din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3164 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Plata sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza

Plata sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza

  Publicat: 30 Sep 2012       6948 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la data de 04.11.2011 pe rolul Tribunalului Gorj ´┐Ż Sectia Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 13229/95/2011, reclamantul B.I. a chemat in judecata parata Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Gorj, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza pentru perioada 04.11.2008-01.07.2011, suma care sa fie actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la data platii efective, cu cheltuieli de judecata .

Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Drepturi subiective consacrate prin normele dreptului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Comune, orase, municipii si judete.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei in functia de tehnician in cadrul D.S.Gorj - pana la data de 01.07.2011, cand i s-a desfacut contractul de munca, urmare a pensionarii.
A mentionat ca in conformitate cu art. 127 alin. 5 din Legea nr. 46/19.03.2008 privind Codul silvic "personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund de silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, ale ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei Nationale a Padurilor, beneficiaza de un spor de risc de 25% din salariul de baza ".
Desi legea a intrat in vigoare la data de 19.03.2008, nu i-a fost acordat sporul de risc de 25% din salariul de baza, motiv pentru care solicita sa fie obligata parata la plata contravalorii acestui spor pe perioada 04.11.2008-01.07.201 l(ultimii trei ani de la data formularii cererii).
Observand aceste dispozitii, se poate constata ca, legiuitorul a stabilit atat persoanele care beneficiaza de acest spor, cuantumul acestui spor, precum si baza la care se raporteaza.
Astfel, legea face referire la intreg personalul silvic - fara nicio distinctie, la un cuantum fix de 25 %, cuantum care se aplica la salariul de baza .
Art. 1 din OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic aprobata, cu modificari si completari prin Legea 427/2001, a definit personalul silvic ca fiind format din persoanele cu pregatire de specialitate atestata prin actul de absolvire a unei forme de invatamant recunoscut in Romania si care exercita efectiv profesiuni specifice activitatii in domeniul silviculturii.
In perioada in care a fost angajat al paratei, a facut parte din personalul silvic asa cum a fost el definit de lege, in sensul ca, a absolvit Cursul de Perfectionare Tehnicieni Silvici anul 1974 de la Centrul de Perfectionare Profesionala Busteni, pe care-1 anexeaza si a desfasurat efectiv activitatea ca tehnician silvic in cadrul paratei.
Astfel, precizeaza ca are pregatirea de specialitate atestata prin actul atasat si obtinuta la o institutie acreditata inainte de anul 1989 si a desfasurat profesii specifice in cadrul unitatilor silvice, incepand cu anul angajarii, respectiv 1972, motiv pentru care apreciaza ca trebuie sa beneficieze de sporul de risc in cuantum de 25% din salariul de baza .
Intrucat toate aceste drepturi aratate mai sus nu i-au fost acordate la termenele stabilite prin dispozitiile legale, solicita ca sumele cuvenite sa fie actualizate cu indicele de inflatie, de la data scadentei pana la data platii efective .
In drept, si-a intemeiat actiunea pe Legea 46/2008 privind Codul silvic, O.U.G.59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata cu modificari si completari de Legea 427/2001 si C.C.M. al R.N.P.-Romsilva.
In dovedirea actiunii a depus la dosarul cauzei: extras din C.C.M al R.N.P. - Romsilva, adresa M.A.D.R. - Directia Politici, Strategii si Reglementari Forestiere, nr. 97223/DI/15.10.2008, Adresa emisa de M.A.D.R. - Cabinetul Secretarului de Stat nr. 97242/IT/21.10.2008, Adresa emisa de M.A.D.R. - Cabinetul Secretarului de Stat nr. 97277/DI/28.10.2008, copie CI.,copie carnet de munca, decizia de incetare a contractului individual de munca, dovada calificarii in specialitatea silvica si practica judecatoreasca.
In temeiul art. 115 C.proc.civ. a formulat intampinare parata, solicitand respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala.
A sustinut parata ca prin art.127 din Codul Silvic, personalului silvic i se acorda un spor de 25% aplicat la salariul de baza, insa art. 138 al aceluiasi act normativ face precizarea ca ``Legislatia subsecventa Legii nr.26/1996 - Codul silvic, Ordonantei Guvernului nr. 96/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.139/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, cu modificarile ulterioare, ramane in vigoare pana la elaborarea legislatiei in conditiile prezentului cod".
Ori cum pana in prezent nu a fost elaborata legislatia care sa prevada conditiile de acordare a sporului de risc considera ca acest spor nu poate fi acordat.
Acest aspect a fost statuat si prin sentinta civila nr.2229/10.09.2008 a Curtii de Apel Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila prin decizia nr. 3496/23.06.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Bucuresti prin care s-a dispus ca sporul de risc nu poate fi acordat in conditiile in care nu este reglementata modalitatea de calculare a acestuia, de stabilire a personalului care beneficiaza de acesta precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru acordare.
Mai mult, petitionarul a semnat fara obiectiuni actele aditionale la contractul individual de munca, in care nu a fost prevazut(negociat) sporul solicitat prin prezenta actiune .
Conform jurisprudentei si legislatiei in vigoare eventualele prestatii nu se cuvin automat prin simplul fapt ca o persoana exercita o anumita functie, ci ele trebuie stabilite prin negocierea partilor si inscrise in contractul individual de munca .
Sustine ca orice spor acordat unui salariat reprezinta un accesoriu al salariului, o componenta a acestuia care se acorda in raport de conditiile in care se desfasoara efectiv activitatea(noxe, izolare, munca grea, stres, subteran, etc).
Se recurge la acordarea unui spor doar atunci cand conditiile deosebite de munca, respectiv compensarea efortului depus sau a riscului asumat nu poate fi cuprinsa nemijlocit in salariul de baza .
Este evident ca pentru a se putea acorda sporul de risc este necesara reglementarea notiunii de risc, a conditiilor specifice ce trebuiesc indeplinite pentru acordarea acestui spor si categoriile de personal care pot beneficia de acest spor.
In sustinerea ideii ca sporul solicitat prin actiunea dedusa judecatii reprezinta un accesoriu al salariului, o componenta a acestuia care se acorda in raport de conditiile in care se desfasoara efectiv activitatea, invedereaza faptul ca la nivel de directie silvica au incadrat personal silvic la compartimente si birourile: organizare, achizitii, productie, fond forestier, etc a caror activitate nu presupune niciun risc si a carui activitate nu poate fi echivalata cu cea a padurarului de canton care are in administrarea sa padurea, ii asigura paza si raspunde pentru eventualele prejudicii.
In aceasta situatie se afla si petitionarul B. I. care a fost incadrat la D.S. Gorj in cadrul Biroului Organizare, activitatea desfasurata neimpunand deplasari in teren sau asumari de riscuri, acesta neexercitand efectiv profesiuni specifice activitatii in domeniul silviculturii, fapt ce duce la concluzia ca nu este indreptatit la acordarea sporului de risc .
In drept, si-a intemeiat prezenta pe prevederile art.115 - 118 C.pr.civ.
Examinand actiunea dedusa judecatii in raport de situatia de fapt si de drept invocata de parti si probele administrate si prin prisma dispozitiilor legale aplicabile, tribunalul o retine ca fiind intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Reclamantul B. I. a fost angajatul paratei in functia de tehnician in cadrul Directiei Silvice Gorj, pana la data de 01.07.2011, cand i s-a desfacut contractul de munca, urmarea a pensionarii.
Retine tribunalul ca potrivit art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008 privind Codul silvic, `` personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund pentru silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, beneficiaza de un spor de risc 25% din salariul de baza``.
Analizand dispozitiile legale mentionate, tribunalul constata ca acestea determina in mod neechivoc atat categoriile de personal carora urmeaza a le fi acordate drepturile banesti reglementate cat si modul de calcul al acestora, stabilind fara nicio distinctie ori conditionare ulterioara, acordarea acestuia intr-un procent de 25% din salariul de baza .
Rezulta asadar din interpretarea acestor dispozitii ca este suficient ca salariatul silvic sa fie incadrat la una din unitatile silvice enumerate de dispozitiile textului art. 127 alin. 5 pentru ca acesta sa beneficieze de sporul in discutie acordat intru-un cuantum variabil numai in raport de salariul de baza al acestuia, iar nu de alte criterii subsecvente.
Fiind in prezenta unor dispozitii clare, neechivoce si in privinta carora legiuitorul nu a inteles sa stabileasca termene ori conditii suspensive, acestea sunt de imediata aplicare, fara a fi necesara elaborarea vreunor norme, regulamente ori ghiduri de bune practici aprobate de administratia publica centrala, acte administrative care, oricum, limitandu-se la organizarea executarii legii ori executarea in concret a acesteia, nu pot fi decat conforme cu legea in aplicarea carora au fost emise.
Tocmai de aceea, neputandu-se vorbi de drepturi virtuale, ci de drepturi concrete, determinate de norma juridica atat in ce priveste beneficiarii acestora cat si intinderea si criteriile de acordare, in aceasta privinta nu sunt aplicabile dispozitiile art. 122 din Legea 46/2008.
Tribunalul nu va retine apararea paratei in sensul ca pana in prezent nu a fost elaborata legislatia care sa prevada conditiile de acordare a sporului de risc, pentru considerentele expuse, dar si avand in vedere ca, prin adresa nr. 97242/21.10.2008, raspunzand Federatiei Sindicatelor Silva, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a aratat expres ca pentru acordarea sporului de risc de 25% personalului silvic, in temeiul art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nu-i revine nicio obligatie de a lua masuri suplimentare in ce priveste Regia Nationala a Padurilor Romsilva, ocoalele silvice private si structurile silvice de rang superior, fiecare angajator avand obligatia de a pune in aplicare legea, fara a fi necesara ori posibila interventia ministerului deoarece Legea 46/2008 nu prevede elaborarea vreunei reglementari subsecvente care sa stabileasca modalitatea de punere in aplicare a art. 127 alin. 5.
In aceste conditii, avand in vedere ca reclamantul si-a desfasurat activitatea pana la data pensionarii sale - 01.07.2011, in calitate de tehnician, in cadrul Directiei Silvice Gorj, subunitate teritoriala a RNP Romsilva, tribunalul constata ca acesta indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008, pretentiile sale privind acordarea sporului de risc solicitat fiind fondate.
Pentru toate considerentele ce preced, tribunalul va admite actiunea promovata de reclamantul B. I. si va obliga parata la plata catre acesta a contravalorii sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza pentru perioada 04.11.2008 - 01.07.2011.
Totodata, in temeiul art. 274 Cod de procedura civila, parata va fi obligata si la plata a 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamant, reprezentand onorariu de avocat, conform chitantei depusa la fila 59 din dosar.
Instanta:
Admite actiunea promovata de reclamantul B.I. in contradictoriu cu parata Regia Nationala a Padurilor - Directia Silvica Gorj.
Obliga parata la plata catre reclamant a contravalorii sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza pentru perioada 04.11.2008 - 01.07.2011.
Obliga parata la plata a 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamant.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.75 din data 13.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Spor de risc    Salariu de baza    Legea 46/2008    Personal silvic    Angajator    Angajat    Regia Nationala a Padurilor Romsilva    OUG 59/2000    Legea 427/2001    Contract individual de munca    Legea 26/1996    OG 96/1998    Legea 38/2006    Inalta Curte de Casatie si Justitie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ ´┐Ż Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA ´┐Ż Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj ´┐Ż Sentinta civila nr. 534/10.09.2020