din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3190 de useri online
Materiale juridice despre OUG 51/2008 (21)


    Jurisprudenta   Decizia CCR nr. 778/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din OUG nr. 51/2008
  Decizia nr. 778/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 474 din 11.06.2019.
   Data aparitiei: 11 Iunie 2019

    Articole   Ajutorul public judiciar ´┐Ż beneficiari, forme, conditii de acordare
  In Romania ajutorul public judiciar este reglementat, in principal, prin O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin acte normative conexe, cum ar fi: Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru s.a.
   Data aparitiei: 17 August 2018

    Jurisprudenta   Ajutor public judiciar. Admiterea in parte a pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata
  1. Dispozitiile art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008 nu reprezinta altceva decat o aplicatie a regulii de principiu prevazuta de art. 274 alin. (1) C.pr.civ. Astfel, cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin incuviintarea ajutorului public judiciar nu isi pierd, din perspectiva celui cazut in pretentii, caracterul de cheltuieli de judecata, cu deosebirea ca, in cazul in care s-a admis cererea de ajutor public judiciar, cheltuielile corespunzatoare se platesc de catre partea care a cazut in pretentii direct statului.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Cereri consecutive de acordare a ajutorului public judiciar formulate cu rea-credinta
  In cazul in care, desi a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru ca urmare a admiterii de catre instanta a cererii sale de ajutor public judiciar, partea nu isi indeplineste obligatia de a timbra, intelegand sa formuleze la termenul urmator o a doua cerere de ajutor public judiciar, este corecta solutia instantei de anulare a cererii ca netimbrata intrucat aceasta conduita echivaleaza cu incalcarea obligatiei de exercitare a drepturilor procesuale cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege, prevazuta de art. 723 C. proc. civ.
   Data aparitiei: 29 Decembrie 2016

    Stiri   Monitorul Oficial al Romaniei nr. 143 din 26.02.2015
  Actele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 143 din 26 februarie 2015
   Data aparitiei: 26 Februarie 2015

    Jurisprudenta   Nelegalitatea anularii ca insuficient timbrat a capatului de cerere pentru care s-a incuviintat esalonarea platii taxei de timbru.
  Odata ce instanta de judecata a incuviintat cererea de esalonare a platii taxei judiciare de timbru, plata ratelor lunare stabilite in sarcina fiecareia dintre parti este o chestiune ce tine de executarea obligatiei de plata sau, daca se impune, de executarea silita a hotararii, care se efectueaza de catre organele abilitate in acest sens, subordonate Ministerului Finantelor Publice, potrivit art.212 alin.(3) din Legea nr. 146/1997
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Hotarare exequator: incuviintarea punerii in executare a unei sentinte pronuntate de o instanta straina, privind pensia de intretinere
  Prin cererea inregistrata la Tribunalul Neamt sub nr. 5659/103/2011 la data de 09.12.2011, reclamantul X, in numele minorului Y, prin reprezentant legal, in calitate de creditori, a solicitat, in contradictoriu cu paratul Z, incuviintarea executarii silite a sentintei pronuntata de Judecatoria Regionala din Nysa, Departamentul al III-lea pentru Problemele Familiei si Minorilor, la data de 10 noiembrie 2009, in dosarul nr. IIIRC 210/2009, infiintarea, din oficiu, a popririi asupra veniturilor pe care le realizeaza debitorul, in temeiul prevederilor art. 453 alin. 2 Cod procedura civila, acordarea ajutorului public judiciar in forma prevazuta de art. 6 lit. a) si c) din OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, respectiv plata onorariului de avocat si a onorariului provizoriu pentru executorul judecatoresc.
   Data aparitiei: 15 Martie 2013

    Articole   Ajutorul public judiciar in materie de mediere
  In masura in care partea nu are posibilitatea de a acoperi aceste costuri, ar putea sau nu beneficia de ajutor public judiciar?
   Data aparitiei: 08 Martie 2013

    Jurisprudenta   Ajutor public judiciar. Scutire plata taxa de timbru
  Prin sentinta civila nr. 2681/02.04.2009, Judecatoria Sector 6 Bucuresti a admis in parte cererea modificata si completata, a constatat deschisa succesiunea defunctei D.F, a constatat ca au calitatea de mostenitori legali reclamantul, cu o cota de 1/2 si parata B.E., cu o cota de 1/2, a respins ca neintemeiate capetele de cerere privind anularea contractului de intretinere, constatarea nulitatii antecontractului de vanzare cumparare din 12.01.2008 si a sentintei civile nr. 2507/24.06.2008, reductiunea liberalitatilor excesive, compunerea masei succesorale si iesirea din indiviziune.
   Data aparitiei: 19 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Dobandire drept de proprietate prin uzucapiune
  Examinand actele si lucrarile de la dosar constata ca reclamanta A.E. a chemat in judecata parata Primaria, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune al imobilului casa de locuit format din 4 camere si 3 holuri mici cu teren aferent in suprafata de 472 m.p.,situat in R.S.
   Data aparitiei: 16 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de credit pentru nevoi personale. Contestatie la executare
  Prin sentinta civila nr. din 03.03.2010 a fost respinsa ca neintemeiata contestatia la executare formulata de contestatoarea B.F in contradictoriu cu intimatii SC N.C.F. si SC G . .
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere de ajutor public judiciar. OUG 51/2008
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia in cadrul dosarului nr. 365/310/2012 petenta FM a solicitat reexaminarea incheierii pronuntata la 23.02.2012 in dosarul nr. 2714/310/2011 prin care i s-a respins cererea de ajutor public judiciar.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Exceptia tardivitatii formularii actiunii
  Prin cererea inregistrata la Judecatoria Calarasi la data de 27.01.2011 sub nr. -/202/2011, reclamantii N au solicitat ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta in contradictoriu cu paratii G sa se dispuna anularea sentintei civile nr. - din data de 03.05.2010 pronuntata de Judecatoria Calarasi in dosarul nr. -/202/2010, ramasa definitiva si irevocabila la data de 27.05.2010.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Stabilirea paternitatii. Acordare pensie de intretinere
  Prin cererea adresata acestei instante si inregistrata la data de 07.03.2008, reclamanta D.F.M. a chemat in judecata pe paratul T.I.A., solicitand instantei ca, prin hotarare judecatoreasca, sa se constate ca paratul este tatal minorei D.A.G.L.; sa se incuviinteze ca in viitor minora sa poarte numele paratului; sa fie obligat paratul la plata lunara a unei pensii de intretinere pentru minora.
   Data aparitiei: 26 Iulie 2012

    Articole   Cazurile in care asistenta juridica este obligatorie
  Potrivit articolului 24 , din Constitutia Romaniei, astfel cum a fost modificata la data de 31.10.2003, dreptul la aparare este garantat.
   Data aparitiei: 11 Iulie 2012

    Jurisprudenta   Nerespectarea termenului, element esential al contractului. Rezolutiune. Repunerea partilor in situatia anterioara. Clauze sanctionatorii
  Termenul de gratie semnifica o amanare exceptionala a executarii obligatiei, de regula acceptata in considerarea unei situatii exceptionale si care atenueaza temporar principiul obligativitatii conventiei intre parti intocmai ca legea.
   Data aparitiei: 16 Mai 2012

    Stiri   OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila a fost modificata
  In Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 8 decembrie 2011 a fost publicata Legea 251/2011 pentru modificarea OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
   Data aparitiei: 10 Decembrie 2011

    Legislatie   Legea 251/2011 pentru modificarea OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
  Legea 251/2011 pentru modificarea OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila Publicat in Monitorul Oficialnr. 864 din 8 decembrie 2011
   Data aparitiei: 10 Decembrie 2011

    Jurisprudenta   Cerere de reexaminare a acordarii ajutorului public judiciar. Admiterea cererii
  Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008, ajutorul public judiciar se poate acorda sub forma de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, de care beneficiaza persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 500 lei.
   Data aparitiei: 16 Octombrie 2011

    Stiri   Intalnire de lucru: Ajutorul public judiciar in materie civila si asistenta juridica in materie penala
  Secretarul General al Ministerului Justitiei, Gabriel Tanasescu si directorii Directiilor Elaborare Acte Normative si Financiar Contabila au avut marti, 9 august 2011, o intalnire de lucru cu vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Rodica Aida Popa, Adjunctul Procurorului General, Gabriela Scutea, Secretarul General Adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor, Petre Toba, Decanul Baroului Bucuresti, Ion Ilie-Iordachescu si directorul Compartimentului Asistenta Juridica din cadrul Baroului Bucuresti.
   Data aparitiei: 10 August 2011

    Jurisprudenta   Ajutor public judiciar in materie civila. Conditii de acordare
  In lipsa inscrisurilor doveditoare cu privire la veniturile pe care le obtine petentul si familia acestuia, cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata, precum si a declaratiei pe propria raspundere in care sa precizeze daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor, cererea de a acordare de ajutor public judiciar sub forma asistentei prin avocat este nefondata.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2011