din anul 2007, atuul tau de DREPT!
912 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Dreptul Uniunii reglementeaza exhaustiv conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o cerere de somatie europeana de plata

Dreptul Uniunii reglementeaza exhaustiv conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o cerere de somatie europeana de plata

  Publicat: 13 Dec 2012       3548 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Creditorul trebuie sa poata solicita totalitatea dobanzilor scadente pana la data platii creantei principale

1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Denumire data monedei unice europene.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.

In scopul de a simplifica, de a accelera si de a reduce costurile de procedura in cauzele transfrontaliere referitoare la creantele pecuniare necontestate, Regulamentul nr. 1896/20061 instituie o procedura europeana de somatie de plata . Acesta stabileste in special elementele pe care trebuie sa le cuprinda o cerere de somatie europeana de plata, intre care se numara valoarea creantei. Formularul prin care se solicita emiterea unei somatii europene de plata este anexat la regulament (anexa V).

Codul de procedura civila polonez prevede ca, in cauzele privind drepturi patrimoniale, in vederea efectuarii calculului cheltuielilor de judecata, cererea trebuie sa indice valoarea obiectului litigiului, cu exceptia cazului in care acest obiect corespunde sumei indicate. In lipsa acestei indicatii, instanta solicita reclamantului sa rectifice, sa completeze sau sa achite cheltuielile aferente actului de procedura in termen de o saptamana.

In 2011, doamna Szyrocka, cu domiciliul in Polonia, a introdus la o instanta poloneza o cerere de somatie europeana de plata impotriva SiGer Technologie GmbH, cu sediul in Germania. Aceasta cerere nu indeplinea insa anumite conditii de forma prevazute de dreptul polonez, in special pe cea privind indicarea valorii obiectului litigiului in moneda poloneza, valoarea creantei principale fiind indicata in euro. In plus, doamna Szyrocka a solicitat plata dobanzilor incepand de la o anumita data si pana la data platii creantei principale.

SA�d OkrA�gowy we WrocA�awiu (Tribunalul Regional din Wroclaw, Polonia) solicita Curtii de Justitie interpretarea acestui regulament.

Curtea a amintit ca regulamentul, desi nu inlocuieste si nici nu armonizeaza mecanismele de recuperare a creantelor necontestate existente in temeiul legislatiei nationale, urmareste sa instituie un instrument uniform de recuperare a acestor creante . Acest obiectiv ar fi periclitat daca statele membre ar putea prevedea in legislatiile lor nationale cerinte suplimentare care trebuie indeplinite de cererea de somatie europeana de plata . Astfel, aceste cerinte ar conduce nu numai la impunerea unor conditii neunitare ale acestei cereri in state membre diferite, ci ar conduce si la cresterea complexitatii, a duratei si a costurilor procedurii de somatie europeana de plata . Curtea deduce de aici ca regulamentul reglementeaza exhaustiv conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cererea de somatie europeana de plata .

Curtea a examinat in continuare daca, in imprejurari precum cele din actiunea principala, instanta nationala poate solicita ca reclamantul sa isi completeze cererea de somatie europeana de plata cu indicarea valorii obiectului litigiului in moneda poloneza in scopul de a permite calcularea cheltuielilor de judecata . Curtea observa ca, in lipsa armonizarii mecanismelor nationale de recuperare a creantelor necontestate, modalitatile procedurale de determinare a valorii cheltuielilor de judecata este de competenta statelor membre. Instanta nationala pastreaza asadar libertatea de a determina valoarea cheltuielilor de judecata potrivit modalitatilor prevazute de dreptul sau national, cu conditia ca aceste modalitati sa nu fie mai putin favorabile decat cele aplicabile unor situatii similare supuse dreptului intern si sa nu faca imposibila in practica sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor conferite de dreptul Uniunii.

In plus, in ceea ce priveste aspectul daca reclamantul poate solicita dobanzile scadente pana la data platii creantei principale, Curtea a decis ca regulamentul privind somatia de plata nu se opune acestei posibilitati. Curtea subliniaza in aceasta privinta ca o interpretare diferita nu ar corespunde obiectivului sau, dat fiind ca aceasta ar putea conduce la cresterea duratei si a complexitatii procedurii europene de somatie de plata si la sporirea costurilor acesteia si ar putea descuraja reclamantul de la initierea unei astfel de proceduri si l-ar putea incuraja sa prefere procedurile nationale, care ii permit obtinerea tuturor dobanzilor. Curtea arata de asemenea ca orice aspect privind dreptul material, inclusiv cel privind tipul dobanzilor care pot fi solicitate in cadrul acestei proceduri ramane in principiu reglementat de dreptul aplicabil raportului juridic in temeiul caruia a luat nastere creanta respectiva.

In cele din urma, Curtea a examinat modul in care instanta nationala trebuie sa completeze formularul de somatie europeana de plata care nu prevede expres posibilitatea de a indica obligatia debitorului de a plati creditorului dobanzile scadente pana la data platii creantei principale. Curtea considera in aceasta privinta ca, in imprejurari precum cele din actiunea principala, continutul acestui formular trebuie adaptat la imprejurarile speciale ale cauzei, astfel incat instanta sa poata lua o astfel de decizie . Astfel, atunci cand paratul este somat sa plateasca dobanzi scadente pana la data platii creantei principale, instanta nationala poate defini modalitatile concrete de a completa formularul mentionat, in masura in care formularul astfel completat permite debitorului, pe de o parte, sa inteleaga fara niciun dubiu decizia potrivit careia trebuie sa plateasca dobanzile scadente pana la data platii capitalului si, pe de alta parte, sa identifice clar rata dobanzii, precum si data incepand de la care se solicita aceste dobanzi.


Hotararea in cauza C-215/11 Iwona Szyrocka/SiGer Technologie GmbH

1 Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata (JO L 399, p. 1, Editie speciala, 19/vol. 9, p. 108).

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Somatie de plata    Cheltuieli de judecata    Dobanzi    Somatie europeana de plata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020