din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national

Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national

  Publicat: 26 May 2011       3492 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Directiva ´┐ŻIPPC´┐Ż [1] stabileste principiile care guverneaza procedura si conditiile de acordare a autorizatiilor pentru construirea si exploatarea marilor instalatii industriale.

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Inseamna fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologica din agricultura, inclusiv substante vegetale si animale
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const´┐Żnd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p´┐Żna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru ´┐Żcompletarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator´┐Ż, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare, pentru activitatile existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const´┐Żnd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p´┐Żna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const´┐Żnd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p´┐Żna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Poluanti evacuati ´┐Żn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.

Pentru a se atinge un nivel inalt de protectie a mediului, aceasta directiva prevede ca orice autorizatie trebuie sa cuprinda valorile-limita de emisie pentru substante poluante care este probabil sa fie emise de instalatiile respective. Directiva ``NEC``2 a introdus un sistem de plafoane nationale pentru emisiile anumitor poluanti3. In acest context, statele membre trebuie sa garanteze ca aceste plafoane nu sunt depasite dupa 2010 prin intermediul unor programe de reducere progresiva a emisiilor de poluanti vizati.

In speta, Raad van State (Consiliul de Stat, Tarile de Jos) a fost sesizat cu litigii privind eliberarea de autorizatii in vederea construirii si exploatarii a trei centrale electrice pe baza de carbune pulverizat si de biomasa. Era vorba in special de autorizatia eliberata societatii RWE Power AG pentru o centrala la Eemsmond in provincia Groningen si de doua autorizatii eliberate societatii Electrabel Nederland N. V. si, respectiv, societatii E.On Benelux N. V. pentru centrale la Rotterdam in provincia Zuid-Holland.

In cadrul acestor actiuni, unele organizatii de mediu4, precum si mai multi cetateni5 au invocat, in esenta, ca, tinand cont de faptul ca plafoanele de emisie stabilite pentru Tarile de Jos prin Directiva NEC nu pot fi respectate la sfarsitul anului 2010, autoritatile competente nu ar fi trebuit sa acorde autorizatiile prevazute de Directiva IPPC sau, cel putin, ar fi trebuit sa le elibereze insotite de conditii mai stricte.

In aceste conditii, Raad van State a hotarat sa se adreseze Curtii in legatura cu interpretarea acestor doua directive. Referitor la problema daca la eliberarea unei autorizatii de mediu pentru construirea si exploatarea unei instalatii industriale, autoritatile nationale competente sunt obligate sa includa, printre conditiile de acordare a acestei autorizatii, plafoanele nationale de emisie a poluantilor stabilite de Directiva NEC, Curtea raspunde in sens negativ. Totusi, aceasta precizeaza ca statele membre trebuie sa respecte obligatia care decurge din Directiva NEC de a adopta sau de a concepe, in cadrul programelor nationale, politici si masuri adecvate si coerente care sa reduca, in ansamblul lor, in special emisiile de acesti poluanti.

In plus, instanta de trimitere solicita sa se stabileasca ce obligatii revin statelor membre in temeiul Directivei NEC in perioada tranzitorie (cuprinsa intre 27 noiembrie 2002, data expirarii termenului de transpunere, si 31 decembrie 2010, termenul la expirarea caruia statele trebuie sa respecte plafoanele de emisie) si daca aceste autoritati ar putea fi obligate sa refuze sau sa limiteze eliberarea unei autorizatii de mediu ori chiar sa adopte masuri de compensare specifice in cazul depasirii sau al riscului de depasire a plafoanelor nationale de emisie.

In aceasta privinta, Curtea statueaza ca, in perioada tranzitorie prevazuta de Directiva NEC, statele membre trebuie sa se abtina de la adoptarea unor dispozitii de natura sa compromita grav realizarea rezultatului impus prin aceasta directiva. Instanta nationala are obligatia sa verifice respectarea acestei obligatii . Totusi, Curtea mentioneaza ca, avand in vedere sistemul instituit prin Directiva NEC, o astfel de verificare trebuie in mod obligatoriu efectuata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national in cauza.

Rezulta ca o simpla masura specifica referitoare la o singura sursa de poluanti, care ar consta in decizia de a acorda o autorizatie de mediu pentru construirea si exploatarea unei instalatii industriale, nu este, in sine, susceptibila sa compromita grav rezultatul impus prin Directiva NEC, si anume sa nu se depaseasca, cel tarziu in 2010, plafoanele nationale de emisie prevazute de aceasta. Aceasta concluzie se aplica cu atat mai mult atunci cand, in imprejurari precum cele in speta, instalatia in cauza urmeaza sa fie pusa in functiune cel mai devreme in cursul anului 2012.

In ceea ce priveste obligatiile pozitive impuse statelor membre in perioada tranzitorie cuprinsa intre 27 noiembrie 2002 si 31 decembrie 2010, Curtea subliniaza ca, potrivit dispozitiilor Directivei NEC, statele membre trebuie sa elaboreze programe pentru reducerea progresiva a emisiilor, ca sunt obligate sa le puna la dispozitia publicului si a organizatiilor corespunzatoare prin informatii clare, inteligibile si usor accesibile, precum si sa le inainteze Comisiei in termenele prevazute. Referitor la continutul concret al acestor programe nationale, Curtea constata ca ampla marja de manevra conferita statelor membre de Directiva NEC nu permite ca acestea sa fie limitate in dezvoltarea acestor programe si sa fie astfel obligate sa adopte sau sa se abtina sa adopte masuri sau initiative specifice din motive care nu au legatura cu evaluarile strategice care tin cont, in ansamblu, de imprejurarile de fapt si de diferitele interese publice si private existente. Impunerea unor eventuale prevederi in acest sens, in special cele care urmaresc sa permita statelor membre sa asigure un anumit echilibru intre diferitele interese implicate, ar contraveni vointei legiuitorului Uniunii. In plus, aceasta ar conduce la crearea unor constrangeri excesive pentru state, ceea ce ar fi, din acest motiv, contrar principiului proportionalitatii.

Prin urmare, Curtea concluzioneaza ca, in perioada tranzitorie cuprinsa intre 27 noiembrie 2002 si 31 decembrie 2010, statele membre nu sunt obligate sa refuze sau sa limiteze acordarea unei autorizatii de mediu, precum cea in discutie, si nici sa adopte masuri de compensare specifice pentru fiecare autorizatie de acest gen eliberata, nici macar in cazul depasirii sau al riscului de depasire a plafoanelor nationale de emisie a poluantilor vizati.

In sfarsit, Curtea apreciaza ca particularii nu se pot prevala in mod direct in fata unei instante nationale de Directiva NEC pentru a pretinde, inainte de 31 decembrie 2010, ca autoritatile competente sa refuze sau sa limiteze adoptarea unei decizii de acordare a unei autorizatii de mediu sau chiar sa adopte masuri de compensare specifice ca urmare a eliberarii unei astfel de autorizatii.

In schimb, particularii direct interesati pot invoca in fata instantelor nationale Directiva NEC pentru a putea pretinde ca, in perioada tranzitorie cuprinsa intre 27 noiembrie 2002 si 31 decembrie 2010, statele membre sa adopte sau sa conceapa, in cadrul programelor nationale, politici si masuri adecvate si coerente care sa reduca, in ansamblul lor, emisiile de acesti poluanti astfel incat sa se conformeze plafoanelor nationale prevazute de directiva mentionata cel tarziu pana la sfarsitul anului 2010 si sa puna programele elaborate in acest scop la dispozitia publicului si a organizatiilor corespunzatoare prin informatii clare, inteligibile si usor accesibile.

1 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (JO L 24, p. 8).

2 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici (JO L 309, p. 22, Editie speciala, 15/vol. 7, p. 231).

3 Este vorba in special de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac.

4 Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie.

5 Vereniging van verontruste burgers van Voorne (asociatie a cetatenilor din Voorne preocupati de nivelul factorilor daunatori pentru mediu), sotii B. Meijer, E. Zwaag si F. Pals.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Popuare    Poluatorul plateste

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior ´┐Ż pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal ´┐Ż o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020