din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3694 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta

  Publicat: 27 Sep 2021       9410 citiri       Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Drept Civil  


Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Cesiunea creantei datorata de debitor, ce a fost transmisa de creditorul initial in patrimoniul creditorul cesionar (noul creditor), fie ca aceasta are loc in cursul executarii silite, fie ca se realizeaza anterior demararii procedurii de executare silita, produce efecte directe asupra executarii silite in sine, sens in care este necesar a se analiza in ce masura au fost respectate conditiile impuse de legiuitor in scopul protejarii drepturilor debitorului cedat.

Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.

Printre motivele de anulare a formelor si actelor de executare silita efectuate se remarca in jurisprudenta, cu precadere, inopozabilitatea cesiunii de creanta fata de debitorul cedat si lipsa calitatii de titlu executoriu a contractului din care izvoraste creanta, atunci cand calitatea de cesionar apartine unei entitati ce desfasoara activitati de recuperare creante .


In temeiul dispozitiilor art. 1.578 alin. (1) din Codul civil, ``debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care: a) accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa; b) primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului``.


Astfel, asa cum s-a retinut si in jurisprudenta[1], in lipsa comunicarii cesiunii, potrivit dispozitiilor legale, cesiunea de creanta nu produce niciun efect, desi creanta a fost transmisa catre cesionar, contractul isi produce efectele intre partile cesiunii, nu si fata de debitorul cedat, care reprezinta un tert specific al cesiunii de creanta .


Avocat executare silita


In acest sens, avand in vedere implicatiile deosebite pe care cesiunea le poate avea in ceea ce priveste creanta cesionata, prin dispozitiile art. 1.578 alin. (5) din Codul civil, legiuitorul a dispus in mod imperativ asupra comunicarii cesiunii catre debitor, dispozitii in temeiul carora ``comunicarea cesiunii nu produce efecte daca dovada scrisa a cesiunii nu este comunicata debitorului``.


Cu alte cuvinte, desi contractul de cesiune este valabil incheiat, debitorul cedat este indreptatit sa se comporte ca si cum cesiunea nu ar exista, de vreme ce aceasta nu i-a fost adusa la cunostinta conform legii.


Cu toate acestea, simpla comunicare a cesiunii de creanta nu este suficienta pentru a constata legalitatea actelor de executare efectuate, intrucat, in practica, s-a observat faptul ca in majoritatea situatiilor calitatea de cesionar apartinea unei entitati ce desfasoara activitati de recuperare creante .


Potrivit prevederilor art. 58 alin. (5) din OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, ``contractele de credit, contractele de ipoteca, precum si orice alte inscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, incheiate la solicitarea creditorilor, nu reprezinta titluri executorii in cazul in care cesionarul este o entitate ce desfasoara activitati de recuperare creante``.


De asemenea, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2) din OUG nr. 52/2016, ``contractele de credit reglementate de prezenta ordonanta de urgenta si creantele rezultate din acestea pot fi cesionate numai catre creditori, astfel cum sunt definiti la art. 3 pct. 2, altii decat creditorii nonfinanciari``.


Astfel, entitatile al caror obiect de activitate consta in recuperarea de creante nu se incadreaza in categoria creditorilor nonfinanciari, fapt pentru care contractele care au ca obiect creanta cesionata, in viziunea OUG nr. 52/2016, nu pot reprezenta titluri executorii.


Pe cale de consecinta, in lipsa unui titlu executoriu, continuarea executarii silite a creantei cesionate la solicitarea unui creditor cesionar - entitate ce desfasoara activitati de recuperare creante si nu se incadreaza in categoria creditorilor nonfinanciari, este nelegala, actele de executare fiind lovite de nulitate.
[1] Sentinta civila nr. 7512/2019, pronuntata in Sedinta publica din data de 21.11.2019, de Judecatoria Targu Jiu, Sectia Civila.Citeşte mai multe despre:    executare silita    contestatie executare silita    avocat executare silita    avocat bucuresti executare silita    perimare executare silita    prescriptie executare silita

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului ´┐Ż masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020