din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1563 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca

  Publicat: 01 Jul 2024       372 citiri       Sursa: MCP avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Potrivit art. 39 alin (2) lit. d) din Codul muncii, salariatii au obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea obligatiilor de serviciu, in sensul ca trebuie sa se abtina de la orice act care ar dauna intereselor angajatorului.


Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este firma care fie este, deja, prezenta (activa) pe aceeasi piata relevanta ca si intreprinderea care face obiectul investigatiei, fie este in masura sa-si reorienteze productia spre produsele relevante si sa le comercializeze in termen scurt,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.


Din definitia data de Codul muncii reiese ca aceasta clauza are doua componente: obligatia legala de confidentialitate, respectiv de a respecta secretul de serviciu si obligatia de a nu face concurenta angajatorului pe parcursul executarii contractului individual de munca, indiferent daca obligatia de neconcurenta este sau nu prevazuta expres de legi speciale.


Se poate observa cu usurinta ca scopul principal al clauzei de neconcurenta este de a proteja angajatorul de o eventuala activitate concurentiala a salariatului, dar si fata de intentia acestuia de a presta munca pentru un concurent .


In considerarea restrangerii libertatii dreptului la munca al salariatului, partile contractului individual de munca au posibilitatea ca la incheierea contractului sau pe parcursul executarii acestuia sa negocieze si sa cuprinda in contract indemnizatia ce decurge din clauza de neconcurenta care nu poate fi mai mica de 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.


Totusi, aceasta limitare este permisa numai cu respectarea conditiilor expres prevazute de lege, cum ar fi indicarea in mod exact a activitatilor care sunt interzise, cuantumul indemnizatiei, perioada in care isi produce efecte, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.


Doar cu indicarea in concret a tuturor acestor aspecte, clauza de neconcurenta isi produce efecte si, de asemenea, este asigurat un echilibru rezonabil intre principiul libertatii muncii si principiul concurentei loiale.


Ca o masura suplimentara de protectie a salariatului, instanta judecatoreasca poate diminua efectele clauzei de neconcurenta la sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de munca .


In cazul nerespectarii cu vinovatie a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la plata de daune-interese, corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.


S-a pus problema in practica daca aceasta clauza se activeaza automat in momentul incetarii contractului individual de munca sau daca angajatorul are prerogativa de a o activa dupa cum considera de cuviinta in functie de competentele si cunostintele acumulate de catre salariat, care ar putea reprezenta o amenintare din punct de vedere al concurentei.


Nu toti salariatii dintr-o societate intra in contact cu informatii care ar putea prejudicia interesele angajatorului, de aceea este de preferat ca acesta din urma sa insereze in cuprinsul contractului individual de munca sau in cuprinsul regulamentului intern dispozitii care il pun la adapost pe angajator la momentul incetarii contractului individual de munca al salariatului.


Cu titlu de exemplu, intr-o companie cu 100 de salariati, care are ca obiect de activitate fabricarea de covoare angajatorul inceteaza contractele individuale de munca prin acordul partilor la 30 dintre acestia, care se ocupau mentinerea curateniei in firma. In regulamentul intern este inserata clauza de neconcurenta de care beneficiaza bineinteles toti salariatii chiar daca cei carora li s-a incheiat contractul de munca nu reprezinta vreun pericol pe piata concurentei si nu justifica plata indemnizatiei catre acestia.


Pentru a evita astfel de situatii, se recomanda inserarea unei clauze contractuale care sa prevada activarea clauzei de neconcurenta doar daca angajatorul isi exprima direct sau indirect, insa fara echivoc, manifestarea de vointa ca salariatul sa respecte obligatiile asumate prin clauza de neconcurenta si, corelativ, sa achite salariatului indemnizatia de neconcurenta corespunzatoare.


Trebuie avut in vedere ca prevederile clauzei de neconcurenta servesc numai intereselor angajatorului, iar acesta are posibilitatea de a renunta unilateral la beneficiul clauzei sau are posibilitatea de a o rezilia, doar daca acest drept este prevazut expres in contractul individual de munca .


Doar de la momentul denuntarii clauzei de catre anagajator, fostul salariat are posibilitatea de a se angaja liber la orice angajator si de a presta liber toate activitatile ce i-au fost interzise in cuprinsul clauzei de neconcurenta fara a mai beneficia de indemnizatia stabilita care nu mai are suport legal din momentul denuntarii.


Insa, daca la momentul incetarii contractului individual de munca angajatorul nu renunta expres la beneficiul clauzei sau nu isi exprima direct/indirect manifestarea de vointa ca salariatul sa respecte obligatiile asumate prin clauza (doar daca se prevede expres in contractul individual de munca sau in regulamentul intern acest drept al angajatorului) atunci clauza de neconcurenta se activeaza automat fara nicio alta formalitate.


De altfel, Codul muncii nu prevede conditii suplimentare pe care angajatorul sau salariatul sa le indeplineasca pentru beneficia de prevederile clauzei de neconcurenta, singurele masuri imperative stabilite de legiuitor fiind legate de momentul de la care isi produce efecte si de cuprinsul acesteia.


Angajatorul nu se poate prevala de obligatia de a plati indemnizatia salariatului pe motiv ca nu a solicitat respectarea acesteia de catre salariat din moment ce, asa cum am reinterat mai sus, clauza se activeaza automat din moment ce este inserata in contract sau intr-un act aditional semnat de ambele parti, fara a mai fi necesara transmiterea unei notificari sau a unei cereri.


In concluzie, Codul muncii nu stabileste posibilitatea angajatorului de a ``activa`` clauza de neconcurenta doar la manifestarea expresa de vointa a acestuia, insa se pot insera clauze in cuprinsul contractului individual de munca sau in cuprinsul regulamentului intern care sa prevada o conditie suplimentara pentru ca aceasta clauza de neconcurenta sa produca efecte .


Citeşte mai multe despre:    Codul muncii    clauza de neconcurenta    indemnizatie de neconcurenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti