din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4285 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca

  Publicat: 05 Oct 2020       7248 citiri       Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
La data de 01.10.2020 a fost promulgata si publicata in Monitorul Oficial nr. 893 Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 prin care s-a stabilit in sarcina tuturor angajatorilor obligatia de completare a Regulamentelor interne cu o sectiune speciala dedicata procedurii de solutionare amiabila a conflictelor de munca ce pot aparea ca urmare a executarii, suspendarii, modificarii sau incetarii contractului individual de munca .Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Principalele obiective urmarite de legiuitor prin aceste modificari constau in adaptarea legislatiei muncii astfel incat sa permita informarea si consultarea reciproca a salariatului si angajatorului, inca de la negocierea contractului individual de munca si ulterior, pe timpul executarii acestuia.


In acest sens, este stabilit expres dreptul partilor de a fi asistate de un expert la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, este reglementata activitatea de resurse umane si, mai ales, este instituita procedura solutionarii amiabile a conflictelor de munca prin conciliere.


Ca justificare practica, procedura concilierii a fost instituita atat cu scopul de a degreva instantele judecatoresti, cat si pentru a asigura solutionarea cu celeritate a litigiilor de munca, observandu-se in practica necesitatea existentei posibilitatii de a stabili prin contractul individual de munca optiunea solutionarii pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca .


Prin conciliere, in sensul legii, se intelege modalitatea de solutionare amiabila a conflictelor individuale de munca, cu ajutorul unui consultant extern specializat in legislatia muncii, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.


Consultantul extern specializat in legislatia muncii prevazut la alin. (3), denumit in continuare consultant extern, poate fi un avocat, un expert in legislatia muncii sau, dupa caz, un mediator specializat in legislatia muncii, care, prin rolul sau activ, va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariatilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de munca . Onorariul consultantului extern va fi suportat de catre parti conform intelegerii acestora.


Legea traseaza si o serie de linii directoare in ceea ce priveste procedura concilierii. Avand in vedere, insa, specificul fiecarei societati si caracterul variat al raporturilor de munca, se impune ca acest cadru general sa fie suplimentat prin includerea in Regulamentul intern a unei proceduri detaliate de solutionare a conflictelor de munca .


In acest sens, punctul 4 din Legea nr. 213/2020 prevede faptul ca ``La articolul 242, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: AAA�d) procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilorAAA�``.


Astfel, la obligativitatea includerii in Regulamentul intern a unor proceduri de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor, preexistenta noilor modificari legislative, se adauga obligatia angajatorului de a stabili prin Regulament o procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca .


Este important de mentionat, in acest context, faptul ca obligatia de adaptare a Regulamentului intern este general valabila, stabilirea prin Regulament a unei proceduri de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca revine tuturor angajatorilor, inclusiv celor care nu au incheiat niciun contract individual de munca la nivelul societatii care sa cuprinda o clauza de conciliere.Astfel, daca se va constata de catre organele de control ale Inspectoratului Teritorial de Munca inexistenta in Regulamentul intern a procedurii de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, acestea pot dispune intrarea in legalitate, in sensul introducerii in cuprinsul Regulamentului a procedurii de conciliere. In cazul in care se constata, ulterior, neindeplinirea de catre angajator a acestei obligatii, se poate dispune sanctionarea contraventionala a societatii conform art. 19 lit. i) coroborat cu art. 23 lit. b) din Legea nr. 108/1999 a Inspectiei Muncii, cu amenda contraventionala intre 5.000 si 10.000 de lei.


Ratiunea acestor reglementari este aceea de a intregi modificarile introduse de Legea nr. 213/2020, de a da eficienta acestora, impunand angajatorilor o organizare interna, atat sub aspectul activitatii de resurse umane, cat si al procedurilor pe care acesta urmeaza sa le puna in aplicare in vederea indeplinirii reale a dezideratului de a asigura o buna comunicare, informare si consultare reciproca intre angajator si salariat, pe toata durata desfasurarii raporturilor de munca .
A se vedea si:


-Procedura concilierii conflictelor de munca . Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii >>>>>>>


-Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati >>>>>>>


-Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca >>>>>>


Citeşte mai multe despre:    expert in legislatia muncii    conciliere litigii de munca    avocat dreptul muncii    codul muncii    codul muncii 2021    consultant extern dreptul muncii    mediator dreptul muncii    legea 213/2020    procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati