din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3662 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea cererii ca insuficient timbrata.Neindicarea valorii obiectului cererii de chemare in judecata

Anularea cererii ca insuficient timbrata.Neindicarea valorii obiectului cererii de chemare in judecata

  Publicat: 12 Sep 2013       5192 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Omisiunea reclamantului de a indica valoarea obiectului pricinii, nu atrage sanctiunea nulitatii conform Legii nr. 146/1997, solutia Tribunalului sub acest aspect fiind de asemenea, nelegala.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In cauza, instanta de fond a omis sa stabileasca suma datorata cu titlu de taxa judiciara de timbru si sa puna in vedere apelantului reclamant obligatia de plata, astfel incat sanctiunea anularii cererii de chemare in judecata contravine dispozitiilor legale mentionate anterior.
Instanta sesizata, constatand ca nu au fost indeplinite conditiile prevazute de lege privind continutul cererii dechemare in judecata, are posibilitatea de a solicita reclamantului sa completeze cererea, iar neindeplinirea acestei obligatii este prevazuta sub sanctiunea suspendarii, conform art. 339 sau 1551 Cod procedura civila.

Deliberand asupra apelului :
Prin Sentinta civila nr. 11044 din data de 10 septembrie 2012 Tribunalul Bucuresti sectia a VI a Civila a admis exceptia de netimbrare si a anulat cererea formulata de reclamanta SC O. M. SRL in contradictoriu cu parata SC NBG L. IFN ca insuficient timbrata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca reclamanta nu a indicat valoarea in lei a obiectului cererii de chemare in judecata pana la termenul fixat in acest scop si cu atat mai mult nu a achitat taxa judiciara de timbru ce ar fi corespuns valorii obiectului litigiului, desi prin citatia emisa pentru acest termen i s-au adus la cunostinta prin grija instantei toate obligatiile ce ii revin in legatura cu taxa judiciara de timbru, incalcand astfel prevederile art. 36 alin. 2 din Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
Dispozitiile art.36 alin. 2 din Ordinul ministrului justitiei nr.760/C/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru nu contravin prevederilor art.20 alin. 3 din Legea nr.146/1997, respectiv nu se poate considera ca aplicarea sanctiunii nulitatii in cazul actiunilor trimise prin posta care nu contin datele necesare calcularii taxelor atunci cand incunostintat cu privire la obligatiile ce ii revin, reclamantul nu furnizeaza aceste date si nu achita taxa judiciara de timbru aferenta cererii, ar contraveni prevederilor art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, care prevad sanctiunea nulitatii numai in ipoteza neachitarii taxei judiciare de timbru, avand in vedere ca din chiar textul art. 20 alin. 1 si 3 din Legea nr. 146/1997 rezulta ca vointa legiuitorului a fost aceea ca taxa judiciara de timbru sa se plateasca anticipat si sa nu se acorde decat cel mult un termen pentru indeplinirea acestei obligatii procesuale.
Avand in vedere ca acordarea termenului de judecata pentru completarea cererii de chemare in judecata si pentru achitarea taxei judiciare de timbru, conform art. 36 alin. 2 din Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru este cauzata tot de culpa reclamantului, care nu a formulat cererea de chemare in judecata cu respectarea art. 112 pct. 3 C.proc.civ., omitand sa indice valoarea in lei a pretentiilor sale, nu se poate primi nici teza sustinuta de reclamanta in prezenta cauza potrivit careia subsecvent indeplinirii obligatiei de indicare a valorii in lei a obiectului cererii, ar trebui sa i se acorde un nou termen in vederea achitarii taxei judiciare de timbru. Aceasta ar contraveni, in opinia instantei, prevederilor legale suscitate (art. 20 alin. 1 si 3 din Legea nr. 146/1997, art. 5 alin. 2, art. 35 alin. 2 si 36 alin. 2 din Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999.
Impotriva acestei sentinte, cu respectarea termenului prevazut de articolul 284 alineat 1 Cod procedura civil a declarat apel reclamanta SC O. M. SRL, solicitand anularea hotararii si trimiterea cauzei spre solutionare la aceeasi instanta.
In motivare, apelanta a aratat ca dispozitiile art.112 Cod Proc. Civ stipuleaza in mod imperativ ca "cererea de chemare in judecata va cuprinde...3) obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand pretuirea este cu putinta".
Daca in privinta obiectului cererii nu exista derogare si nicio exceptie care sa particularizeze aceasta obligatie procedurala, in ceea ce priveste valoarea sa, legiuitorul ca si expresie a disponibilitatii procesual-civile, instituie posibilitatea ca aceasta sa fie stabilita "dupa pretuirea reclamantului",lasand la deplina latitudine a acestuia) si doar in situatia in care exista aceasta posibilitate in mod obiectiv de a fi stabilita.
In completare insa legiuitorul a instituit in legatura cu valoarea cererii judiciare posibilitatea procesuala ca in cazul fie a imposibilitatii de evaluare, a contestarii sau a valorii derizorii, "aceasta evaluare sa se faca pe cale de expertiza, dispusa din oficiu sau ia cererea oricarei parti, taxa calculandu-se la valoarea rezultata din expertiza."
Trebuie realizata o distinctie clara intre obligatia de a plati taxa de timbru (obligatie care, conform legii ii incumba reclamantului) si obligatia de a stabili cuantumul taxei de timbru.
Sanctiunea neachitarii taxelor judiciare de timbru in cuantumul stabilit de instanta de judecata atrage sanctiunea anularii cererii in conditiile art, 20 alin. 1 si 2 din Lege. Aceasta sanctiune este insa conditionata de stabilirea valorii cuantumului de achitat asa cum a fost pus in vedere de catre instanta de judecata si nu de neindeplinirea obligatiei de a stabili acest cuantum de catre partea interesata.
Analizand sentinta apelata in raport de motivele invocate, Curtea constata ca apelul este fondat pentru urmatoarele considerente:
Conform dispozitiilor art. 18 alin.1 si 20 alin.2 din Legea nr. 146/1997, instanta de judecata este obligata sa determine cuantumul taxei judiciare de timbru, iar in ipoteza in care taxa judiciara nu a fost platita in cuantumul legal la data inregistrarii cererii, instanta este obligata sa puna in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata . Numai dupa indeplinirea acestor cerinte de ordin admnistrativ, daca se constata ca obligatia de plata nu a fost indeplinita la termenul de judecata acordat, este posibila aplicarea sanctiunii anularii cererii, conform art. 20 alin.3 din legea nr. 146/1997
In cauza, instanta de fond a omis sa stabileasca suma datorata cu titlu de taxa judiciara de timbru si sa puna in vedere apelantului reclamant obligatia de plata, astfel incat sanctiunea anularii cererii de chemare in judecata contravine dispozitiilor legale mentionate anterior.
Omisiunea reclamantului de a indica valoarea obiectului pricinii, nu atrage sanctiunea nulitatii conform Legii nr. 146/1997, solutia Tribunalului sub acest aspect fiind de asemenea, nelegala.
Astfel, potrivit art. 112 alin. 3 Cod procedura civila, cererea de chemare in judecata trebuie sa cuprinda obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand pretuirea este posibila.
Instanta sesizata, constatand ca nu au fost indeplinite conditiile prevazute de lege privind continutul cererii dechemare in judecata, are posibilitatea de a solicita reclamantului sa completeze cererea, iar neindeplinirea acestei obligatii este prevazuta sub sanctiunea suspendarii, conform art. 339 sau 1551 Cod procedura civila.
De asemenea, stabilirea valoarii obiectului pricinii este lasata la aprecierea reclamantului, iar in ipotezele in care valoarea este contestata sau apreciata de instanta ca derizorie, evaluarea se face pe cale de expertiza tehnica judiciara, urmand ca taxa sa se calculeze la valoarea stabilita prin expertiza, potrivit dispozitiilor art. 2 alin.3 din legea nr. 146/1997 si ale Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul 760/1999.
Pentru aceste considerente, Curtea, in temeiul articolului 297 alin.2 Cod procedura civila a admis apelul si constatand ca prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, a anulat in tot hotararea atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, urmand ca Tribunalul sa stabileasca si sa comunice reclamantei cuantumul taxei judiciare de timbru, conform celor expuse anterior.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.12 din 16.01. 2013


Citeşte mai multe despre:    Taxa de timbru    Cerere de chemare in judecata    OUG 80/2013    Legea 146/1997
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecata. Conditiile pentru reducerea cheltuitelor de judecata reprezentand onorariu expert
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 111/11.03.2020

Invocarea uzucapiunii pe cale reconventionala. Admiterea actiunii in revendicare fara a lua in considerare apararile paratilor care opun un titlu de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 716/21.10.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020

Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecata. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Incalcarea dreptului de acces la justitie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 485 din 19 februarie 2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Elementele constitutive ale abaterii disciplinare. Prezenta salariatului la locul de munca in stare de ebrietate.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL ORADEA ´┐Ż Decizia civila nr. 56/06.02.2020

Neindeplinirea conditiilor raspunderii patrimoniale a salariatului. Retinerea nelegala a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 904 din data de 11 Noiembrie 2020Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Concedierea pe motiv de forta majora este mai usor de contestat decat concedierea individuala si decat concedierea colectiva?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata ´┐Ż problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu