din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4385 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Stabilire domiciliu minor. Obligarea la plata pensiei de intretinere in functie de venitul minim pe economia nationala

Stabilire domiciliu minor. Obligarea la plata pensiei de intretinere in functie de venitul minim pe economia nationala

  Publicat: 16 Oct 2012       6130 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reclamantul O M I , domiciliat in a chemat in judecata pe parata O C , domiciliata in solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se stabileasca la reclamant , domiciliul minorelor A V si C M ambele nascute la data de , si obligarea paratei la pensie lunara de intretinere pentru minore in functie de venitul minim pe economia nationala.

Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Document oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca in Romania.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


In motivarea de fapt a actiunii ,reclamanta arata ca s-a casatorit cu parata din dorinta de a avea o familie normala insa incepind cu luna octombrie 2008 , aceasta a manifestat un total dezinteres fata de familie dupa care s-a mutat la mama ei.


Din casatoie a rezultat minorele A V si C M care de la data separarii au ramas in domiciliul sau , fiind crescute si ingrijte efectiv de bunca paterna.


Arata ca parata a mai fost casatorita si mai are un copil minor care se afla la domiciliul tatalui prin hotarire judecatoreasca fiindu-i incredintat acestuia si nu paratei.


Arata ca poseda conditii oprtime de crestere si educare spre deosebire de parata care nu manifesta nici un interes si nu participa cu nimic la cresterea si intretinerea acestora.


Actiunea a fost intemeiata in drept pe art. 42 , 86-94 cod familie


La actiune reclamantul a atasat copii de pe certificatul de casatorie si de nastere ale minorelor.


Prin intimpinare si cerere reconventionala fila l7 dosar O C a solicitat respingerea actiunii si stabilirea domiciliului minorelor la parata cu obligarea reclamantului la pensie lunara de intretinere pentru minore si la cheltuieli de judecata .


Arataca s-a casatorit cu paratul la , din casatorie rezultind cele doua fetite gemene nascute la .


Pe timpul casatoriei , au locuit impreuna cu minorele la domiciliul mamei reclamantului si urmare discutiile provocate de aceasta si de alte rude s-au despartit fiind nevoita sa se retraga la mama sa.


Arata ca reclamantul nu avea loc de munca iar in imobilul mamei sale locuiau in total 7 persoane astfel incat nu este reala afirmatia potrivit careia minorele au asigurat un trai decent si conditii optime de crestere si educare.


Arata ca anterior despartirii in fapt a fost supusa permanent jignirilor si amenintarilor iar dupa separare nu a putut vizita minorele deoarece nu i sa permis .


O perioada de timp anterior separarii definitive au locuit la mama sa , unde reclamantul a refuzat sa aduca si minorele dupa care a plecat definitiv.


Pentru solutionarea actiunii instanta a administrat probe cu inscrisuri , martori si interogatoriu .


La dosar au fost depuse referate de ancheta sociala efectuate la domiciliile partilor filele 22 si 42 dosar ,inscrisuri cu privire la minore ( adeverinta gradinita , adeverinte si acte medicale , adeverinta de venituri ) o ancheta social a efectuata intr.un alt dosar al paratei cu primul sot .


In cauza au fost audiati martorii M R si P A propuse de reclamant precum si N M propusa de parat.


Analizind materialul probator administrat la dosar instanta retine urmatoarele .


Din casatoria partilor au rezultat minorele A V si C M ambele nascute la data de .


Pe perioada casatoriei partile au locuit la domiciliul parintilor reclamantului , de la nastere cele doua minore fiind crescute alaturi de bunica paterna.


Parata dintr-o casatorie anterioara mai are un copil minor ce se afla la tatal acesteia fiind incredintata prin hotarire judecatoreasca.


Datorita neintelegerilor partile , s-au separat in anul 2009 , cele doua minore raminind la reclamant.


Prin actiune formulate ambele parti solicita minorele aratind fiecare cu probele cu care le-a adus ca poseda conditii optime de crestere si educare pentru acestea .


Reclamantul cat si parata prin declaratiile martorilor audiati au dorit sa dovedeasca faptul ca manifesta afectiune deosebita fata de minore si ca se impune a se da o solutie avindu-se in vedere interesul superior al minorelor.


Instanta retine pe baza situatie de fapt stabilita ca separarea minorelor de mama a fost determinata de starea conflictuala existenta dar si de interventiile persoanelor din jur rude ( mama , frate cumnata)


Prin conventia ONU cu privire la drepturile copilului ratificata de Romania prin legea l8/l990 s-a stabilit cu caracter de principiu prevalenta interesului superior al copilului in luarea tuturor deciziilor care il privesc pe acesta(art.3 pct. l din Conventie).


Odata cu aparitia Legii 272/2004 care preia toate principiile moderne de protectie a drepturilor copilului , adoptate prin Conventia ONU ,instantele au trebuit sa-si schimbe atitudinea traditionala privind modalitatea de incredintare a minorului , sa respecte dreptul copilului separat de cei doi parinti sau de unul din ei , si sa tina seama de opinia copilului daca are virsta de lo ani , si chiar daca nu a implinit aceasta virsta ( art. l2 pct. l si 2 din Conventia ONU preluate de Legea 272/2004 , art. 6 lit. h si art. 24 ).


Avindu-se in vedere ca cele doua minore au crescut impreuna inca de la nastere in domiciliul reclamantului fiind efectiv ingrijite si supravegheate cu ajutorul mamei lui , faptul ca personalitatea minorelor este in formare si nu pot disimula adevaratele trairi pe care le au si sentimentele pe care le nutresc fata de fiecare din parinti si traiul cotidian fata de acestia si ca este total gresit a privi copilul ca un pe un accesoriu al drepturilor parintilor care poate avea repercursiuni grave asupra viitorului acestuia , instanta apreciaza ca este corect ca domiciliul minorelor sa se stabileasca la tatal reclamant.


Se mai retine ca urmare verificarilor facute la domiciliile partilor conform referatelor de ancheta sociala autoritatea tutelara propune ca domiciliile minorelor sa se stabileasca la reclamant acesta avind conditii optime de crestere si educare , si dind garantia unei supravegheri complete si corespunzatoare a educatiei celor doua minore in aceasta indatorire fiind efectiv ajutat de bunica paterna a minorelor.


Din referatul de ancheta sociala efectuat la cererea paratei rezulta urmare precizarilor unor vecini ( parata nu a fost gasita la domiciliul de mai multe ori ) ca aceasta lucreaza pana la ore tirzii astfel ca asistentii SPAS nu au verificat efectiv conditiile materiale de care dispune ajungind la concluzia ca parata refuza colaborarea dupa care au concluzionat ca cele doua minore pot fi incredintate tatalui .


Reclamantul a dovedit cu declaratiile martorilor ca cele doua minore sunt inscrise la gradinita ,au starea de sanatate buna ,se bucura de afectiunea celor din jur si in special de bunica paterna care le-a crescut si ingrijit de nastere. In concluzie instanta in baza prevederilor art. l00 cod familie cu referire la art. 42 cod familie si Legea 272/2004 , va admite actiunea va respinge cererea reconventionala si va stabili la reclamant domiciliul minorelor A V si C M ambele nascute la .


In baza art. 86-94 cod familie parata va fi obligata la l40 lei lunar pensie de intretinere pentru minore , revenind la fiecare cate 70 lei lunar incepind cu data introducerii actiunii 8.l0.2009 si pana la majorat.


Calculul pensiei de intretinere s-a facut in functie de starea de nevoie in care se afla minorele si posibilitatile de plata ale paratei respectiv veniturile obtinute de la locul de munca , conform adeverintei de venituri de la fila 39 dosar, respectiv salariul mediu lunar de 460 lei.


In urma compensarii partiale a cheltuielilor de judecata urmeaza ca in baza art. 274 cod procedura civila, parata sa fie obligata la 8 lei catre reclamant.


Sentinta se pronunta executorie privind pensia de intretinere .


Instanta:


Admite actiunea civila avind ca obiect stabilire domiciliu minor, formulata de reclamantul O M I , domiciliat in in contradictoriu cu parata O C , domiciliata in .


Respinge cererea reconventionala formulata de parata si in consecinta :


Stabileste la reclamant domiciliul minorelor A V si C M ambele nascute la data de


Obliga parata la l40 lei lunar pensie de intretinere pentru minore revenind la fiecare cate 70 lei lunar incepind cu data de 8.l0.2009 si pana la majorat .


Compenseaza partial cheltuielile de judecat si obliga parata la 8 lei catre reclamanta.


Executorie de drept privind pensia de intretinere .


Cu recurs in termen de l5 zile de la comunicare .

Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Ancheta psihosociala    Principiul interesului superior al minorului    Pensie de intretinere    Minor    Autoritate tutelara    ONU    Incredintare minor    Legea 18/1990    Legea 272/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Acord de mediere. Impartirea bunurilor comune inaintea ramanerii irevocabile a hotararii de divort.
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat, Sentinta civila nr. 156 din 21.01.2011

Dobandire drept de proprietate prin uzucapiune
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 28.10.2010

Reziliere contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 05.07.2010

Modificarea modalitatii legaturilor personale cu minorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Domiciliere fara forme legale. Evacuare
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Granituire proprietati. Revendicare
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Cumparare teren pe baza de inscris sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Ucidere din culpa. Plangere impotriva rezolutiei procurorului
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta penala din data 07.01.2010Articole Juridice

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori (Art. 396 - 404 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autoritatea parinteasca. Dispozitii generale (Art. 483 - 486 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si indatoririle parintesti (Art. 487 - 502 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti (Art. 508 - 512 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro