din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1812 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Detasarea unui salariat fara acordul acestuia

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia

  Publicat: 04 Aug 2021       3418 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In ceea ce priveste acordul partilor pentru detasare, instanta retine ca detasarea constituie o transmitere de drepturi si obligatii si are la baza acordul dintre unitatea care detaseaza si unitatea la care este detasat salariatul, acestea fiind singurele in masura sa aprecieze necesitatea detasarii.


Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
CODUL MUNCII
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Or, cesiunea partiala si temporara dintre cele doua unitati presupune o relatie de colaborare si o conventie, unitatea unde salariatul este incadrat cu contract de munca acceptand sa fie inlocuita intr-o alta unitate, in scopul indeplinirii de catre aceasta din urma a sarcinilor proprii.


Prin sentinta civila nr. 1156 din 25.10.2018, pronuntata de Tribunalul Neamt in dosar nr. 1218/103/2018, s-a respins contestatia formulata de contestatoarea C.E. in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Scolar Judetean N., ca nefondata.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, Tribunalul Neamt a avut in vedere urmatoarele:


``Din analiza deciziei contestate se retine ca aceasta este limitata pe o perioada de 1 an, fiind indeplinita cerinta prevazuta de art. 45 din Codul Muncii. Totodata, dupa cum reiese din atributiile din fisa postului detinut la Inspectoratul Scolar Judetean N. si din analiza atributiilor la noul loc de munca stabilite conform art. 85 din OMECS nr. 5079/2016, ROFUIP, nu rezulta ca s-ar fi modificat felul muncii astfel incat sa fi fost necesar consimtamantul scris al salariatului.


Insa, este adevarat ca in conformitate cu art. 46 alin. 3 din Codul Muncii, salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice, aspect sustinut si de contestatoare in cauza de fata in sensul ca refuza detasarea.


Din intreg materialul probator administrat de partile litigante, nu a rezultat care ar fi motivele temeinice si justificative ale salariatei de a refuza detasarea. Simplele sustineri ca ar fi vorba despre o sanctionare disciplinara in situatia sa, nu pot fi retinute ca motive justificate care sa conduca la justificarea refuzului de a accepta detasarea.


Doar angajatorul poate aprecia daca motivele personale invocate de contestatoare sunt sau nu temeinice. Daca nu exista aceste motive temeinice, salariatul refuza detasarea, angajatorul poate demara procedura de cercetare disciplinara in urma careia sa ii aplice o sanctiune disciplinara pentru neprezentarea la noul loc de munca .


Pe de alta parte, sustinerile privitoare la veniturile sale la noul loc de munca, nu pot fi retinute atat timp cat, din actele depuse la dosarul cauzei rezulta ca salariata detasata incaseaza din luna septembrie 2018 aceleasi drepturi salariale, diferentele pentru veniturile din lunile anterioare fiind datorat modului diferit de calcul datorat perioadelor de concediu avute de contestatoare.


Mai mult de atat, art. 47 confera salariatului dreptul de a ii fi achitate toate drepturile de care ar trebui sa beneficieze, respectarea acestor prevederi fiind in sarcina angajatorului care a dispus detasarea.


Insa chiar nerespectarea acestui aspect nu constituie un motiv de refuz al delegarii, atat timp cat se stabileste de legea ce guverneaza raportul de munca cine si in ce mod se achita drepturile banesti cuvenite.


Fata de respingerea capatului de cerere principal, tribunalul urmeaza a respinge si capatul de cerere accesoriu privind plata daunelor morale cauzate de emiterea deciziei de detasare. Atat timp cat decizia de detasare este una legala si temeinica, prejudiciul moral nu poate fi presupus.``


Impotriva sentintei civile mai sus mentionate a formulat, in termen legal apel contestatorul C.E., apel scutit de plata taxei de timbru conform art. 270 Codul muncii.


In motivarea apelului s-au aratat, in esenta urmatoarele:


- Apelantei-contestatoare i s-a incalcat dreptul la un proces echitabil si corect.


- Detasarea contestatoarei s-a facut fara acordul sau.


- Nu s-au respectat prevederile art. 47 din Legea 53/2003 privind salarizarea, intrucat salariul obtinut de la I.S.J. nu poate fi oferit de Scoala Gimnaziala, avand in vedere salarizarea personalului nedidactic pe grile de salarizare diferite.


- Contestatoarei i s-a modificat tipul muncii, locul muncii, salarizarea fara acordul sau.


- Nu s-a incheiat un act aditional privind modificarea clauzelor contractului de munca .


- Detasarea contestatoarei de la I.S.J. N. la Scoala Gimnaziala E.C. a imbracat forma unei sanctiuni, intrucat aceasta a devenit incomoda pentru inspectorul general adjunct al I.S.J.N.


Prin luarea deciziei de detasare cu incalcarea drepturilor contestatoarei, i-a fost agravata starea de sanatate, motiv pentru care solicita acordarea de daune morale in cuantum de 20.000 lei.


Intimatul Inspectoratul Scolar Judetean N. a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.


Analizand sentinta civila apelata, sub aspectul motivelor de apel invocate, Curtea de Apel retine urmatoarele:


Prima instanta a analizat judicios situatia de fapt si de drept, in baza probatoriului eficient administrat, din care rezulta ca apelanta-contestatoare a fost detasata de la I.S.J. N. la Scoala Gimnaziala E.C. P.N., pe un post identic de contabil sef, avand in esenta aceleasi activitati, nefiind vorba despre alta munca, incasand aceleasi drepturi salariale de contabil sef ISJ.


Curtea retine ca apelanta-contestatoare a fost detasata pe un post de administrator financiar (contabil sef) pentru o perioada de 1 an, asa cum rezulta din Decizia nr. 1127/06.06.2018 a Inspectoratului Scolar Judetean N., felul muncii a ramas acelasi, contabil sef compartiment contabilitate (serviciul financiar) al unitatii de invatamant, indeplinind activitati conform art. 85 din OMECS nr. 5073/2016 ROFUIP similare celor prevazute de art. 17 al.2 din Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 5530/2011, ROFIS.


Asa cum rezulta din cele mai sus aratate, dispozitiile art. 10 al.2 si 4 din Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii coroborat cu art. 2 al.1 pct.39 din Legea 500/2002 privind finantele publice, fisa postului contestatoarei, nu are nicio relevanta categoria de personal din care face parte (personal nedidactic ISJ Neamt sau personal didactic auxiliar unitate de invatamant), atributiile si felul muncii sunt aceleasi, de contabil sef.


Apararea apelantei-contestatoare cu privire la neincheierea unui act aditional la contractul individual de munca este nefondata, avand in vedere ca nu s-a modificat felul muncii, aspect care nu determina incheierea unui astfel de inscris (actul aditional se incheie doar la modificarea felului muncii care reprezinta un element fundamental al contractului de munca cu implicatii in ceea ce priveste disciplina muncii), fiind suficient ordinul/ dispozitia angajatorului in care sa se precizeze elementele detasarii.


In ceea ce priveste acordul partilor pentru detasare, Curtea retine ca detasarea constituie o transmitere de drepturi si obligatii si are la baza acordul dintre unitatea care detaseaza si unitatea la care este detasat salariatul, acestea fiind singurele in masura sa aprecieze necesitatea detasarii.


Or, cesiunea partiala si temporara dintre cele doua unitati presupune o relatie de colaborare si o conventie, unitatea unde salariatul este incadrat cu contract de munca acceptand sa fie inlocuita intr-o alta unitate, in scopul indeplinirii de catre aceasta din urma a sarcinilor proprii.


Curtea retine ca unitatea la care s-a dispus detasarea se afla in apropierea domiciliului apelantei-contestatoare si nu in alta localitate, aceasta nefacand dovada unor motive temeinice si justificate de a refuza detasarea. Or, simplele afirmatii ca ar fi vorba despre o sanctiune disciplinara in situatia sa (devenind incomoda pentru inspectorul general adjunct al ISJ Neamt), nesustinute de probe, nu pot fi retinute ca motive temeinice care sa conduca la justificarea refuzului de a accepta detasarea.


In ceea ce priveste salarizarea apelantei-contestatoare, din inscrisurile depuse in apel rezulta ca aceasta a fost salarizata in continuare de catre Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, pentru postul de contabil sef, conform art. 47 Codul muncii (Decizia ISJ N. nr. 510/09.03.2018, Decizia ISJ N. nr. 215/11.02.2019, emisa in urma majorarilor salariale prevazute de OCUT nr. 114/2018), avand oricum calea solicitarii diferentelor de drepturi salariale conform codului muncii si a contractului de munca incheiat cu angajatorul.


In ceea ce priveste cererea accesorie de acordare a daunelor morale, Curtea retine ca solutia primei instante este legala si temeinica, avand in vedere solutia pronuntata si mentinuta cu privire la decizia de detasare, masura dispusa de ISJ N. nu este nici abuziva si nici ilicita, nu a fost desfiintata /anulata de instanta de judecata, si, chiar in atare situatie, acordarea daunelor morale nu poate interveni automat, ci trebuie sa isi gaseasca un suport probator, potrivit art. 249 Cod pr. civila.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019


Citeşte mai multe despre:    detasare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro