din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1432 de useri online
Materiale juridice despre Contestatie la executare (44)


    Jurisprudenta   Compensatia legala. Conditii
  Pe rol, evocarea fondului in cauza privind apelul declarat de apelanta-contestatoare S.R.de T., impotriva Sentintei civile nr. 7128/16.11.2018, pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in Dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimata P.N.I., avand ca obiect - contestatie la executare.
   Data aparitiei: 24 Iunie 2021

    Jurisprudenta   Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, sub nr.la data de 17.09.2014, contestatorul IDR a chemat in judecata pe intimata B.A. formuland contestatie la executare impotriva infiintari i propririi Biroului Executorului Judecatoresc M.I. in dosarul nr. X in baza Sentintei civile nr. 1572/2011 a Tribunalului Buzau � Sectia 1 Civila din dosarul nr. X ramasa defintiva si executorie. De asemenea s-a solicitat suspendarea executarii in dosarul mentionat anterior.
   Data aparitiei: 08 Aprilie 2021

    Stiri   RIL admis: competenta functionala a tribunalelor in apelurile impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in contestatiile la executare
  In sedinta din 3 iunie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul competent sa judece recursul in interesul legii, legal constituit a solutionat recursul in interesul legii, pronuntand urmatoarea solutie:
   Data aparitiei: 04 Iunie 2019

    Stiri   ICCJ - Caracterul legal sau nelegal al privarii de libertate in cursul procesului penal a inculpatului achitat nu se poate stabili pe calea contestatiei la executare
  Curtea a admis, prin Decizia nr. 11 in dosarul nr.525/1/2019 conexat cu 526/1/2019 sesizarea formulata de Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penala, in dosarele nr. 2309/107/2018 si nr. 2366/107/2018, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a urmatoarei chestiuni de drept:
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2019

    Jurisprudenta   Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Timisoara sub nr. XXXXXXXXXXXXX din 07.02.2017, contestatorul I_ T_ de Munca T_ a formulat impotriva intimatei A_ (fost C_) C_ G_ contestatie la executare impotriva actelor de executare silita ale dosarului execu?ional 197/2016 al B.E.J. Bosneac L_ M_, respectiv soma?ia emisa la data de 19.01.2017, incheierea de stabilise a cheltuielilor de executare silita emisa la 09.01.2017si a incheierii civile de incuviintare a executarii silite nr. 215/09.01.2017 pronuntata de Judecatoria Timi?oara in dosarul xxxxx/325/2016, prin care I.T.M. T_ a fost somat la plata sumei de 22.475,50 lei, din care 19.897 lei brut reprezentand drepturi salariale in procent de 35%, scadent 2016 pentru creditoare, 2.578,50 lei reprezentand cheltuieli de executare silita, solicitand constatarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita si anularea tuturor actelor de executare silita emise in dosarul execu?ional 197/2016 de catre B.E.J. Bosneac L_ M_, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 04 Aprilie 2019

    Stiri   RIL: Decizia ICCJ nr.8/2019 privind competenta solutionarii cererii de acordare a zilelor compensatorii
  In sedinta din 11 martie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul competent sa judece recursul in interesul legii, legal constituit, a solutionat recursul in interesul legii in dosarul nr.190/1/2019.
   Data aparitiei: 30 Martie 2019

    Jurisprudenta   Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Contestatie la executare
  1. Instanta poate inlocui, pe calea contestatiei la executare formulata de serviciul de probatiune, entitatile in cadrul carora persoana condamnata cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere va presta, conform art. 93 alin. (3) C. pen., munca neremunerata in folosul comunitatii.
   Data aparitiei: 29 Decembrie 2016

    Jurisprudenta   Formularea unei cereri de chemare in garantie. Inadmisibilitate din perspectiva legii speciale
  Potrivit procedurii reglementate de O.U.G. nr. 51/1998 privind judecata in fata primei instante, o cerere de chemare in garantie este incompatibila cu celeritatea acestei proceduri speciale si cu ratiunea reglementarii ei, procedura speciala astfel reglementata fiind completata cu dispozitiile Codului de procedura civila, conform art. 44 din ordonanta, �in mod corespunzator�, respectiv, in masura compatibilitatii lor cu procedura speciala si cu ratiunea legiuitorului in instituirea ei, cu prezervarea elementelor de diferenta fata de procedura de drept comun.
   Data aparitiei: 10 Iunie 2014

    Jurisprudenta   Contestatie la titlu. Admiterea cererii si schimbarea debitorului obligatiei
  Contestatia la titlu este destinata sa expliciteze dispozitivul hotararii care urmeaza a fi valorificat pentru a se putea proceda la executarea silita, insa nu este si nu poate fi considerata un mijloc procedural, creat a anula sau modifica insusi titlul executoriu, o atare finalitate putandu-se realiza doar prin intermediul cailor legale de atac ordinare sau extraordinare.
   Data aparitiei: 29 Noiembrie 2013

    Articole   Contestarea masurilor asiguratorii. Art. 250 - NCPP
  PARTEA GENERALA TITLUL V: Masurile preventive si alte masuri procesuale CAPITOLUL III: Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii
   Data aparitiei: 18 Noiembrie 2013

    Articole   Rezolvarea contestatiei la executare. Art. 599 - NCPP
  TITLUL V: Executarea hotararilor penale CAPITOLUL IV: Dispozitii comune
   Data aparitiei: 12 Noiembrie 2013

    Articole   Procedura la instanta de executare. Art. 597 - NCPP
  TITLUL V: Executarea hotararilor penale CAPITOLUL IV: Dispozitii comune
   Data aparitiei: 12 Noiembrie 2013

    Articole   Contestatia impotriva executarii hotararii penale. Art. 598 - NCPP
  TITLUL V: Executarea hotararilor penale CAPITOLUL IV: Dispozitii comune
   Data aparitiei: 12 Noiembrie 2013

    Jurisprudenta   Disjungerea cererii reconvetionale de cererea principala avand ca obiect contestatie la executare
  Prin incheierea de sedinta din data de 25 aprilie 2012 pronuntata de Judecatoria Craiova in Dosarul nr. 34902/215/2011, s-a disjuns cererea reconventionala formulata de intimatul T.A. la data de 29 februarie 2012, de cererea principala avand ca obiect contestatie la executare.
   Data aparitiei: 22 Iulie 2013

    Jurisprudenta   Poprire. Termenul de formulare a contestatiei la executare
  Potrivit art. 41 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/1998, �Titlul executoriu se comunica debitorului si se pune in executare fara nicio formalitate�, iar potrivit art. 42, dupa comunicarea titlului executoriu catre debitor, AVAS/ADS poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor de orice natura pe care debitorul le detine in orice banca sau organizatie cooperatista de credit, indiferent de moneda in care se constituie, poprirea nefiind supusa validarii, iar tertul poprit fiind obligat sa confirme blocarea conturilor si sa faca de indata retinerile prevazute de lege si sa vireze sumele retinute in contul indicat de ADS.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2013

    Articole   Titlurile executorii reglementate de Noul Cod de procedura civila
  Noul cod de procedura civila consacra capitolul II din titlul I al Cartii a V-a, �Despre executarea silita� materiei titlurilor executorii.
   Data aparitiei: 10 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere. Contestatie la executare
  Deliberand in secret in Camera de Consiliu, conform art. 256 C.pr.civ., asupra cauzei comerciale de fata, retine urmatoarele:
   Data aparitiei: 12 Martie 2013

    Jurisprudenta   Contract de leasing financiar. Contestatie la executare
  Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului declarat de intimata S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A. impotriva sentintei civile nr. 709 din 6 martie 2012 a Judecatoriei Sfantu Gheorghe.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Anularea procesului verbal de vanzare imobiliara si a actelor de executare
  Constata ca s-a inregistrat la Judecatoria Sibiu contestatia la executare formulata de catre contestatoarea B. Sibiu in contradictoriu cu intimatii B. I., L. N., L. G. E., S. A. si BEJ T. F. L. solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna: in principal anularea procesului verbal de vanzare imobiliara incheiat la data de 11.04.2011 din dosarul executional nr. 68/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc T. F. L. privind vanzarea imobilului situat in Sibiu inscris in C.F. 10 Sibiu nr. top. 5/2/2/2/28/3, iar in subsidiar anularea tuturor actelor de executare.
   Data aparitiei: 18 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Plata cheltuielilor de judecata de catre partea culpabila pentru declansarea procesului
  Conform art.274 alin.1 Cod proc.civ. �partea care cade in pretentiuni va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata�. Lasand la o parte caracterul usor arhaic al textului de lege, se observa ca acesta are un continut destul de larg, oferind judecatorului posibilitatea sa discearna, de la caz la caz, care dintre partile procesului poate fi considerata castigatoare a procesului si care dintre ele se afla in culpa procesuala pentru a putea fi obligata la cheltuieli de judecata catre partea adversa. Atunci cand instanta nu a respins actiunea reclamantului ca neintemeiata ori nefondata, solutie ce ar fi atras automat constatarea culpei procesuale a acestuia ci ca lipsita de obiect, ca urmare a executarii benevole de catre parata a obligatiei cuprinsa in raportul juridic dedus judecatii ,este necesar a se determina conduitei careia dintre parti i se datoreaza, in principal, ivirea acestui proces pe rolul instantei, pentru a se putea emite o concluzie asupra partii cazuta in pretentii in sensul art.274 Cod proc.civ. (Tribunalul Arad-sectia civila, dosar nr. 4818/55/2011,decizia civila nr. 27 R/ 18 ianuarie 2012)
   Data aparitiei: 13 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Respingere contestatie la executare. Furt calificat. Contopire pedepse
  Prin sentinta penala nr. 797/21.11.2011, pronuntata in dosarul nr. 65712/3/2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a Penala a respins, ca neintemeiata, contestatia la executare formulata de petentul-condamnat P.M.V.
   Data aparitiei: 15 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Respingere contestatie la executare. Clarificare obiect executare silita
  Prin sentinta civila nr. 3076 din 28.09.2010 a Tribunalului Cluj, a fost respinsa contestatia la executare formulata de contestatoarea CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ impotriva intimatei A.L..
   Data aparitiei: 06 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie la executare. Comunicare acte de procedura. Absenta contestatorului de la domiciliu
  Prin cererea inregistrata sub nr. 8380/231/2011 la Judecatoria Focsani, petentul N.S. a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimatii A.N. si BEJ T.I.C.
   Data aparitiei: 22 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere de revizuire formulata de condamnat impotriva sentintei penale
  Prin sentinta penala nr. 16 din 02.04.2012, Tribunalul Braila, in baza art. 403 alin. 1, 2 si 3 Cod procedura penala, a respins, ca inadmisibila, cererea de revizuire formulata de condamnatul V.C.C. impotriva sentintei penale nr. 219/10.12.2012 a Tribunalului Braila.
   Data aparitiei: 22 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Furt calificat. Masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare
  Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 584/173/2011, Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Adjud, prin judecatorul delegat, a solicitat ca, in baza art. 461 alin.1 lit.c Cod procedura penala, coroborat cu art.490 Cod procedura penala si art.104 Cod penal, sa se constate ca masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare, dispusa fata de condamnatul D.Gh., nu mai poate fi executata, intrucat la data de 18.01.2011 acesta a implinit varsta de 18 ani.
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2012