din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2190 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare ale autobuzului

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare ale autobuzului

  Publicat: 17 Oct 2012       11231 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr�./200/06.06.2011, petenta SC ANDRE TRANS SRL, a chemat in judecata pe intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BUZAU -POLITIA MUNICIPIULUI BUZAU solicitand pronuntarea unei sentinte ,pe cale de ordonanta presedintiala prin care sa se dispuna obligarea intimatului la restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare ale autobuzului nr. � pana la judecarea definitiva si irevocabila a contestatiei formulate impotriva procesului verbal de contraventie seria � ce formeaza obiectul cauzei nr. �./200/2011 cu termen de judecata la data de 27.02.2012.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In motivarea in fapt petenta a invederat instantei ca prin procesul verbal seria a�� s-a dispus sanctionarea de catre agenti din cadrul Politiei mun. Buzau -Politia rutiera, potrivit disp. art. 57/2 lit b si art. 57/4 lit b din OUG 109/2005. Totodata s-a dispus ridicarea si retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare auto a�� proprietatea petentei.
Fata de aceasta situatie petenta a formulat contestatie ce face obiectul cauzei nr. a��/200/2011 pe rolul Judecatoriei Buzau cu prim termen de judecata la data de 27.02.2012.
Petenta apreciaza ca dispozitiile legale invocate in cuprinsul procesului verbal de contraventie nu dadeau dreptul intimatului la retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare, pentru auto a��. , intrucat aceasta masura se refera la o alta categorie de contraventii.
Petenta sustine ca sunt indeplinite dispozitiile prevazute de lege pentru admiterea ordonantei presedintiale ,respectiv: urgenta, in masura in care este evident prejudiciul care se aduce societatii petente , care este lipsita de folosinta acestui bun, termenul fixat pentru solutionarea pe fond a cauzei fiind indepartat -27.02.2012 ,data pana la care petenta poate ajunge in faliment; neprejudecarea fondului in masura in care este suficienta aparenta de drept care rezulta din actele depuse la dosar , din care rezulta ca petenta detine licenta conforma cu legea, masura dispusa de agentul constatator fiind abuziva; in ceea ce priveste vremelnicia, si aceasta conditie este indeplinita deoarece efectele ordonantei se intind numai pana la momentul pronuntarii ueni sentinte definitive si irevocabile pe fondul cauzei si in masura in care plangerea va fi respinsa prezenta ordonanta isi va inceta efectele iar daca va fi admisa ,masurile dispuse pe cale de ordonanta vor fi consolidate.
Petenta sustine ca s-a adresat intimatului pentru inlaturarea pe cale administrativa a masurile abuzive insa cererea a ramas fara raspuns situatie in care a fost nevoita sa,se adreseze instantei.
In drept sunt invocate disp. art. 581 si urm. Cod proc civila.
In dovedirea cererii se solicita incuviintarea probei cu inscrisuri .
In sustinerea cererii au fost depuse urmatoarele inscrisuri: imputernicire avocatiala, delegatie , foaie parcurs ,licenta nr. a��. emisa de ARR la data de 07.02.2011cu termen de valabilitate pana la data de 06.02.2012 pentru auto a�� pentru transportul rutier de persoane in trafic international pe numele titularului SC ANDRE TRANS SRL, proces verbal contraventie seria a�� , copie contestatie , adresa nr. a��/31.05.2011, confirmari de primire ,adresa nr. ../31.05.2011 ,confirmari de primire, chitanta taxa timbru nr. a��/06.06.2011 in suma de 10 lei , adresa nr. a��/07.06.2011 , nota de concluzii , certificat grefa, adresa nr. a��./09.06.2011.
Somatia s-a judecat fara citarea partilor.
Analizand actele si lucrarile dosarului , prin prisma inscrisurilor depuse la dosar de petenta , instanta va retine urmatoarea situatie de fapt si de drept .
Ordonanta presedintiala este calea cea mai simpla si mai rapida de rezolvare a unei situatii care altfel ar necesita timp indelungat si previne continuarea actelor abuzive ,evita sau limiteaza producerea de prejudicii si inlatura piedicile ivite cu prilejul unei executari.
Instanta judecatoreasca ,are posibilitatea de a interveni prompt in vederea protectiei ,ocrotirii sau apararii drepturilor incalcate.
Din analiza textului art. 581 Cod proc civila, rezulta ca doua sunt conditiile de admisibilitate a ordonantei: urgenta si nerezolvarea fondului.
Situatiile in care instanta poate aprecia existenta urgentei sunt: pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere; prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara si inlaturarea piedicilor ivite cu prilejul unei executari .
In speta dedusa judecatii, instanta aprecieaza ca aceasta conditie a urgentei este indeplinita , intrucat petenta este evident prejudiciata ,fiind lipsita de folosinta autobuzului caruia i s-a retinut certificatul de inmatriculate si placutele de inmatriculare ,avand in vedere ca termenul de judecata stabilit pentru contestatia impotriva procesului verbal de contraventie in cauza nr. a��/200/2011 este la data de 27.02.2012, termen pana la care petenta poate ajunge in situatie de faliment prin lipsa de activitate cu implicatii asupra salariatilor, si a datoriilor societatii catre acestia si catre buget .
Instanta constata ca aparenta de drept este realizata intrucat din actele depuse la dosar rezulta fara putinta de tagada ca petenta detine licenta pentru trensportul rutier public de persoane in trafic international cu valabilitate 07.02.2011 pana la data de 06.02.2012 ,ce a fost confirmata si de catre ARR Buzau prin adresa nr. a��/09.06.2011 din care rezulta ca pentru auto a�� a fost emisa copia conforma a licentei de transport a��, iar foaia de parcurs nr. 9 din documentul de control nr. a��. se efectueaza in conformitate cu disp. art. 3 pct 39 din OUG 109/2005 privind transporturile rutiere.
In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal instanta constata ca prezenta cauza trebuie sa ofere garantiile procesuale recunoscute si garantate de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului care face parte din dreptul intern si are prioritate in temeiul art. 20 alin 2 din Constitutie .
Ca urmare petentEi ii sunt recunoscute si garantiile specifice in materie penala din art. 6 al Conventiei printre care si prezumtia de nevinovatie, astfel ca sarcina probei revine intimatei , iar de o eventuala situatie indoielnica beneficieaza persoana acuzata. Oportunitatea aplicarii unor astfel de masuri, nu poate fi sustrasa controlului judecatoresc potrivit art. 34 din OG 2/2001 cu ref. la art. 63 din OUG 109/2005 ,CEDO apreciind ca si sanctiunile complementare au un caracter penal , atata timp cat pot conduce la pierderea unor drepturi ,iar a sustrage competentei instantei posibilitatea cenzurarii unei sanctiuni dispuse de agentul constatator ar insemna negarea liberului acces la justitie al petentei intrucat acest acees ar fi doar unul teroretic si ilizoriu , atata timp cat nu s-ar putea finaliza cu o inlaturare a masurii dispuse chiar si pe cale vremelnica precum ordonanta presedintiala.
Instanta apreciaza ca intimatul nu a respectat dispozitiile art. 202 din Reg OUG 195/2002 in sensul ca nu a restituit certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare avute in pastrare pentru care s-a dispus aceasat masura tehnico administrativa ,desi petenta a prezentat dovada incetarii motivelor, respctiv licenta de transport si foaia de parcurs-.
Asa fiind, instanta aprecieaza ca sunt indeplinite disp. art. 581 Cod proc civila, urmand sa admita actiunea ca intemeiata.
Va dispune restituirea imediata a certificatului de inmatriculare precum si a placutelor de inmatriculare privind autobuzul nr. a�� pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei nr. a��/200/2011 inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau, avand ca obiect contestatie impotriva procesului verbal de contraventie seria a�� incheiat de agentul constatator din cadrul Politiei mun. Buzau -Politia Rutiera.
Potrivit disp. art. 581 alin 3 si 4 Cod proc civila , sentinta va fi cu executare vremelnica, fara somatie si fara trecerea vreunui termen.
Pronuntata de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 11967 din data 20.06.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Buzau    OUG 109/2005    CEDO    OG 2/2001    Certificat de inmatriculare    Judecatoria Buzau    Proces-verbal de contraventie    Ordonanta presedintiala    Lipsa de folosinta    Faliment
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Acord de mediere. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentinc de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 576 din 21.01.2011

Acord de mediere. Intelegerea partiala a sotilor asupra aspectelor referitoare la desfacerea casatoriei
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 413 din 17.01.2011

Acord de mediere semnat in fata instantei de judecata, privind partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 1381 din 18.02.2011

Primirea la munca de catre agentul economic a unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca
Pronuntaţă de: Tribunal - Decizia nr. 42 din 15-mar-2012

Asigurare de raspundere civila. Plata suma reprezentand despagubiri pentru reparatii autovehicul
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 6706 din data 20.06.2011

Prescriptia extinctiva a dreptului de a cere executarea silita a sultei
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 14248 din data 20.06.2011Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu