din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4242 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Hotarare exequator: incuviintarea punerii in executare a unei sentinte pronuntate de o instanta straina, privind pensia de intretinere

Hotarare exequator: incuviintarea punerii in executare a unei sentinte pronuntate de o instanta straina, privind pensia de intretinere

  Publicat: 15 Mar 2013       8602 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Neamt sub nr. 5659/103/2011 la data de 09.12.2011, reclamantul X, in numele minorului Y, prin reprezentant legal, in calitate de creditori, a solicitat, in contradictoriu cu paratul Z, incuviintarea executarii silite a sentintei pronuntata de Judecatoria Regionala din Nysa, Departamentul al III-lea pentru Problemele Familiei si Minorilor, la data de 10 noiembrie 2009, in dosarul nr. IIIRC 210/2009, infiintarea, din oficiu, a popririi asupra veniturilor pe care le realizeaza debitorul, in temeiul prevederilor art. 453 alin. 2 Cod procedura civila, acordarea ajutorului public judiciar in forma prevazuta de art. 6 lit. a) si c) din OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, respectiv plata onorariului de avocat si a onorariului provizoriu pentru executorul judecatoresc.

Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
(despre litigii, conflicte etc.) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.


In motivarea actiunii formulate, se invoca urmatoarele imprejurari de fapt si de drept:


Prin hotararea pronuntata de Judecatoria Regionala din Nysa, Departamentul al III-lea pentru Problemele Familiei si Minorilor, la data de 10 noiembrie 2009, in dosarul nr. III RC 210/2009, s-a stabilit ca debitorul Z este tatal minorului Y si a fost obligat sa plateasca pentru acesta o pensie alimentara in valoare de 1500 zloti lunar, cu incepere de la 1 ianuarie 2009.


Sentinta a devenit definitiva la data de 12 noiembrie 2009 si executabila incepand cu data de 10 noiembrie 2009.


Din inscrisurile atasate prezentei cereri, rezulta ca debitorul a fost legal citat si i s-a comunicat actul de sesizare . Debitorul nu a achitat nicio suma in contul obligatiei de intretinere in favoarea minorului, astfel ca pana in prezent (pentru perioada 01.01.2009-30.11.2011, 35 luni) datoreaza suma totala de 52.500 zloti, echivalentul a 52.353 lei (1 zlot = 0,9972 lei), la care urmeaza sa se calculeze dobanda legala pentru perioada de intarziere la plata pensiei.


Avand in vedere ca debitorul Z se sustrage de la plata pensiei de intretinere stabilita de instanta poloneza si nu a achitat nici o suma din debitul restant, reclamantul solicita ca, in temeiul art. 38 si urm. din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 si al prevederilor Conventiei de la New York din 1956 privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, ratificata de Romania prin Legea nr. 26/1991 se sa admita cererea si sa se incuviinteze executarea silita pe teritoriul Romaniei a sentintei mentionate.


Mai arata ca potrivit art. I ind. 2 din Legea nr. 191/2007 de aprobare a O.U.G. nr. 119/2006, regula de la art. 1 ,,cererile pentru recunoasterea, precum si pentru incuviintare executarii silite pe teritoriul Romaniei, a hotararilor in materie civila si comerciala, pronuntate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene in conditiile prevederilor Regulamentului nr. 44/2001, sunt de competenta tribunalului``.


Potrivit aceluiasi articol, alineatul secund, hotararea poate fi atacata numai cu recurs.


Baroul Bucuresti a fost desemnat pentru a exercita atributiile de institutie intermediara prin art. 2 din Legea nr. 26/1991, iar conform art. 6 par. 1 din Conventie ,,institutia intermediara ia, in numele creditorului, toate masurile potrivite pentru asigurarea obtinerii pensiei de intretinere. In special, ea incheie tranzactii, iar atunci cand este necesar, intenteaza si sustine o actiune privind pensia de intretinere si face demersuri pentru executarea oricarei hotarari, ordonante sau altui act judiciar.``


Potrivit art. 41, teza a doua din Regulament ,,partea impotriva careia se solicita executarea nu poate, in aceasta faza a procedurii, formula aparari``.


In dovedire, a anexat cererii formulate, urmatoarele inscrisuri: copia si traducerea sentintei pronuntate de Judecatoria Regionala din Nysa, Departamentul al III-lea pentru Problemele Familiei.


Paratul-debitor Z a formulat intampinare in cauza, in cuprinsul careia arata ca nu poate fi prezent la proces la termenul stabilit, fiind plecat in strainatate, motiv pentru care a solicitat acordarea unui termen pentru a dovedi ca situatia de fapt actuala nu mai corespunde celei aratate in momentul formularii cererii de incuviintare a executarii de catre reclamant. In acest sens, arata ca va depune acte, care emana de la insasi mama copilului din care rezulta ca, pe de o parte, aceasta a primit intreaga suma de bani cu titlu de pensie de intretinere cuvenita fiului lor, iar pe de alta parte, ambii parinti au convenit in mod amiabil asupra modalitatii de plata a pensiei de intretinere in viitor.


Tribunalul a incuviintat cererea de amanare formulata, acordand doua termene de judecata, pentru a da posibilitatea paratului de a dovedi intelegerea intervenita, prin incheierea unei tranzactii, care sa conduca in cele din urma la stingerea prezentului litigiului.


Insa, paratul-debitor nu a comunicat instantei, desi i s-a solicitat prin adresa, inscrisurile la care a facut referire in intampinarea formulata in cauza.


Analizand cererea petentului, X, in raport de inscrisurile anexate, instanta retine urmatoarele considerente:


Prin sentinta pronuntata de Judecatoria Regionala din Nysa, Departamentul al III-lea pentru Problemele Familiei si Minorilor, la data de 10 noiembrie 2009, in dosarul nr. III RC 210/2009, s-a stabilit ca debitorul Z este tatal minorului Y, nascut la 16 aprilie 2001 la Nysa, fiul X; s-a stabilit numele copilului ca fiind --; s-a stabilit ca paratului nu i se va acorda puterea parinteasca asupra fiului minor; s-a stabilit ca paratul va plati in beneficiul fiului sau minor Y pensia alimentara in valoare de 1500 zloti lunar, incepand de la 1 ianuarie 2009, platibila in avans mamei minorului, Y, pana la a 15-a zi a fiecarei luni, impreuna cu procentele legale in caz de intarziere a platii.


S-a mentionat in cuprinsul hotararii ca aceasta este executorie incepand cu data de 10 noiembrie 2009.


Baroul de avocati al municipiului -, in calitate de institutie intermediara desemnata prin Legea nr. 26 din 6 martie 1991 pentru aderarea Romaniei la conventia privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, incheiata la New York la 20 iunie 1956, a formulat prezenta cerere de incuviintare a executarii silite, in forma popririi, in conditiile art. 453 alin. 2 Cod procedura civila.


De asemenea, a solicitat si acordarea ajutorului public judiciar sub forma asistentei prin avocat si cea de desemnare a unui executor judecatoresc, cerere ce a fost solutionat pe cale separata, conform procedurii de solutionare prevazuta de OUG 51/2008, prin incuviintarea acesteia.


In ce priveste solutionarea fondului cererii de incuviintare a executarii silite, tribunalul retine ca sunt aplicabile dispozitiile art. 174 si urm. din Legea nr. 105/1992> privind reglementarea raporturilor de drept international privat.


Dispozitiile legii mentionate prevad obligativitatea analizarii hotararii sub aspectul indeplinirii criteriilor de recunoastere a acesteia, in raport cu dispozitiile art. 167 si urm. din legea mentionata, dar si a criteriilor prevazute de art. 174, care reglementeaza procedura incuviintarii executarii hotararii straine.


Astfel sub aspectul indeplinirii criteriilor de recunoastere, Tribunalul constata ca hotararea in cauza poate fi recunoscut in Romania, deoarece intruneste conditiile de admisibilitate prevazute de art. 167 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, respectiv acesta este un inscris autentic, prin faptul ca a fost eliberat de autoritatea poloneza competenta, nu exista un alt inscris care sa fie ireconciliabil cu acesta, nu incalca ordinea publica de drept international privat roman, are caracter definitiv si, in fine, acesta nu intra in competenta exclusiva a jurisdictiei romane.


De asemenea, hotararea poate fi supusa executarii silite pentru ca indeplineste si conditiile necesare executarii prevazut de art. 174 din lege, respectiv acesta este executorie, imprejurare care rezulta din insasi continutul acesteia, iar dreptul la actiune nu este prescris, intrucat mama copilului, creditorul pensiei de intretinere, nu a stat in pasivitate, ci incepand cu anul 2010 aceasta a demarat procedurile de executare silita, care s-au prelungit pana in prezent.


In ce priveste modalitatea concreta de executare, in cauza s-a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 453 alin. 2 Cod procedura civila, respectiv realizarea infiintarii popririi veniturilor debitorului de catre instanta, din oficiu .


Insa, tribunalul retine ca, in cauza, nu poate fi infiintata din oficiu poprirea, intrucat nu sunt cunoscute veniturile periodice ale debitorului, astfel cum prevad dispozitiile legale mentionate; mai mult, debitorul este plecat din tara, iar la dosarul cauzei nu exista elemente din care sa rezulte ca acesta obtine venituri in Romania. In aceste conditii, instanta retine ca este in interesul creditorului ca executarea silita sa se realizeze prin executorul judecatoresc, care are mijloacele procedurale necesare identificarii eventualelor venituri realizate in Romania de catre debitor .


Tribunalul retine ca, potrivit inscrisului aflat la fila 19 dosar, Tribunalul Districtual de la Opole - Polonia, a comunicat Baroului --, cererea creditorului obligatiei de intretinere de incuviintare a executarii silite si asupra bunurilor mobile de care aceasta are cunostinta (autoturism), urmand a fi luata in considerare de catre instanta si aceasta modalitatea de executare, alaturi de executarea prin poprire, desi autoritatea intermediara nu a formulat cerere expresa in acest sens. Tribunalul constata ca fiind solicitata si modalitatea executare mobiliara, pentru ca titularul cererii de executare este creditorul pensiei de intretinere, iar Baroul -- are doar atributii de intermediare, atunci cand este vorba de obiectul cererii formulata de solicitanti.


In consecinta, fata de considerentele expuse, instanta, in temeiul dispozitiilor legale mai sus mentionate, coroborate si cu dispozitiile Legii nr. 191/2007 de aprobare a O.U.G. nr. 119/2006, a admis cererea de incuviintare executare hotarare straina formulata de reclamantul Baroul Bucuresti, in numele minorului Y, prin reprezentant legal, in calitate de creditori, in contradictoriu cu paratul-debitor Z.


A incuviintat executarea silita a sentintei pronuntata de Judecatoria Regionala din Nysa, Departamentul al III-lea pentru Problemele Familiei si Minorilor, la data de 10 noiembrie 2009, in dosarul nr. IIIRC 210/2009, prin care s-a stabilit ca paratul Z va plati in beneficiul fiului sau minor Y pensia alimentara in valoare de 1500 (o mie cinci sute) de zloti lunar, incepand din ziua de 1 ianuarie 2009, platibila in avans mamei minorului, pana la a 15-a zi a fiecarei luni impreuna cu procentele legale in caz de intarziere a platii si se va dispune ca executarea silita a hotararii mentionate sa se realizeze de catre un executor judecatoresc competent teritorial, potrivit legii, prin poprire sau prin executare silita mobiliara, potrivit cererii creditoarei din 30 august 2011 (fila 19 dosar).


Pronuntata de: Tribunalul Neamt, Sectia I civila, Sentinta civila nr. 514/C/02.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Neamt    Pensie de intretinere    OUG 51/2008    Legea 26/1991    Conventia de la New York din 1956    Executare silita    Legea 191/2007    OUG 119/2006    Recunoastere hotarare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Raspundere civila delictuala. Postarea unor afirmatii cu caracter defaimator pe o retea de socializare
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 319 din 5 februarie 2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nelegalitatea suspendarii apelului ca urmare a neindeplinirii de catre intimat a unei obligatii stabilite in sarcina sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.498 din 8 martie 2016

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Obligarea la plata pensiei de intretinere a paratului care lucreaza fara forme legale
Pronuntaţă de: Judecatoria Moinesti, Sentinta civila nr. 1739 din 07.06.2012

Conditiile majorarii cuantumului pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Onesti,Sentinta civila nr. 3066 din 04 octombrie 2012Articole Juridice

Noul Cod Civil: Divortul
Sursa: EuroAvocatura.ro

Pensie de intretinere. In lipsa calitatii de angajat al paratului, care este venitul in functie de care se stabileste cuantumul pensiei de intretinere
Sursa: CSM

Decesul paratului intr-o actiune avand ca obiect plata pensiei de intretinere
Sursa: CSM

Conditii generale ale obligatiei legale de intretinere
Sursa: EuroAvocatura.ro