuinta face parte din domeniile vizate de directiva, tinand cont atat de obiectivul de integrare urmarit de directiva, cat si de dispozitiile Cartei drepturilor fundamentale.

In temeiul directivei3, in domeniile asistentei sociale si protectiei sociale, statele membre pot limita aplicarea egalitatii de tratament la acordarea indemnizatiilor de baza . Aceste indemnizatii, printre care se numara venitul minim de subzistenta, ajutorul acordat in caz de boala sau sarcina, ajutorul acordat pentru cresterea copilului si tratamentele indelungate, trebuie acordate in acelasi mod resortisantilor statului membru vizat si resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung, potrivit modalitatilor de acordare stabilite de legislatia statului membru respectiv.

Intrucat directiva nu prevede o lista exhaustiva a indemnizatiilor de baza, nu este exclus ca ajutoarele pentru locuinta sa faca parte din aceasta notiune, careia trebuie sa i se aplice in mod necesar principiul egalitatii de tratament. In orice caz, este vorba despre prestatii care ii permit persoanei satisfacerea necesitatilor de baza precum hrana, locuinta si starea de sanatate.

Pe de alta parte, intrucat dreptul resortisantilor tarilor terte de a beneficia de egalitate de tratament in domeniile enumerate de directiva constituie regula, orice derogare in aceasta privinta trebuie interpretata in mod restrictiv si poate fi invocata numai daca instantele competente sa aplice aceasta directiva din statul membru in discutie au precizat in mod clar ca intentioneaza sa invoce aceasta derogare. Pe de alta parte, sensul si domeniul de aplicare al notiunii de indemnizatii de baza trebuie sa fie analizate tinand cont de obiectivul urmarit de directiva, si anume integrarea resortisantilor tarilor terte care au avut resedinta in mod legal si pentru o perioada lunga in statele membre.

Pe de alta parte, notiunea de indemnizatii de baza trebuie sa fie interpretata de asemenea cu respectarea principiilor Cartei drepturilor fundamentale4, care recunoaste si respecta dreptul la asistenta sociala si la asistenta in ceea ce priveste locuinta, destinate sa asigure o viata demna tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente. Prin urmare, instanta nationala trebuie sa verifice daca ajutorul pentru locuinta in cauza este o indemnizatie de baza, luand in considerare finalitatea acestui ajutor, cuantumul sau, conditiile de acordare a acestuia si locul acestui ajutor in sistemul italian de asistenta sociala.

Avand in vedere aceste consideratii, Curtea raspunde ca dreptul Uniunii se opune unei reglementari nationale sau regionale care, la momentul repartizarii fondurilor destinate ajutorului pentru locuinta, prevede un tratament diferit intre resortisantii tarilor terte si resortisantii statului membru in care isi au resedinta, daca ajutorul pentru locuinta se incadreaza in domeniile guvernate de principiul egalitatii de tratament prevazut de directiva privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung si daca este o indemnizatie de baza in sensul acestei directive, elemente care trebuie verificate de instanta nationala.


Hotararea in cauza C-571/10 Servet Kamberaj/Istituto per l`Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano, Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

1 Directiva 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung (JO 2004, L 16, p. 44, Editie speciala, 19/vol. 6, p. 225).
2 Conditiile indispensabile pentru dobandirea acestui statut sunt resedinta legala si fara intrerupere timp de cinci ani, detinerea unor resurse suficiente, precum si detinerea unei asigurari de sanatate.
3 A se vedea articolul 11 alineatul (4).
4 Articolul 34 din Carta drepturilor fundamentale.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Locuinta    Locuinta sociala    Rezidenti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020