din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4314 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Reziliere contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere

Reziliere contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere

  Publicat: 16 Oct 2012       14127 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reclamantul V P , domiciliat in comuna , judetul a chemat in judecata pe paratii V R si V P , domiliati in comuna , judetul . solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna rezilierea contractului de vinzare cumparare cu clauza de intretinere autentificat la nr si sa fie obligati paratii la cheltuieli de judecata .

Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este legatura juridica
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


In motivarea de fapt a actiunii , reclamantul arata ca prin contractul de vinzare cumparare cu clauza de intretinere susmentionat a transmis paratilor imobilul casa de locuit si teren aferent 833 mp , cu obligatia ca acestia sa-i asigure intretinere pe toata durata vietii a lui si a sotiei sale ,si sa-i ingrijeasca corespunzator.


Arata ca paratii sunt fiu si respectiv nora si in considerarea acestei legaturi de afinitate a fost de acord sa consimta la incheierea unui contract de intretinere in conditiile sus aratate fiind convins de faptul ca cei doi se vor ocupa corespunzator de toate cele necesare intretinerii lor.


Arata ca aceasta convingere s-a dovedit a fi neintemeiata deoarece atat fiul cat si nora dupa incheierea contractului au refuzat sa-si duca la indeplinire obligatiile asumate si nu a facut nici cel mai mic efort de a asigura o intretinere minima desi cunosteau ca sunt in virsta si in nevoie.


In contextul celor aratate sotia sa V B la a decedat raminind in continuare singur bolnav , in virsta si fara ingrijire .


Paratii nu au indeplinit obligatia de a inmormintare si nici cea privind pomenile ulterioare pentru vinzatoarea V B .


La o anumita perioada dupa incheierea contractului cei doi paratii au plecat in la munca ,astfel incat se afla singur fara lemne de foc suferind de mai multe boli si fara nici un alt sprijin , motiv pentru care a fost nevoit sa formuleze prezenta actiune de reziliere a contractului .


Actiunea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. l020 cod civil.


La actiune reclamantul a atasat copie de pe contractul de vinzare cumparare .


Paratii desi legal citati nu s-au prezentat in instanta si nu au depus nici intimpinare.


La cererea reclamantului instanta a administrat probe cu inscrisuri si martori .


Au fost depuse acte medicale pentru dovedirea starii de sanatate in care se afla reclamantul .


In cauza au fost audiati martorii V C si P P .


Analizind probele administrate in cauza instanta retine urmatoarele .


La data de a fost autentificat contractul de vintare cumparare cu clauza de intretinere intervenit intre reclaamntul V P si sotia sa V B pe de o parte si paratii V R si V P fiu si respectiv nora.


In baza contractului susmentionat vinzatorii au inteles sa vinda paratilor imobilul proprietate situat in comuna jud. , compus din casa de locuit si suprafata de teren de 833 mp compusa din 6 camere , doua holuri , doua bucatarii , doua camari , crama si grajd pe o suprafata construita de 204,39 mp .


Pretul vinzarii s-a stabilit de comun acord la suma de l6.000 ron din care la data autentificarii s-a platit suma de l000 ron convenindu-se ca restul sa se converteasca in obligatii de ingrijire si intretinere constind in alimente imbracaminte incalzit iluminat asigurare de medicamente , transport la medic , iar la deces sa ii inmorminteze dupa obiceiurile locului .


Totdata s-a stabilit de comun acord respectarea dreptului de uzufruct viager asupra imobilului si terenului aferent.


Dupa incheierea contractului de vinzare cumparare o perioada de timp relatiile dintre parti au decurs normal insa ulterior s-au deteriorat datorita faptului ca paratii nu si-au dus la indeplinire obligatiile asumate prin contract .


In anul 2008 a decedat vinzatoarea V B in imobil raminind reclamantul care nu s-a bucurat de ingrijire din partea paratilor deoarece acestia se aflau de mai mult timp in la munca .


Din declaratiile martorilor audiati rezulta ca paratii s-au comportat total necorespunzator fata de parinti ,


Rezulta ca acestia au venit in tara cu o saptamina inainte de decesul mamei V B , iar dupa inmormintare intr.o perioada scurta de timp au desfiintat telefonul din imobil si au vindut si o serie de bunuri mobile ce apartineau parintilor ,dupa care au plecat din nou in Italia lasindu-l pe reclamant fara nici un fel de sprijin moral si material .


Tot martorii au declarat ca unui alt fiu al reclamantului i s-a facut mila de acesta si i-a acordat intretinere si ingrijire , desi obligatia legala trebuia sa fi dusa la indeplinire de parati.


Actiunea este intemeiata ,fiind dovedita pe deplin cu probele aduse de reclamant motiv pentru are instanta in baza art, l020 cod civil o va admite urmind ca in consecinta sa dspuna rezilierea contractului de vinzare cumparare cu clauza de intretinere nr. Sarat .


In baza art. 274 cod pr. civila , paratii vor fi obligati la l07l lei cheltuieli de judecata catre reclamant reprezentind contravaloare taxa judiciara de timbru.


Instanta:


Admite actiunea civila de rezolutiune contract formulata de reclamantul V Pa , domiciliat in comuna , judetul in contradictoriu cu paratii V R si V P , domiliati in comuna , judetul si in consecinta.


Dispune rezilierea contractului de vinzare cumparare cu clauza de intretinere autentiicata la nr. .


Obliga paratii la l07l lei cheltuieli de judecata catre reclamant reprezentind taxa de timbru .


Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare .

Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 05.07.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere    Vanzator    Cumparator    Reziliere    Uzufruct viager
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Acord de mediere. Impartirea bunurilor comune inaintea ramanerii irevocabile a hotararii de divort.
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat, Sentinta civila nr. 156 din 21.01.2011

Rezolutiune contract de intretinere. Repunerea partilor in situatia anterioara
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 1242 din data 31.01.2012

Dobandire drept de proprietate prin uzucapiune
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 28.10.2010

Stabilire domiciliu minor. Obligarea la plata pensiei de intretinere in functie de venitul minim pe economia nationala
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Modificarea modalitatii legaturilor personale cu minorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Domiciliere fara forme legale. Evacuare
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Granituire proprietati. Revendicare
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010

Cumparare teren pe baza de inscris sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila din data 26.03.2010