din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3543 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contestatie la tabelul de creante intocmit de lichidatorul judiciar

Contestatie la tabelul de creante intocmit de lichidatorul judiciar

  Publicat: 30 Sep 2012       6291 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Prin cererea depusa la data de 30.01.2012, debitoarea SC ���. SRL TG-JIU, reprezentata prin administrator special ���.., a formulat contestatie la tabelul de creante intocmit de lichidatorul judiciar ���., in ce priveste creantele inregistrate de creditorii����

Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator in urma verificarii acestora.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pana Adriana-Doina - membru al Parlamentului Romaniei.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Datoria persoanei creditate.
1. Datoria persoanei creditate.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Datorie angajata de puterea publica.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Readucerea la masa succesorala de catre anumiti mostenitori mai inainte de imparteala mostenirii, a bunurilor si sumelor primite cu titlu de donatie,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator in urma verificarii acestora.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

1.Cu privire la creanta a��a��a��..CRAIOVA, debitorul a aratat ca, prin sentinta nr.10661 din 12.12.2011, pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, in dosarul nr.7570/318/2011, s-a admis exceptia prescriptiei aplicarii sanctiunii, s-a constatat prescrisa aplicarea sanctiunilor contraventionale din procesul verbal seria ANV/200 din 23/20.04.2011, privind plangerea formulata de petenta SCa��a��a��.. SRL, iar impotriva acestei sentinte s-a declarat recurs de DRAOV CRAIOVA , sustinand ca pana la solutionarea acestuia, creanta trebuie eliminata din tabel .
2. In ce priveste creanta SC a��a��a��a��.D SRL, debitorul a solicitat modificarea tabelului preliminar al creantelor, diminuarea creantei cu suma de 205.617,2 lei, ce reprezinta penalitati nedatorate, deoarece sunt calculate in afara cadrului legal, dupa incetarea contractului dintre parti, respectiv contractul nr.457 din 3.07.2008 si inscrierea creditorului in tabelul preliminar cu suma de 239.256,41 lei.
A aratat ca acest creditor a invocat ca titlu de creanta sentinta nr.1131 din 25.11.2009, pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nra��a��a��a��a��.09, din care insa rezulta o creanta in suma de 228.531,41 lei, iar penalitatile calculate dupa data ramanerii irevocabile a acestei sentinte nu sunt datorate, sunt nelegale.
Debitorul sustine ca raporturile comerciale cu acest creditor au continuat dupa contractul 457/3.07.2008, cu contractul de vanzare-cumparare nr.197/3.04.2009.
3. Referitor la creanta a��a��a��.. SA, debitorul a aratat ca, potrivit evidentei contabile, creditoarea figureaza cu o suma de incasat in cuantum de 999.435,01 lei, suma rezultata din facturi emise si neplatite, contestand creanta de 1.130.330,59 lei.
Debitoarea a solicitat efectuarea unei expertize de specialitate, deoarece creditoarea a livrat mixturi asfaltice care nu corespundeau din punct de vedere calitativ, prejudiciind pe debitoare.
Odata cu contestatia, debitoarea a depus la dosar copii dupa : procesul verbal al adunarii generale a asociatilor SC a��a��a��a��. SRL, din data de 19.01.2012, sentinta civila nr.10661/2011 din 12 decembrie 2011, pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, in dosar nr.7570/318/2011, contractul de vanzare-cumparare nr.197 din 3.04.2009, pact cambial la contractul 197/2009, fisa furnizorului a��a��a��.in perioada 01.01.2010- 31.12.2011.
La data de 16.02.2012, creditorul SC a��a��a��..SRL, a depus la dosar intampinare, aratand ca a solicitat inscrierea in tabelul de creante cu suma de 444.873,61 lei, suma ce se compune din :
- 228.531,41 lei, suma pe care debitoarea a fost obligata prin sentinta nr.1131 din 25.11.2009, pronuntata de Tribunalul Gorj, in dosar nra��a��a��..9, sentinta ramasa definitiva si irevocabila;
- 1039 lei - cheltuieli de judecata in dosarul nra��a��a��..;
- 1000 lei - cheltuieli de judecata in dosarul nra��a��a��..;
- 8566 lei - cheltuieli de executare in dosarul nra��a��a��a��;
- 120 lei - taxa de timbru;
- 205.617,2 lei - penalitati de intarziere calculate potrivit clauzelor contractuale, pentru perioada 02.09.2009-12.12.2011.
Mai arata creditorul ca, penalitatile de intarziere au fost calculate conform contractului nr.457/3.07.2008, actului aditional nr.4/9.01.2009, pana la data de 31.12.2009, celelalte clauze contractuale ramanand neschimbate.
Penalitatile de intarziere au fost calculate pentru perioada 2.02.2009-12.12.2011, respectiv pana la data la care s-a pronuntat sentinta de deschidere a procedurii generale de insolventa.
Contractul nr.457/3.07.2008 si Actul aditional nr.4 din 9.01.2009, stau la baza solicitarii si calcularii penalitatilor de intarziere, potrivit art.5 pct.1 din contract, penalitatile sunt de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, iar potrivit pct.2, cuantumul penalitatilor poate depasi totalul sumei careia sunt calculate.
Creditoarea arata ca este nefondata sustinerea debitoarei, in sensul ca la data pronuntarii sentintei nr.1131 din 25.11.2009, in dosarul nra��a��a��. al Tribunalului Gorj-Sectia Comerciala, ar fi incetat contractul nr.457 din 3.07.2008, penalitatile de intarziere sunt datorate in temeiul conventiei partilor, iar incetarea contractului prin ajungere la termen nu desfiinteaza retroactiv efectele acestuia, ci ele se prelungesc pana la stingerea obligatiilor partilor.
Odata cu intampinarea, creditorul SC a��a��a��..SRL a depus la dosar copie dupa sentinta nr.1131/25.11.2009, pronuntata de Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala, in dosar nra��a��a��.09 si dupa contractul de furnizare nr.457/3.07.2008.
In sedinta publica din 21.02.2012, creditorul a��a��a��.., a depus la dosar intampinare, solicitand respingerea contestatiei si mentinerea creantei in cuantum de 1.130.330,59 lei, creanta inscrisa de administratorul judiciar in tabelul preliminar de creante .
Creditorul a aratat ca, creanta in suma de 1.130.330,59 lei,este o creanta certa, lichida si exigibila, recunoscuta si insusita in totalitate de debitoare conform adresei nr.170 din 3.05.2010 si anexa aferenta acesteia, prin care debitoarea recunoaste ca are fata de a��a��. un debit in valoare de 1.172.227,36 lei, debit pe care se obliga sa-l achite esalonat.
In ce priveste sustinerea debitorului precum ca, a��a��a��. figureaza in evidentele contabile ale acesteia cu suma de 999.435,01 lei, este neintemeiata, intrucat de la data luarii angajamentului de plata esalonat, respectiv 3.05.2010 si pana in prezent, aceasta nu a mai achitat nici o suma de bani .
Referitor la motivul neachitarii debitului invocat de debitoare, respectiv neconformitatea calitatii mixturii asfaltice, creditorul arata ca, potrivit art.4 lit.c si d din contractul nr.225/8.10.2009, receptia calitativa si/sau cantitativa a produselor livrate se face la preluarea acestora se face de catre delegatul desemnat de beneficiar .
In cazul defectiunilor calitative si/sau cantitative, furnizorul are obligatia de a inlocui marfa in termen de 24 ore, in caz contrar beneficiarul avand dreptul de a refuza marfa .
Ca, debitoarea, de la data livrarii mixturii asfaltice, respectiv 14.11.2009 si pana la data introducerii cererii de deschidere a procedurii insolventei, a inteles sa stea in pasivitate si nu a contestat printr-o sesizare scrisa calitatea mixturii asfaltice.
Cu privire la efectuarea expertizei solicitata de debitoare, creditorul a solicitat respingerea ca nefiind concludenta si utila cauzei, avand in vedere ca aceasta a recunoscut si s-a obligat la achitarea debitului existent, atasand la intampinare copie dupa fisa de cont din care rezulta ca la 31.12.2010, debitoarea figura cu o datorie de 1.130.330,59 lei si de la acea data nu a mai achitat nici o suma de bani .
Administratorul judiciar a��a��a��a��.. SPRL, a depus in sedinta publica din 21.02.2012, intampinare, solicitand admiterea in parte a contestatiei, inscrierea creantei a��a��.., sub conditie pana la solutionarea irevocabila a litigiului dintre parti si respingerea contestatiei cu privire la creantele a��a��a��a��a��..
Aparatorul debitoarei a depus, in sedinta publica, copie dupa adresele nr.4533 din 2.07.2010, emisa de a��a��a��a��.. si nr.4484 din 8.06.2010, iar dupa sedinta a depus concluzii scrise, solicitand admiterea contestatiilor cu privire la cele trei creante, insistand asupra faptului ca, creditorul SCT a��a��a��a��.. SA a livrat mixturi asfaltice care nu corespundeau din punct de vedere calitativ, fapt care a dus la intreruperea colaborarii debitoarei cu un mare concern european a��a��a��a��a�� SA, care a reclamant un prejudiciu de 564.521 lei, astfel ca, creditorul a��a��a��a�� SA trebuie inscris cu cel mult 434.914,01 lei in tabel( 999.435,01- 564.521 lei).
Dupa sedinta de judecata s-a primit intampinare din partea creditoruluia��a��a��a��.care arata ca a solicitat sa fie inscrisa in tabelul creditorilor cu suma de 172.090,49 lei, din care 20.000 lei amenda si 152.090,49 lei, sume rezultate din vanzare, conform procesului verbal de contraventie seria ANV/200 nr.0150123/23/20.04.2011, iar prin sentinta 10661 din 12.12.2011, Judecatoria Tg-Jiu a constatat prescrisa aplicarea sanctiunilor.
Impotriva acestei sentinte, ANV a declarat recurs, cu termen la 28.02.2012, astfel ca aceasta creanta privilegiata, lichida si exigibila este sub conditie si trebuie mentinuta in tabelul creantelor societatii debitoare.
Judecatorul sindic, analizand contestatia de fata, in raport de actele si lucrarile dosarului, constata ca aceasta este fondata in parte si o va admite ca atare, va dispune inscrierea sub conditie a creantei a��a��a��., in suma de 172.090,49 lei, pana la solutionarea recursului la Curtea de Apel Craiova .
Va respinge contestatia fata de creditorii SC a��a��a��. SRL si SOCIETATEAa��a��a��a��.. si va dispune mentinerea creantelor acestora in tabel, respectiv sumele de 444.873,61 lei si 1.130.330,59 lei, avand in vedere urmatoarea motivare.
Prin cererea depusa la data de 20.09.2011, creditorul a��a��a��a��, a solicitat deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitorului SC a��a��a��a��a�� SRL, invocand o creanta certa, lichida si exigibila in cuantum de 1.130.330,59 lei.
Prin sentinta nr.1177 din 13.12.2011, s-a respins contestatia formulata de debitorul SC a��a��a��a��. SRL si s-a admis cererea formulata de creditorul a��a��a��a��a�� cu sediul in Bucuresti.
In temeiul art.33 alin.6, din Legea privind procedura insolventei, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului SC a��a��a��.. SRL.
In temeiul art.34 din Legea privind procedura insolventei, a fost numit administrator judiciar a��a��a��a��. SPRL CRAIOVA, care va indeplini atributiile prevazute de art.20 din Legea 85/2006 , cu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei.
In sentinta de deschidere a procedurii s-a stabilit termenul pentru intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar la 24.01.2012, termen pentru depunerea contestatiilor la tabel la 6.02.2012 si pentru solutionarea acestora la 7.02.2012.
Debitorul SC a��a��a��a�� SRL a depus contestatie la tabelul preliminar in termen, inregistrata la data de 30.01.2012, contestand creantele a trei dintre creditori, a��a��a��a��a��., creditorul care a solicitat deschiderea procedurii.
In sedinta publica din 24.01.2012, administratorul judiciar a depus la dosar raportul amanuntit, privind cauzele si imprejurarile care au condus la aparitia starii de insolventa a debitoarei , cu nr. 403/23.01.2012, in raport mentionandu-se ca acesta a fost intocmit pe baza doar a unei parti din documentele prevazute la art.28 din Legea 85/2006, raport aprobat prin sentinta nr.197 din 7.02.2012.
1. Cu privire la creanta a��a��a��a��.., in suma de 172.090,49 lei, ea a fost inscrisa in tabelul preliminar,de catre administratorul judiciar, desi impotriva sentintei 10661 din 12.12.2011, s-a declarat recurs care a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Craiova, cu termen la 28.02.2012.
Administratorul judiciar trebuia sa inregistreze aceasta creanta sub conditie, conform art.72 alin.1 din Legea 85/2006, unde se arata ca in urma verificarilor efectuate, administratorul judiciar va intocmi si va inregistra la tribunal tabelul preliminar, cuprinzand toate creante impotriva averii debitorului, precizand ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub conditie sau nescadente.
2. Creditorul SC a��a��a��.. SRL TG-JIU, a solicitat inscrierea in tabelul preliminar a sumei de 444.873,61 lei, ca si creanta chirografara, care se compune din :
- 228.531,41 lei, suma pe care debitoarea a fost obligata prin sentinta nr.1131 din 25.11.2009, pronuntata de Tribunalul Gorj, in dosar nra��a��a��.., sentinta ramasa definitiva si irevocabila;
- 1039 lei - cheltuieli de judecata in dosarul nra��a��a��a��a��.;
- 1000 lei - cheltuieli de judecata in dosarul nra��a��a��a��a��;
- 8566 lei - cheltuieli de executare in dosarul nra��a��a��a��.;
- 120 lei - taxa de timbru;
- 205.617,2 lei - penalitati de intarziere calculate potrivit clauzelor contractuale, pentru perioada 02.09.2009-12.12.2011.
Debitoarea contesta aceasta din urma suma, respectiv 205.617,2 lei, care reprezinta penalitati ce decurg din contractul de furnizare nr.457 din 3.07.2008 si din Actul aditional nr.4 din 9.01.2009, sustinand ca aceste penalitati nu mai trebuiau calculate intrucat acest contract a incetat, facand vorbire despre un alt contract, 197/3.04.2009.
Prin sentinta nr.1131 din 25.11.2009, pronuntata de Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala, in dosarul nr.5628/95/2009, s-a admis cererea creditoarei SC a��a��a��. SRLTG-JIU, impotriva debitoarei SC a��a��a��. SRL TG-JIU, fiind somata debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 228.531,41 lei, in care intra debitorul restant de 164.955,68 lei si penalitati de intarziere de 63.536,43 lei, calculate pana la data de 1.09.2009, in baza contractului nr.457/3.07.2008 si a Actului aditional nr.4 din 9.01.2009.
Penalitatile de intarziere au fost calculate pana la 1.09.2009 si intra in suma de 228.531,41 lei, iar in cererea de creanta creditoarea se inscrie cu aceasta suma si cu penalitatile care au curs dupa 1.09.2009 si calculate pana la data de 12.12.2011, cand debitoarea a intrat in procedura insolventei.
Tocmai aceste penalitati calculate de la data pronuntarii sentintei nr.1131 si pana la data intrarii in insolventa a debitoarei, in suma de 205.617,2 lei, sunt contestate de debitoare.
Contestatia acesteia este insa nefondata, atata timp cat ea nu a achitat suma de 228.531,41 lei, pana la data deschiderii procedurii insolventei, 12.12.2011, nu exista nici un motiv legal de anulare a acestor penalitati, ele sunt precizate clar la art.5.1 si 5.2 din Contractul nr.457/3.07.2008, care prevad ca: in cazul in care beneficiarul nu achita facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art.4.3, acesta are obligatia sa plateasca penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, iar cuantumul lor poate depasi totalul sumei asupra careia sunt calculate.
In art.4.3, se mentioneaza ca plata se efectueaza prin ordin de plata, fila cec sau bilet la ordin cu scadenta la 15 zile de la facturare.
Contractul nr.457/3.07.2008 s-a incheiat pentru perioada 1.07.2008-31.12.2008, mentionandu-se la art.3 ca el se poate prelungi prin act aditional, cu acordul ambelor parti, ceea ce s-a si intamplat prin Actul aditional nr.4 din 9.01.2009, prin care s-a prelungit contractul pana la 31.12.2009, contract avand ca obiect furnizarea de catre SC a��a��a��a�� SRL catre beneficiarul SC a��a��a��a�� TG-JIU, a unor cantitati de nisip si pietris, mentionate in contract .
Nu poate fi retinuta sustinerea debitoarei ca aceste penalitati au fost calculate dupa incetarea contractului si astfel au fost calculate nelegal, deoarece chiar daca contractul a incetat, obligatiile partilor de plata, rezultand din acesta, subzista pana la indeplinirea lor.
Nu are nici o relevanta in ce priveste creanta contestata de 205.617,2 lei, contractul de vanzare-cumparare nr.197 din 3.04.2009, creanta cu care s-a inscris SC a��a��a��a��. SRL, in suma de 444.873,61 lei rezulta numai din contractul nr.457 din 3.07.2008.
3. Creditorul a��a��a��a��a�� SA a solicitat deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei SC a��a��a��a�� SRL, invocand o creanta certa, lichida si exigibila in suma de 1.130.330,59 lei.
Debitoarea sustine ca, in evidenta sa contabila, creditorul figureaza cu suma de 999.435,01 lei, din care ar trebui scazuta suma de 564.521 lei, ce reprezinta prejudiciul reclamat dea��a��a��a��SA, cu care debitoarea avea relatii contractuale, rezultand suma de 434.914,01 lei, cu care ar trebui trecuta creditoarea in tabelul de creante .
Creditoarea opune debitoarei fisa de cont la data de 31.12.2010, din care rezulta ca datoria pe care debitoarea o avea fata de aceasta creditoare era de 1.130.330,59 lei, iar de la acea data si pana la data introducerii cererii de deschidere a procedurii, nu s-a achitat nici o suma si adresa nr.170 din 3.05.2010, cu anexa aferenta prin care se recunoaste debitul la acea data, de 1.172.227,36 lei.
Debitoarea sustine ca din suma pe care o datoreaza acestei creditoare, trebuie scazuta suma de 564.521 lei, intrucat aceasta ar fi livrat mixturi asfaltice care nu corespundeau din punct de vedere calitativ, producandu-i astfel un prejudiciu.
Mixturile asfaltice erau livrate de catre a��a��a��a�� SA, debitoarei, in baza contractului nr.225 din 8.10.2009, marfa necorespunzatoare a fost livrata la 14.11.2009, iar pana la data de 20.09.2011, cand s-a inregistrat cererea de deschidere a procedurii, debitoarea a stat in pasivitate, nu a sesizat acest aspect, desi in contractul nr.225 se prevedea calea de urmat in aceste situatii, iar mixtura necorespunzatoare trebuia inlocuita de catre furnizor in termen de 24 ore.
Debitoarea nu a contestat calitatea mixturii asfaltice, nu a instiintat pe furnizor, respectiv pe creditorul a��a��a��a�� SA, la momentul respectiv, astfel ca judecatorul sindic nu poate retine ca acesta este un motiv care sa duca la admiterea contestatiei si inlocuirea sumei de 1.130.330,59 lei, cu suma invocata de debitoare de 434.914,01 lei.
Vazand si disp.art.64-75 din Legea 85/2006;
Instanta:
Admite in parte contestatia formulata de debitorul SC a��a��a��a��.. SRL, cu sediul in Tg-Jiu, strada 23 August, nr.37, judetul Gorj, CIF RO 321357503, numar de ordine in registrul comertului J18/245/2007, la tabelul preliminar de creante intocmit de administratorul judiciar a��a��a��a��a��CRAIOVA.
Dispune inscrierea sub conditie a creantei a��a��a��a��a��.cu sediul in Craiova, stradaa��a��a��a��a��.in suma de 172.090,49 lei, pana la solutionarea recursului impotriva sentintei nr.10661din 12.12.2011, pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, in dosarul nra��a��a��a��.., la Curtea de Apel Craiova.
Respinge contestatia fata de creditorii SC a��a��a��a��a�� SRL, cu sediul in Tg-Jiu, strada a��a��a��a�� si a��a��a��a��.. SA, cu sediul in Bucuresti, strada a��a��a��a��a��2 si dispune mentinerea creantelor acestora in tabel, respectiv sumele de 444.873,61 lei si 1.130.330,59 lei.
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 282 din data 23.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Lichidator judiciar    Administrator judiciar    Tabel de creante    Debitori    Creditori    Judecatoria Targu-Jiu    Exceptia prescriptiei aplicarii sanctiunii    Sanctiune contraventionala    Ordin de plata    Fila cec    Bilet la ordin    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila    Legea 85/2006    Tabel preliminar al creantelor    Contract de furnizare    Creanta chirografara    Curtea de Apel Craiova    Faliment    Contract de vanzare-cumparare    Insolventa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 � Tribunalul Iasi

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020