din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3736 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Recalcularea pensiei pentru limita de varsta. Revizuirea pensiei emise de Casa de Pensii Sectoriala a Serviciului Roman de Informatii

Recalcularea pensiei pentru limita de varsta. Revizuirea pensiei emise de Casa de Pensii Sectoriala a Serviciului Roman de Informatii

  Publicat: 29 Sep 2012       3758 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea adresata Tribunalului Gorj- Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale inregistrata sub nr. ��.. reclamantul C A M , in contradictoriu cu parata S R I � C P S, solicitand instantei, ca pe cale de ordonanta presedintiala, sa dispuna : suspendarea executarii deciziei nr. 88825/30.09.2011 privind recalcularea pensiei pentru limita de varsta si a deciziei nr. 88825/30.09.2011 privind revizuirea pensiei in baza O.U.G. nr.1/2011, emise de CP �SRI pana la solutionarea cauzei ce face obiectul dosarului nr.73/95/2012 al Tribunalului Gorj � Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, cu termen de judecata la data de 26.01.2012; obligarea paratei ca pana la solutionarea dosarului nr.73/95/2012 sa mentina in plata pensia stabilita prin decizia nr.88825/30.04.2008 emisa aceasta institutie, in cuantumul aflat in plata la data de 01.12.2010 ; obligarea paratei Casa de Pensii Sectoriala a Serviciului Roman de Informatii la plata cheltuielilor de judecata .

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Act adoptat de organele de stat,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Conducatorul Revolutiei de la 1821 din tara Romaneasca s-a nascut, in satul Vladimiri din Gorj - Oltenia, in familia lui Constantin Ursu. Parintii sai faceau parte din categoria mosnenilor (tarani liberi).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin decizia nr.88825/30.04.2008, emisa de Casa de Pensii Sectoriala a Serviciului Roman de Informatii , in baza Legii nr.164/2001, i-a fost stabilita pensia de serviciu in cuantum de 2998 lei, iar in luna septembrie 2011, asa cum rezulta din cuponul - mandat plata pensie, pensia de serviciu neta cuvenita acestuia in baza deciziei mentionate era in cuantum de 3027 lei, ca efect al modificarilor survenite in timp .
A mentionat reclamantul ca la data de 10.01.2011 i-a fost comunicata atat decizia 88825/30.09.2011 privind recalcularea pensiei pentru limita de varsta , emisa de C P S -S R I cat si decizia nr. 88825/30.09.2011 privind revizuirea pensiei in baza O.U.G. nr.1/2011, emisa de C P S -S R I, astfel ca, in temeiul conform O.U.G. nr.1/2011, pensia bruta cuvenita acestuia a fost stabilita la suma de 2571 lei, fiind diminuate semnificativ drepturile de pensie cuvenite reclamantului.
A mai mentionat reclamantul ca impotriva deciziilor mentionate a formulat contestatie la Comisia de Contestatii din cadrul S R I, iar prin hotararea nr.815/12.12.2011 aceasta comisie a respins contestatia ca neintemeiata, aceasta hotarare fiindu-i comunicata la data de 19.12.2011.
De asemenea, reclamantul a precizat ca a formulat contestatie la Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale impotriva hotararii nr.815/12.12.2011, emisa de Comisia de Contestatii din cadrul Serviciului Roman de Informatii, precum si impotriva deciziilor nr. 88825/30.09.2011 privind recalcularea pensiei pentru limita de varsta si nr. 88825/30.09.2011 privind revizuirea pensiei in baza O.U.G. nr.1/2011, ambele emise de C P S - S R I, cauza fiind inregistrata sub nr.73/95/2012, cu termen de judecata la data de 26.01.2012.
A sustinut reclamantul ca in cauza sunt intrunite conditiile prevazute de art. 581 din Codul de procedura civila, fiind admisibila cererea de ordonanta presedintiala.
S-a aratat ca urgenta masurii solicitate este justificata de faptul ca pensia reclamantului este principala sursa de venit a familiei sale, fiind evident faptul ca diminuarea dreptului de pensie este de natura sa afecteze onorarea obligatiilor sale financiare. In acest sens s-a invederat ca in prezent cuantumul pensiei aflat in plata face imposibila mentinerea standardului obisnuit de viata si aceasta situatie ar conduce implicit la degradarea calitatii vietii reclamantului.
In ceea ce priveste vremelnicia masurii solicitate , reclamantul a mentionat ca aceasta consta in limitarea in timp a masurii, respectiv pana la solutionarea contestatiei ce face obiectul dosarului nr. nr.73/95/2012.
Referitor la conditia de neprejudecare a fondului , s-a aratat ca solutia instantei se bazeaza pe aparenta dreptului si nicidecum pe fondul cauzei , mentionand ca , in raport de prevederile C.E.D.O. care sunt obligatorii si in cazul prevederilor speciale, aparenta dreptului opereaza in favoarea sa.
In drept, cererea de ordonanta presedintiala a fost intemeiata pe dispozitiile art.581 din Codul de procedura civila.
In dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar , in copie, cartea de identitate , decizia nr.88825/30.04.2008, emisa de C P S - S R I , deciziile nr. 88825/30.09.2011 privind recalcularea pensiei pentru limita de varsta , 88825/30.09.2011 privind revizuirea pensiei in baza O.U.G. nr.1/2011, emise de Casa de Pensii Sectoriala a Serviciului Roman de Informatii , plicul in care au fost comunicate prin posta aceste decizii, hotararea nr.815/12.12.2011, emisa de Comisia de Contestatii din cadrul Serviciului Roman de Informatii, plicul in care a fost comunicata prin posta aceasta hotarare, cuponul - mandat plata pensie pe luna septembrie 2011, cererea de chemare in judecata ce face obiectul dosarului nr.73/95/2012 si citatia emisa in acest dosar pentru termenul din 26.01.2012 , adeverintele nr. 305/03.02.2012 si 306/03.02.2012 emise de Colegiul National Tudor Vladimirescu , prin care se atesta ca minorii CD - MM si CD M sunt elevi in clasa a VI-a la aceasta unitate de invatamant, contractul de credit nr.259/03.08.2011 incheiat intre reclamant si Banca Transilvania, facturi si chitante privind plata utilitatilor, note de plata creante bugetare , practica judiciara, precum si urmatoarele certificate : certificat deces - CR, certificate nastere - Caragea DMi, CDM, CaA - M, PM, CRs, HM - Irina, certificatul de casatorie - CR, extras buletin de identitate CR, extras buletin de identitate - Caragea MI, declaratia notariala autentificata sub nr.7215/30.11.2011 data de CMI. De asemenea, reclamantul a mai depus la dosar si certificatul din 03.02.2012, emis in dosarul nr. 73/95/2012 in original.
Parata S R I- C P S a formulat intampinare in cauza, prin care a solicitat respingerea cererii ca fiind inadmisibila , precizand ca nu este indeplinita niciuna dintre conditiile prevazute de art. 581 alin. 1 din Codul de procedura civila.
Analizand actele si lucrarile dosarului , prin prisma motivelor de fapt si de drept invocate, tribunalul constata si retine urmatoarele :
Potrivit art.581 alin.1 din Codul de procedura civila, instanta poate ordona masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar mai putea repara , ori pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Din textul enuntat rezulta ca, pentru a fi admisibila cererea de ordonanta presedintiala, trebuie sa indeplineasca cumulativ trei conditii : urgenta, caracterul vremelnic si neprejudecarea fondului.
In ceea ce priveste urgenta cererii, reclamantul sustine ca se justifica aceasta conditie prin aceea ca pensia acestuia este principala sursa de venit a familiei si cuantumul pensiei aflat in plata in prezent, diminuat de la 3027 lei la 2571 lei , face imposibila mentinerea standardului obisnuit de viata si aceasta situatie ar conduce implicit la degradarea calitatii vietii reclamantului.
Tribunalul, apreciaza insa ca aceasta conditie nu este indeplinita, intrucat potrivit dispozitiilor legale mai sus mentionate se poate ordona o astfel de masura pentru prevenirea unei pagube imiA�nente, care nu ar mai putea fi reparata ulterior. Ori in speta consecintele recalcularii pensiei de serviciu sunt exclusiv de ordin pecuniar, astfel ca nu ne aflam in prezenta unei pagube care nu s-ar mai putea repara ulterior. In masura in care, cu ocazia judecarii contestatiei pe fond, vor fi anulate deciziile nr. 88825/30.09.2011 privind recalcularea pensiei pentru limita de varsta si nr. 88825/30.09.2011 privind revizuirea pensiei in baza O.U.G. nr.1/2011, reclamantul va avea dreptul sa recupereze toate sumele de care a fost lipsit.
De asemenea, in speta este vorba de o diminuare a cuantumului pensiei reclamantului, ci nu de o sistare a acesteia, ceea ce inseamna ca, desi sunt afectate mijloacele financiare de care dispunea anterior, reclamantul nu se afla in impoA�sibilitatea de a-si asigura cele necesare pentru existenta zilnica, pentru a se justifica urgenta luarii masurii pe calea ordonantei presedintiale, acesta beneficiind in continuare de o pensie in cuantum de 2571 lei, conform deciziei privind revizuirea pensiei in baza O.U.G. nr.1/2011, cu nr. 88825/30.09.2011.
In ceea ce priveste caracterul vremelnic, tribunalul retine ca reclamantul solicita sa se dispuna masura suspendarii executarii deciziei de recalculare a pensiei pentru limita de varsta si a deciziei de revizuire a pensiei , respectiv mentinerea in plata a deciziei anterioare prin care i-a fost stabilita pensia de serviciu, pana la solutionarea irevocabila a contestatiei formulate pe fondul cauzei, aceasta masura fiind limitata in timp .
Consecinta suspendarii deciziilor de recalculare si revizuire a pensiei este insa stabilirea cu caracter definitiv a neaplicarii dispozitiilor Legii nr. 119/2010 pentru perioada ce se va scurge pana la solutionarea pe fond a contestatiei reclamantului. Se impune a fi retinut faptul ca eventualele sume ce s-ar plati reclamantului in aceasta perioada, ca diferenta intre pensia recalculata si revizuita conform deciziilor a caror suspendare se cere si pensia de serviciu de care acesta beneficia anterior , nu ar mai putea fi supuse restituirii, avand in vedere ca aceasta plata s-ar face in baza unei hotarari judecatoresti, ci nu ca o plata nedatorata, dispozitiile art. 1341 din Codul civil nefiind aplicabile. Cu alte cuvinte, in cauza de fata masura de suspendare a executarii deciziilor de recalculare si revizuire a pensiei pentru limita de varsta a reclamantului, respectiv mentinerea in plata a deciziei anterioare prin care i-a fost stabilita acestuia pensia de serviciu, pana la solutionarea dosarului ce are ca obiect contestatia formulata pe fondul cauzei, pentru motivele mai sus aratate, nu ar avea un caracter vremelnic, ci unul definitiv, astfel ca nici aceasta conditie de admisibilitate nu este indeplinita .
Cu privire la neprejudecarea fondului, tribunalul retine ca mentinerea in plata a pensiei de serviciu echivaleaza cu stabilirea dreptului reclamantului de a beneficia chiar pentru o perioada limitata de timp de pensia speciala, ceea ce implica antamarea fondului contestatiei formulate de reclamant impoA�triva deciziei de recalculare a pensiei pentru limita de varsta si respectiv a deciziei de revizuire a pensiei.
In consecinta, tribunalul apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute de art. 581 din Codul de procedura civila si in consecinta urmeaza sa dispuna respingerea cererii de ordonanta presedintiala.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezente.
Instanta:
Respinge cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul C A M, judetul Gorj , in contradictoriu cu parata S R I - C P S cu sediul in Bucuresti.
Cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.554 (20.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Pensionari    Pensie    Ordonanta presedintiala    Legea 119/2010    OUG 1/2011    Contract de credit    Minori    Pensie pentru limita de varsta    S.R.I.    CEDO    Casa de Pensii Sectoriala a Serviciului Roman de Informatii    Legea 164/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019Articole Juridice

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai importante 7 modificari aduse de O.U.G. nr. 82/2017
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Raporturi juridice de munca �sui generis� intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Contractul individual de munca pe durata determinata. Continuarea raporturilor de munca dupa expirarea duratei contractului
Sursa: Avocat Mirela Nedelea

[Av. muncii] Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati