din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca

Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca

  Publicat: 01 Jan 2008       27803 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca ii definesc specificitatea naturii sale juridice. Acestea sunt:

Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Art. 945 Cod Civil prevede: \"Contractul oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj\".
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
a) Este un act juridic � o manifestare de vointa ce nu poate avea decat doi subiecti, deosebindu-se de contractele civile sau comerciale care pot avea o pluralitate de debitori sau creditori.
b) Este un contract sinalagmatic � inducand drepturi si obligatii pentru ambele parti.
c) Este un contract consensual, pentru incheierea sa valabila nefiind nevoie de o anumita forma .
Actualul cod prevede ca obligatorie forma scrisa, dar aceasta nu-i confera un caracter solemn, fiind ceruta ad probationem, iar nu ad validitatem. Totusi, neindeplinirea formei scrise duce la imposibilitatea inregistrarii la camerele de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca (respectiv municipiului Bucuresti), obligatie legala in sarcina societatilor romane sau straine, avand sediul in Romania, cu capital integral ori partial privat, a asociatiilor fammiliale, reprezentantelor in Romania ale societatilor comerciale din strainatate, a persoanelor fizice care incadreaza personal salarizat.
d) Este un contract cu titlu oneros si comutativ, ambele parti urmarind un folos, prestatiile fiind cunoscute de la inceput, executarea lor nefiind legata de un eveniment incert.
e) Este un contract cu caracter intuitu personae, fiind exclusa reprezentarea si transmiterea pentru cauza de moarte. Contractul individual de munca inceteaza in cazul decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica ori al incetarii activitatii persoanei juridice.
f) Este un contract cu executare succesiva, fiind, prin urmare, supus rezilierii care produce efecte ex nunc si nu rezolutiunii care produce efecte ex tunc. Nulitatea contractului de munca produce efecte numai pentru viitor, nu si pentru trecut, deoarece prestatiile efectuate sunt ireversibile.
Desfacerea contractului de munca pentru neindeplinirea culpabila sau neculpabila a atributiunilor poate fi dispusa numai de catre unitate . Angajatul nu poate refuza prestarea muncii si nici solicita desfacerea contractului invocand exceptia non adimpleti contractus, ci are doar deschisa calea actiunii in justitie.
O alta consecinta este aceea a posibilitatii suspendarii sale in caz de forta majora, si reluarea sa ulterioara. Tot ca o consecinta a acestei caracteristici se prezinta si posibilitatea revizuirii contractului in cazul unor noi circumstante, revizuire care nu poate fi insa unilaterala atunci cand ea urmeaza sa afecteze un element esential al contractului (locul de munca, felul muncii, salariul) cu exceptia situatiilor de forta majora sau contract colectiv contrar.
g) Este un contract numit, deoarece este reglementat amanuntit de normele dreptului muncii, inclusiv prin Contractul colectiv de munca la nivel national. Partile au obligatia sa incheie contractul individual de munca cu respectarea conditiilor prevazute in actele normative.
h) Contractul individual de munca este un contract prin care angajatul isi asuma obligatia de a face. Cu toate acestea dispozitiile ert. 1077 Cod Civil nu sunt aplicabile, nefiind aplicabile nici dispozitiile art. 1075 Cod civil, conform carora orice obligatie de a face se schimba in dezdaunari in caz de neexecutare. Partile pot cere totusi daune compensatorii prin emiterea deciziei de imputare sau luarea angajamentului de plata de catre unitate si respectiv formularea actiunii in pretentii impotriva unitatii conform art. 111 sau 136 din Codul muncii de catre angajat. Nu pot fi pretinse nici daune cominatorii si nici daune moratorii.
i) Contractul individual de munca nu poate fi incheiat sub conditie suspensiva si nici sub conditie rezolutorie. Exceptional, poate fi afectat de un termen extinctiv, precum si de un termen suspensiv, dar cert.
j) Obligatia asumata este una de mijloace si nu de rezultat, cel angajat obligandu-se la a presta munca si nu de a da un produs final (astfel, se deosebeste de contractul de antrepriza).
Citeşte mai multe despre:    Contractul individual de munca    Codul muncii    Natura juridica    Ad probationem

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti