din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2068 de useri online
Materiale juridice despre Mandat (124)


    Articole   O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii daca aceasta persoana a parasit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA
  O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) pentru fapte anterioare si diferite de cele care au justificat predarea sa in executarea unui al doilea MEA nu este contrara dreptului Uniunii daca aceasta persoana a parasit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2020

    Jurisprudenta   Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
  Dispozitiile art. 375 alin. (3) C. com. permit mandatarului o mai mare libertate de actiune si independenta, libertate reclamata de exigentele activitatii comerciale, astfel incat acesta poate sa incheie acte de creditare a societatii, mandatul acordat acestuia permitand si efectuarea acestor operatiuni.
   Data aparitiei: 19 Iunie 2020

    Articole   Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
  Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele In Hotararea Parquet general du Grand-Duche de Luxembourg si Openbaar Ministerie (Procurorii din Lyon si din Tours) (C-566/19 PPU si C-626/19 PPU), in Hotararea Openbaar Ministerie (Parchetul din Suedia) (C-625/19 PPU) si in Hotararea Openbaar Ministerie (Procurorul regelui din Bruxelles) (C-627/19 PPU), pronuntate la 12 decembrie 2019 in procedura preliminara de urgenta, Curtea a completat jurisprudenta sa recenta 1 referitoare la Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare2 , facand precizari in legatura cu cerinta privind independenta �autoritatii judiciare emitente� a unui mandat european de arestare si cu cerinta protectiei jurisdictionale efective care trebuie garantata persoanelor pe numele carora a fost emis un astfel de mandat de arestare.carora a fost emis un astfel de mandat
   Data aparitiei: 15 Decembrie 2019

    Legislatie   Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare
  DIRECTIVA (UE) 2016/1919 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2019

    Legislatie   Hotararea BEC nr. 3/2019 privind unor dispozitii din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  In Monitorul Oficial nr. 382 din 15.05.2019 a fost publicata Hotararea nr. 3/2019 privind interpretarea dispozitiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) si art. 52 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European
   Data aparitiei: 15 Mai 2019

    Stiri   Actiunile Romaniei care au condus la arestarea unui om de afaceri in Marea Britanie prin intermediul Mandatului European de Arestare indeplinesc criteriile Conventiei
  In decizia din cauza B.A.A. impotriva Romaniei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins cererea ca inadmisibila. Decizia este definitiva.
   Data aparitiei: 21 Aprilie 2019

    Jurisprudenta   Primirea la locul de munca a persoanei, fara incheirea contractului individual de munca. Amenda contraventionala
  Prin plangerea adresata Judecatoriei Onesti si inregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXXXXXXXXXXX la data de 26. 06. 2015, petenta a solicitat, in contradictoriu cu I. T. de M. B., in principal anularea procesului-verbal de contraventie nr. xxxxxxx incheiat la data de 03. 06. 2015 si in subsidiar inlocuirea amenzii cu avertisment.
   Data aparitiei: 17 Martie 2017

    Articole   Mandatul intre soti. Prezentare generala
  In conformitatea cu articolul 2009 din Codul civil, mandatul conventional intre soti a fost definit in literatura de specialitate ca fiind contractul in virtutea caruia un sot incheie un act juridic , ori mai multe acte juridice, pe seama celuilalt sot, cu respectarea regimului matrimonial ales.
   Data aparitiei: 06 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
  Potrivit H.G. nr. 229/2009, Regia Nationala a Padurilor a fost creata ca institutie avand ca obiect de activitate apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietatea statului, pe care il administreaza conform art. 2 lit. a) pct. 1 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Padurilor, aceasta institutie, creata pentru a actiona in numele statului, ca un prepus al sau in domeniul silviculturii, are dreptul de a apara si asigura integritatea fondului forestier proprietatea statului, respectiv de a promova orice actiune in justitie pentru a recupera bunurile statului ce ii sunt date in administrare, respectiv terenurile forestiere.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Aplicarea unei pedepse in alte limite decat cele prevazut de lege
  In cazul concursului de infractiuni, in ipoteza in care instanta de apel a constatat ca legea penala mai favorabila este Codul penal anterior si a aplicat inculpatului o pedeapsa rezultanta care depaseste totalul pedepselor stabilite pentru infractiunile concurente, este incident cazul de recurs in casatie prevazut in art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., intrucat aplicarea unei pedepse rezultante care depaseste limita prevazuta in art. 34 alin. (2) C. pen. anterior reprezinta aplicarea unei pedepse in alte limite decat cele prevazute de lege.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Revocarea din functie a administratorului societatii. Efecte asupra actelor incheiate de acesta in numele societatii, anterior revocarii
  Faptul ca, ulterior incheierii unor contracte, reprezentantii legali ai societatii semnatare au fost revocati din functie, in urma unor hotarari judecatoresti, nu poate conduce la concluzia vicierii consimtamantului societatii, exprimat anterior, la data incheierii contractelor.
   Data aparitiei: 28 Decembrie 2016

    Articole   Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
  Faptele juridice licite [1] sunt actiuni omenesti savarsite fara intentia de a da nastere la raporturi juridice de obligatii, care totusi produc asemenea efecte in puterea legii, fara ca prin acestea sa se incalce normele de drept in vigoare.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2016

    Jurisprudenta   Motivul optional de refuz al executarii mandatului european de arestare
  In conformitate cu prevederile art. 98 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, situatia in care mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii unei pedepse cu inchisoarea, iar persoana solicitata, care este cetatean roman sau traieste in Romania si are o rezidenta continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel putin 5 ani, declara ca refuza sa execute pedeapsa in statul membru emitent constituie un motiv optional de refuz al executarii mandatului european de arestare si, in consecinta, instanta poate dispune executarea acestuia.
   Data aparitiei: 21 Noiembrie 2015

    Jurisprudenta   Consecintele expirarii mandatului administratorului unei societati pe actiuni
  Potrivit dispozitiilor art. 72 din Legea nr. 31/1990, obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege, din economia dispozitiilor art. 1554 � art. 1555 C. civ. reiesind ca incetarea mandatelor administratorilor sociali anteriori nu poate interveni decat in caz de revocare sau de numire a unor noi mandatari.
   Data aparitiei: 11 Noiembrie 2015

    Jurisprudenta   Motiv optional de refuz al executarii mandatului european de arestare
  In conformitate cu dispozitiile art. 98 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, situatia in care mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii unei pedepse cu inchisoarea, iar persoana solicitata, cetatean strain, care traieste in Romania si are o rezidenta continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel putin 5 ani, declara ca refuza sa execute pedeapsa in statul membru emitent constituie un motiv optional de refuz al executarii mandatului european de arestare.
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2015

    Jurisprudenta   Amanarea predarii autoritatilor competente a persoanei solicitate in baza mandatului european de arestare
  In cazul in care instanta dispune executarea mandatului european de arestare si, in temeiul art. 58 alin. (3) raportat la art. 112 din Legea nr. 302/2004, amana predarea persoanei solicitate pana la liberarea conditionata sau executarea pedepsei inchisorii la termen intrucat persoana solicitata se afla in executarea pedepsei inchisorii aplicate de instantele judecatoresti din Romania, instanta dispune arestarea persoanei solicitate incepand cu data liberarii conditionate ori a executarii pedepsei inchisorii la termen, in vederea predarii si emite mandatul de arestare, care se pune in executare la data mentionata, ca data a incetarii motivelor care au justificat amanarea.
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2015

    Articole   ICCJ. La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara hotararea AGA ori a celuilalt administrator
  Prin Decizia nr. 731 din 5 martie 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila, s-a pronuntat asupra intinderii aplicabilitatii dispozitiilor art. 70 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, referitoare la dreptul de dispozitie asupra patrimoniului societatii.
   Data aparitiei: 25 Octombrie 2015

    Jurisprudenta   Contract de mandat. Denuntarea unilaterala a contractului
  In contractele sinalagmatice conditia suspensiva pur potestativa este nula, cu consecinta nulitatii contractului pentru lipsa de cauza, daca existenta creantei creditorului depinde in intregime de vointa debitorului sau care tine creditorul la bunul sau plac.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2014

    Jurisprudenta   Fixarea preturilor de vanzare a produselor catre terti. Aprecierea gravitatii faptei anticoncurentiale ca element de individualizare a sanctiunii aplicate
  Stabilirea de catre producator, in continutul contractelor de dealer si de vanzare-cumparare privind distributia produselor proprii, a unor sanctiuni privitoare la nerespectarea listei de preturi convenite cu societatile distribuitoare, inlatura posibilitatea aprecierii acestor preturi ca avand un caracter de recomandare, astfel incat este corecta calificarea acestei fapte drept o intelegere anticoncurentiala pe verticala, ce cade sub incidenta interdictiei prevazute de dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996.
   Data aparitiei: 18 Iulie 2014

    Jurisprudenta   Actiune in constatarea nulitatii absolute a Protocolului pentru vanzarea locuintelor in temeiul Legii nr. 112/1995 semnat de primar in numele unitatii administrativ-teritoriale. Respingere
  Prin sentinta civila nr. 20136 din 18 octombrie 2012 a Judecatoriei Cluj-Napoca, s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor invocata de paratii S.L., S.A., S.E., T.C.V., C.C.G., C.L.A., C.O., M.R.O., M.I.H., ca neintemeiata.
   Data aparitiei: 19 Iunie 2014

    Articole   REFERAT privind incuviintarea perchezitiei domiciliare
  Temeiul de drept: art. 157-158 din Noul cod de procedura penala
   Data aparitiei: 31 Ianuarie 2014

    Articole   REFERAT cu propunere de prelungire a mandatului de supraveghere tehnica
  Temeiul de drept: art. 144 din Noul cod de procedura penala
   Data aparitiei: 31 Ianuarie 2014

    Articole   Proces verbal privind ffectuarea perchezitiei domiciliare
  Temeiul de drept: art. 159 din Noul cod de procedura penala
   Data aparitiei: 31 Ianuarie 2014

    Articole   Referat cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnica
  Temeiul de drept: art. 140 din Noul cod de procedura penala
   Data aparitiei: 30 Ianuarie 2014

    Jurisprudenta   Sustinerea concluziilor in fata instantei de apel de catre un mandatar care nu indeplineste conditiile cerute de lege
  Imprejurarea ca nu au fost mentinute ca probe alte inscrisuri decat cele existente in dosar, nu este un motiv suficient pentru a inlatura de la analiza depunerea ulterioara a unor asemenea documente mai ales pe fondul deciziei de casare cu indrumari exprese pe acest aspect. In acest context, sanctiunea aplica de instanta, este nelegala, fiind facuta cu incalcarea art. 129 alin. (4) C.proc.civ.
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2013