din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1620 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contract individual de munca. Acordarea primei de instalare prevazuta de Legea 76/2002

Contract individual de munca. Acordarea primei de instalare prevazuta de Legea 76/2002

  Publicat: 29 Sep 2012       4820 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr´┐Ż´┐Ż., petentul T C a formulat contestatie impotriva dispozitiei nr.16935/17.11.2011 emisa de catre AJOFM, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se anularea dispozitiei nr.16935/17.11.2011si obligarea intimatei la emiterea unei noi dispozitii prin care sa-i fie acordata prima de instalare prevazuta de art.75 din Legea nr.76/2002.

Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Motivandu-si cererea, petentul a aratat ca in conformitate cu dispozitiile art. 75 din Legea nr. 76/2002, persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza potrivit legii intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul, primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor de somaj egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii.
A precizat petentul ca in calitate de somer, incepand cu data de 01.06.2011 a fost angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata la SC E SA HIDRO schimbandu-si domiciliul ,judetul Gorj si a solicitat plata drepturilor prevazute de art. 75 din Legea nr.76/2002. Prin dispozitia nr.16935/17.11.2011, intimata i-a respins insa cererea pe motivul neindeplinirii conditiilor prevazute de art. 75 din Legea nr. 76/2002.
Petentul considera ca indeplinea conditiile cerute de lege, motiv pentru care a solicitat anularea dispozitiei intimatei.
In drept, si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 75 din Legea nr. 76/2002.
In dovedirea cererii, a depus la dosar, in copie, dispozitia contestata, cartea de identitate, contractul individual de munca inregistrat sub nr. 1660/16.05.2011.
Intimata A.J.O.F.M. a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii formulata de reclamant, cu motivarea ca potrivit art. 45 alin.1 din HG nr. 174/2002, pentru acordarea drepturilor prevazute de art. 75 din Legea nr. 76/2002, persoanele indreptatite trebuie sa depuna urmatoarele documente: cerere conform modelului prevazut la anexa nr. 11, actul de identitate in copie, care sa ateste domiciliul, dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea, angajament pentru respectarea art. 76 alin. 1 din lege, care constituie titlu executoriu.
A mai aratat intimata ca potrivit art.40 alin.1 lit. a din HG nr.174/2002, drepturile prevazute de art. 72* din lege se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune in termen de 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatia de somaj ca urmare a angajarii un document emis de angajator din care sa rezulte ca in ultimii doi ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva.
A sustinut intimata ca petentul nu indeplinea conditiile prevazute de art. 75 din Legea nr. 76/2002, intrucat in ultimii doi ani a mai beneficiat de doua ori de prima de instalare, iar in cuprinsul contractului individual de munca nu a fost trecut ca loc de desfasurare a muncii orasul Bumbesti-Jiu.
In aparare, a depus la dosar, in copie, decizia de respingere a solicitarii petentului, dovada comunicarii acesteia, cererea petentului inregistrata sub nr.106/21.07.2011, angajamentul nr. 165/21.07.2011, adresa nr.2230/12.07.2011 emisa de SC E SA HIDRO, cartea de identitate a petentului, contractul individual de munca al acestuia.
Analizand probatoriul administrat in cauza, Tribunalul constata ca actiunea petentului este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:
Petentul T C a beneficiat de indemnizatie de somaj pana la data de 01.06.2011, cand s-a angajat la SC E SA HIDRO, in functia de sudor electric, intre el si societate fiind incheiat contractul individual de munca inregistrat sub nr. 1660/16.05.2011 pe durata nedeterminata.
La data de 21.07.2011, petentul s-a adresat intimatei A.J.O.F.M. si a solicitat acordarea primei de instalare prevazuta de art.75 din Legea nr. 76/2002, avand in vedere faptul ca in urma angajarii a trebuit sa-si schimbe domiciliul din , in localitatea Bumbesti-Jiu.
Odata cu cererea, a depus la dosar si angajamentul nr.165/21.07.2011, adresa nr. 2230/12.07.2011 emisa de S.C. E S.A. HIDRO, cartea de identitate si contractul individual de munca inregistrat sub nr.1660/16.05.2011.
Prin dispozitia nr.1100055 inregistrata sub nr.15773/28.10.2011, intimata a respins solicitarea petentului, invocand neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 75 din Legea nr.76/2002.
Petentul a contestat in termen legal aceasta dispozitie aratand ca indeplinea toate conditiile cerute de lege. La randul sau, intimata considera ca petentul nu indeplinea conditiile prevazute de art.75 din Legea nr.76/2002, intrucat in ultimii doi ani a mai beneficiat de doua ori de prima de instalare, iar in cuprinsul contractului individual de munca nu a fost trecut ca loc de desfasurare a muncii orasul Bumbesti-Jiu.
Potrivit art.75 din Legea nr. 76/2002, persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza potrivit legii intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul, primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor de somaj egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii.
Art.45 din HG nr.174/2002 prevede documentele ce trebuie depuse de solicitant pentru a face dovada indeplinirii conditiilor impuse de art.75 din Legea nr.76/2002, respectiv cerere conform modelului prevazut la anexa nr.11, actul de identitate in copie, care sa ateste domiciliul, dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea, angajament pentru respectarea art.76 alin.1 din lege, care constituie titlu executoriu.
Toate aceste documente au fost depuse de petent. Astfel, la cererea de acordare a primei de instalare a fost anexata copia cartii de identitate a petentului din care rezulta ca incepand cu data de 15 iulie 2011, acesta domiciliaza in a´┐Ż´┐Ża´┐Ż´┐Ż.. Insasi intimata a fost cea care a depus copia cartii de identitate vechi a petentului, document ce atesta faptul ca anterior domiciliul petentului a fost in comuna Calugareni , sat Calugareni(fila 18 din dosar). de asemenea, din adresa nr.2230/17.02.2011 emisa de SC E SA HIDRO rezulta ca petentul isi desfasoara activitatea in localitatea Bumbesti-Jiu, fiind astfel evident ca petentul si-a schimbat domiciliul ca urmare a angajarii in baza unui contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata.
Intimata nu se poate prevala de faptul ca in contractul individual de munca nu a fost consemnat locul de munca al petentului ca fiind in localitatea Bumbesti-Jiu, de vreme ce chiar art. 45 alin.1 din HG nr.174/2002 prevede ca dovada incadrarii poate fi facuta printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa-si desfasoare activitatea . Ori, indubitabil, aceasta dovada a fost facuta. In plus, in contractul individual de munca s-a prevazut posibilitatea ca angajatul sa-si desfasoare activitatea la sediile secundare ale societatii.
Intimata a mai invocat ca petentul ar fi trebuit sa depuna si un document din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a mai aut raporturi de munca cu angajatorul, conditie prevazuta de art. 40 alin. 1 lit. a din HG nr. 174/2002.
Acest argument nu poate fi insa primit de instanta. Conditia respectiva nu este insa ceruta de lege pentru ca solicitantul sa beneficieze de prima de instalare prevazuta de art. 75 din Legea 76/2002, ci de drepturile prevazute de art. 72*, respectiv de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii.
Constatand astfel ca petentul indeplineste conditiile prevazute de art.75 din Legea nr. 76/2002 si ca in mod gresit parata i-a solicitat petentului acte suplimentare, desi acestea erau cerute pentru a beneficia de prevederile art. 72*, drepturi pe care petentul nu le-a solicitat, faptul ca legea nu exclude persoanele care au mai beneficiat de aceasta indemnizatie anterior, instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de reclamant, sa anuleze dispozitia contestata si sa oblige parata sa emita o alta dispozitie prin care sa-i fie acordata petentului prima de instalare prevazuta de art. 75 din Legea nr.76/2002.
Instanta:
Admite contestatia formulata de catre petentul T C cu domiciliul in judetul Gorj in contradictoriu cu intimata AJOFM judetul Gorj.
Anuleaza dispozitia nr.16935/17.11.2011 emisa de intimata.
Obliga intimata sa emita o noua dispozitie prin care sa acorde petentului prima de instalare conform dispozitiilor art. 75 din Legea 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cu drept de recurs in 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.286 din data 26.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Legea 76/2002    Prima de instalare    Somaj    Contract individual de munca    HG 174/2002    Angajator    Angajat    Sudor electric    Titlu executoriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ ´┐Ż Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA ´┐Ż Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj ´┐Ż Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Documente necesare pentru depunerea dosarului de somaj
Sursa: EuroAvocatura.ro