din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2144 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta

  Publicat: 12 Jul 2020       2564 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
O clauza contractuala care nu a fost negociata, ci reflecta o norma care, potrivit legii nationale, se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta, nu intra sub incidenta dreptului Uniunii referitor la clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Clauza necesare, esentiala deoarece identificarea prin contract a subiectelor raportului juridic obligational constituie conditia de validitate a actului juridic respectiv.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Inainte de deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana , Comisia evalueaza legislatia fiecarui stat candidat, pentru a stabili un program de lucru si pentru a defini pozitiile de negociere.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitati din punct de vedere a impactului asupra mediului.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prin intermediul acordurilor bilaterale in domeniul circulatiei fortei de munca se realizeaza accesul controlat de organisme si protejat al lucratorilor romani pe piata fortei de munca a celuilat stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
\(sau autorizata) Dispozitie continuta in anumite regulamente de exceptare pe categorie, care enumera intelegerile sau practicile ce sunt prezumate a nu impiedica, restrange sau distorsiona concurenta in interiorul pietei comune si care sunt, deci,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
\(sau autorizata) Dispozitie continuta in anumite regulamente de exceptare pe categorie, care enumera intelegerile sau practicile ce sunt prezumate a nu impiedica, restrange sau distorsiona concurenta in interiorul pietei comune si care sunt, deci,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Inainte de deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana , Comisia evalueaza legislatia fiecarui stat candidat, pentru a stabili un program de lucru si pentru a defini pozitiile de negociere.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

In anul 2006, NG si OH au incheiat un contract de credit cu Banca Transilvania, prin care banca le imprumuta suma de 90 000 lei romanesti (RON) (aproximativ 18 930 de euro). In anul 2008, acestia au incheiat un alt contract de credit in franci elvetieni, destinat refinantarii contractului initial.


Ca urmare a puternicei devalorizari a leului romanesc, suma care trebuia rambursata aproape s-a dublat in anii urmatori.


La 23 martie 2017, NG si OH au introdus o actiune la Tribunalul Specializat Cluj (Romania) prin care solicitau constatarea caracterului abuziv al unei parti a contractului de refinantare, care, desi stipula ca plata trebuia efectuata in moneda in care fusese acordat creditul, prevedea ca imprumutatii puteau solicita bancii conversia monedei creditului intr-o alta moneda, fara ca banca sa fie obligata sa accepte. Se preciza de asemenea ca banca era mandatata de catre imprumutat sa stinga obligatiile de plata scadente utilizand propriul curs de schimb.


NG si OH sustineau de asemenea ca Banca Transilvania nu isi indeplinise obligatia de informare, intrucat nu ii avertizase, cu ocazia negocierii si a incheierii contractului, cu privire la riscul pe care il implica conversia monedei contractului initial intr-o moneda straina. In plus, clauza privind rambursarea in moneda straina ar crea, in opinia acestora, un dezechilibru in defavoarea lor, intrucat ei erau singurii care trebuiau sa suporte riscul de schimb valutar.


Acesta este contextul in care Curtea de Apel Cluj (Romania) solicita Curtii de Justitie sa stabileasca, in primul rand, daca Directiva 93/13 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii1 se aplica unei clauze contractuale care nu a facut obiectul unei negocieri individuale, ci reflecta o norma care, potrivit legii nationale, se aplica intre partile contractante in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta. In al doilea rand, aceasta instanta intreaba Curtea care sunt consecintele pe care o instanta nationala trebuie sa le deduca, daca este cazul, din constatarea caracterului abuziv al unei clauze referitoare la riscul de schimb valutar.


Prin hotararea sa de astazi, Curtea aminteste, mai intai, ca aceasta directiva nu se aplica daca sunt indeplinite doua conditii: pe de o parte, clauza contractuala trebuie sa reflecte un act cu putere de lege sau o norma administrativa si, pe de alta parte, actul sau norma respectiva trebuie sa fie obligatorie. Aceasta excludere se justifica prin faptul ca este, in principiu, legitim sa se prezume ca legiuitorul national a stabilit un echilibru intre ansamblul drepturilor si obligatiilor partilor la numite contracte .


Pentru a stabili daca conditiile excluderii sunt indeplinite, Curtea aminteste ca ii revine instantei nationale sarcina sa verifice daca clauza contractuala respectiva reflecta dispozitii de drept national care se aplica in mod imperativ intre partile contractante independent de alegerea lor sau dispozitii de natura supletiva si, prin urmare, aplicabile automat, cu alte cuvinte in lipsa unui acord diferit intre parti in aceasta privinta.


In ceea ce priveste prima conditie, din moment ce, potrivit instantei de trimitere, clauza din conditiile generale al carei caracter abuziv este invocat de reclamantii din litigiul principal reflecta o dispozitie de drept national care este de natura supletiva, ea intra sub incidenta excluderii prevazute de directiva.


In ceea ce priveste a doua conditie, Curtea arata ca expresia ``acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii`` acopera si normele care, potrivit legii nationale, se aplica intre partile contractante cu conditia sa nu fi intervenit alte acorduri . Or, din acest punct de vedere, aceasta dispozitie nu face nicio distinctie intre dispozitiile care se aplica independent de alegerea partilor contractante si dispozitiile supletive.


In aceasta privinta, pe de o parte, imprejurarea ca se poate deroga de la o dispozitie de drept national supletiva este lipsita de relevanta in ceea ce priveste verificarea aspectului daca o clauza contractuala care reflecta o asemenea dispozitie este exclusa. Pe de alta parte, faptul ca o clauza contractuala care reflecta una dintre dispozitiile vizate de directiva in cauza nu a facut obiectul unei negocieri individuale nu are niciun efect asupra excluderii sale din domeniul de aplicare al acestei directive.


Curtea concluzioneaza ca Directiva 93/13 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii nu se aplica unei clauze contractuale care nu a facut obiectul unei negocieri individuale, ci reflecta o norma care, potrivit legii nationale, se aplica intre partile contractante in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta.


Hotararea in cauza C-81/19 NG si OH/SC Banca Transilvania SA


1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Editie speciala, 15/vol. 2, p. 273).

Citeşte mai multe despre:    clauze abuzive

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti