din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1345 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Executare silita. Contestatie la executare. Lipsa partilor

Executare silita. Contestatie la executare. Lipsa partilor

  Publicat: 11 Sep 2012       3059 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin contestatia inregistrata sub nr. 472/339 din 27. 02.2009 pe rolul Judecatoriei Zimnicea, contestatoarea VF a solicitat instantei,in contradictoriu cu intimatul VP pentru ca prin hotararea care se va pronunta sa se dispuna anularea formelor de executare efectuate in temeiul sentintei civile nr. 451 din 10 . 11 2005.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In motivarea cererii contestatoarea a aratat ca prin sentinta civila nr. 451 din 10 . 11 . 2005 pronuntata de Judecatoria Zimnicea s-a dispus iesirea din indiviziune a partilor si atribuirea loturilor.
A mai mentionat ca la data de 16 . 02. 2009 in lipsa sa si fara a fi citata s -a refacut procesul - verbal de situatie, in care s-a aratat ca intimatul si -a ales camerele care doreste sa fie scoase la licitatie , acestea avand o valoare mai mare decat sulta cuvenita nefiind astfel respectat dispozitivul hotararilor.
In drept au fost invocate dispozitiile art . 399 Cod procedura civila
In baza inscrisurilor depuse la dosar prin sentinta civila nr. 398 din 21 04 2009 pronuntata de Judecatoria Zimnicea s-a respins ca nefondata contestatia formulata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca dispozitiile legale in materia executarii silite nu prevad obligatia executorului judecatoresc de a cita debitoarea la intocmirea procesului - verbal de situatie.
De asemenea a motivat faptul ca debitoarea nu a fost de fata la intocmirea procesului - verbal de situatie nu duce la nulitatea acestuia, iar prevederile relative la executarea silita nu instituie obligativitatea comunicarii acestui inscris.
A mai retinut instanta de fond ca, inscrierea in cuprinsul procesului-verbal de situatie a mentiunii ca intimatul -creditor a solicitat ca executarea silita sa se faca asupra unei parti din imobil, in situatia in care debitoarea nu va achita sulta, nu inseamna o nerespectare a dispozitivului hotararii .
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen contestatoarea VF solicitand modificarea acesteia , in sensul admiterii contestatiei si anularii formelor de executare intocmite de executorul judecatoresc in dosarul de executare nr. 36 /2009.
A motivat ca procesul - verbal care a stat la baza executarii silite inceputa de creditorul VP nu indeplineste conditiile legale pentru aceasta procedura .
In drept au fost invocate dispozitiile art. 304 Cod procedura civila.
Din analiza art. 496 si 497 al. 1 teza I c.p. civ. rezulta cu certitudine ca partile nu se citeaza la intocmirea procesului - verbal de situatie, aceasta fiind o formalitate premergatoare vanzarii la licitatiei, executorul judecatoresc avand obligatia de a soma debitorul conform art. 497 alin 1 Cod procedura civila, dupa intocmirea procesului - verbal de situatie.
Prin urmare, nefiind instituita obligatia citarii partilor la intocmirea procesului - verbal de situatie, in mod corect a retinut instanta de fond ca nu au fost incalcate dispozitiile privind executarea silita de catre executorul judecatoresc, respingand contestatia formulata.
Nici imprejurarea ca, in cuprinsul procesului - verbal de situatie , executorul judecatoresc a inserat punctul de vedere al intimatului creditor VP referitor la vanzarea unei parti din imobil, in cazul in care debitoarea nu va achita sulta, nu poate conduce la concluzia ca nu a fost respectat dispozitivul sentintei a carei executare silita s-a solicitat.
Fata de cele ce preced,in temeiul art. 312 al.1 Cod procedura civila se va respinge ca nefondat recursul declarat .
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman - Decizie nr. 76R din data 29.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Teleorman    Judecatoria Zimnicea    Indiviziune    Iesire din indiviziune    Sulta    Licitatie    Executare silita    Executor judecatoresc    Debitori    Creditori
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6839/2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sustinerile angajatorului au valoarea juridica a unei recunoasteri. Prestare muncii in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 62 din data de 14 ianuarie 2020

Munca suplimentara. Clarificarea si dovedirea aspectelor de fapt si de drept.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3743/2020

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ