din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Noul Cod Penal - Comentarii articole » Infractiunile de trafic si exploatare a unor persoane vulnerabile in Noul Cod Penal (art. 207 - 215)

Infractiunile de trafic si exploatare a unor persoane vulnerabile in Noul Cod Penal (art. 207 - 215)

  Publicat: 21 Mar 2009       12320 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut        Secţiunea: Noul Cod Penal - Comentarii articole  


Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Infractiunile de trafic si exploatare a unor persoane vulnerabile sunt cuprinse in Legea nr. 678/2001 si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002.

Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra libertatilor persoanei,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Depasire a legalitatii,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevederea in legea penala a unei fapte ca infractiune si sanctiunea ce se aplica in cazul savarsirii ei.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Prevederea in legea penala a unei fapte ca infractiune si sanctiunea ce se aplica in cazul savarsirii ei.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Consta in descrierea faptei prevazute de lege ca infractiune, stabilirea continutului juridic, a conditiilor obiective si subiective, prevederea pedepselor care se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul comiterii ei.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.

Art. 207 Sclavia
(1) Punerea sau tinerea unei persoane in stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 208 Traficul de persoane
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane in scopul exploatarii acesteia, savarsita:
a) prin constrangere, rapire, inducere in eroare sau abuz de autoritate;
b) profitand de imposibilitatea de a se apara sau de a-si exprima vointa ori de starea de vadita vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase in schimbul consimtamantului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane,
se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Consimtamantul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 209 Traficul de minori
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unui minor, in scopul exploatarii acestuia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) Daca fapta a fost savarsita in conditiile art. 208 alin.(1), pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(3) Consimtamantul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 210 Supunerea la munca fortata sau obligatorie
Fapta de a supune o persoana, in alte cazuri decat cele prevazute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci impotriva vointei sale sau la o munca obligatorie, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.

Art. 211 Proxenetismul
(1) Determinarea sau inlesnirea practicarii prostitutiei ori obtinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostitutiei de catre una sau mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(2) In cazul in care determinarea la inceperea sau continuarea practicarii prostitutiei s-a realizat prin constrangere, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .
(3) Daca faptele sunt savarsite fata de un minor, limitele speciale pedepsei se majoreaza cu jumatate.
(4) Prin practicarea prostitutiei se intelege intretinerea de acte sexuale cu diferite persoane in scopul obtinerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.

Art. 212 Exploatarea cersetoriei
(1) Fapta persoanei care determina un minor sau o persoana cu dizabilitati fizice ori psihice sa apeleze in mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material, sau beneficiaza de foloase patrimoniale de pe urma acestei activitati, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta este savarsita in urmatoarele imprejurari:
a) de parinte, tutore, curator ori de catre cel care are in ingrijire persoana care cerseste;
b) prin constrangere,
pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 213 Folosirea unui minor in scop de cersetorie
Fapta majorului care, avand capacitatea de a munci, apeleaza in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor material, folosindu-se in acest scop de prezenta unui minor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 214 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Fapta de a utiliza serviciile prevazute in art. 181, prestate de o persoana despre care beneficiarul stie ca este victima a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 215 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 207- 209 si art. 211 alin. (2) se pedepseste.
Textele de incriminare a traficului de persoane, de minori si de migrati au fost sistematizate pentru o mai usoara intelegere si o mai buna corelare cu alte texte de incriminare, fara a li se aduce insa modificari substantiale.

A fost introdusa o noua forma agravata � savarsirea infractiunilor asupra a doua sau mai multe persoane in aceeasi imprejurare � incidenta in ipoteza in care faptele au fost savarsite intr-o unitate spatio-temporala, evitandu-se astfel incertitudinile cu privire la existenta unitatii sau pluralitatii de infractiuni in cazul pluralitatii de victime.

In redactarea textului au fost avute in vedere si dispozitiile Deciziei-cadru a Consiliului Uniunii Europene 2002/629/JAI privind lupta impotriva traficului de fiinte umane. Textele referitoare la traficul de persoane si de minori sunt similare celor existente in art. 169 si 176 C. pen. portughez, si apropiate de dispozitiile � 217 C. pen. austriac, in privinta traficului de persoane .

In urma ratificarii de catre Romania a Conventiei Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (prin Legea nr. 300/2006), a fost introdusa si o incriminare noua, folosirea serviciilor care fac obiectul exploatarii unei persoane traficate (incriminare ceruta de art. 19 din Conventie). Spre exemplu, textul va fi aplicabil in cazul persoanei care accepta sa primeasca prin transplant un organ, stiind ca este prelevat ilegal de la o victima a traficului de persoane, sau al celui care accepta sa foloseasca munca fortata impusa acestor victime.

Noul cod penal renunta la incriminarea infractiunii de cersetorie in forma consacrata de codul penal vechi, dar propune doua incriminari noi, conexe cersetoriei, menite sa raspunda unor situatii frecvente in ultimii ani. Este vorba de exploatarea cersetoriei practicate de un minor sau o persoana cu dizabilitati (determinarea la practicarea cersetoriei sau obtinerea de foloase de pe urma acestei activitati) si respectiv de folosirea unui minor, de catre majorul care are capacitatea de a munci, in scopul de a obtine astfel ajutor material din partea publicului.

Aceasta din urma situatie - spre exemplu, o femeie care merge la cersit, iar pentru a inspira mila publicului tine un copil, cu varsta de cateva luni, in brate � prezinta un evident pericol, nu doar prin aceea ca lezeaza grav demnitatea umana, copilul ajungand sa fie folosit ca un obiect de recuzita, dar pericliteaza sanatatea sau chiar viata minorului, date fiind conditiile in care acesta este tinut in timpul cersitului (temperaturi foarte scazute sau foarte ridicate, ploaie etc.). Cele doua incriminari au fost propuse si de Legea nr. 301/2004 intr-o forma asemanatoare.

In dreptul comparat, exploatarea minorilor sau altor persoane vulnerabile in scopul practicarii cersetoriei este incriminata de art. 671 C. pen. italian, art. 296 C. pen. portughez, art. 232 C. pen. spaniol, � 236 C. pen. german.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...