din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4712 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Inlocuire administrator judiciar pentru refuzul de a furniza informatii si documente suplimentare la cererile creditorilor

Inlocuire administrator judiciar pentru refuzul de a furniza informatii si documente suplimentare la cererile creditorilor

  Publicat: 05 Nov 2012       4279 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Prin incheierea nr. 55 bis/ 30 septembrie 2009 pronuntata in dosarul nr. 937/113/2006, Tribunalul Braila, sectia comerciala si de contencios administrativ, a admis cererile privind inlocuirea lichidatorului judiciar si a dispus inlocuirea lichidatorului judiciar desemnat in cauza cu un alt lichidator in persoana doamnei I.M.
Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca se impune inlocuirea lichidatorului S.Q. S.P.R.L. Bacau, deoarece in activitatea acestuia au aparut deficiente, constand in refuzul de a furniza informatii si documente suplimentare la cererile creditorilor.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.


Impotriva mentionatei hotarari, in termen legal, lichidatorul judiciar S.Q. S.P.R.L. Bacau a declarat recurs, invocand, in esenta, urmatoarele motive:


- judecatorul sindic nu a fost investit cu nicio cerere scrisa avand ca obiect inlocuirea lichidatorului judiciar, cererile de inlocuire lichidator fiind formulate oral, fara a fi timbrate legal si au fost solutionate fara citarea partilor, contrar dispozitiilor art. 112, art. 114, art. 85 C.proc. civ., situatie in care hotararea recurata este nelegala fiind data cu incalcarea dispozitiilor art. 105 alin. 2 C. proc. civ.;


- cererea de inlocuire lichidator nu a fost formulata de Comitetul creditorilor, astfel cum prevede textul art. 22 din Legea nr. 85/2006, ci de creditorii:


- S.C. F.R. S.A. - creditor chirografar;


- S.C. R. Bank - care nu are calitatea de creditor al debitoarei;


- S.C. D.S.G. S.R.L. - creditor chirografar, reprezentata de av. E.R.V., care era in substituire, nu avea mandat de a formula cerere de inlocuire, mandatul acesteia fiind limitat doar la a reprezenta partea la termenul de raportare, care nu au calitate procesuala activa. Comitetul creditorilor este alcatuit din urmatorii creditori : S.C. F.R. S.A., Administratia Finantelor Publice Braila, S.C. R.B.M. S.A. Italia, S.C. M. S.R.L., R. Bank, si numai acesta are calitate procesuala activa.


- pe fondul cauzei nu a fost contestata nicio masura dispusa de lichidator.


Curtea de Apel Galati prin decizia nr. 639/R/2009 a admis recursul declarat de lichidatorul judiciar S.Q. S.P.R.L. Bacau, al debitoarei S.C. S.I. S.R.L. Braila impotriva incheierii nr. 55 bis/30.09.2009 pronuntata de Tribunalul Braila in dosarul nr. 937/113/2006.


A casat incheierea 55 bis/ 30.09.2009 a Tribunalului Braila si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.


Pentru a hotari astfel, a retinut urmatoarele:


Potrivit art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 ``In orice stadiu al procedurii, judecatorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, il poate inlocui pe administratorul judiciar, prin incheiere motivata, pentru motive temeinice. Incheierea de inlocuire se pronunta in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor``.


Curtea constata ca, in speta, contrar dispozitiilor legale mai sus citate, judecatorul-sindic, prin incheierea recurata, a procedat la inlocuirea lichidatorului fara sa existe o cerere scrisa din partea comitetului creditorilor, pe care sa o fi comunicat-o lichidatorului, ca nu a dispus citarea acestuia si a comitetului creditorilor, in scopul respectarii principiilor dreptului la aparare, dreptului la un proces echitabil si principiului contradictorialitatii.


De asemenea, judecatorul - sindic gresit a solutionat cererea orala a celor trei creditori in sedinta publica, astfel cum rezulta din incheierea recurata.


Desi textul citat mai sus prevede ca inlocuirea lichidatorului poate avea loc pentru motive temeinice printr-o incheiere motivata, incheierea recurata nu indeplineste aceste cerinte, prevazute de altfel si in textul art. 261 alin. 1 pct. 5 C. proc. civ., referitor la obligatia instantei de a motiva in fapt si in drept hotararea .


In raport de cele expuse mai sus Curtea a admis recursul si in temeiul art. 304 alin. 1 pct. 5 C. proc. civ. si art. 312 alin. 3 C. proc. civ. a casat incheierea nr. 55 bis/ 30 septembrie 2009 a Tribunalului Braila cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.


In rejudecare, judecatorul sindic urmeaza a stabili cine este titularul cererii de inlocuire lichidator si daca acesta indeplineste conditiile pentru a fi parte in procesul civil,urmand a comunica cererea lichidatorului si comitetului creditorilor; se va pasi la solutionarea cauzei numai dupa citarea partilor, astfel cum prevede textul art. 85 C. proc. civ., urmand a verifica satisfacerea cerintelor privind plata taxei judiciare de timbru si a solutiona cauza in camera de consiliu, de urgenta, conform dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 85/2006, care incalcate fiind de prima instanta au avut ca efect nulitatea hotararii criticate.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.639 din data 23.11.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Braila    Lichidator judiciar    Creditor    Debitor    Legea 85/2006    Creditor chirografar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta ´┐Żinscrisuri noi´┐Ż
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului ´┐Ż masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN