din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3572 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Partajul bunurilor succesorale

Acord de mediere. Partajul bunurilor succesorale

  Publicat: 14 Mar 2013       5494 citiri        Secţiunea: Mediere  


Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul M.N. in contradictoriu cu parata E.E., avand ca obiect partaj judiciar.

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act adoptat de organele de stat,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Frati si dupa mama si dupa tata.
Rude in linie dreapta, din generatii ulterioare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns partile si avocat A.C., pentru parata.


Procedura de citare este legal indeplinita.


S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care:


Mandatara paratei depune la dosar imputernicire avocatiala,acord de medieresiprocesul-verbal de inchidere a medierii,solicitand a se lua act de acordul de mediere intervenit intre parti.


Fata de aceasta imprejurare, instanta declara inchisa probatiunea si acorda cuvantul pe fond .


Reclamantul si mandatara paratei solicita a se lua act deacordul de mediereintervenit intre acestia.


INSTANTA,


Deliberand asupra actiunii civile de fata,constata:


Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.11.2010, sub dosar nr.10975/176/2010, reclamantul M.N., in contradictoriu cu parata E.E., a solicitat ca prin hotarare judecatoreasca:


I.Sa se constate ca din masa succesorala a def. M.F. decedat la data de 29.12.1994 fac parte imobilele inscrise in titlul de proprietate 9269/328/3.07.1997


(in valoare de 11.000 lei) identificate prin: nr. cad. 743/54 - arabil in suprafata de 2.800 mp; nr. cad. 746/2 - arabil in suprafata de 4.100 mp; nr. cad. 746/123 - arabil in suprafata de 4.200 mp; nr. cad. 706/2 - arabil in suprafata de 2.800 mp;


nr. cad. 718/39 - arabil in suprafata de 4.200 mp; nr. cad.806/26 - vie in suprafata de 1.090 mp; nr. cad. 633/46/2 - vie in suprafata de 300 mp; nr. cad 472/17 - fanat in suprafata de 700 mp; nr. cad. 727/131 - fanat in suprafata de 3.200 mp;


II.Sa se constatate ca mostenitori ai defunctului M.F., decedat la data de 29.12.1994, sunt: M.N. - in cota de 1/2 parti-in calitate de nepot de frate - reclamant,


E.E. - in cota de 1/2 parti - in calitate de nepoata de frate - parata;


III.Sa se constate ca din masa succesorala suplimentara a defunctului M.L., decedat la data de 27.11.1996, fac parte si imobilele inscrise in titlul de proprietate nr.9269/327/3.02.1997 (in valoare de 13.375 lei) identificate prin: nr. cad. 743/14 -arabil in suprafata de 10.300 mp; nr. cad. 743/139 - arabil in suprafata de 2.500 mp; nr. cad. 720/168 - arabil in suprafata de 2.400 mp; nr. cad. 640/2 - arabil in suprafata de 500 mp; nr. cad. 633/46/1 - vie in suprafata de 600 mp; nr. cad. 480/72/2 - fanat in suprafata de 800 mp; nr. cad. 1250 - arabil intravilan de 699 mp; nr. cad. 1251-vie intravilan de 719 mp; nr. cad. 1252 - curti, constructii de 159 mp; nr. cad. 1253 -curti, constructii de 390 mp;


IV.Sa ia act ca in baza certificatului de mostenitor nr.234/2005, eliberat de B.N.P. E.T., mostenitori ai defunctului M.L., decedat la data de 27.11.1996 au fost instituiti: M.L. - in cota de 2/8 parti - in calitate de sotie supravietuitoare, M.N. - in cota de 3/8 parti - in calitate de fiu, E.E., in cota de 3/8 parti - in calitate de fiica;


V.Sa se constatate ca din masa succesorala (in valoare de 31.820 lei) a defunctei M.L., decedata la data de 22.06.2009, fac parte: a) cota de 1/4 parti din imobilele cuprinse in masa succesorala a defunctului M.L., decedat la data de 27.11.1996; b) cota de 1/1 parti din lotul nr.2 atribuit acesteia prin sentinta civila nr.826/2003 pronuntata de Judecatoria Alba lulia in dosar nr. 1177/2003, compus din: nr. cad. 743/24 - arabil in suprafata de 4.200 mp, nr. cad. 720/100 - arabil in suprafata de 8.500 mp, nr. cad. 706/92 - arabil in suprafata de 2.100 mp, nr. cad. 743/23/1 - arabil in suprafata de 2.800 mp; c) cota de 1/2 parti din nr. cad, 653/17 vie extravilan de 1.800 m,.p. inscrisa in T.P. 9269/331/1997 dobandita in baza contractului de schimb autentificat sub nr.3020/2003 de catre B.N.P. E.T.; d) cota de 1/1 parti din imobilul inscris in C.F. 299 Cricau, A+1 nr.top.702, casa, curte in suprafata de 360 mp, nr.top.703 gradina in suprafata de 910 mp;


VI.Sa se constate ca mostenitori ai defunctei M.L., decedata la data de 22.06.2009, sunt: M.N. - in cota de 1/2 parti - in calitate de fiu - reclamant si E.E. -in cota de 1/2 parti - in calitate de fiica - parata;


VII.Sa se dispuna O.C.P.I. Alba lulia sa intabuleze asupra imobilului inscris in C.F. 299 Cricau, A+1, dreptul de proprietate al reclamantului si al paratei, fiecare in cota de 1/2 parti cu titlu mostenire;


VIII.Sa se constatate ca reclamantul si parata sunt coproprietari asupra imobilelor descrise la pct. I, III si V, fiecare in cota de 1/2 parti;


IX.Sa se dispuna sistarea starii de indiviziune asupra imobilelor in litigiu prin formarea de loturi si atribuirea lor partilor dupa cum urmeaza:


Lotul nr. 1 compus din: nr. cad. 720/100 - arabil in suprafata de 8.500 mp -Canepisti; nr. cad. 706/92 - arabil in suprafata de 2.100 mp - Calea Noua; nr. cad. 720/168 - arabil in suprafata de 2.400 mp - Canepisti; nr. cad. 706/2 - arabil in suprafata de 2.800 mp - Calea Noua; nr. cad. 743/24 - arabil in suprafata de 4.200 mp - Calea Balgradului; nr. cad. 743/154 - arabil in suprafata de 2.800 mp - Spini; nr. cad. 743/139 - arabil in suprafata de 2.500 mp - Spini; nr. cad. 806/28 - vie in suprafata de 885 mp - P. Manafti; nr. cad. 806/26 - vie in suprafata de 1.090 mp - P. Manafti; nr. cad. 472/17 - fanat in suprafata de 700 mp - Trauas; nr. cad. 480/72/2 -fanatin suprafata de 800 mp - Trauas sa se atribuie lui M.N.,in cota de 1/1 parti cu titlu sistare indiviziune .


Lotul nr. 2 compus din: nr. cad. 746/123 - arabil in suprafata de 4.200 mp -Vale; nr. cad. 743/23/1 - arabil in suprafata de 2.800 mp - Calea Balgradului; nr. cad. 718/39 - arabil in suprafata de 4.200 mp - Hosorat; nr. cad. 706/2 - arabil in suprafata de 2.800 mp - Calea Noua; nr. cad. 746/2 - arabil in suprafata de 4.100 mp - Calea Balgradului; nr. cad. 743/14 - arabil in suprafata de 10.300 mp - Calea Balgradului; nr. cad. 640/2 - arabil in suprafata de 500 mp - Cingau; nr. cad. 633/ 46/2 - vie in suprafata de 300 mp - Goron; nr. cad. 633/46/1- vie in suprafata de 600 mp - Goron; nr. cad. 653/17 - vie in suprafata de 900 mp - Goron; nr. cad. 727/131 - fanat in suprafata de 3.200 mp - R.P., sa se atribuie paratei E.E. in cota de 1/1 parti cu titlu sistare indiviziune .


Lotul nr. 3 compus din: nr. cad. 1250 - arabil intravilan de 699 mp; nr. cad. 1251 - vie intravilan de 719 mp; nr. cad. 1252 - curti, constructii de 159 mp; nr. cad. 1253 - curti, constructii de 390 mp; imobilul inscris in C.F. 299 Cricau, A+l, nr.top.702, nr.top.703, casa, curte si gradina, sa se atribuie in indiviziune partilor in proces, respectiv reclamantului M.N. si paratei E.E., fiecare in cota de 1/2 parti.


in motivarea cererii se arata ca M.F. si M.L. au fost frati . La data de 28.12.1994 a decedat M.F., fara a avea descendenti directi. Fratele acestuia nu a acceptat succesiunea, nici expres nici tacit, singurii mostenitori acceptanti fiind reclamantul si parata, care au folosit bunurile succesorale.


Masa succesorala a defunctului M.F. se compune din bunurile enuntate la pet. I din petitul actiunii, respectiv imobilele inscrise in titlul de proprietate nr.9269/ 328/03.07.1997.


La data de 27.11.1996, a decedat M.L., acesta avand mostenitori pe M.L. -sotie supravietuitoare, M.N. - fiu (reclamantul), E.E. - fiica (parata).


Referitor la masa succesorala a acestui defunct, se arata ca ea se compune din bunurile enuntate la pct. III din petit, respectiv imobilele identificate prin: nr. cad. 743/14, nr. cad. 743/139, nr. cad. 720/168, nr. cad. 640/2 - arabil in suprafata de 500 mp, nr. cad. 633/46/1 - vie in suprafata de 600 mp, nr. cad. 480/72/2 - fanat in suprafata de 800 mp, nr. cad. 1250 - arabil intravilan de 699 mp, nr. cad. 1251 - vie intravilan de 719 mp, nr. cad. 1252 - curti, constructii de 159 mp, nr. cad. 1253 -curti, constructii de 390 mp.


In ceea ce o priveste pe defuncta M.L., decesul acesteia a survenit la data de 22.06.2009, lasand ca mostenitori pe cei doi copii ai sai - reclamantul M.N. si parata E.E..


Masa succesorala a acestei defuncte se compune din imobilele enuntate la pct. V din petitul actiunii, respectiv din: a) cota de 1/4 parti din imobilele cuprinse in masa succesorala a defunctului M.L., decedat la data de 27.11.1996; b) cota de 1/ 1 parti din lotul nr.2 atribuit acesteia prin sentinta civila nr.826/2003 pronuntata de Judecatoria Alba lulia in dosar nr. 1177/2003, compus din: nr. cad. 743/24 - arabil in suprafata de 4.200 mp, nr. cad. 720/100- arabil in suprafata de 8.500 mp, nr. cad. 706/92 - arabil in suprafata de 2100 mp, nr. cad. 743/23/1 - arabil in suprafata de 2800 mp; c) cota de 1/2 parti din nr. cad 653/17 vie extravilan de 1800 mp inscrisa in T. P. 9269/331/1997 dobandita in baza contractului de schimb autentificat sub nr. 3020/2003 de catre B.N.P. E.T.; d) cota de 1/1 parti din imobilul inscris in CF 299 Cricau, A+1, nr. top 702 casa, curte in suprafata de 360 mp, nr. top 703 gradina in suprafata de 910 mp.


In drept, s-au invocat dispozitiile art. 650 si urmatoarele din Codul civil, Legea nr. 7/1996 si art. 728 din Codul civil.


Cererea a fost legal timbrata.


Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele: Pentru termenul de judecata din 22.03.2011, partile au incheiat unacord de mediere, care a fost depus la dosarul cauzei.In conformitate cu prevederile art. 63 dinLegea nr. 192/2006, in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.


Instanta, avand in vedere obiectul litigiului dedus judecatii si faptul ca tranzactia vizeaza drepturi de care partile pot sa dispuna, in temeiul art. 271-273 din Codul de procedura civila, coroborat cu art. 673 indice 4 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila, va lua act de aceasta si o va consfinti potrivit vointei partilor.


Reclamantul M.N. a solicitat, prin cererea depusa pentru termenul de judecata din 22.03.2011, restituirea taxei judiciare de timbru achitata in cauza, cerere care urmeaza a fi admisa, in raport de dispozitiile art. 63 alin. 2 din Legea nr. 192/2006, potrivit carora, odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:


Admite actiuneaformulata de reclamantul M.N. in contradictoriu cu parata E.E. si, in consecinta:


in baza art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 coroborat cu art. 273 din Codul de procedura civila ia act de tranzactia partilor avand urmatorul continut:


"ACORD DE MEDIERE Nr. 1 din 21.03.2011 incheiat in sedinta de mediere din data de 21.03.2011, programata in baza contractului de mediere nr. 1 din data de 07.03.2011, intre M.N. si E.E.:


in conformitate cu prevederile articolului 56 punctul 1 din Legea nr. 192/2006, noi, partile care am solicitat si ne-am supus procedurii medierii, am consimtit la incheierea prezentului acord de mediere.


Declaram ca intelegerea ne apartine, fiind rezultatul negocierii dintre noi, reprezentand acordul nostru de vointa, liber exprimata si neafectata de niciun viciu de consimtamant, fiind intru-totul de acord cu cele convenite si stipulate mai jos dupa cum urmeaza:


Dezbatand succesiunea si partajul succesoral am convenit ca: I. Masa succesorala a defunctului X., decedat la data de 29.12.1994, se compune din imobilele inscrise in titlul de proprietate nr.9269/328/3.07.1997 (in valoare de 11.000 lei), identificate prin: nr. cad. 743/54 - arabil in suprafata de 2.800 mp, nr. cad. 746/2 - arabil in suprafata de 4.100 mp, nr. cad. 746/123 - arabil in suprafata de 4.200 mp, nr. cad. 706/2 - arabil in suprafata de 2.800 mp, nr. cad. 718/39 - arabil in suprafata de 4.200 mp, nr. cad. 806/26 - vie in suprafata de 1.090 mp, nr. cad. 633/46/2 - vie in suprafata de 300 mp, nr. cad. 472/17 - fanat in suprafata de 700 mp, nr. cad. 727/131 - fanat in suprafata de 3.200 mp. suprafata de 0,58 ha in cadrul Composesoratului Urbarial Cricau, validata conform anexei 54, poz.83.


II.Mostenitori ai defunctului X., decedat la data de 29.12.1994, sunt: M.N. -in cota de 1/4 parti - in calitate de nepot de frate, E.E. - in cota de 1/4 parti - in calitatede nepoata de frate.


III.Masa succesorala suplimentara a defunctului X, decedat la data de 27.11.1996, se compune din imobilele inscrise in Titlul de proprietate nr.9269/327/


3.02.1997 (in valoare de 13.375 lei) identificate prin: nr. cad. 743/14 - arabil in suprafata de 10.300 mp, nr. cad. 743/139 - arabil in suprafata de 2.500 mp, nr. cad.


720/168 - arabil in suprafata de 2.400 mp, nr. cad. 640/2 - arabil in suprafata de 500 mp, nr. cad. 633/46/1 - vie in suprafata de 600 mp, nr. cad. 480/72/2 - fanat in suprafata de 800 mp, nr. cad. 1250 - arabil intravilan de 699 mp, nr. cad. 1251 -vie intravilan de 719 mp, nr. cad. 1252 - curti, constructii de 159 mp, nr. cad. 1253 -curti, constructii de 390 mp, suprafata de 0,59 ha in cadrul Composesoratului Urbarial Cricau, validata conform anexei 54, pozitia 82.


IV.in baza certificatului de mostenitor nr.234/2005, eliberat de B.N.P. E.T.,


mostenitori ai defunctului M.L., decedat la data de 27.11.1996 au fost instituiti: M.L.


-in cota de 2/8 parti - in calitate de sotie supravietuitoare, M.N. - in cota de 3/8 parti


-in calitate de fiu, E.E.- in cota de 3/8 parti - in calitate de fiica.


V.Masa succesorala (in valoare de 31.820 lei) a defunctei M.L., decedata la data de 22.06.2009, se compune din: a) cota de X parti din imobilele cuprinse in masa succesorala a defunctului M.L., decedat la data de 27.11.1996; b) cota de 1/1 parti din lotul nr.2 atribuit acesteia prin sentinta civila nr.826/2003 pronuntata de


Judecatoria Alba lulia, in dosarul nr. 1177/2003, compus din: nr. cad. 743/24 - arabil in suprafata de 4.200 mp, nr. cad. 720/100 - arabil in suprafata de 8.500 mp, nr. cad. 706/92 - arabil in suprafata de 2.100 mp, nr. cad. 743/23/1 - arabil in suprafata de 2.800 mp; c) cota de X parti din nr. cad. 653/17 vie extravilan de 1.800 mp,inscrisa in T.P. 9269/331/1997, dobandita in baza contractului de schimb autentificat sub nr.3020/2003 de catre B.N.P. E.T.; d) cota de 1/1 parti din imobilul inscris in C.F. 299 Cricau, A+l. nr.top.702 casa, curte in suprafata de 360 mp, nr.top.703gradina in suprafata de 910 mp.


VI.Mostenitori ai defunctei M.L., decedata la data de 22.06.2009, sunt: M.N.


-in cota de VI parti - in calitate de fiu, E.E. - in cota de 1/2 parti - in calitate de fiica.


VII.Susnumitii isi recunosc reciproc calitatea de coproprietari asupra imobilelor descrise la pct. I, III si V, fiecare in cota de 1/2 parti.


VIII. Partile, de comun acord, au convenit sistarea starii de indiviziune asupra imobilelor in litigiu prin formarea de loturi si atribuirea lor partilor dupa cum urmeaza:


Lotul nr. 1 este compus din: nr. cad. 720/100 - arabil in suprafata de 8.500 mp


-Canepisti; nr. cad. 706/92 - arabil in suprafata de 2.100 mp - Calea Noua; nr. cad. 720/168 - arabil in suprafata de 2.400 mp - Canepisti; nr. cad. 706/2 - arabil in suprafata de 2.800 mp - Calea Noua; nr. cad. 743/24 - arabil in suprafata de 4.200 mp - Calea Balgradului; nr. cad. 743/154 - arabil in suprafata de 2.800 mp - Spini, nr. cad. 743/139 - arabil in suprafata de 2.500 mp - Spini; nr. cad. 806/28 - vie in suprafata de 885 mp - P. Manafti; nr. cad. 806/26 - vie in suprafata de 1.090 mp - P. Manafti; nr. cad. 472/17 - fanat in suprafata de 700 mp - Trauas; nr. cad. 480/72/2


-fanat in suprafata de 800 mp - Trauas; suprafata de 0,59 ha in cadrul Composesoratului Urbarial Cricau, validata conform anexei 54, poz.82. Se va atribui lui M.N., in cota de 1/1 parti, cu titlu sistare indiviziune .


Lotul nr. 2 este compus din nr. cad. 746/123 - arabil in suprafata de 4.200 mp -Vale; nr. cad. 743/23/1 - arabil in suprafata de 2.800 mp - Calea Balgradului; nr. cad. 718/39 - arabil in suprafata de 4.200 mp - Hosorat; nr. cad. 706/2 - arabil in suprafata de 2.800 mp - Calea Noua; nr. cad. 746/2 - arabil in suprafata de 4.100 mp - Calea Balgradului; nr. cad. 743/14 - arabil in suprafata de 10.300 mp - Calea Balgradului; nr. cad. 640/2 - arabil in suprafata de 500 mp - Cingau; nr. cad. 633/ 46/2 - vie in suprafata de 300 mp - Goron; nr. cad. 633/46/1 - vie in suprafata de 600 mp-Goron; nr. cad. 653/17-vie in suprafata de 900 mp-Goron; nr. cad. 727/ 131 - fanat in suprafata de 3.200 mp - Ratu Pandi; suprafata de 0,58 ha in cadrul Composesoratului Urbarial Cricau, validata conform anexei 54, poz. 83. Se va atribui lui E.E., in cota de 1/1 parti, cu titlu sistare indiviziune .


Lotul nr. 3 este compus din: nr. cad. 1250 - arabil intravilan de 699 mp; nr. cad. 1251 - vie intravilan de 719 mp; nr.cad. 1252 - curti, constructii de 159 mp; nr. cad. 1253 - curti, constructii de 390 mp; imobilul inscris in C.F. 299 Cricau, A+lnr.top.702, nr.top.703, casa, curte si gradina. Se va atribui in indiviziune susnumitilor, M.N. si E.E., fiecare in cota de 1/2 parti.


IX.Partile isi recunosc reciproc dreptul de proprietate asupra loturilor atribuite si sunt de acord cu intabularea dreptului de proprietate al celor doi asupra imobilului inscris in C.F. 299 Cricau, A+l, fiecare in cota de 1/2 parti cu titlu mostenire.


X.Partile sunt de acord sa renunte la cauza aflata pe rolul Judecatoriei Alba lulia, cauza ce face obiectul dosarului cu nr. 10975/176/2010 si, de asemenea, sunt de acord sa nu solicite cheltuieli de judecata".


Dispune restituirea catre reclamant a taxei judiciare de timbruin suma de 1913 lei, achitata cu chitanta nr. ABVXQ 8821744 PJ DIN 25.01.2011. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica din 22.03.2011.


Pronuntata de: Tribunalul Alba, Sectia civila, Sentinta civila nr. 1565 din 22.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Alba    Acord de mediere    Succesiune    Indiviziune    Legea 7/1996    Legea 192/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 alin. (2) si (7) din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 alin. (2) si (7) din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Actiune in anularea unui incident de plata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 217 din 3 februarie 2016

Revocarea din functie a administratorului societatii. Efecte asupra actelor incheiate de acesta in numele societatii, anterior revocarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1463 din 22 septembrie 2016

Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei. Infractiuni prevazute in legi speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 3484 din 11 noiembrie 2013

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Autorizatie de constructie. Nerespectarea P.U.Z. si P.U.D. Refuz de eliberare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia+sectia comerciala Decizie 2112 (03.11.2005)Articole Juridice

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA renuntare la urmarire penala dupa inceperea urmaririi penale cand autorul faptei nu este cunoscut
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul, exercitarea si conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale. Art. 14 - 15 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale. Art. 16 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile. Art. 23 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea judecatii. Art. 367 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro