din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3398 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Obligatiile locatorului

Obligatiile locatorului

  Publicat: 01 Jan 2008       16454 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Locatarul are urmatoarele obligatii:

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Clauza intr-un contract ori tratat international prin care partile stabilesc anumite drepturi
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Parte in contractul de locatiune care se obliga sa asigure prestatia obiect al locatiunii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Parte in contractul de locatiune care se obliga sa asigure prestatia obiect al locatiunii,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,

a) de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar si potrivit destinatiei sale;
b) de a plati chiria convenita;
c) de a restitui lucrul la incetarea contractului;
d) de a apara lucrul inchiriat contra uzurparilor;
e) de a raspunde pentru incendii (pentru locatarul unei cladiri);

a) Obligatia locatarului de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar si conform destinatiei sale este prevazuta in mod expres in art. 1429 C.civ.
locatarul trebuie sa utilizeze lucrul ca si cum ar fi al sau (�bonus pater familias�), culpa fiind apreciata dupa tipul abstract al omului prudent si diligent.
De asemenea el este tinut sa respecte destinatia determinata prin contract, iar in lipsa de stipulatie speciala destinatia prezumata dupa circumstante (natura lucrului, destinatia sa anterioara, profesiunea locatarului etc.).
In caz de nerespectare a acestei obligatii, locatorul poate solicita repunerea lucrului in starea sa anterioara sau rezilierea contractului, cu daune interese.
Locatarul poate face lucrari de mica insemnatate, care nu schimba destinatia lucrului (instalarea telefonului sau a antenei de televizor, introducerea luminii electrice, a apei sau a gazului etc.). pentru acestea, la incetarea locatiunii, locatorul are dreptul de a cere repunerea lucrului in starea initiala; daca nu o face locatarul are dreptul la despagubiri pentru imbunatatirile aduse lucrului.
Din obligatia de a utiliza lucrul ca un bun proprietar rezulta obligatia de a efectua reparatii locative (mici, de simpla intretinere); de exemplu repararea tencuielii peretilor, a partilor degradate din parchet sau dusumele, geamurilor si usilor, incuietorilor (art. 1447 � 1449 C. civ.).
Totusi, toate reparatiile (inclusiv cele locative) nu sunt in sarcina locatarului, daca au fost cauzate prin vechime, forta majora, caz fortuit sau culpa locatorului.
Daca degradarea lucrului se datoreaza culpei locatarului, el va fi obligat sa faca reparatiile pe cheltuiala sa, chiar daca nu sunt locative. De asemenea, locatarul va raspunde pentru prejudiciile aduse lucrurilor altor persoane .
Potrivit art. 1434 C. civ., locatarul raspunde, de asemenea, de stricaciunile si pierderile provocate de persoanele familiei sale sau de sublocatari.
Daca sunt mai multi locatari diferiti si nu se poate stabili care este vinovat de stricaciunile la partile comune, repararea acestora este in sarcina proprietarului.

b) Obligatia locatarului de a plati chiria este prevazuta de art. 1429 C. civ., care arata ca locatarul trebuie sa plateasca pretul locatiunii la termenele stabilite.
Daca nu s-a stabilit altfel, conform regulilor generale, plata se face la domiciliul debitorului � locatar, iar in caz de pluralitate de locatari, obligatia este conjuncta (divizibila).
�In caz de neexecutare a acestei obligatii, locatorul poate cere executarea silita sau rezilierea judiciara a contractului. Partile pot stipula in contract un pact comisoriu expres, in baza caruia, in caz de neplata a chiriei la termen, contractul sa fie considerat reziliat de drept, fara notificare si fara actiune in justitie�Dr. Radu I. Motica, Florin Motiu � � Contracte civile speciale � Terie si practica judiciara �, Editura LMINA LEX, Bucuresti 2000.
Daca intre parti nu a existat un contract de locatiune, proprietarul imobilului ocupat de o alta persoana, nu poate sa pretinda o suma de bani drept chirie, fiind insa indreptatit sa solicite echivalentul lipsei de folosinta, in baza principiului imbogatirii fara just temei.
In practica judiciara de dupa 1989 s-a pus problema posibilitatii modificarii chiriei pe parcursul executarii contractului, fara sa existe clauza contractuala in acest sens.
Solutia a fost afirmativa, aratandu-se ca, in raport cu liberalizarea preturilor si a cresterii ratei inflatiei, locatorul este indreptatit sa pretinda o chirie mai mare, avand in vedere dispozitiile art. 970 C. civ., potrivit carora �conventiile trebuie executate cu buna credinta . Ele obliga nu numai la ceea ce este expres intr � insele, dar la toate urmarile ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa�.

c) Dupa incetarea locatiunii, locatarul trebuie sa restituie lucrul in starea in care a fost predat, conform inventarului facut la primire.
In lipsa de inventar opereaza prezumtia ca locatarul a primit lucrul in buna stare; fiind relativa, prezumtia poate fi combatuta de locatar prin dovada contrara.
Daca la incetarea locatiunii locatorul nu restituie lucrul inchiriat, locatorul are la indemana doua actiuni:

� actiune personala, decurgand din contractul de locatiune;
� actiune reala (actiunea in revendicare) daca are calitatea de proprietar.

Locatarul nu raspunde de pieirea sau deteriorarea bunului din cauza vechimii, fortei majore, cazului fortuit sau culpei locatorului (art. 1431 � 1434 C. civ.).
La incetarea locatiunii, locatarul poate fi obligat sa faca reparatiile necesare pentru a preda imobilul in starea in care l-a primit.

d) Potrivit art. 1433 C.civ., locatarul este dator sa apere lucrul inchiriat contra uzurparilor.
Prin �uzurpare� in aceasta materie se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra proprietatii sau posesiei lucrului dat in locatiune.
Locatarul are obligatia de a-l anunta pe locator in timp util de orice incercare a tertilor de valorificare a unui drept asupra lucrului inchiriat, sub sanctiunea de a suporta daune-interese si cheltuieli de judecata (art. 1433 alin. 2 C. civ.).

e) Locatarul unei cladiri, potrivit art. 1435 C. civ., raspunde pentru incendiu, daca nu se va dovedi ca incendiul a provenit dintr-un caz fortuit, forta majora, defect de constructie sau prin comunicarea focului (fara greseala sa) de la un imobil vecin.
Daca sunt mai multi locatari, fiecare va raspunde pentru pagubele pricinuite de incendiu proportional cu valoarea locativa a partii din imobil pe care o ocupa, raspunderea lor fiind divizibila (conjuncta).
Pentru a se putea exonera de raspundere, fiecare dintre locatari, in afara cazurilor prevazute de art. 1435 C. civ., va putea dovedi ca incendiul nu a izbucnit sau nu putea izbucni din partea pe care o ocupa el.
Daca se face dovada ca incendiul a izbucnit dintr-o parte comuna a imobilului, intrucat acesta se gaseste in intretinerea si administrarea locatorului, acesta va raspunde, locatarii fiind exonerati de raspundere .
In lipsa unei conventii contrare locatarul principal va raspunde fata de locator pentru distrugerea prin incendiu a obiectului contractului de locatiune, chiar daca aceasta este imputabila unui sublocatar.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...