din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2968 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Constatarea incalcarii diferentei pensiei legale

Constatarea incalcarii diferentei pensiei legale

  Publicat: 02 Oct 2012       2478 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale Gorj sub nr�., petentul B.I. a chemat in judecata intimatii UM Sadu, C.J.P. G, S.R.M.F.P, M.J., A.P. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa constate ca i-au fost incalcate diferenta pensie legale conferite prin lege , pentru a �i fi platite conform legii de S. R. si M.F.P.sa-i recupereze de la cei vinovati, conform deciziei nr.192/23.02.2002 pronuntata Curtea Suprema de Justitie, cu cheltuieli de judecata .

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Forma de reprezentare a raportului de egalitate valorica stabilit intre conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari a unei operatii economico-financiare.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Pensie privata desemneaza suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Pensie privata desemneaza suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii , petentul a aratat ca a chemat in judecata Statul Roman si M.F.P. pentru a-i plati diferentele dintre cuantumul pensiei cuvenite legal conferite prin lege , drept incalcat de C.J.P. G . De asemenea recuperarea, recunoasterea dreptului de proprietate si recuperarea diferentei de bani , precum si obligarea celor doua intimate la repararea pagubei .
A mai aratat petentul ca i se cuvine suma de 84,792 Ron , reactualizata conform Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 192/23.01.2002 .
In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.1,3 din Legea nr.29/1990.
In dovedire , au fost depuse la dosar , in copie :
Intimatul M.J. a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive avand in vedere dispozitiile HG nr.652/2009 .
Pe fondul cauzei intimatul a aratat ca intre M.J. si magistrati nu exista nici un raport juridic, iar potrivit art.1 alin1 si art.2 din Legea nr.304/2004, republicata M.J. nu poate avea obligatii in ceea ce priveste infaptuirea justitiei si, prin urmare, poate fi angajata raspunderea acestei institutii fata de nemultumirea petentului.
Intimata S.C. U.M.S.S.A. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii motivat de faptul ca petentului i-au fost eliberate toate documentele aferente drepturilor cuvenite, in urma consultarii statelor de plata in prezenta acestuia conform procesului -verbal nr.2045/12.05.2009. Petentul a fost de acord cu datele inscrise in procesul -verbal , neavand obiectiuni. Prin urmare i-au fost eliberate adeverintele nr.4637/22.08.2008 si 1959/25.03.2008, cu toate sporurile permanente conform legislatiei in vigoare. In ceea ce priveste sporurile solicitat de petent intimata a aratat ca nu exista vreo hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila in care unitatea sa fie obligata a acorda anumite sporuri sau sume de bani petitionarului.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.115-118 Cod procedura civila.
In dovedire, intimata S.C. U.M.S.S.A., adresa nr.9579/28.02.2012, proces-verbal nr.2045/12.05.2009,adeverintelenr.4637/22.08.2008si1959/25.03.2008,sentinta nr.2467/26.10.2006.
Petentul B.I. a formulat precizari la actiune prin care a reiterat sustinerile formulate prin cererea de chemare in judecata .
C.J.P. G a formulat la randul sau intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii petentului motivat de faptul ca petentul nu contesta o decizie anume si nici modul de solutionare a unei cereri adresate institutiei .
A aratat intimata ca petentul a fost inscris la pensie de limita de varsta conform legii 3/1977, fiind emisa decizia nr.115204/28.12.1998. Ca ulterior a fost emisa decizia nr.115204/22.02.2000, contestata de petent si prin care a fost respinsa actiunea, prin sentinta nr.2467/26.10.2006, definitiva si irevocabila. Petentul a beneficiat si de prevederile OUG nr.4/2005, fiind emisa decizia nr.115204/30.11.2005, fiindu-i achitate drepturile banesti aferente incepand cu data de 01.12.2005.
S-a aratat ca petentul nu a contestat aceasta decizie .
Ulterior, urmare a depunerii de catre petent a adeverintei n.4637/22.08.2007, institutia a recalculat pensia petentului, fiind emisa decizia nr.115402/24.01.2008
Prin decizia nr.115402/01.06.2009, petentul a beneficiat de recalcularea pensiei in conformitate cu OUG 100/2008, fiind stabilit un nou punctaj si un nou cuantum de 1117 lei, incepand cu 01.06.2009.
Incepand cu data de 01.01.2011 i-au fost acordate petentului pentru grupa a II a de munca drepturile cuvenite conform art.169 din Legea 263/2011, avand un cuantum al pensie de 1240 lei. Referitor la adeverinta nr. 1959/25.03.2008 eliberata de S.C. U.M.S.S.A s-a aratat ca nu exista la dosarul de pensionare.
In dovedire, a fost depus , in copie , dosarul de pensionare al petentului .
In baza art.137 Cod procedura civila , instanta va analiza cu precadere exceptiile invocate .
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Justitiei instanta constata ca potrivit dispozitiilor art. H.G.nr.652/2009 De asemenea in conformitate cu prevederile H.G.nr.652/2009 Ministerul Justitie este organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica in subordinea Guvernului care asigura elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiei si a programului de guvernare in vederea bunei functionarii a justitiei ca serviciul public si vegheaza la stricta aplicare a legii in conformitate cu principiile democratice ale statului de drept .
M.J. indeplineste atributii specifice strict determinate de lege asigurand controlul asupra aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor si unitatilor care isi desfasoara activitatea sub autoritate sau in subordinea sa.
In plus, potrivit dispozitiilor Legii 303/2004 Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, in conditiile Legii fiind reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
In ceea ce priveste calitatea procesuala a intimatilor S. R., M. F. P, A. P. instanta constata ca intre petent si aceste institutii nu exista raporturi procesuale .
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor A. P., si S. R. - M. F. invocate de instanta de oficiu le va admite pe considerentul ca activitatea Avocatului Poporului are caracterul unui recurs gratios, atributiile sale fiind de mediator.
Actele emise de acesta nu produc efecte juridice prin sanctiuni iar potrivit dispozitiile Legii 35/1997 Avocatul Poporului nu poate fi suspus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ iar petentul nu a avut raporturi de munca cu aceasta institutie.
Pe fondul cauzei, instanta constata ca actiunea petentului este neintemeiata in situatia in care petentul este nemultumit de modul de calcul al pensiei, are posibilitatea de a formula contestatie impotriva deciziei de pensionare emisa de C.J.P. G, in temeiul Legii nr.263/2010.
Astfel, potrivit art.169`` Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca, beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca;
b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca .
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care, la recalcularea pensiilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.
Din analiza actelor aflate la dosarul cauzei reiese ca petentul a beneficiat de recalculare atat in baza OUG nr.4/2005, fiind emisa decizia nr.115204/30.11.2005(filele 54, 55 ) si acordate drepturile de pensie incepand cu data de 01.12.2005, decizie care nu a fost contestata de petent .
Petentul a beneficiat de asemenea si de recalcularea pensiei in baza OUG nr.100/2008, conform deciziei nr.115204 incepand cu data de 01.06.2009.
De asemenea, i-a fost valorificata si perioada prestata in grupa a IIa de munca, iar adeverinta nr.4637/22.08.2007 (filele52,53) a fost valorificata prin decizia nr.115204/24.01.2008 (fila 49 ).
Mai mult decat atat prin procesul -verbal incheiat d intre petent si SC U. M. S. SA (fila 46 din dosar) rezulta fara echivoc ca adevereinta eliberata petentului sub nr. 338/21.01.2009(filele56,57)priveste aceleasi drepturi cu cele mentionate in adeverinta nr.4637/22.08.2007 .
Ca atare, instanta va respinge cererea formulata de petentul B.I..
Instanta:
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Justitiei, invocata de acesta.
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Roman - M.F.P.si Avocatul Poporului, invocata, din oficiu, de instanta.
Respinge actiunea formulata de catre petentul B.I., domiciliat ina��., in contradictoriu cu intimatele UM S, cu sediul .., si C.J.P. G, cu sediul ...
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 2940 din data 14.06.2012


Citeşte mai multe despre:    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Tribunalul Gorj    Curtea Suprema de Justitie    Pensie    Statul Roman    Drept de proprietate    Paguba    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Grupa a II a de munca    Legea 29/1990    HG 652/2009    Legea 304/2004    Legea 3/1977    OUG 4/2005    OUG 100/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuala pasiva. Introducerea in cauza a altor subiecte de drept
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 19/14.04.2020

Urbanism. Certificat de urbanism si autorizatie de construire. Obligativitatea documentatiilor de urbanism aprobate la nivelul localitatii. Modificarea parametrilor urbanistici prestabiliti si a functionalitatii zonei. Necesitatea adoptarii unui plan urbanistic zonal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 756/23.09.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat de avocat. Introducerea unei clauze de anterioritate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 46 din 16 ianuarie 2020

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020

Actiune in constatare. Uzucapiune de lunga durata. Teren afectat de constructii de interes public. Neindeplinirea conditiei posesiei utile
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 35 din 15 ianuarie 2020

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020