din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2396 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Stingerea dreptului de servitute

Stingerea dreptului de servitute

  Publicat: 16 Oct 2012       4965 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reclamanta SC Sorste SA cu sediul in F Bdul B nr. , jud. in contradictoriu cu paratul G V A M cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatura G P cu sediul in P str.I M , nr. bl. , ap. , jud.P .a solicitat ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna , stingerea dreptului de servitute de trecere instituita in baza sentintei civie nr. al Judecatoriei RS , mentinta sub acest aspect prin decizia civila nr. l83 din 27.05.2008 , a Tribunalului B , prin renuntarea reclamantei la exercitartea acestui drept , incetarea obligatiei de plata a sumei de 5 euro/mp teren pentru suprafata de 387 mp afectata de servitute in echivalent lei determinat la cursul de schimb din ziua platii stabilita cu titlul de despagubiri pentru exercitarea dreptului de servitute prin decizia nr. a Tribunalului B cu cheltuieli de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire data monedei unice europene.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Denumire data monedei unice europene.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Obligatie care nu poate fi impartita intre creditori sau debitori, fie datorita naturii insasi a obiectului ei, fie ca urmare a conventiei partilor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.

In motivarea de fapt reclamanta arata ca prin sentinta civila nr. a Judecatoriei RS a fost admisa cererea principala si s-a instituit in favoarea reclamantei un drept de servitute de trecere, solutie ce a fost mentinuta prin decizia civila nr. a Tribunalului B .
Maia rata reclamanta ca unul din modurile de stingere a servitutii este renuntarea titularului la dreptul sau.
In drept reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 636 si urmatoarele cod civil.
In dovedirea actiunii , reclamanta a depus al dosar , decizia civila nr. pronuntata de Tribunalul B
IN termen legal paratul a formulat intimpinare , prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii ,intrucat servitutile necontinue si aparente sau cele necontinue si neaparente se pot stabili doar prin titlul , iar titlul prin care s-a stabilit servitutea este decizia civila nr. l83 /2008 a Tribunalului B , definitiva si irevocabila iar renuntarea la drept inseamna renuntarea la efectele unei hotaririi judecatoresti definitive si irevocabile si deci incalcarea principiului autoritatii de lucru judecat.
Pe fondul cauzei paratul a aratat ca actiunea este neintemeiata , solictind respingerea acesteia , intrucat servitutea instituita de instanta este necontinua si neaparenta si ea se constituie si se stinge doar prin titlul conform art. 624 si art. 636 si urmatoarele cod civil.
-S-a mai aratat ca reclamanta cere stingerea servitutii doar in privinta drumului de acces pe terenul paratului , dar cladirile fiind in continuare pe terenul acestuia inseamna ca servitutea de trecere ramine necesara .
In sprijinul intimpinarii paratul a depus la dosar inscrisuri aflate al filele 2l-5l dosar , reprezentind hotaririi judecatoresti pronuntate de instante in litigiile dintre parti in intervalul de timp 2002 - 20l0.
Examinind inscrisurile depuse in justificare de catre reclamanta intimpinarea paratului si inscrisurile anexate instanta a retinut urmatoarele .
In perioada 2006-2008 intre parti s-au declansat litigii avind ca obiect stabilirea in favoarea reclamantei a unei servituri de trecere pentru iesirea la calea publica pentru terenul situat in RS str. C. B nr. 4 , litigii solutionate in mod irevocabil prin decizia civila nr. l83/27 mai 2008 ,pronuntata de Tribunalul B
Prin aceasta decizie , s-a stabilit in favoarea reclamantei o servitute de trecere stabilind in sarcina acesteia , obligatia de plata catre parat , de 5 euro /mp pentru suprafata de 387 mp afectata de servitute.
Pentru a hotari astfel instanta a avut in vedere imprejurarea ca terenul situat in RS str,. C. B nr. , este proprieatrea paratului iar pe acest teren reclamanta detine in proprietate cladiri ce nu mai au acces la calea publica.
In prezent reclamanta a obtinut o autorizatie de demolare a cladirilor ce constituie proprietatea sa (certificat de urbanism fila dosar) astfel incat mentinerea servitutii de trecere nu se mai justifica.
Cu privire la exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de parat prin aparatorul sau s-au retinut urmatoarele .
Servitutea de trecere are un caracter perpetuu durand atat timp cat va dura imobilul si situatia din care s-a nascut .
Aceasta inseamna ca se poate stinge , poate inceta cind se schimba situatia care a determinat constituirea ei , deoarece caracterul perpetuu , este de natura acestui drept si nici decum de esenta lui.
Astfel cum in situatia analizata constructiile proprietatea reclamantei aflate pe terenul proprietatea paratului nu au mai fost folosite de reclamanta si pentru care s-a obtinut si autorizatia de demolare a acestora , reclamanta in calitate de titular al servitutii de trecere poate renunta la exercitiul acesteia , fara ca prin aceasta sa se aduca atingere autoritatii de lucru judecat asa cum a sustinut paratul prin aparatorul sau.

Fata de considerentele retinute instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este intemeiata urmind ca in baza art. 636 cod civil sa o admita , urmind a stinge dreptul de servitute de trecere prin renuntarea la exercitarea acestui drept de catre reclamanta si pe cale de consecinta urmeaza a dispune incetarea obligatiei de plata a reclamantei pentru suma de 5 euro/mp pentru suprafata de 387 mp afectata de servitute.
Va lua act ca reclamanta va solicita obligarea paratului la cheltuieli de judecata pe calea unei actiuni separate.
Instanta:
Respinge exceptia .
Admite actiunea civila formulata de reclamanta SC S SA cu sediul in F Bdul B nr. , jud.V in contradictoriu cu paratul G A M cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatura G P cu sediul in P , str.I M , nr.1 , bl. , ap. , jud.P .
Stinge dreptul de servitute al reclamantei prin renuntarea la exercitarea acestui drept , servitute stabilita prin sentinta civila nr. , a Judecatoriei RM mentinuta prin decizia civila nr. a T B
Dispune incetarea obligatiei de plata a reclamantei pentru suma de 5 euro /mp pentru suprafata de 387 mp afectata de servitute in echivalent lei determinata la cursul de schimb din ziua platii, obligatie stabilita prin decizia civila nr. l83/2008 a Tribunalului B
Ia act ca reclamanta va solicita obligarea paratului la cheltuieli de judecata pe calea unei actiuni separate.
Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi .
Presedinte Grefier
Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila nr. 321-4 din data 30.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Servitute de trecere    Drept de servitute    Certificat de urbanism    Exceptia inadmisibilitatii actiunii    Drept de proprietate    Despagubiri civile
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Servitute de trecere. Conditia de stabilire a servitutii.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1214 din 17 februarie 2005.

Servitute de trecere. Conditia de stabilire a servitutii.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1214 din 17 februarie 2005.

Servitute de trecere. Conditia de stabilire a servitutii.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1214 din 17 februarie 2005.

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Drept de proprietate asupra unui imobil. Exceptie de nelegalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 314 din 14.07.2011

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Acord de mediere. Impartirea bunurilor comune inaintea ramanerii irevocabile a hotararii de divort.
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat, Sentinta civila nr. 156 din 21.01.2011

Dobandire drept de trecere cu piciorul si mijloace de transport
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.3313 din data 29.09.2011

Constituire servitute de trecere cu piciorul. Coproprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 440 din 2 februarie 2012

Granituire. Servitute de trecere. Obligatia de a face
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr 581 din data 16.12.2009Articole Juridice

Consideratii asupra caracterului echitabil si constitutional al despagubirilor prevazute de Legea Petrolului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Noul Cod Civil: Dreptul de servitute (servitutile) (art. 755 ´┐Ż art. 772)
Sursa: EuroAvocatura.ro