din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3825 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Dovada platii taxei judiciare de timbru

Dovada platii taxei judiciare de timbru

  Publicat: 12 Sep 2013       8366 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
In fata instantei de recurs recurentul-reclamant a facut dovada debitarii contului sau cu suma de 39 de lei reprezentand taxa judiciara de timbru (fila 27 dosar), plata fiind efectuata la data de 29.10.2012, anterior termenului din 13.11.2012 cand s-a dispus anularea cererii ca insuficient timbrata.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Scriere de orice fel, semnata ori nu,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Din cele retinute mai sus rezulta ca recurentul-reclamant si-a indeplinit obligatia legala de achitare a taxei judiciare de timbru anterior termenului din 13.11.2012 stabilit de instanta de fond .

Asupra cauzei civile de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Civila sub nr.32743/3/2012, reclamantul CIALRN a solicitat instantei sa dispuna dizolvarea paratei S.C. DCI S.R.L, in contradictoriu si cu ONRC prin Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Prin sentinta civila nr.16934/13.11.2012 tribunalul a admis exceptia insuficientei timbrari a cererii si a anulat cererea de chemare in judecata formulata de reclamant, ca insuficient timbrata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca reclamantului CIALRN i s-a pus in vedere sa faca dovada achitarii taxei judiciare de timbru in suma de 39 lei, potrivit dispozitiilor art. 6 lit. a din Legea nr. 146/1997 si a timbrului judiciar in valoare de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 32/1995.
Tribunalul a constatat ca reclamantul, instiintat prin citatia comunicata la data de 19.09.2012 asupra obligatiei de plata, a depus la dosarul cauzei la data de 05.11.2012, pentru a dovedi indeplinirea acestei obligatii, un inscris - fila 15, purtand antetul ING B, datat 26.10.2012, care nu poarta nicio viza a bancii si nicio mentiune in sensul ca ar reprezenta un document procesat si generat electronic care sa ateste efectuarea platii taxei.
Dimpotriva, in cuprinsul acestui document apare clar mentionat, in partea de sus, ``tranzactie in asteptare``, iar la sfarsit, o informare in sensul ca in lista sunt mentionate tranzactiile autorizate, dar care ``nu au fost inca executate de catre banca``, cu atentionarea ca, in intervalul cuprins intre data autorizarii si data executarii instructiunii de decontare de catre ING B, contul poate fi debitat cu alte sume, caz in care exista riscul neexecutarii tranzactiilor in asteptare.
Prin urmare, instanta de fond a retinut ca respectivul inscris nu face dovada stingerii obligatiei de plata, prin incasarea la bugetul local a taxei judiciare de timbru in suma de 39 lei, iar reclamantul, in masura in care ar fi achitat efectiv suma stabilita in sarcina sa, la data de 26.10.2012, ar fi avut timp suficient sa depuna la dosarul cauzei si documentul privind plata electronica, pana la termenul de judecata din 13.11.2012.
In consecinta, intrucat reclamantul nu a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru, depunand la dosarul cauzei doar timbrul judiciar mobil de 0,3 lei, vazand dispozitiile art.19 si art.20 alin 1-3 din Legea nr. 146/1997, precum si art. 35 alin. 1, 2 si 5, art.39 din Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, tribunalul a admis exceptia insuficientei timbrari a cererii invocata din oficiu si a anulat cererea ca insuficient timbrata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal, reclamantul CIALRN, acesta fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a Civila sub acelasi nr. unic 32743/3/2012.
In motivarea recursului, legal timbrat, recurentul a aratat ca sentinta atacata este nelegala deoarece plata taxei judiciare de timbru s-a efectuat in sistem on-line, potrivit art.19 din legea nr.146/1997, situatie in care nu este necesara viza bancii la care s-a efectuat plata si nici extrasul de cont nu este necesar pentru a se dovedi achitarea taxei de timbru prin mijloace electronice.
Recurentul a sustinut ca a depus la dosarul de fond inscrisul ce facea dovada efectuarii acelei plati, iar in masura in care instanta a apreciat ca respectivul document are unele lipsuri, masura corecta ce trebuia dispusa era aceea a citarii partii cu mentiunea de a complini lipsurile si nicidecum aplicarea sanctiunii anularii cererii, sanctiune ce este excesiva, disproportionata fata de dispozitiile art.112 alin.2 Cpc.
Utilizarea mijloacelor rapide si moderne de plata on-line nu permit transmiterea originalului insusi, iar in cazul de fata nu exista niciun element de natura a induce instantei o banuiala rezonabila asupra faptului ca plata nu s-a efectuat. Dimpotriva, existand un inceput de dovada in legatura cu efectuarea platii, instanta de fond ar fi trebuit sa acorde credit reclamantului cu privire la achitarea taxei de timbru, in cauza nefiind rasturnata buna-credinta a partii.
Fata de motivele invocate, recurentul a solicitat admiterea recursului si casarea sentintei atacate, cu consecinta trimiterii cauzei aceleiasi instante pentru solutionarea fondului.
In drept, recurentul a invocat dispozitiile art.304 pct.9 teza a II-a , art.312 alin.1, 3 si 5 Cod procedura civila.
A fost depus la dosar un extras de cont pentru perioada 15.10.2012-13.11.2012, extras certificat de ING B - S B referitor la tranzactiile efectuate de recurent.
Intimatul-parat ONRC prin ORCTB a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive pe fondul cauzei.
Analizand hotararea atacata prin raportare la criticile invocate si la probele administrate, vazand si dispozitiile art.3041 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:
Pentru solutionarea cererii de chemare in judecata formulata, recurentul-reclamant a fost citat la instanta de fond cu mentiunea achitarii taxei judiciare de timbru in cuantumul legal datorat de 39 lei, pentru termenul stabilit la data de 13.11.2012 (fila 12 dosar fond).
In dovedirea indeplinirii acestei obligatii legale, recurentul-reclamant a depus un inscris privind autorizarea platii taxei judiciare de timbru datorata in sistem on-line, la data de 26.10.2012, inscris ce poarta mentiunea numarului prezentului dosar si in care se mentioneaza ca respectiva tranzactie este ``in asteptare`` (fila 15 dosar).
In fata instantei de recurs recurentul-reclamant a facut dovada debitarii contului sau cu suma de 39 de lei reprezentand taxa judiciara de timbru (fila 27 dosar), plata fiind efectuata la data de 29.10.2012, anterior termenului din 13.11.2012 cand s-a dispus anularea cererii ca insuficient timbrata.
Din cele retinute mai sus rezulta ca recurentul-reclamant si-a indeplinit obligatia legala de achitare a taxei judiciare de timbru anterior termenului din 13.11.2012 stabilit de instanta de fond . Partea a depus la dosarul de fond un inceput de dovada scrisa in acest sens, situatie in care tribunalul ar fi trebui sa-i puna in vedere obligatia de a complini lipsurile, sanctiunea anularii urmand a fi aplicata numai daca aceste lipsuri nu ar fi fost acoperite in termenul stabilit. Aceasta deoarece sanctiunea anularii unei cereri de chemare in judecata reglementata de art.20 din legea nr.146/1997 se aplica partii ce nu isi indeplineste obligatia legala de timbrare si nicidecum partii care onoreaza aceasta obligatie, dar prezinta o dovada incompleta. Atata timp cat la dosar a fost depusa o dovada a autorizarii platii in sistem on-line, sistem prevazut de art.19 din legea nr.146/1997 ca mijloc de plata, exista o minima dovada a efectuarii acelei plati, dovada ce a fost completata in fata instantei de recurs.
Avand in vedere aceste considerente, in baza art.312 alin.1 si 5 raportat la art.304 pct.9 Cod procedura civila, Curtea va admite recursul si va casa sentinta atacata, urmand a trimite cauza aceleiasi instante pentru continuarea judecatii, ocazie cu care tribunalul va analiza si sustinerile formulate pe fondul cauzei de catre intimatul-parat ONRC prin ORCTB.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR. 700 din 02.04.2013


Citeşte mai multe despre:    Taxa de timbru    Cerere de chemare in judecata    OUG 80/2013    Legea 146/1997    Dovada    Probe
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecata. Conditiile pentru reducerea cheltuitelor de judecata reprezentand onorariu expert
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 111/11.03.2020

Invocarea uzucapiunii pe cale reconventionala. Admiterea actiunii in revendicare fara a lua in considerare apararile paratilor care opun un titlu de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 716/21.10.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecata. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Incalcarea dreptului de acces la justitie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 485 din 19 februarie 2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Elementele constitutive ale abaterii disciplinare. Prezenta salariatului la locul de munca in stare de ebrietate.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL ORADEA ´┐Ż Decizia civila nr. 56/06.02.2020

Neindeplinirea conditiilor raspunderii patrimoniale a salariatului. Retinerea nelegala a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 904 din data de 11 Noiembrie 2020Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Concedierea pe motiv de forta majora este mai usor de contestat decat concedierea individuala si decat concedierea colectiva?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata ´┐Ż problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu