din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1695 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de revizuire hotarare formulata de persoane lipsite de calitatea procesual activa

Cerere de revizuire hotarare formulata de persoane lipsite de calitatea procesual activa

  Publicat: 29 Oct 2012       1853 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Prin sentinta civila pronuntata de Tribunalul Br. � Sectia civila, s-a respins cererea de revizuire formulata de revizuientii C.M.A. si C.M. in contradictoriu cu intimatii G.L., Spitalul de Urgenta �S..S.� Br. si Consiliul Local al Municipiului Br., ca fiind formulata de persoane lipsite de calitate procesuala activa.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act juridic prin care o persoana sau un organ revine asupra unei hotarari. De exemplu, un mostenitor poate retracta renuntarea la succesiune,
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:


Prin cererea inregistrata la Tribunalul Br. revizuientii C.M.A. si C.M. au chemat in judecata pe intimatii G.L., Spitalul de Urgenta ``S.S.`` si Consiliul Local al Municipiului Br. solicitand revizuirea s.c. nr. 113/3.03.2005 a Tribunalului Br.


In motivarea cererii revizuientii arata ca prin sentinta a carei revizuire se solicita s-a dispus restituirea diferentei de spatiu pana la cota de 1 din imobilul situat in Braila, str. A.A., ocupata de intimatul Spitalul de urgenta ``S.S.``, catre intimata G.L. La data pronuntarii hotararii revizuientii nu au fost parte in proces, data la care Municipiul Br. tergiversa solutionarea notificarii prin care se solicita restituirea in natura de catre aceste parti a imobilului aflat in litigiu. Tot la acea data, instanta nu a avut cunostinta ca intre revizuienti si autorul lor C.D. exista o relatie de rudenie colaterala, care rezulta cu usurinta si din identitatea de nume, fiind indusa in eroare prin manevre dolosive de intimata G.L. Astfel, revizuientii au interesul de a solicita revizuirea hotararii pronuntate in aceste conditii si de a urmari pronuntarea unei hotarari temeinice si legale.


In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 322-328 Cod procedura civila (art. 322 pct. 5 Cod procedura civila).


Prin intampinarea formulata intimata G.L. a solicitat respingerea cererii de revizuire ca fiind formulata de persoane lipsite de calitate procesuala activa sau ca fiind tardiv formulata. S-a sustinut ca revizuirea poate fi exercitata doar de partile cauzei ce a format obiectul dosarului Tribunalului Br., intrucat efectele juridice ale hotararii pronuntate se produc doar intre aceste parti si nicidecum intre aceste parti si tertii care incearca prin diferite tertipuri procesuale dobandirea unor drepturi ce nu le apartin. Mai mult, revizuientii au luat cunostinta din actele dosarului Tribunalului Br. la data de 11.06.2009 de hotararea a carei reviziuire se solicita, formuland prezenta cerere dupa expirarea termenului de o luna. Pe fondul cauzei, s-a aratat ca revizuientii nu au vocatie succesorala la mostenirea defunctului C.D.


Intimatul Consiliul Local al Municipiului Br. a invocat exceptiile inadmisibilitatii actiunii si a lipsei calitatii procesuale active . S-a aratat ca revizuientii nu au fost parti in dosarul in care s-a pronuntat hotararea a carei revizuire se solicita. In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active s-a sustinut ca revizuientul C.M. nu a facut dovada calitatii de mostenitor de pe urma unchiului sau C.D. si sotia acestuia C.F.F. De asemenea nu s-a facut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului din Braila, str. A.A., pentru ca asa cum rezulta din contractul de vanzare cumparare cota de 1/2 din imobil a fost instrainata intimatei G.L. Cealalta cota de 1/2 a fost dobandita prin mostenire tot de intimata de la vanzatori.


Intimatul Spitalul de Urgenta ``S.S.`` a invocat lipsa calitatii procesuale pasive, solicitand scoaterea sa din dosar.


Deliberand cu prioritate asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active invocate, prin prisma materialului probator administrat, tribunalul constata in fapt urmatoarele:


Legitimarea procesuala este conditionata nu numai de interesul in promovarea revizuirii ci si de calitatea de parte in proces.


Revizuirea urmareste retractarea hotararii in care starea de fapt stabilita nu corespunde adevarului obiectiv. Aceasta cale extraordinara de atac este deschisa numai partilor din proces, deoarece instanta verifica temeinicia hotararii atacate numai in raport de persoanele care au avut calitatea de parte in procesul in care s-a pronuntat acea hotarare .


Asa fiind, cererea formulata de revizuienti nu a putut fi primita, intrucat ei nu au avut calitatea de parte in procesul in care s-a pronuntat sentinta atacata.


Impotriva acestei sentinte civile, in termen legal, au declarat apel revizuientii C.M.A. si C.M., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.


Sustin apelantii-revizuienti ca in mod eronat s-a dispus ``respingerea actiunii ca nefondata`` (desi cererea de revizuire a fost respinsa ca fiind formulata de catre persoane fara calitate procesuala activa), intrucat prin sentinta civila supusa revizuirii, s-a restituit diferenta de spatiu de locuit de pana la 1 din imobilul situat in strada A. A. - proprietatea defunctului C.D., unei persoane neindreptatite in intelesul art. 3 din Legea 10/2001, in speta - intimatei G.L.


Ca desi aceasta avea cunostinta despre existenta unei notificari formulate de catre C.M., pentru acelasi imobil revendicat, in mod samavolnic omite sa instiinteze instanta cu privire la acest aspect. Mai mult, chiar instanta ce a pronuntat hotararea supusa revizuirii, putea sa ``invoce`` din oficiu introducerea in cauza (avand ca obiect restituirea) si a revizuientilor.


Or, daca revizuirea urmareste retractarea hotararii in care starea de fapt stabilita nu corespunde adevarului si Tribunalul Braila in mod vadit omite sa arate ca intimata G.L. nu este indreptatita la restituirea restului de imobil si nu are calitate de mostenitor in sensul art. 3 si 4 din Legea 10/2001, se impune, de la sine, admiterea cererii de revizuire.


Apelul declarat este nefondat pentru cele ce urmeaza;


Revizuirea - definita ca fiind acea cale extraordinara de atac de retractare prin intermediul careia se poate obtine desfiintarea unei hotarari judecatoresti definitive si reinnoirea judecatii in cazurile expres determinate de lege, implica si indeplinirea celorlalte conditii necesare pentru exercitarea oricarei cai de atac, respectiv capacitatea procesuala, calitatea procesuala si existenta unui interes .


Este adevarat ca revizuirea ofera posibilitatea retractarii unei hotarari judecatoresti definitive care se vadeste a fi gresita in raport cu unele imprejurari de fapt, survenite dupa pronuntarea acesteia, dar tocmai pentru ca retractarea unei hotarari judecatoresti definitive poate produce efecte grave pentru parti si pentru stabilitatea raporturilor juridice civile, legea admite revizuirea numai in cazurile strict determinate si cu respectarea conditiilor necesare exercitarii celorlalte cai de atac.


Revizuirea este o cale de atac pusa de lege la dispozitia partilor. Aceasta inseamna ca doar cei care au avut calitatea de reclamant, parat sau intervenient in procesul initial, se pot prevala de aceasta cale .


Faptul ca revizuientii in cauza pretind ca in mod vadit eronat nu au fost introdusi (in fond) din oficiu in actiunea privind restituirea imobilului in baza Legii 10/2001 nu poate suplini neindeplinirea conditiei necesare de a fi fost parti in cauza respectiva.


Asa fiind, in mod justificat a retinut instanta investita cu solutionarea cererii de revizuire ca revizuientii - nefiind parti in procesul respectiv, nu au calitatea procesuala necesara pentru promovarea acestei cai extraordinare de atac. (red. V.M.S.)

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.219 din data 08.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Rudenie colaterala    Legea 10/2001    Revendicare    Tribunalul Braila    Imobil revendicat    Manevre dolosive    Calitate procesual activa    Vocatie succesorala    Succesor    Mostenire    Mostenitor    Exceptia inadmisibilitatii    Revizuient    Drept de proprietate    Contract de vanzare-cumparare    Vanzator    Cumparator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului � masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN