din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor

  Publicat: 07 Sep 2017       6780 citiri       Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actualizat cu dispozitiile Legii nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, publicata in Monitorul Oficial numarul 544 din data de 11 iulie 2017

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Document oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca in Romania.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Furnizorii de formare profesionala sunt prestatorii de servicii de formare profesionala, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevazut in actul de infiintare sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente activitati de formare profesionala.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

Desi ucenicia se prezinta aparent ca o modalitate de angajare traditionala in munca, ce dateaza de o perioada indelungata, aceasta este de actualitate, fiind frecvent uzitata de catre angajatori persoane fizice sau juridice. Dovada ca inca din anul 2005 prin Legea nr. 279/2005 a fost reglementat un amplu set de reguli stricte care vin in sprijinul si vizeaza protejarea atat a ucenicului, cat si a angajatorului care urmareste sa incadreze ucenici.


Prin H.G. nr. 855/2013 au fost aprobate si Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, ultimele modificari importante fiind aduse prin Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior.


Legea nr. 164/2017 a adus unele modificari esentiale contractului de ucenicie, vizand in special durata contractului de ucenicie, stabilirea nivelurilor de calificare, finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca, si nu in ultimul rand, majorarea stimulentelor pentru angajatorii care incadreaza ucenici. In continuare vom expune cateva aspecte importante ce tin de particularitatile contractului de ucenicie.


1. Ce reprezinta ucenicia?


Dispozitiile Legii nr. 279/2005 definesc ucenicia ca fiind formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, aceasta formare profesionala constituind parte integranta a contractului de ucenicie.


Ucenicul este persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificari.


2. Cui se adreseaza ucenicia la locul de munca?


Ucenicia la locul de munca se adreseaza tinerilor cu varsta de peste 16 ani, dar si adultilor (inclusiv a celor cu nevoi speciale/dizabilitati) care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca .


Se pot incadra in munca pe teritoriul Romaniei in calitate de ucenici si cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, dar si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.


Pentru a putea incheia un contract de ucenicie, persoana interesata trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;


b) a implinit varsta de 16 ani;


c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;


d) indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000.


Pe de alta parte, ucenicia se adreseaza angajatorilor persoane fizice sau juridice care pot sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca si care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.


Prin derogare de la prevederile O.U.G. nr.44/2008privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si:


a) persoana fizica autorizata (PFA), daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;


b) intreprinderea familiala (IF), prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala;


c) asociatiile cooperatiste reglementate prin legi speciale.


Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale pregateste ucenici avand in acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie.


3. Care este specificul contractului de ucenicie?


Andrei Gherasim AVOCATContractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.


Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie se fac in conditiile respectarii reglementarilor Codului muncii, referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca .


Potrivit noilor reglementari care au modificat Codul muncii, contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre ucenic. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca .


Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cuprinde si urmatoarele clauze specifice referitoare la:


a) denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;


b) denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;


c) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;


d) locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;


e) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;


f) obligatiile suplimentare ale angajatorului;


g) obligatiile ucenicului;


h) alte clauze, potrivit legii.


Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, trebuie sa fie cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.


Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.


4. Ce presupune formarea profesionala a ucenicului?


Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica realizata la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000.


In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.


Formarea practica a ucenicului este realizata sub indrumarea si supravegherea formatorului furnizorului de formare . Exista posibilitatea ca furnizorul de formare profesionala sa poata conveni cu angajatorul ca supravegherea si indrumarea formarii practice a ucenicului sa se poata realiza si de catre personalul de specialitate din cadrul angajatorului. Salariatii angajatorului pot asigura formarea profesionala a ucenicului/ucenicilor numai daca acestia au calitatea de formatori in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor.


Este important de retinut ca timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca .


5. Care sunt obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca?


Potrivit legii, obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:


a) sa ofere persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obtine o calificare in sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea invatarii;


b) sa permita angajatorilor sa isi asigure forta de munca calificata, de calitate, in functie de cerintele proprii;


c) sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii;


d) sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate;


e) sa contribuie la cresterea economica, crearea de noi locuri de munca, coeziunea sociala si implinirea personala;


f) sa promoveze dialogul social si sa contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.


6. Ce presupune organizarea uceniciei la locul de munca?


Potrivit dispozitiilor Legii nr. 164/2017, ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile de calificare 2, 3 si 4, stabilite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.918/2013privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile ulterioare.


Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.


Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca adecvate care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.


Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie.


Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.


7. Pe ce durata poate fi incheiat un contract de ucenicie?


Cu titlu de noutate, Legea nr. 164/2017 a modificat durata contractului de ucenicie prin raportare la nivelurile de calificare . Potrivit noilor dispozitii, durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:


a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;


b)24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;


c)36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.


Ucenicul poate fi supus unei singure perioade de proba de maximum 30 de zile lucratoare, contractul de ucenicie putand inceta pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba printr-o simpla notificare, in temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003.


8. Ce beneficii are angajatorul pentru incadrarea ucenicilor?


Cu titlu de noutate, angajatorul care incheie un contract de ucenicie beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 1.125 lei/luna pentru fiecare contract incheiat, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Suma lunara aratata mai sus se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.


Potrivit legii, angajatorii care beneficiaza de fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe toata perioada contractului de ucenicie incheiat in conditiile legii. In situatia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, daca incetarea acestuia a avut loc prin acordul partilor, ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva ori ca urmare a desfiintarii postului ocupat de ucenic din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.


Angajatorul nu beneficiaza de aceasta suma:


a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie;


b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate;


c) daca, anterior incheierii contractelor de ucenicie, a avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare .


9. Ce obligatii specifice are angajatorul intr-un contract de ucenicie?


Pe langa obligatiile curente care rezulta dintr-un contract individual de munca tipic, angajatorul are obligatia:


a) de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca . Coordonatorul de ucenicie poate fi salariatul angajatorului sau, dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica organizator al uceniciei la locul de munca si care are obligatia de a colabora cu furnizorul de formare profesionala autorizat pentru organizarea, desfasurarea si evaluarea continua a formarii profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei in care se califica ucenicul;


b) sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca incheiat pe durata determinata proportional cu timpul lucrat;


c) sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii in care ucenicul se formeaza profesional;


d) sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile O.G. nr.129/2000privind formarea profesionala a adultilor;


e) sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca acest program nu este finantat din alte surse.


10. Care sunt obligatiile ucenicului in relatia cu angajatorul?


Corelativ drepturilor sale, si ucenicul are de indeplinit o serie de obligatii, precum:


a) sa desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;


b) sa participe la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;


c) sa sustina si sa promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica, pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala.


Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de munca aplicabil si ale regulamentelor interne, dupa caz.


11. Drepturile si statutul ucenicului


Persoana incadrata in munca in baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.


Este important de retinut ca ucenicii pana la varsta de 26 de ani au dreptul la intretinere, acestora aplicandu-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.


La incheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la incetarea acestuia:


a) activitatea ucenicului, dupa obtinerea calificarii, sa continue cel putin o perioada egala cu durata contractului de ucenicie, prin incheierea unui contract individual de munca, in conditiile legii, pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul a fost calificat, daca angajatorul a finantat programul de ucenicie;


b) ucenicul sa suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesionala finantata de angajator in conditiile in care nu respecta termenii contractuali prevazuti la lit. a).


Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de prezenta lege si, dupa caz, de legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.


12. Ce surse de finantare pot fi folosite pentru ucenicia la locul de munca?


Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:


a) resurse proprii ale angajatorilor;


b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice. Finantarea uceniciei din sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice poate realiza in conditiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;


c) fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj, sursa de finantare completata prin Legea nr. 164/2017;


e) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.


13. Sanctiunile incidente in cazul nerespectarii uceniciei la locul de munca


Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 10.000 de lei:


- nerespectarea obligatiei angajatorului de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca .


- neincheierea in forma scrisa, in limba romana, a contractului de ucenicie si neinregistreaza acestuia anterior inceperii activitatii la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;


- nerespectarea conditiilor de catre persoanele care pot incheia un contract de ucenicie;


- nerespectarea obligatiei de catre persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale de a pregati ucenici si de a-si indeplini si calitatea de coordonator de ucenicie;


- nerespectarea de catre angajator a duratei contractului de ucenicie, a duratei maxime a perioadei de proba, a includerii perioadei de formare in programul de munca, a remuneratiei si a duratei de munca;


- nerespectarea drepturilor si obligatiilor prevazute de legislatia muncii care privesc si decurg din statutul ucenicului;


- nerespectarea de catre angajator a obligatiei de a asigura ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului;


- utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie.


- evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca cu incalcarea prevederilor legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.


Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, Colaborator ``MCP Cabinet Avocati``


MCP Cabinet Avocati-ofera servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica atat societatilor angajatoare si salariatilor, cat si organizatiilor patronale sau sindicale.MISIUNEA noastra permanenta este de a rezolva prompt proiectele si cazurile incredintate, prin consultanta, asistenta si reprezentare juridica specializata.

Citeşte mai multe despre:    contract de ucenicie    ucenicia la locul de munca    ucenic    formator    incadrare ucenici    formare profesionala ucenici    ajutor pentru angajare ucenici    ucenici codul muncii    legea 297/2005    legea 164/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Ucenicia este considerata vechime in munca, valorificabila inclusiv ca grupa de munca, dar pentru practica in productie, nu si pentru pregatirea teoretica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 185/2017, in sedinta publica din 22 februarie 2017

Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016