din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2808 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Noul Cod Penal - Comentarii articole » Falsificarea de monede si alte valori in Noul Cod Penal (art. 314 - 320)

Falsificarea de monede si alte valori in Noul Cod Penal (art. 314 - 320)

  Publicat: 21 Mar 2009       14902 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut        Secţiunea: Noul Cod Penal - Comentarii articole  


Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
In Noul Cod Penal, privind falsificarea de monede si alte valori, au fost separate in doua texte distincte prevederile referitoare la falsul de moneda si respectiv falsificarea titlurilor de credit si altor instrumente de plata .

Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Document cu forma speciala, exprimat intr-o anumita moneda, utilizat in efectuarea operatiunilor de plati prin intermediul bancilor.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Legea 10 din 2001. Inscrisuri speciale, materializate in formulare tipizate cu valori nominale tiparite si elemente speciale de securizare;
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Prevederea in legea penala a unei fapte ca infractiune si sanctiunea ce se aplica in cazul savarsirii ei.

Art. 314 Falsificarea de monede
(1) Falsificarea de moneda cu valoare circulatorie se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea unei monede, emise de catre autoritatile competente, inainte de punerea oficiala in circulatie a acesteia.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 315 Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata
(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea platilor, sau a oricaror alte titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste un instrument de plata electronica, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 316 Falsificarea de timbre sau efecte postale
(1) Falsificarea de timbre de orice fel, marci postale, plicuri postale, carti postale sau cupoane raspuns international, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 317 Punerea in circulatie de valori falsificate
(1) Punerea in circulatie a valorilor falsificate aratate in art. 314-316 precum si primirea, detinerea sau transmiterea acestora, in vederea punerii lor in circulatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse .
(2) Punerea in circulatie a valorilor falsificate aratate in art. 314-316, savarsita de catre autor sau un participant la infractiunea de falsificare se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse .
(3) Repunerea in circulatie a uneia dintre valorile aratate in art. 314-316, de catre o persoana care a constatat, ulterior intrarii in posesia acesteia, ca este falsificata, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse, ale carei limite speciale se reduc la jumatate.
(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 318 Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori
(1) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor aratate in art. 314, art. 315 alin.(1) si art. 316 se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Nu se pedepseste persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute in alin. (1) sau (2), inainte de descoperirea acestora si inainte de a se fi trecut la savarsirea faptei de falsificare, preda instrumentele sau materialele detinute autoritatilor judiciare, ori incunostinteaza aceste autoritati despre existenta lor.

Art. 319 Emiterea frauduloasa de moneda
(1) Confectionarea de moneda autentica prin folosirea de instalatii sau materiale destinate acestui scop, cu incalcarea conditiilor stabilite de autoritatile competente sau fara acordul acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie a monedei confectionate in conditiile alin. (1) precum si primirea, detinerea sau transmiterea acesteia, in vederea punerii ei in circulatie.

Art. 320 Falsificarea de valori straine
Dispozitiile cuprinse in acest capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata emise in strainatate.
Solutia, promovata si de alte legislatii, se justifica prin pericolul diferit al celor doua fapte, reflectat si in pedepsele asociate acestora.

De asemenea, in cazul infractiunii de punere in circulatie a valorilor falsificate s-a prevazut explicit ca si autorul infractiunii de falsificare poate fi subiect activ al acestei fapte (nu insa si al faptei de detinere in vederea punerii in circulatie sau al celorlalte modalitati introduse in text) si, de asemenea, s-a revenit la solutia traditionala in dreptul nostru (art. 389 C. pen din 1936) si consacrata si de alte legislatii (art. 442-7 C. pen. francez, art. 242 C. pen. elvetian, art. 386 alin.(2) si 389 alin.(2) C. pen. spaniol, art. 457 C. pen. italian, art. 265 alin.(2) C. pen. portughez), potrivit careia repunerea in circulatie a unei valori falsificate de catre o persoana care a primit-o fara sa stie initial acest lucru, constituie infractiune, dar se sanctioneaza mai putin sever decat prima punere in circulatie.

In cazul infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori a fost consacrata o cauza de nepedepsire, incidenta atunci cand autorul faptei preda aceste instrumente autoritatilor sau incunostinteaza autoritatile de existenta lor, inainte de a se fi trecut la comiterea faptei de falsificare.

Dispozitia se impune din considerente de politica penala, fiind in interesul general ca aceste instrumente, fabricate sau detinute, sa fie anihilate inainte de a fi fost efectiv folosite in vederea comiterii unei infractiuni (a se vedea in acelasi sens, art. 271 alin.(3) C. pen. portughez, � 149 alin.(2) C. pen. german, � 240 C. pen. austriac, cu referire la � 239 C. pen. austriac).

De asemenea, pentru a asigura transpunerea in dreptul intern a dispozitiilor Deciziei-cadru nr. 2000/383/JAI a Consiliului Uniunii Europene, privind intarirea, prin sanctiuni penale, a prevenirii falsificarii de moneda, textele din acest capitol au fost completate cu noi modalitati normative si au fost introdusa o noua incriminare.

Astfel, in cuprinsul infractiunii de falsificare, a fost inclusa si modalitatea falsificarii unei monede deja emise, inainte de punerea efectiva in circulatie (art. 5 din Decizia-cadru). Tot astfel, in cazul infractiunilor de punere in circulatie de moneda falsificata si al detinerii de instrumente in vederea falsificarii au fost introduse noi modalitati de comitere (art. 3 din Decizia-cadru).

In fine, a fost inclusa o noua incriminare, emiterea frauduloasa de moneda, ce va opera atunci cand emiterea s-a facut chiar prin folosirea instalatiilor sau materialelor in mod legal pentru emitere de moneda, dar fara acordul autoritatile competente ori cu incalcarea conditiilor stabilite de acestea.

Incriminarea este ceruta de art. 4 din Decizia-cadru.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...