din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3471 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Leasing » Model Contract de leasing financiar mobiliar

Model Contract de leasing financiar mobiliar

  Publicat: 01 Jan 2008       18129 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Leasing  


Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Model Contract de leasing financiar mobiliar. Acest model are caracter consultativ. Societatile de leasing au propriile contracte, in realitate acestea fiind contracte de aderare la conditiile impuse de acestea, utilizatorul exprimandu-si vointa prin accept sau refuz

Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

CONTRACT DE LEASINGIntre:1. _____________________,


� numita in continuare Finantatorsi2. _____________________,


� numita in continuare Utilizator.


Art. 1. Obiectul leasingului


(1) Obiectul leasingului il constituie _________.


(2) Finantatorul, proprietar al obiectului leasingului, transmite Utilizatorului pentru o perioada determinata de timp dreptul de folosinta asupra acestuia, contra platii periodice a ratei de leasing, in conformitate cu prevederile prezentului contract .


(3) Furnizorul obiectului leasingului este _____________. Utilizatorul renunta irevocabil prin prezentul contract la ridicarea oricaror pretentii impotriva Finantatorului izvorand din livrarea/instalarea obiectului leasingului .


Art. 2. Durata contractului


Prezentul Contract se incheie pe o durata de _____ ani, incepand cu data de ____ pana la data de _________.


Art. 3. Termene si conditii de livrare/instalare si de acceptare a obiectului leasingului


(1) Furnizorul va livra obiectul leasingului direct catre Utilizator in termen de _____ zile de la data comenzii facute de Finantator. Toate costurile, taxele si cheltuielile cu privire la importul, obtinerea liberului de vama, vor fi suportate de catre _____________.


(2) Finantatorul nu raspunde pentru nici un fel de paguba sau pierdere care decurge in mod direct sau indirect dintr-o intarziere in livrare/instalare sau dintr-o livrare/instalare defectuoasa a obiectului leasingului, cu exceptia cazului in care Finantatorul, din motive imputabile lui, intarzie efectuarea platilor catre Furnizor.


(3) Utilizatorul va accepta obiectul leasingului prin semnarea unui proces-verbal . Obiectul leasingului va fi considerat acceptat de catre Utilizator in integralitatea lui si in stare tehnica de functionare la data semnarii procesului-verbal . Daca procesul-verbal nu este semnat de catre Utilizator din orice motiv, Finantatorul are dreptul sa denunte contractul dupa scurgerea unei perioade de _____ zile de la data refuzului Utilizatorului de a semna procesul-verbal.


Art. 4. Pretul. Modalitati si conditii de plata


(1) Valoarea initiala a obiectului leasingului este de _______. Amortizarea valorii bunului se va realiza de catre Utilizator, valoarea initiala fiind asimilata costului de achizitie.


(2) Valoarea totala a contractului este de ______ lei, incluzand valoarea initiala si dobanzi in cuantum de _____ lei.


(3) Valoarea reziduala este de ___% din valoarea initiala a contractului si este inclusa in valoarea totala.


(4) Cuantumul avansului este de _____ lei . Plata avansului este o conditie suspensiva pentru intrarea in vigoare a contractului.


(5) Ratele de leasing lunare se vor plati conform scadentarului de plati anexat ( Anexa 1 ), incepand cu ______. Baza de calcul a ratelor de leasing va fi valoarea de intrare a obiectului leasingului si eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Finantator, avansul si valoarea reziduala prevazute in contract .


(6) Toate platile rezultand din contract se efectueaza in ____, plus TVA, fara a fi diminuate de taxe si impozite, deduceri sau reduceri, prin transfer bancar in contul Utilizatorului nr._____, detinut la Banca _______ � Sucursala ______.


(7) Daca Utilizatorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata izvorand din contract, Finantatorul ii va face cunoscuta aceasta situatie Utilizatorului prin expedierea unor notificari de plata .


(8) Daca Utilizatorul nu isi indeplineste obligatiile de plata din cadrul contractului, Finantatorul este indreptatit sa aplice o dobanda de intarziere pentru perioada de la data scadentei si pana in momentul in care sumele sunt creditate in contul Finantatorului. Utilizatorul va plati Finantatorului neintarziat toate costurile legale si cheltuielile suplimentare si va acoperi toate prejudiciile datorate sau cauzate Finantatorului de intarzieri la plata .Art. 5. Proprietatea asupra obiectului leasingului


(1) Finantatorul este si ramane proprietarul unic si neingradit al obiectului leasingului pe toata durata Contractului. Utilizatorul este obligat sa instiinteze Finantatorul despre orice tulburari ale posesiei sale din partea unor terti care ar putea afecta dreptul de proprietate al Finantatorului asupra obiectului leasingului, in termen de ____ zile de la data la care a luat la cunostinta despre astfel de tulburari. In caz de pericol iminent, Utilizatorul va fi obligat sa ia asemenea masuri fara notificarea prealabila a Finantatorului.


(2) Pentru asigurarea publicitatii, Finantatorul va efectua inregistrarea Contractului in Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, pe cheltuiala Finantatorului/Utilizatorului.


(3) Utilizatorul se obliga sa indice dreptul de proprietate al Finantatorului prin marcaje lizibile, respectiv sa nu indeparteze si sa mentina lizibile marcajele deja existente.


Art. 6. Dreptul de folosinta si riscul contractului


(1) La semnarea procesului-verbal de catre Utilizator, acesta va dobandi dreptul de folosinta asupra obiectului leasingului pentru folosinta obisnuita a obiectului leasingului si in limitele tehnice impuse de catre Furnizor.


(2) Folosirea obiectului leasingului de catre terti necesita autorizarea in scris expresa din partea Finantatorului.


(3) Toate riscurile legate de folosirea obiectului leasingului se transfera integral de la Furnizor la Utilizator la data livrarii/semnarii procesului-verbal.


(4) Valabilitatea si executarea contractului nu vor fi limitate sau afectate de limitarea sau chiar imposibilitatea folosintei obiectului leasingului cauzata de motive legale, tehnice sau economice. In asemenea cazuri, obligatiile Utilizatorului din cadrul contractului vor ramane deplin valabile, in special Utilizatorul va continua sa plateasca ratele de leasing si toate celelalte sume datorate Finantatorului.


Art. 7. Intretinerea si modificarea obiectului leasingului


(1) Utilizatorul va mentine obiectul leasingului intr-o stare tehnica si de functionare ireprosabila. Utilizatorul va respecta instructiunile de intretinere si utilizare ale producatorului si Furnizorului. Toate activitatile de intretinere si reparare vor fi efectuate exclusiv de persoane specializate autorizate de catre Furnizor. Orice modificare adusa obiectului leasingului sau conectarea acestuia la bunuri mobile sau imobile necesita acordul prealabil scris al Finantatorului si se va face pe cheltuiala Utilizatorului.


(2) Inainte de restituirea obiectului leasingului catre Finantator, Utilizatorul are obligatia de a aduce obiectul leasingului in starea sa initiala pe cheltuiala proprie.


Art. 8. Informarea, inspectarea


(1) Utilizatorul este de asemenea obligat sa aduca la cunostinta Finantatorului informatii despre orice afecteaza sau poate afecta indeplinirea obligatiilor sale din Contract .


(2) In urma unei notificari prealabile de ___ zile, Finantatorul are dreptul de a inspecta oricand obiectul leasingului (starea, functionalitatea etc.).


Art. 9. Asigurarea obiectului leasingului


(1) Pe toata durata de valabilitate a contractului, Finantatorul va asigura obiectul leasingului impotriva tuturor riscurilor. Polita de asigurare se va incheia si mentine in vigoare cu o societate de asigurari desemnata de Finantator si acceptata de Utilizator.


(2) Finantatorul va factura Utilizatorului toate costurile legate de polita de asigurare. Utilizatorul va suporta toate costurile sau prejudiciile care nu sunt acoperite de asigurare.


Art. 10. Optiunea de cumparare a Utilizatorului


Oricand pe durata contractului, Utilizatorul are dreptul sa exercite optiunea de a cumpara obiectul leasingului pentru un pret de cumparare egal cu valoarea reziduala specificata in Contract . Toate taxele si comisioanele aferente transferului proprietatii asupra obiectului leasingului vor fi suportate de catre Utilizator.Art. 11. Rezilierea contractului prin neindeplinirea obligatiilor contractuale


(1) Contractul poate fi desfiintat unilateral de catre Finantator fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara nici o alta formalitate sau fara interventia unei instante judecatoresti, cu plata de daune-interese, in cazul in care intervine un caz de neindeplinire de catre Utilizator a obligatiilor sale contractuale.


(2) Utilizatorul va notifica in scris Finantatorul cu privire la orice caz de neindeplinire a obligatiilor sale contractuale care a aparut sau ameninta sa apara.


(3) In cazul rezilierii Contractului, Utilizatorul va plati toate ratele de leasing pana la data restituirii obiectului leasingului si, cumulativ, va despagubi Finantatorul, la cerere, pentru toate cheltuielile pentru reintrarea in posesia obiectului leasingului.


(4) In cazul in care Finantatorul reziliaza contractul, Finantatorul va fi indreptatit sa retina toate sumele deja platite de catre Utilizator ca suma globala pentru folosirea obiectului leasingului.


Art. 12. Restituirea obiectului leasingului in cazul rezilierii Contractului


(1) In cazul rezilierii Contractului, Utilizatorul va fi obligat sa predea in termen de __ zile obiectul leasingului Finantatorului, la locul indicat de acesta. Demontarea si transportul obiectului leasingului la locul indicat de catre Finantator se vor efectua pe cheltuiala si riscul Utilizatorului.


(2) In cazul in care obiectul leasingului nu este restituit Finantatorului in termenul mentionat mai sus, Finantatorul este indreptatit sa intre in posesia acestuia, fara nici o alta formalitate prealabila si fara a fi necesara interventia instantei de judecata, intrucat contractul constituie titlu executoriu.


Art. 13. Forta majora


_______________________________.Art. 14. Clauza de confidentialitate


_______________________________.


Art. 15. Dispozitii finale


_______________________________.


Prezentul contract a fost incheiat astazi, ____________, la ________, in __ exemplare originale, cate __ pentru fiecare parte contractanta.Utilizator, Finantator,


____________________ _____________________Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...