din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Model Contract de Barter

Model Contract de Barter

  Publicat: 01 Jan 2008       20452 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza o operatiune comerciala bazata pe o compensare globala( ce se realizeaza la nivelul unor firme, dar si la nivelul unor state )
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Model contract de barter. Acest contract are un caracter informativ. Acordul partilor trebuie sa constituie temeiul incheierii unui act juridic (contract).

Desemneaza o operatiune comerciala bazata pe o compensare globala( ce se realizeaza la nivelul unor firme, dar si la nivelul unor state )
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
Abrevierea expresiei din limba engleza - International Rules for the Interpretation of Trade Terms
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
Abrevierea expresiei din limba engleza - International Rules for the Interpretation of Trade Terms
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Confirmare intr-o anumita functie
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Abrevierea expresiei din limba engleza - International Rules for the Interpretation of Trade Terms
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Confirmare intr-o anumita functie
Reprezinta niste deficiente ale unui bun, care ii afecteaza utilitatea, facand-o sa scada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Obligatie care nu poate fi impartita intre creditori sau debitori, fie datorita naturii insasi a obiectului ei, fie ca urmare a conventiei partilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevazute in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

CONTRACT DE BARTER

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ������������������������� S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in ���������������.(localitatea), str. �������.��. nr. ��� bloc �....., scara ���., etaj ���, apartament ���.. judet/sector ����������... inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ������������, sub nr. ������. din �������.., cod fiscal nr. ����������din ������..�.., avand contul nr. �����������., deschis la �������������.����., existand si functionand potrivit legislatiei statului ��������� reprezentata de ��...������, cu functia de �������..���..�.., cetatean ������������������, posesor act de identitate/pasaport ������.., in calitate de exportator , pe de o parte, si

1.1. S.C. ������������������������� S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in �����������.(localitatea), str. �������.��. nr. ��� bloc �....., scara ���., etaj ���, apartament ���.. judet/sector ����������... inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ������������, sub nr. ������. din �������.., cod fiscal nr. ����������din ������..�.., avand contul nr. �����������., deschis la �������������.����., existand si functionand potrivit legislatiei statului ��������� reprezentata de ��...������, cu functia de �������..���..�.., cetatean �������������, posesor act de identitate/pasaport ������.., in calitate de importator , pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de barter, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta schimbul de marfuri dintre exportator si importator, astfel: exportatorul va livra importatorului produsele ce sunt mentionate in anexa nr. 1 pct. 1 la prezentul contract, iar importatorul va livra, in contrapartida, produsele mentionate si descrise in anexa nr. 1 pct. 2 la prezentul contract .

2.2. Raportul de schimb convenit intre partile contractante stabilite in baza preturilor existente pe piata rnondiala, a caracteristicilor marfurilor, a loturilor de produse livrate in avans, a termenelor de livrare, se stabileste dupa cum urmeaza: ������������.. buc./kg/tone, cu livrare in lunile ������. anul ����

2.3. Exportatorul va livra marfa ������������. conform regulii INCOTERMS 1990 ������������. .

2.4. Importatorul va livra marfa ������������ conform regulii INCOTERMS 1990 ������������. .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Termenul/termenele de livrare pentru cantitatea de ����������� buc./kg/tone este/sunt �������./ incepand cu data de �������.. pana la data de ������..

IV. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. lmportatorul se obliga sa deschida o garantie bancara irevocabila in valoare de ������ din valoarea marfurilor care formeaza obiectul prezentului contract plus ���.. % din contravaloarea dobanzilor aferente.

4.2. In cazul in care importatorul nu va efectua livrarile de marfuri cuvenite exportatorului, acesta din urma va putea incasa garantia bancara, fara acordul importatorului si isi va acoperi diferenta pe riscul si cheltuiala importatorului, potrivit clauzelor prezentului contract .

V. CALITATEA MARFURILOR

5.1. Calitatea marfurilor este cea prevazuta in anexa nr. ��������. la prezentul contract, determinata prin �������� (analize de laborator, etc.).

5.2. Calitatea marfurilor a fost atestata pentru fiecare pane contractanta in parte, de catre o comisie formata din persoane competente. Documentele de atestare a calitatii rnarfurilor sunt: �������������������������������������

Neconcordanta livrarilor cu calitatea marfurilor specificata in contract conduce la refuzul acesteia de catre partea lezata.

VI. CONDITII DE LIVRARE

6.1. Marfurile vor fi livrate conform conditiei INCOTERMS 1990.

6.2. Fiecare parte contractanta va comunica celeilalte termenul prealabil al sosirii rnarfii la granita, precum si greutatea neta a marfii.

VII. GARANTII

7.1. Partile contractante se obliga sa garanteze marfa, in functie de specificul acesteia, eliberand certificate de garantie in care se va indica:

a) inceperea termenului de garantie si durata lui;

b) caurile de incetare sau prelungire a termenului de garantie;

c) documente de atestare a calitatii marfii.

Inauntrul termenului de garantie, fiecare parte contractanta se obliga sa acorde asistenta tehnica pentru marfa livrata si furnizarea de piese de inlocuire, aceste operatiuni efectuandu-se gratuit.

Atat importatorul, cat si exportatorul sunt raspunzatoare, de viciile ascunse si viciile marfurilor livrate.

VIII. MODUL DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI

8.1. Exportatorul va transporta marfa ������������������������.

8.2. Importatorul va efectua transportul marfii ���������������������

IX. RECLAMATII

9.1. Atat exportatorul, cat si importatorul au dreptul sa reclame, unul celuilalt, in urma constatarii, abaterile cantitative, calitative sau defectiunile marfurilor ce fac obiectul prezentului contract, determinate de vicii ascunse sau alte cauze generate de parti.

9.2. Reclamatiile vor fi facute in scris, in termen de �������� zile/luni de la preluarea marfii si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

- obiectul reclamatiei;

- termenul in care au fost formulate;

- dovezile abaterilor reclamate;

- metoda de verificare ce trebuie folosita;

- cauzele care au determinat defectele reclamate;

- necesitatea pastrarii marfii reclamate in depozit, pe un termen contractual determinat;

- modul de stingere a reclamatiilor.

9.3. Defectiunile constatate de parti, in urma transportului defectuos, se vor regasi in reclamatii adresate carausului, cu instiintarea si a celeilalte parti de catre partea contractanta care le-a descoperit.

X. INVALIDAREA PARTIALA

10.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatilor deja scadente intre parti.

10.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

XI. DIVIZAREA CONTRACTULUI

11.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/ cla­uzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala .

11.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ������������������������

XII. RENUNTAREA LA DREPTURI

12.1. Faptul ca ��������������... (una dintre parti) nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.

XIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

13.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

13.2. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de ����. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

XIV. FORTA MAJORA

14.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respec­tive a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

14.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ����. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

14.3. Daca in termen de ����. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese .

XV. CLAUZA PENALA

15.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de ������������������ , astfel: �������������.

XVI. NOTIFICARILE INTRE PARTI

16.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract .

16.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recoman­data, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

16.3. Daca notificanea se tnimite pnin telex sau telefax, ea se considena pnimita in prima zi lucratoare dupa cea in care a lost expediata.

16.4. Notificarile verbale nu se iau in considenane de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XVIII. INCETAREA CONTRACTULUI

18.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ����.., din prezentul contract;

- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza dreptunile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acondul celeilalte parti;

- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost aventizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta pante, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/ rezilierea prezentului contract .

sau

in termen de ������ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

18.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin �������.. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele .

18.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

18.3. Prevederile prezentului ���������������������������� nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XIX. CLAUZE FINALE

19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

19.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioana sau ulterioara incheierii lui.

19.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

19.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de�����.. exemplare, din care astazi ���������. , data semnarii lui.

EXPORTATOR ��������������� REPREZENTANTI LEGALI, ���������������

 

IMPORTATOR ��������������� REPREZENTANTI LEGALI, ���������������Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...