din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2749 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi

  Publicat: 11 Feb 2022       6672 citiri       Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Drept Civil  


Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
In practica exista numeroase dosare de executare silita a caror solutionare este tergiversata sau chiar blocata de pasivitatea manifestata de institutiile publice care nu constituie fonduri pentru indestularea creantelor pe care le datoreaza persoanelor fizice.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.

Ca regula, creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora sau, dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva. Asadar, achitarea sau neachitarea creantelor este lasata in cea mai mare parte la latitudinea institutiilor publice.


Astfel, multi fosti salariati ai institutiilor publice, desi au obtinut hotarari judecatoresti definitive, care le recunosc drepturile salariale neachitate, se afla in prezent in situatia de a nu le fi platite sumele de bani cuvenite, fapt ce le majoreaza, practic, prejudiciul patrimonial deja inregistrat.


In asemenea situatii, de cele mai multe ori atitudinea pasiva si neasumata nu emana numai de la institutiile publice, ci inclusiv de la tertii popriti (structuri ale institutilor publice sau simple institutii bancare) la care debitorul institutie publica are deschise conturi, prin intermediul carora incaseaza sume de bani provenind din diferite surse si fonduri .


O modalitate de deblocare a dosarelor de executare silita ajunse in astfel de situatii o poate reprezenta procedura de validare a popririi, pevazuta de dispozitiile art. 790 alin. (1) din Codul de procedura civila.


Practic, in situatia in care tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin pentru efectuarea popririi, inclusiv in cazul in care, in loc sa consemneze suma urmaribila, o libereaza debitorului poprit, creditorul urmaritor sau chiar executorul judecatoresc poate sesiza instanta de executare in vederea validarii popririi in termen de cel mult o luna de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila.


Prin urmare, in ipoteza in care tertul poprit refuza sa dea curs popririi instituite de executorul judecatoresc si, pe cale de consecinta, sa consemneze in termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, sumele de bani aferente creantei poprite, legiuitorul a instituit in beneficiul creditorului urmaritor posibilitatea de a sesiza instanta de judecata in vederea validarii popririi.


Daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit ii datoreaza sume de bani debitorului, instanta va pronunta o hotarare de validare a popririi, prin care il va obliga pe tertul poprit sa ii plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului.


In caz contrar, in masura in care, analizand probatoriul, instanta constata ca tertul poprit nu datoreaza sume de bani debitorului, va hotari desfiintarea popririi.


Codul muncii comentat. Editia a III-a, completata si revizuita - 2022


Cu toate acestea, pentru a lipsi de efecte procedura de validare a popririi, atat debitorul, cat si tertii popriti se prevaleaza de dispozitiile O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.


Conform art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 22/2002, ``creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare, inclusiv a celor de personal, in scopul indeplinirii atributiilor si obiectivelor legale, pentru care au fost infiintate``.


Ceea ce se omite cu buna-stiinta este faptul ca legiuitorul a statuat expres ca in ipoteza in care executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata .


Totodata, legiuitorul a stabilit si o masura de protectie suplimentara a creditorului prin instituirea dispozitiilor art. 3 din O.G. nr. 22/2002, potrivit carora ``in cazul in care institutiile publice nu isi indeplinesc obligatia de plata in termenul prevazut la art. 2 (in termen de 6 luni - n.n.), creditorul va putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile in materie``.


Prin urmare, prevederile O.G. nr. 22/2002 nu pot fi invocate selectiv, in scopul de a conduce la exonerarea debitoarei de la executarea creantei stabilite printr-o hotarare definitiva.


De altfel, asa cum a retinut si Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti - Sectia Civila, prin Sentinta civila nr. 9546/2014, ``interpretarea dispozitiilor O.G. nr. 22/2002 nu poate fi de natura sa conduca la o imunitate de executare silita, iar art. 2 din O.G. nr. 22/2002 prevede o obligatie in sarcina debitorilor. Pe de alta parte, interpretarea contrara, a inlaturarii posibilitatii executarii silite a obligatiilor in cazul institutiilor bugetare, ar constitui o incalcare a principiului egalitatii in fata legii, precum si a dreptului de proprietate al creditoarei``.


Executarea unei hotarari judecatoresti trebuie considerata ca facand parte integranta din proces, in sensul art. 6 din Conventia europeana pentru stabilirea drepturilor omului. Dreptul la instanta ar fi iluzoriu daca ordinea juridica interna din cadrul statului contractant ar permite ca o hotarare judecatoreasca definitiva si obligatorie sa ramana inoperanta in detrimentul uneia dintre parti (Cauza Sacaleanu vs. Romania, Hotararea din 6 septembrie 2005; Cauza Virgil Ionescu vs. Romania, Hotararea din 28.06.2005).


Asadar, intemeindu-se cu buna-credinta pe dispozitiile Codului de procedura civila, dar si pe cele ale O.G. nr. 22/2002, mai sus analizate, creditorul urmaritor poate obtine o hotarare judecatoreasca de validare a popririi, care sa ii permita, in limitele legii, sa recupereze cel putin o parte din creanta cuvenita.


Citeşte mai multe despre:    executare silita    validare a popririi    avocat executare silita    avocat executare silita bucuresti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului ´┐Ż masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020