din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4416 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Altercatie. Inscris notarial. Despagubiri materiale

Altercatie. Inscris notarial. Despagubiri materiale

  Publicat: 17 Oct 2012       2502 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau la data de �.. sub nr. ��, reclamantul CI a chemat in judecata pe paratul MCC, pentru ca instanta, prin hotararea ce o va pronunta, sa il oblige pe acesta la plata sumei de 500 lei.

Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.
Termen care defineste creanta
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.
Termen care defineste creanta
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Care nu poate fi contestat
Act adoptat de organele de stat,

In motivarea de fapt a cererii, a aratat ca, in seara zilei de 11.04.2010 se afla in barul din apropierea casei, cand a fost lovit cu un pahar in fata de parat, care l-a confundat cu o alta persoana . In urma agresiunii, a fost spitalizat timp de 4 zile .
Incidentul a facut obiectul unei cercetari penale, efectuate de politia din comuna, in dosarul nra��a��, ce a fost trimis Parchetului, unde s-a format dosarul nr. a��a��.
Reclamantul a aratat ca a hotarat sa il ierte pe parat pentru fapta sa, sa se impace cu acesta, motiv pentru care s-au deplasat impreuna la B.N.P EN, unde paratul a semnat un angajament prin care se obliga sa ii achite suma de 500 lei pana la data de 20.08.2010.
A atasat fotocopie de pe cartea de identitate seria a��.. nra��a��., iar ulterior, la solicitarea instantei, a depus si fotocopie de pe declaratia-angajament autentificata sub nr. a��a�� la B.N.P EN a��a��..
Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 51 lei, prin chitantele seria PMB nr. 175039/08.09.2010 si nr. 1739/04.01.2011, conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 146/1997 si cu timbru judiciar mobil in valoare de 1,5 lei, conform art. 3 alin. 2 din OG nr. 32/1995.
Legal citat, paratul MCC nu a formulat intampinare, nici alte cereri si nu s-a prezentat in instanta.
Instanta a incuviintat reclamantului proba cu inscrisuri .
Analizand cu prioritate, in conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. 1 C.proc.civ., exceptia lipsei de interes in formularea prezentei cereri, invocata de instanta din oficiu la termenul de astazi, 06.01.2011, exceptie de fond, absoluta si peremptorie, instanta retine ca orice actiune civila trebuie sa indeplineasca anumite conditii generale de exercitare: afirmarea unui drept sau formularea unei pretentii; interesul; capacitatea procesuala si calitatea procesuala.
Sub aspectul interesului, doctrina si practica judiciara sunt constante in a afirma ca acesta reprezinta folosul practic urmarit de cel ce a pus in miscare actiunea civila si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: sa fie legitim, sa fie nascut si actual, sa fie personal si direct.
Cerinta de a fi nascut si actual presupune ca interesul partii in promovarea actiunii sa existe la momentul exercitarii acesteia, in sensul ca partea s-ar expune la un prejudiciu numai daca nu ar recurge in acel moment la forma concreta de manifestare a actiunii.
Instanta constata ca, prin prezenta actiune, reclamantul a solicitat instantei sa oblige paratul la plata sumei de 500 lei, in temeiul declaratiei-angajament autentificata sub nr. 1164/02.07.2010 de B.N.P EN (fila 9).
Potrivit acestui inscris, paratul s-a obligat ca pana la data de 20.08.2010 sa achite reclamantului suma de 500 lei stabilita de comun acord, iar reclamantul a fost de acord sa incaseze suma de 500 lei reprezentand despagubiri materiale ca urmare a altercatiei ce a avut loc in date de 11.04.2010 in comuna a��a��., judetula��a��, stipulandu-se, totodata ca, in cazul in care paratul nu respecta angajamentul, reclamantul va proceda conform legislatiei in vigoare.
Potrivit art. 66 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare ``actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public``.
Instanta constata ca declaratia-angajament pe care isi intemeiaza reclamantul pretentiile constituie un act autentificat de notarul public si atesta o creanta certa si lichida a acestuia, in acceptiunea art. 379 alin. 3 si 4 din Codul de procedura civila - a carei existenta si intindere rezulta din chiar cuprinsul actului, emanat de la parat si insusit de acesta prin semnatura .
De asemenea, creanta in suma de 500 lei a devenit exigibila la data implinirii termenului mentionat in cuprinsul actului, respectiv data de 20.08.2010.
In aceste conditii, declaratia-angajament autentificata sub nr. a��.. de B.N.P EN constituie titlu executoriu, reclamantul avand posibilitatea ca, in cazul refuzului de executare benevola, sa ceara executarea silita a obligatiei, prin intermediul unui executor judecatoresc, potrivit art. 3711 si urm. din Codul de procedura civila.
Prin urmare, demersul acestuia, de a obtine o hotarare judecatoreasca prin care sa fie obligat paratul la plata sumei mai sus aratate, hotarare ce poate fi pusa in executare tot de un executor judecatoresc, este lipsit de interes .
Pentru aceste considerente, va admite exceptia invocata din oficiu si, avand in vedere caracterul peremptoriu al acesteia, va respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul CI, in contradictoriu cu paratul MCC, ca lipsita de interes, fara a se mai pronunta asupra fondului acesteia.
Prezenta hotarare este definitiva si irevocabila, potrivit art. 377 alin. 1 pct. 1 si alin. 2 pct. 5 rap. la art. 299 alin. 11 si art. 1 pct. 11 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin art. I din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, in vigoare de la data de 25.11.2010 (norme de procedura de imediata aplicare, concluzie rezultata din interpretarea per a contrario a dispozitiilor tranzitorii din art. XXII).
Pronuntata de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 12107_158 din data 25.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Buzau    Legea 146/1997    OG 32/1995    Legea 202/2010    Exceptia lipsei de interes    Executare silita    Titlu executoriu    Creanta certa    Creanta lichida    Legea 36/1995    Capacitate procesuala    Calitate procesuala    Despagubiri materiale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare in cazul in care exista un refuz nejustificat al promitentului vanzator de a incheia actul autentic
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 835 din 20 martie 2015

Dovada platii taxei judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR. 700 din 02.04.2013

Obligatia de timbrare a caii de atac exercitata de o societate intrata in insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR. 260 din 05.02. 2013

Anularea cererii ca insuficient timbrata.Neindicarea valorii obiectului cererii de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.12 din 16.01. 2013

Subiectii activi ai obligatiei parcurgerii procedurii prealabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 484 din 12 februarie 2013

Actiune in revendicare. Imobil preluat abuziv
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias, Sentinta civila nr. 599 din 15.03.2011

Uzucapiune. Actiune in prestatie tabulara
Pronuntaţă de: Judecatoria Intorsura Buzaului, Sentinta civila nr. 124 din 02.03.2011Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Avantajele medierii. Solutii jurisprudentiale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligativitatea sau neobligativitatea Statului Roman de a achita taxele judiciare de timbru
Sursa: CSM