din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2032 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Restituirea diferentelor de contributie de asigurari de sanatate retinute fara drept

Restituirea diferentelor de contributie de asigurari de sanatate retinute fara drept

  Publicat: 01 Oct 2012       3554 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr., reclamantul T M a chemat in judecata parata C J P G pentru ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna restituirea diferentelor de contributie de asigurari de sanatate retinute fara drept .

Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca incepand cu data de 01.01.2011 in temeiul OUG nr.107/2010 de modificare a Legii nr.95/2006 parata a procedat la retinerea din pensie a contributiei de asigurari de sanatate in procent de 5,5%, contributie calculata la intregul cuantum al pensiei si nu la diferenta dintre pensia primita si minimul de 740 lei, asa cum prevedeau dispozitiile legale in vigoare.
Ca urmare a acestui fapt, a fost prejudiciata prin retinerea unei sume de bani mai mari ca fiind contributie la care trebuia sa fie obligata, desi contributia de 5,5% trebuia calculata la diferenta dintre pensia pe care o primesc si suma de 740 lei.
De altfel, prin deciziile nr.223 si 224 din 14 martie 2012, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in sensul ca dispozitiile art. 259 alin.2 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 % se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 lei.
In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar copie de pe cuponul de pensie si cartea de identitate.
In drept, si-a intemeiat cererea de chemare in judecata pe prevederile art. 153 din Legea nr.263/2010 si art.259 alin.2 din legea nr.95/2006 modificata prin OUG nr.107/2010.
Parata C JP G a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat respingerea cererii formulata de reclamanta, cu motivarea ca incepand cu data de 1.05.2012 aceasta a calculat si retinut din pensia reclamantei contributia doar pentru partea din venit ce depaseste nivelul de 740 lei. In ceea ce priveste sumele retinute de la data de 1 ianuarie 2011 pana la data de 30.04.2012, reprezentand diferenta dintre pensiile nete rezultate din aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate supra intregului cuantum al pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra partii de pensie ce depaseste nivelul de 740 lei, in conformitate cu prevederile OUG nr. 17/2012 se restituie astfel:
-pentru sumele retinute in perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizeaza in transe lunare egale in perioada iunie-august 2012;
-pentru sumele retinute in perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2013.
Analizand probatoriului administrat in cauza, instanta retine ca reclamantul este pensionar , avand o pensie al carei cuantum depaseste suma de 740 lei.
Incepand cu 01.01.2011 parata, in temeiul OUG 107/2010 de modificare a Legii nr.95/2006 , a retinut din pensia reclamantei contributia de asigurari de sanatate in procent de 5,5%, aplicand acest procent la intregul cuantum al pensiei .
In prezenta cauza, reclamantul a solicitat restituirea diferentelor de contributie de asigurari de sanatate retinute fara drept, aratand ca incepand cu data de 01.01.2011 in temeiul OUG nr.107/2010 de modificare a Legii nr.95/2006 parata a procedat la retinerea din pensie a contributiei de asigurari de sanatate in procent de 5,5%, contributie calculata la intregul cuantum al pensiei si nu la diferenta dintre pensia primita si minimul de 740 lei, asa cum prevedeau dispozitiile legale in vigoare.
Potrivit art. 259 alin 2 din legea 95/2006 in vigoare pe perioada dedusa judecatii, ``contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi . Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei."
Prin decizia nr.223 din 13 martie 2010 publicata in Monitorul Oficial din 18 aprilie 2012, Curtea Constitutionala a statuat ca `` dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei.``
Prin aceeasi decizie Curtea a constatat ca, `` intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, cele stabilite prin prezenta decizie urmeaza a se aplica de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii si casele sectoriale de pensii, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; totodata, instantele judecatoresti vor aplica prezenta decizie numai in cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia, cauze in care respectivele dispozitii sunt aplicabile, precum si in cauzele in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pana la data sus-mentionata, in aceasta ultima ipoteza decizia pronuntata de Curtea Constitutionala constituind ternei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedura civila.``
Totodata, prin decizia Curtii Constitutionale nr.319 /29.03.2012 publicata in Monitorul Oficial din 25.04.2012, Curtea a statuat ca , `` intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutie, cele stabilite prin acestea urmeaza a se aplica de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; totodata, instantele judecatoresti vor aplica deciziile Curtii Constitutionale numai in cauzele pendinte la momentul publicarii acestora, cauze in care dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sunt aplicabile, precum si in cauzele in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pana la data sus mentionata, in aceasta ultima ipoteza deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedura civila.
Asadar, raporturile juridice stabilite intre asigurat si stat in legatura cu contributiile la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate deja retinute pana la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale constituie, din perspectiva deciziilor nr. 223 si nr. 224 din 13 martie 2012, facta praeterita si nu pot face obiectul unor cereri de restituire formulate ulterior publicarii acestor decizii. O interpretare contrara ar echivala cu aplicarea retroactiva a deciziilor Curtii Constitutionale, ceea ce este inadmisibil."

Prin urmare, avand in vedere considerentele si dispozitivul acestor decizii ale Curtii Constitutionale , contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate de 5,5 % retinuta pe perioada 01.01.2011-30.04.2012 nu poate face obiectul cererii de restituire formulata in instanta ulterior publicarii acestora , deciziile nr. 223 si nr. 224 din 13 martie 2012, fiind publicate la data de 18.04.2012.
Astfel, in preambulul Ordonantei de Urgenta Nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate , publicata in Monitorul Oficial nr. 336 din 18 mai 2012 , s-a fundamentat necesitatea adoptarii acestui act normativ ca fiind data de deciziile Curtii Constitutionale nr. 223/2012 si 224/2012, care au stabilit ca dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitii care au fost preluate in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2011, "(...) sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei"; de faptul ca un numar mare de pensionari s-au adresat instantelor de judecata solicitand restituirea sumelor reprezentand contributiile de asigurari sociale de sanatate, blocand activitatea acestora, precum si de necesitatea protejarii veniturilor din pensii pentru categoria pensionarilor recunoscuta a fi defavorizata.
Prin urmare, legiuitorul a inteles sa intervina pentru rezolvarea intr-un mod echitabil a situatiei pensionarilor, instituind norme juridice ce reglementeaza situatia generala a acestei categorii sociale , situatie creata de pronuntarea deciziilor Curtii Constitutionale nr. 223/2012 si 224/2012.
Potrivit disp. art. 1 din OUG nr.17/2012 "(1) Sumele retinute de la data de 1 ianuarie 2011 pana la data de 30 aprilie 2012, reprezentand diferenta dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra intregului cuantum al pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra partii din pensie care depaseste nivelul de 740 lei, se restituie astfel:
a) pentru sumele retinute in perioada ianuarie - martie 2011, restituirea se realizeaza in transe lunare egale in perioada iunie - august 2012;
b) pentru sumele retinute in perioada aprilie 2011 - aprilie 2012, restituirea se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2013.``
In conformitate cu art.2 alin 1 din acelasi act normativ " Restituirea sumelor prevazute la art. 1 se face, din oficiu, de catre C NP P, prin casele teritoriale de pensii, precum si de catre casele de pensii sectoriale si cele apartinand sistemelor proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii.``
In acelasi timp, prin OUG nr.15/2012 - art. I s-a modificat articolul 296^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in sensul ca `` pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei.``
La art. art. II s-a prevazut ca articolul 257, alineatul (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii se modifica si va avea urmatorul cuprins: " Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."
In acelasi timp , actul normativ sus mentionat a abrogat articolul 259 alineatul (2) din legea nr.95/2006.
In fine, art. III din OUG nr.15/2012 a stabilit ca " Prevederile art. I se aplica incepand cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012."
Avand in vedere aceste modificari legislative intervenite, instanta apreciaza ca actiunea reclamantului apare ca fiind ramasa fara obiect, intrucat folosul practic urmarit ( acela de a obtine obligarea paratei la restituirea diferentelor de contributie de asigurari de sanatate de 5,5% , calculata asupra intregii pensii pe perioada ianuarie 2011 - aprilie 2012 ) nu mai subzista , in conditiile in care sumele retinute de la data de 1 ianuarie 2011 pana la data de 30 aprilie 2012 se vor restitui din oficiu de catre C N P P, prin casele teritoriale de pensii, in modalitatea adoptata de legiuitor , respectiv : pentru sumele retinute in perioada ianuarie - martie 2011, restituirea se realizeaza in transe lunare egale in perioada iunie - august 2012, iar pentru sumele retinute in perioada aprilie 2011 - aprilie 2012, restituirea se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2013.
Tribunalul constata astfel ca au fost adoptate norme legale care instituie obligatia paratei de a restitui din oficiu pretentiile deduse judecatii, astfel ca actiunea de fata ramane practic fara obiect, urmand a fi respinsa.
Instanta:
Respinge actiunea formulata de reclamantul TM cu domiciliul, in contradictoriu cu parata C J P G, cu sediul .
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 3497 din data 05.07.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Legea 95/2006    OUG 107/201    Contributie de asigurari de sanatate    OUG 15/2012    Curtea Constitutionala    Legea 263/2010    OUG 17/2012
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Moartea cerebrala, consecinte in materie succesorala
Sursa: Av. Artin SARCHIZIAN

Raspunderea penala a medicului
Sursa: EuroAvocatura.ro