din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3463 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca

  Publicat: 07 Oct 2020       4819 citiri       Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prin modificarile instituite de Legea nr. 213/30.09.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, in completarea dispozitiilor privind conflictele de munca a fost introdus un nou articol, respectiv art. 231 ind. 1, prin care legiuitorul a prevazut in beneficiul partilor unui contract individual de munca posibilitatea de a apela, prealabil sesizarii instantei de judecata, la procedura concilierii.


Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Acest tip de procedura a fost definita de noile dispozitii ca o modalitate de solutionare amiabila a conflictelor individuale de munca, cu ajutorul unui consultant externspecializat in legislatia muncii, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.


In concret, in scopul solutionarii amiabile si cu celeritate a conflictelor individuale de munca, partile au posibilitatea de a apela, cu ajutorul unui consultant extern specializat in legislatia muncii, la procedura concilierii.


Solutionarea amiabila a conflictelor individuale de munca, in modalitatea in care aceasta a fost reglementata, prezinta o serie de aspecte specifice:


I. Vizeaza in mod exclusiv solutionarea conflictelor individuale de munca, astfel cum acestea au fost definite prin art. 231 din Codul Muncii.


In privinta procedurii de solutionare amiabila a conflictelor colective de munca sunt aplicabile dispozitiile art. 166 - 174 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, in temeiul carora salariatii, reprezentati de organizatiile sindicale, vor sesiza in scris angajatorul, respectiv organizatia patronala, in vederea concilierii conflictelor colective de munca


II. Reprezinta o modalitate amiabila de solutionare a conflictelor individuale de munca, bazata pe buna-credinta si liberul consimtamant al partilor, fara a constitui per se o ingradire a accesului la justitie, garantat prin art. 21 din Constitutia Romaniei.III. Ca regula, este o procedura facultativa, partile avand posibilitatea de a opta atat la momentul incheierii contractului individual de munca, cat si pe parcursul executarii acestuia, sa cuprinda sau nu in contract o clauza prin care sa stabileasca solutionarea conflictului prin conciliere.


Cu toate acestea, odata stabilita prin contractul individual de munca sau prin actul aditional la acesta, procedura concilierii devine obligatorie pentru parti.


IV. Implica, in mod obligatoriu, prezenta unui consultant extern specializat in legislatia muncii, respectiv un avocat, mediator specializat in legislatia muncii sau expert in legislatia muncii, ales potrivit vointei comune a partilor, care, in virtutea rolului sau activ si, cel mai important, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate, va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului, fiind un garant al respectarii drepturilor salariatilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele individuale de munca .


Cu alte cuvinte, parcurgerea de catre parti a procedurii concilierii in lipsa unui consultant extern nu este de natura a produce consecinte juridice, ci poate constitui, cel mult, o tranzactie cu privire la fondul litigios.


Un aspect nereglementat de noile completari in materie este modalitatea concreta in care partile vor alege persoana consultantului extern, ce se intampla in ipoteza in care partile nu reusesc sa ajunga la un acord in acest sens si de cate ori pot esua negocierile intre parti in aceasta privinta inainte de a apela la interventia instantelor de judecata .


V. Partile au libertatea de a determina natura conflictelor individuale de munca care urmeaza sa se solutioneze prin procedura concilierii.


In temeiul art. 231 din Codul muncii, ``prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca``.


Ca atare, prin procedura concilierii partile pot avea in vedere solutionarea oricarui conflict de munca, indiferent de natura acestuia sau pot limita solutionarea amiabila, conform vointei comune, doar la anumite categorii de interese (economice, financiare, sociale) sau numai cu privire la anumite etape privind derularea si executarea contractului individual de munca (modificarea/suspendarea/incetarea contractului individual de munca).


Astfel, spre exemplu, partile pot decide ca solutionarea amiabila sa aiba loc doar pentru conflictele individuale de munca care implica interesele financiare ale partilor sau doar pentru acele conflicte care ar viza incetarea contractului individual de munca .


In masura in care partile restrang aplicabilitatea procedurii concilierii, pentru toate celelalte categorii de conflicte exceptate de acestea se va putea apela la interventia instantei de judecata competente.


VI. Parcurgerea procedurii concilierii suspenda termenul de contestare a conflictelor individuale de munca, urmand ca dupa finalizarea, in orice mod, a concilierii, termenul sa-si reia cursul cu luarea in considerare pentru implinirea termenului si a timpului scurs inainte de suspendare.VII. Concilierea implica o procedura etapizata, menita sa asigure solutionarea cu celeritate a conflictelor individuale de munca si presupune parcurgerea graduala a urmatoarelor etape:


1. Comunicarea invitatiei scrise


Oricare dintre parti se poate adresa consultantului extern in vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de munca . Urmare a acestui fapt, consultantul extern va transmite celeilalte parti o invitatie scrisa, respectand mijloacele de comunicare prevazute in contractul individual de munca .


Ramane, insa, problema de a stabili cum urmeaza a se proceda in ipoteza in care ambele parti, in baza unei intelegeri reciproce convin demararea concilierii. Prin raportare la consensul partilor, dispozitiile in vigoare nu determina cum anume va proceda consultantul extern pentru a marca deschiderea procedurii.


2. Deschiderea procedurii de conciliere


De la momentul comunicarii invitatiei scrise, in modalitatea agreata prin contractul individual de munca, data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depasi 5 zile lucratoare.


3. Inchiderea procedurii de conciliere


Procedura concilierii se inchide prin intocmirea unui proces-verbal, semnat de catre parti, in urmatoarele situatii:


a) partile ajung la o intelegere in urma solutionarii conflictului cu privire la toate aspectele legate de conflictul individual de munca;


b) partile ajung numai la o intelegere partiala;


In cazul acestor prime doua ipoteze, consultantul extern va redacta un acord care va contine intelegerea partilor si modalitatea de stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de catre parti si de catre consultantul extern si va produce efecte de la data semnarii sau de la data expres prevazuta in acesta.


In ipoteza incheierii acordului, partile nu mai pot reveni asupra aspectelor prevazute in cuprinsul acestuia, dupa cum nici nu mai au posibilitatea apelarii la instanta de judecatacompetenta cu privire la aspectele in cauza.


c) consultantul extern constata esuarea conflictului (spre exemplu, din cauza faptului ca partile nu ajung la un consens);


d) neprezentarea uneia dintre parti la data stabilita prin invitatia scrisa.


In situatia descrisa la literele b), c) si d), oricare dintre parti se poate adresa instantei de judecata in vederea solutionarii conflictului.


Concluzionand, legiferarea procedurii concilierii este binevenita in contextul caracterului dinamic al raporturilor individuale de munca dintre salariati si angajatori si prin raportare la necesitatea solutionarii cu celeritate a conflictelor individuale de munca, insa maniera lacunara de reglementare poate conduce la efectul contrar celui avut in vedere de legiuitor si tergiversarea nejustificata a conflictului, de vreme ce nu se prevede expres niciun termen maxim de finalizare a acestei proceduri.
A se vedea si:


-Procedura concilierii conflictelor de munca . Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii >>>>>>>


-Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati >>>>>>>


- Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca >>>>>>


Citeşte mai multe despre:    expert in legislatia muncii    consultant extern specializat in legislatia muncii    conciliere litigii de munca    avocat dreptul muncii    codul muncii    codul muncii 2021    consultant extern dreptul muncii    mediator dreptul muncii    legea 213/2020    procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.