din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1454 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentinc de vanzare-cumparare

Acord de mediere. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentinc de vanzare-cumparare

  Publicat: 28 Mar 2013       12261 citiri        Secţiunea: Mediere  


Act adoptat de organele de stat,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic, formulata de reclamantii X si Y domiciliati in comuna Maracineni, judetul Buzau, in contradictoriu cu parata Z domiciliata in comuna Maracineni, judetul Buzau.

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Dovada scrisa prin care
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Dovada scrisa prin care
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Act adoptat de organele de stat,
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana desemnata de catre tragator sau de catre unul dintre giranti ori avalisti, la emiterea cambiei sau in cursul circulatiei acesteia, pentru a evita regresul,
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit reclamantii X si Y, reprezentati de avocat V.C.M.si parata Z.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care arata ca procedura de citare este legal indeplinita, actiunea se afla la primul termen de judecata, nu a fost legal timbrata, partile au depus la dosar un acord de mediere incheiat la Biroul de Mediator - B.L.C., dupa care;
Aparatorul reclamantilor depune la dosar planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate, cerere privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru aferenta prezentei actiuni, avand atasate in sustinerea acesteia adeverinta eliberata de Asociatia de Proprietari PT 6 Brosteni, adeverinta nr. B eliberata de S.C. METROLOGIA DMM S.R.L. Focsani, chitante si facturi fiscale, declaratia reclamantilor ca nu au mai beneficiat de ajutor public judiciar pe ultimele 12 luni.
Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat, in conformitate cu dispozitiile art. 150 Cod pr. civ. instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond, pentru dezbateri.
Aparatorul reclamantilor, solicita a se lua act de acordul de mediere incheiat intre parti, urmand a se pronunta o hotarare care sa consfinteasca invoiala partilor.
JUDECATA,
Asupra prezentei actiuni civile.
Prin cererea inregistrata sub nr. 12846/200/2010 din 23.09.2010, reclamantii X si Y au chemat in judecata si personal la interogatoriu pe parata Z, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta, sa se constate ca intre parti a intervenit vanzarea cumpararea unei suprafete de teren de 700 m.p., situata in intravilanul localitatii Maracineni, judetul Buzau si de asemenea sa se constate ca sunt proprietarii imobilului casa de locuit, in suprafata de 66 m.p. situat in comuna Maracineni, judetul Buzau, compus din 3 camere, hol, camara, zidarie din chirpici, invelita cu tigla, construit pe terenul mai sus indicat .
In motivarea actiunii reclamantii au invederat instantei ca la data de 9.06.2008 a intervenit o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare, denumita ``chitanta``, prin care parata se obliga sa le vanda suprafata de teren de 700 m.p. situata in intravilanul localitatii Maracineni, judetul Buzau, suprafata ce face parte din totalul de 2017 m.p. teren intravilan, conform titlului de proprietate nr. C. eliberat la data de D.
Aceasta suprafata de teren o folosesc in fapt cam din anul 1982, cand cu materiale proprii si cu acordul paratei au construit un imobil casa de locuit.
La data de 9.06.2008 parata a inteles sa le vanda, prin act sub semnatura privata aceasta suprafata de teren, urmand ca actele in forma autentica sa fie perfectate in termen de o luna.
Cum de la data incheierii acestui inscris si pana in prezent parata nu prezentat la notariat in vederea perfectarii contractului in forma autentica, desi au notificat-o in acest sens, reclamantii au promovat prezenta actiune .
In drept, reclamantii si-au intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 1073 -1077 Cod civil si art. 111 Cod pr.civ.
In sprijinul actiunii reclamantii au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: copie chitanta incheiata la data de 9.06.2008, certificat de atestare fiscala nr. E.. eliberat de Primaria comunei Maracineni, copia titlului de proprietate nr. C eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Buzau, imputernicire avocatiala.
La termenul de judecata din 21.01.2011, partile au inteles sa stinga litigiul dintre ele prin mediere, depunand in acest sens un acord de mediere incheiat la data de 17.12.2010 la Biroul Mediator ``B.L.C.".
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Partile in proces au solicitat pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate ca la data de 9.06.2008 a intervenit vanzarea cumpararea unei suprafete de teren de 700 m.p. situata in intravilanul comunei Maracineni, judetul Buzau, pe care reclamantii si-au edificat cu materiale proprii si cu acordul paratei, un imobil casa de locuit in suprafata de 66 m.p.
In acest sens, partile au incheiat un acord de mediere, la data de 17.12.2010, solicitand instantei sa ia act de acordul de mediere, urmand a se pronunta o hotarare judecatoreasca care sa le consfinteasca invoiala.
Dat fiind ca litigiul priveste un drept de care partile pot sa dispuna, instanta in temeiul art. 63 al. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea, cu referire la art. 271 Cod pr.civ., va pronunta la cererea partilor o hotarare care sa ia act de acordul lor de mediere.
Prin urmare, instanta va admite actiunea formulata de reclamanti, va lua act acordul de mediere al partilor si va consfinti invoiala acestora.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite actiunea formulata de reclamantii X si Y domiciliati in comuna Maracineni, judetul Buzau, in contradictoriu cu parata Z, domiciliata in comuna Maracineni judetul Buzau, ia act de acordul de mediere al partilor si consfinteste invoiala acestora, cu urmatorul continut:
``ACORD DE MEDIERE intocmit la data de 17.12.2010 in comuna M, judetul Buzau. Mediator B.L.C., autorizatie nr. 376 eliberata la data de 03.02.2008 de catre Consiliul de mediere din cadrul Biroului de mediator - B.L.C., in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea 192/2006 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, am intocmit in forma scrisa prezentul acord de mediere.
In rezultatul procesului de mediere realizat cu participarea:
1 X domiciliata in corn. Maracineni, judetul Buzau, identificata cu BI seria F., JPG
2 Y domiciliata in corn. Maracineni, judetul Buzau, identificata cu BI seria H, CNP I
3 Z domiciliata in corn. Maracineni, judetul Buzau, identificata cu BI seria J, CNP K, constand in stingerea litigiului pe cale amiabila ce face obiectul dosarului civil nr. 12846/200/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Buzau cu prim termen de judecata la 21.01.2011, avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate interventia vanzarii cumpararii intre partile prezente si pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare cu
privire la suprafata de 700 m.p. situata in intravilanul corn. Maracineni, avand ca vecini la E -., la S - drum, la N - drum, la V -precum si sa se constate ca X si Y sunt proprietarii unui imobil casa de locuit in suprafata de 66 m.p. situat in corn.
Maracineni., judetul Buzau, compus din 3 camere, hol, camara, zidarie din chirpici, invelitOare din tabla.
Inainte de incheierea acordului de impacare, partilor li s-au explicat drepturile si obligatiile legate de procedura de mediere, drepturi si obligatii ce rezulta din incheierea acordului, urmarile cu caracter juridico-civil ce rezulta din acord .
Prin prezentul acord de mediere partile au convenit in mod benevol prin exprimarea libera a vointei, in lipsa aplicarii violentei sau constrangerii asupra urmatoarelor:
A) Partile sunt de acord cu stingerea litigiului pe cale amiabila, sens in care doamna Z arata ca este de acord cu actiunea formulata, recunoaste ca a vandut prin act sub semnatura privata in data de 9 iunie 2008 numitilor X si Y suprafata de 700 m.p. situata in intravilanul satului Maracineni, avand ca vecini la E - , la S -drum, la N - drum, la V - , ca a primit pretul stipulat in inscrisul sub semnatura privata, ca au posedat imobilul inca din 1982 si ca este de acord cu pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru imobilul descris mai sus.
B) De asemenea, doamna Z recunoaste ca numitii X si Y si-au construit cu acordul dumneaei si cu materialele proprii lor, pe terenul descris mai sus, un imobil casa de locuit in suprafata de 66 m.p. situat in comuna Maracineni., jud. Buzau compus din 3 camere, hol, camara, zidarie din chirpici, invelitoare din tabla si este de acord sa se pronunte o hotarare care sa constate dreptul lor de proprietate pe acest imobil.
C) Doamna Z arata ca isi insuseste planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate intravilan intocmit de inginerul geodez cu drept de semnatura .
D) Partile inteleg sa prezinte acest acord in fata instantei de judecata investita cu solutionarea cauzei si inteleg sa se pronunte o hotarare tinandu-se cont de acest acord de mediere.
E) De asemenea, noi X si Y intelegem sa nu solicitam cheltuieli de judecata si sa suportam cheltuielile cu privire la incheierea prezentului acord de mediere.
Partilor li s-a adus la cunostinta faptul ca prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata si ca instanta are obligatia sa ia act de invoiala partilor.
Prezentul acord a fost intocmit in prezenta doamnei V.C.M., avocat ales de catre X si Y in 5 exemplare, cate un exemplar a fost inmanat fiecarei parti, un exemplar ramane la sediul Biroului de mediator si un exemplar se inainteaza instantei pentru a lua act de continutul acordului".

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi, 21.01.2011.
Pronuntata de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 576 din 21.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Buzau    Mediere    Mediator    Acord de mediere    Contract de mediere    Legea 192/2006    Inscris sub semnatura privata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro