din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2284 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019

  Publicat: 24 Dec 2018       13513 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
* serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

Intocmirea regulamentului intern se realizeaza de catre angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Consultarea acestor persoane este obligatorie, nerespectarea acestui drept al salariatilor putand fi supusa controlului legalitatii regulamenA�tului intern efectuat de catre instantele de judecata .


Astfel, din interpretarea dispozitiilor Codului muncii (vezi forma aplicabila in 2019 AICI), angajatorul are obligatia de a consulta sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, insa nu este tinut de pozitia acestora, avand dreptul de a trece la implementarea regulamentului intern indiferent de punctul de vedere transmis.


Lipsa intocmirii regulamentului intern de catre angajator constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, care este aplicata de catre inspectorii de munca in temeiul Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii . Aceeasi sanctiune este aplicata si in cazul in care angajatorul nu face dovada consultarii sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor ori dovada aducerii la cunostinta sala-riatilor a regulamentului intern.


La intocmirea regulamentului intern, angajatorul are obligatia de a respecta dispozitiile cuprinse in Codul muncii sau in alte acte normative, nationale sau europene, precum si, dupa caz, cele din contractul colectiv de munca aplicabil. In plus, cu titlu general, toate prevederile regulamentului intern trebuie sa se circumscrie principiului bunei credinte a participantilor la raporturile de munca si sa nu contina reguli sau obligatii ilicite ori imorale.


Fata de adoptarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR), incepand cu luna mai 2018, societatile angajatoare trebuie revizuiasca documentele interne care privesc raporturile de munca cu salariatii. Acest lucru poate fi realizat pornind de la Regulamentul intern al societatii (sau, dupa caz, alte proceduri interne) si, continuandu-se prin contractul individual de munca ori acte aditionale la acesta. Astfel, atat pentru angajatii noi, cat si pentru salariatii nou incadrati societatile angajatoare au obligatia de a respecta dreptul salariatiilor (candidatilor), si de a face dovada, cu privire la respectarea datelor cu caracter personal.Ca element de noutate, se are in vedere o mai clara si larga definire a notiunii de consimtamant a persoanei ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate, inclusiv de catre angajator sau o persoana imputernicita de acesta. Astfel, articolul 4 punctul 11 din Regulament stabileste ca prin ``consimtamant" al persoanei vizate se intelege ``orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate``.


In ceea ce priveste implicatiile noului Regulament in domeniul relatiilor de munca, art. 88 alin. 3 are in vedere protectia drepturilor si a libertatilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor in contextul ocuparii unui loc de munca, in special in scopul recrutarii, in scopul indeplinirii clauzelor contractului de munca, inclusiv descarcarea de obligatiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionarii, planificarii si organizarii muncii, al egalitatii si diversitatii la locul de munca, al asigurarii sanatatii si securitatii la locul de munca, precum si al protejarii proprietatii angajatorului sau a clientului.


Art. 241 din Codul Muncii stabileste ca Regulamentul intern al unei angajator, persoana fizica sau juridica, trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:


a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii


In cadrul regulamentului intern nu este necesar a fi preluate toate dispozitiile prevazute in actele normative care stabilesc norme si reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca, deoarece s-ar ajunge la o suprareglementare inutila a regulamentului intern.


In schimb, angajatorul trebuie sa stabileasca reguli de protectie, igiena, sanatate si securitate in munca prin raportare la specificul activitatii proprii si care nu sunt legiferate prin actele normative corespun-zatoare. Pe langa reglementarea proprie a angajatorului, acesta va trebui sa aiba in vedere si intocmirea de catre persoane autorizate a unor proceduri specifice de sanatate si securitate in munca, care nu este obligatoriu a fi cuprinse in regulamentul intern.


b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii


Si acest domeniu are o reglementare legala ampla, prin Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre barbati si femei, republicata, si O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctio-narea tuturor formelor de discriminare .


Prin regulamentul intern se vor avea in vedere principiile si regulile generale stabilite prin aceste acte normative, precum si, dupa caz, aspecte proprii activitatii angajatorului, zonei in care isi desfasoara activitatea, categoriile de salariati si potentiali salariati, tipurile de clienti si furnizori .c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor


Desi ar putea fi considerata suficienta preluarea categoriilor de drepturi si obligatii ale salariatilor si angajatorului stabilite de Codul muncii, este utila inserarea in regulamentul intern a unor drepturi si obligatii specifice activitatii angajatorului.


In plus, prin regulamentul intern se pot stabili drepturi de care ar beneficia salariatii si care nu sunt prevazute in Codul muncii ori alte acte normative sau un alt nivel al anumitor drepturi . Acordarea prin regulamentul intern a unor noi drepturi sau a unui nivel mai mare decat cel legal este o modalitate practica, mai ales in situatia in care la nivelul angajatorului nu s a incheiat un contract colectiv de munca, insa angajatorul are disponibilitatea de a le acorda. Poate fi vorba de acordarea unor sporuri specifice conditiilor in care salariatii isi desfasoara activitatea, a unui numar mai mare de zile libere sau de concediu, de beneficii acordate salariatilor pentru desfasurarea anumitor activitati sau cu ocazia unor evenimente, precum si drepturi in favoarea angajatorului.


Totodata, in afara obligatiilor legale, se pot stabili si alte obligatii in sarcina salariatilor sau angajatorului, care au legatura cu functionarea unitatii, indeplinirea atributiilor salariatilor, obligatii concrete care trebuie respectate in cadrul/incinta societatii sau in relatiile cu bene-ficiarii ori alti parteneri contractuali ai angajatorului.


d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor


Prin aceasta procedura se stabileste circuitul cererilor sau al reclamatiilor salariatilor, termenele si persoanele competente sa le solutioneze.


e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate


Aceste reguli au in vedere etica, deontologia si buna comportare a salariatilor in cadrul sau in afara unitatii angajatorului, fata de ceilalti salariati sau terte persoane . Este firesc ca aceste reguli sa priveasca si comportarea reprezentantilor angajatorului fata de salariati sau a sefilor ierarhic superiori fata de salariatii din subordine.


f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile


Prin regulamentul intern nu se vor stabili sanctiunile ce urmeaza a fi aplicate salariatilor, deoarece acestea sunt prevazute limitativ de Codul muncii .


Ceea ce urmeaza a fi reglementat sunt actiunile sau inactiunile (faptele) concrete ale salariatilor care, in viziunea si exigentele angajatorului, constituie abatere disciplinara si, corelativ, sanctiunile, prevazute de lege, corespunzatoare acestor fapte .


Prin regulamentul intern, angajatorul are posibilitatea de a prestabili anumite sanctiuni pentru savarsirea anumitor abateri disciplinare, evident, aplicarea sanctiunilor disciplinare urmand sa aiba loc dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile a salariatului in cauza. Acest drept al angajatorului nu este unul discretionar, deoarece trebuie asigurata o reala temeinicie a sanctiunii aplicate, printr o proportionalizare intre gravitatea faptei savarsite de salariat, vinovatia acestuia, urmarile si/sau prejuA�diciul produs .


De altfel, la verificarea temeiniciei sanctiunii, instanta de judecata are posibilitatea de a inlocui sanctiunea aplicata salariatului cu o alta sanctiune mai putin severa, nefiind tinuta in mod absolut de prevederile regulamentului intern intocmit de angajator .


g) reguli referitoare la procedura disciplinara


Aceste reguli au rolul de a completa dispozitiile generale si obligatorii ale Codului muncii referitoare la procedura cercetarii disciplinare a salariatilor.


Prin regulamentul intern se pot stabili proceduri concrete privind indeplinirea procedurii legale de cercetare disciplinara, cum ar fi: procedura de sesizare a faptelor ce ar constitui abatere disciplinara, procedura de numire a persoanei sau persoanelor competente sa efectueze cercetarea disciplinara prealabila, modul in care decurge cercetarea disciplinara, anumite termene care trebuie respectate si altele. Insa, toate aceste pro-ceduri particulare cuprinse in regulamentul intern trebuie sa respecte dreptul la aparare al salariatilor si aplicarea unor sanctiuni legale.h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice


Codul muncii si alte acte normative lasa la indemana angajatorului reglementari specifice ce este obligatoriu a se regasi in cuprinsul regulamentului intern, mai ales in situatia in care la nivelul angajatorului nu este incheiat un contract colectiv de munca .


Prin regulamentul intern se pot stabili conditiile in care poate fi suspendat sau desfacut contractul individual de munca al salariatului in situatia absentelor nemotivate, stabilirea programului de lucru inegal, a repausului zilnic si a pauzelor de masa, modul de acordare si durata concediului fara plata, stabilirea datei platii salariului, indatoririle de serviciu si sarcinile profesionale ale salariatilor, procedura de desemnare si numarul reprezentantilor salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii in munca si altele.


i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor


In regulamentul intern se vor avea in vedere criteriile generale de evaluare a salariatilor si o procedura unica, general valabila, de evaluare profesionala. Criteriile si procedura de evaluare trebuie sa vizeze toti salariatii angajatorului sau, cel mult, un grup de salariati.


In schimb, criteriile individuale, speciale, de evaluare a salariatilor sunt stabilite obligatoriu prin contractul individual de munca sau printr o anexa la acesta (act aditional sau fisa postului), cu raportare la atributiile de serviciu si/sau obiectivele postului.


Criteriile generale stabilite prin regulamentul intern nu le exclud sau includ pe cele stabilite prin contractul individual de munca, ci se completeaza unele cu altele si stau la baza evaluarii profesionale complete a salariatilor.


Lipsa din regulamentul intern a procedurii de evaluare profesionala a salariatilor face practic imposibila verificarea, in mod legal, a corespunderii profesionale a salariatilor de catre angajator si conduce, implicit, la aplicarea unor masuri ori sanctiuni nelegale si netemeinice care pot fi anulate de instantele de judecata .


Pentru a fi opozabil salariatilor, este necesar si obligatoriu ca angajatorul sa asigure publicitatea regulamentului intern, sa il aduca la cunostinta fiecaruia si tuturor salariatilor.


La data semnarii contractului individual de munca sau, cel tarziu, la data inceperii activitatii salariatului, angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta acestuia si regulamentul intern prin inmanarea sub semnatura a unui exemplar al regulamentului intern, prin semnarea de catre salariat a unui proces verbal prin care confirma ca a luat cunostinta de prevederile regulamentului intern sau alta modalitate stabilita prin contractul colectiv de munca ori regulamentul intern.


Odata cu luarea la cunostinta a regulamentului intern, dispozitiile acestuia produc efecte fata de salariat si ambele parti au obligatia legala de a i respecta toate prevederile.
Vezi si:
- Model 2019 contract individual de munca (CIM 2019), fate de modificarile aduse Codului muncii, si aplicarea obligatoriea GDPR incepand cu data de 25 mai 2018 >>>> AICI.
- forma actualizata 2019 a Codului muncii AICI
- Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator . Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare AICI
Citeşte mai multe despre:    Regulament intern    Regulament intern 2019    Model 2019 Regulament inter    GDPR salariati    Codul muncii    Codul muncii 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP � Digitalizarea raporturilor de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Angajarea mai multor persoane pe aceeasi functie, pe posturi diferite
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Sarcina probei in litigiile de munca. Salariatului caruia i se imputa un fapt negativ ii revine sarcina probei faptului pozitiv contrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 996/2013 din 18.09.2013

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

In lipsa indicarii datei savarsirii faptei instanta este in imposibilitate a verifica respectarea termenului de prescriptie pentru aplicarea sanctinii disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov - Sentinta civila nr. 1043 din data de 05 Aprilie 2019