din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2538 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii

Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii

  Publicat: 12 Jul 2020       1855 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Comercial  


Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii in temeiul unui transfer legal de atributii, precum exploatarea unei statii de pompare in scop de desecare a suprafetelor agricole


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitatoare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Readucerea la masa succesorala de catre anumiti mostenitori mai inainte de imparteala mostenirii, a bunurilor si sumelor primite cu titlu de donatie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

In cursul anilor 2006-2009, o parte din peninsula Eiderstedt, situata in partea de vest a landului Schleswig-Holstein (Germania) a fost desemnata drept ``arie de conservare a pasarilor`` printre altele, datorita prezentei chirighitei negre, o pasare acvatica protejata. Potrivit planului de gestiune, aria de conservare a acestei specii ramane, preponderent, exploatata in mod traditional ca zona de pasune pe suprafete mari. Pentru locuire si utilizare agricola, peninsula Eiderstedt necesita desecare. In acest scop, Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, o asociatie de gestionare a apei si a solului constituita sub forma juridica a unui organism de drept public, opereaza o statie de pompare care se ocupa de desecarea teritoriului acoperit. Aceste operatiuni de pompare, care au drept efect reducerea nivelului apei, fac parte din atributiile sale de intretinere a apelor de suprafata, care i-a fost incredintata prin lege ca obligatie de drept public.


Luand in considerare ca, prin exploatarea acestei statii de pompare, Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, a cauzat, in detrimentul chirighitei negre, daune aduse mediului, Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein, o asociatie de protectie a mediului, a formulat impotriva districtului Nordfriesland (Germania) o cerere de masuri de limitare si de reparare a acestor daune, care a fost respinsa. In sustinerea cererii sale, asociatia invoca legislatia germana adoptata in vederea transpunerii Directivei 2004/35 privind raspunderea pentru mediul inconjurator1 .


Aceasta directiva stabileste un cadru al raspunderii pentru mediul inconjurator in vederea prevenirii si a repararii, intre altele, a daunelor aduse mediului, cauzate prin activitatile profesionale aduse speciilor si habitatelor naturale vizate in special in Directiva habitate2 si in Directiva pasari3 . Anexa I al treilea paragraf a doua liniuta din Directiva 2004/35 permite totusi statelor membre sa prevada o exonerare de raspundere in avantajul proprietarilor si al operatorilor atunci cand daunele cauzate speciilor si habitatelor naturale rezulta dintr-o ``gestionare normala`` a sitului vizat. Germania a utilizat aceasta posibilitate.


In acest context, Bundesverwaltungsgericht (Curtea Administrativa Federala, Germania), sesizata cu respingerea cererii asociatiei de protectie a mediului, a decis sa adreseze Curtii de Justitie intrebarea daca si in ce conditii o activitate precum exploatarea unei statii de pompare in scopul desecarii de suprafete agricole poate fi considerata ``gestionare normala`` a unui sit in sensul Directivei 2004/35. Instanta de trimitere a solicitat in plus Curtii sa precizeze daca o astfel de activitate poate, intrucat este exercitata in interesul colectivitatii in temeiul unui transfer legal de atributii, sa fie considerata o ``activitate profesionala`` in sensul Directivei 2004/35.


In Hotararea din 9 iulie 2020, Curtea a aratat ca notiunea de ``gestionare normala a siturilor`` trebuie interpretata in sensul ca inglobeaza orice masura care permite o buna administrare sau organizare a siturilor care gazduiesc specii sau habitate naturale protejate, conforma, printre altele, cu practicile agricole admise in mod curent.


In aceasta privinta, Curtea a precizat ca gestionarea unui sit care gazduieste specii si habitate naturale protejate, in sensul Directivei habitate si Directivei pasari nu poate fi considerata ca fiind ``normala`` decat daca aceasta respecta obiectivele si obligatiile prevazute in aceste directive si, in special, ansamblul masurilor de gestionare adoptate de statele membre pe temeiul directivelor mentionate, precum cele cuprinse in registrele habitatului sau in documentele de stabilire a obiectivelor de conservare vizate in anexa I al treilea paragraf a doua liniuta din Directiva 2004/35. In aceste conditii, Curtea a considerat ca gestionarea normala a unui sit poate include, intre altele, activitatile agricole desfasurate pe sit, adica inclusiv pe acelea care le pot completa in mod necesar, precum irigarea sau desecarea si, prin urmare, exploatarea unei statii de pompare.


In plus, Curtea a precizat ca o instanta sesizata cu aprecierea existentei sau a lipsei caracterului normal al unei masuri de gestionare, atunci cand documentele de gestionare a sitului nu contin indicatii suficiente, poate sa aprecieze aceste documente din perspectiva obiectivelor si a obligatiilor prevazute in Directiva habitate si in Directiva pasari, precum si cu ajutorul normelor interne adoptate in vederea transpunerii acestor directive sau, in lipsa, compatibile cu spiritul si cu obiectivul directivelor mentionate.


Pe de alta parte, Curtea a amintit ca, potrivit anexei I al treilea paragraf a doua liniuta din Directiva 2004/35, gestionarea normala a unui sit poate rezulta si dintr-o practica anterioara a proprietarilor sau a operatorilor. Curtea a declarat ca aceasta regula acopera masurile de gestionare care, la data survenirii daunei, erau practicate de un timp suficient de indelungat si sunt general recunoscute si incetatenite pentru a putea fi considerate uzuale pentru situl vizat, sub rezerva totusi ca acestea sa nu repuna in discutie indeplinirea obiectivelor si a obligatiilor prevazute in Directiva habitate si in Directiva pasari.


In ceea ce priveste aspectul daca o activitate exercitata de o persoana juridica de drept public in interesul colectivitatii in temeiul unui transfer legal de atributii, precum exploatarea unei statii de pompare in scopul desecarii unor suprafete agricole poate constitui o ``activitate profesionala`` in sensul Directivei 2004/35, Curtea a confirmat ca aceasta expresie acopera ansamblul activitatilor exercitate intr-un cadru profesional, prin opozitie cu un cadru pur personal sau casnic, indiferent daca aceste activitati au un raport cu piata si daca au caracter concurential.


Hotararea in cauza C-297/19 Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland


1 Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului (JO 2004, L 143, p. 56, Editie speciala 15/vol. 11, p. 168).


2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica (JO 1992, L 206, p. 7, Editie speciala, 15/vol. 2, p. 109).


3 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor salbatice (JO 2010, L 20, p. 7).

Citeşte mai multe despre:    gestionare normala a siturilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti