din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2069 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Stingerea obligatiei de restituire a unui imprumut prin transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil

Acord de mediere. Stingerea obligatiei de restituire a unui imprumut prin transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil

  Publicat: 19 Mar 2013       4166 citiri        Secţiunea: Mediere  


Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Denumire data monedei unice europene.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire data monedei unice europene.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta M.J. si pe paratul P.D., avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta, prin aparator C.A., cu imputernicire avocatiala la fila 7 din dosar si paratul, personal.
Procedura este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care instanta acorda cuvantul asupra cererii de preschimbare a termenului de judecata .
Reclamanta, prin aparator, solicita admiterea cererii de preschimbare, fata de faptul ca a reusit sa ajunga la o intelegere cu paratul, respectiv au incheiat un acord de mediere.
Paratul, personal, solicita admiterea cererii de preschimbare.
Instanta, avand in vedere sustinerile partilor, apreciaza justificata cererea de preschimbare a termenului de judecata, astfel incat o admite si dispune preschimbarea termenului de la data de 22.06.2011 pentru azi, data de 13.04.2011.
Reclamanta, prin aparator, prezinta instantei, spre vedere, acordul de mediere, incheiat intre parti, in original. Totodata, depune la dosar contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. X. de B.N.P. Y..
Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri.
Reclamanta prin aparator, avand cuvantul, solicita admiterea cererii, sa se ia act de acordul de mediere intervenit intre parti, fara cheltuieli de judecata .
Paratul, personal, solicita sa se ia act de acordul de mediere, fara cheltuieli de judecata .
Instanta retine cauza spre solutionare.
INSTANTA,
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.12.2010, sub nr. 22362/302/2010, reclamanta M.J. a chemat in judecata pe paratul P.D., solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa se dispuna obligarea paratului la plata sumei de 20.000 euro (86.000 lei), reprezentand imprumut nerestituit la termenul scadent.
in motivarea cererii, reclamanta arata ca la data de 11 mai 2009 a incheiat cu paratul un contract de imprumut pentru suma de 20.000 euro.
Conform obligatiei asumate prin contractul sus-mentionat, paratul avea obligatia sa restituie suma de 20.000 euro, pana cel tarziu la data de 10 mai 2010.
Precizeaza reclamanta ca a incercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, insa fara niciun rezultat.
in drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art.1584-1586 si art. 1073 din Codul civil.
in sustinerea cererii, au fost atasate la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: contractul de imprumut incheiat la data de 11 mai 2009; cartea de identitate a reclamantei.
La data de 01.02.2011 a fost atasat la dosar de catre mediatorul M. acordul de mediere incheiat intre parti la data de 31.01.2011.
Astfel, vazand acordul de mediere incheiat intre parti, precum si disp. art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 si ale art. 271 din Codul de procedura civila, instanta va admite actiunea, luand act de acest acord . Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:
Admite cererea de preschimbare a termenului de la data de 22.06.2011 la 13.04.2011.
Admite actiunea formulata de reclamanta M.J. in contradictoriu cu paratul
P.D..
in temeiul art. 271 din Codul de procedura civila, ia act de acordul de mediere, avand urmatorul continut:
"ACORD DE MEDIERE din 31.01.2011.
Declaram pe proprie raspundere ca, in urma procedurii de mediere, initiate in baza contractului de mediere nr. X. din 31.01.2011, de catre mediatorul M., vointa noastra liber exprimata este in sensul de a stinge litigiul aflat pe rolul Judecatoriei sector 5, in dosar nr. 22362/302/2010, cu termen de judecata 22.06.2011, prin acest acord de mediere, ce exprima in unanimitate si in cunostinta de cauza, vointa noastra, a partilor. Partile declara pe proprie raspundere, prin vointa proprie, ca sunt de acord cu urmatoarele:
Avand in vedere imprumutul acordat de M.J., in calitate de imprumutator, conform contractului de imprumut incheiat in data de 11 mai 2009, cu P.D., in calitate de imprumutat, prin care imprumutatorul ´┐Żacorda un imprumut in suma de 20.000 Euro -douazecimii Euro, pe o perioada de un an, incepand cu data semnarii contractului (11 mai 2009 -11 mai 2010)", intrucat pana la aceasta data imprumutatul nu a restituit imprumutatorului suma de 20000 Euro - douazeci mii euro, partile declara pe proprie raspundere ca sunt de acord ca in contul imprumutului de 20000-douazecimi Euro acordat de M.J., eu, M.J., sunt de acord sa primesc, in deplina proprietate si linistita posesie, cunoscand situatia juridica si de drept, imobilul - apartament proprietatea lui P.D., conform contractului de vanzare-cumparare incheiat de B.N.P. Q., autentificat sub nr. N. din 06 septembrie 2002. Imobilul situat in G. este compus dintr-o camera si dependinte, cu o suprafata utila de 27,53 mp. P.D., in calitate de parte, parat, in dosarul nr. 22362/302/2010, declar pe proprie raspundere, prin vointa liber exprimata, ca sunt de acord sa predau imobilul d-nei M.J., in contul imprumutului acordat de aceasta subsemnatului in valoare de 20.000 Euro. Declar pe proprie raspundere ca imobilul este liber de orice sarcini, nu este ipotecat si este proprietatea subsemnatului. Eu, M.J., ma oblig sa primesc imobilul situat in str. D. si declar ca nu mai am alte pretentii privind imprumutul in cuantum de 20.000 Euro acordat. Eu, P.D., ma oblig sa predau in proprietatea si posesia exclusiva lui M.J., imobilul-apartament nr. F., compus dintr-o camera si dependinte, cu o suprafata utila de 27,53 mp, situat in F., al carui proprietar sunt, pentru a stinge creanta ce o am catre aceasta, in cuantum de 20.000 Euro. Constatand ca partile si-au dat acordul scris si verbal de a incheia in cadrul sedintei de mediere, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 22362/302/2010, aflat pe rolul Judecatoriei sector 5, cu termen de judecata la 22.06.2011, subsemnata, mediator titular M., in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 2 ale Legii nr. 192/2006, am redactat prezentul acord de mediere, in care mediatorul a luat act de vointa partilor, liber exprimata. Redactat in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru instanta si unul pentru mediator."
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica de la 13 aprilie 2011.

Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Denumire data monedei unice europene.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire data monedei unice europene.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta, prin aparator C.A., cu imputernicire avocatiala la fila 7 din dosar si paratul, personal.


Procedura este legal indeplinita.


S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care instanta acorda cuvantul asupra cererii de preschimbare a termenului de judecata .


Reclamanta, prin aparator, solicita admiterea cererii de preschimbare, fata de faptul ca a reusit sa ajunga la o intelegere cu paratul, respectiv au incheiat un acord de mediere.


Paratul, personal, solicita admiterea cererii de preschimbare.


Instanta, avand in vedere sustinerile partilor, apreciaza justificata cererea de preschimbare a termenului de judecata, astfel incat o admite si dispune preschimbarea termenului de la data de 22.06.2011 pentru azi, data de 13.04.2011.


Reclamanta, prin aparator, prezinta instantei, spre vedere, acordul de mediere, incheiat intre parti, in original. Totodata, depune la dosar contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. X. de B.N.P. Y..


Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri.


Reclamanta prin aparator, avand cuvantul, solicita admiterea cererii, sa se ia act de acordul de mediere intervenit intre parti, fara cheltuieli de judecata .


Paratul, personal, solicita sa se ia act de acordul de mediere, fara cheltuieli de judecata .


Instanta retine cauza spre solutionare.


INSTANTA,


Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.12.2010, sub nr. 22362/302/2010, reclamanta M.J. a chemat in judecata pe paratul P.D., solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa se dispuna obligarea paratului la plata sumei de 20.000 euro (86.000 lei), reprezentand imprumut nerestituit la termenul scadent.


In motivarea cererii, reclamanta arata ca la data de 11 mai 2009 a incheiat cu paratul un contract de imprumut pentru suma de 20.000 euro.


Conform obligatiei asumate prin contractul sus-mentionat, paratul avea obligatia sa restituie suma de 20.000 euro, pana cel tarziu la data de 10 mai 2010.


Precizeaza reclamanta ca a incercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, insa fara niciun rezultat.


in drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art.1584-1586 si art. 1073 din Codul civil.


in sustinerea cererii, au fost atasate la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: contractul de imprumut incheiat la data de 11 mai 2009; cartea de identitate a reclamantei.


La data de 01.02.2011 a fost atasat la dosar de catre mediatorul M. acordul de mediere incheiat intre parti la data de 31.01.2011.


Astfel, vazand acordul de mediere incheiat intre parti, precum si disp. art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 si ale art. 271 din Codul de procedura civila, instanta va admite actiunea, luand act de acest acord . Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII,


HOTARASTE:


Admite cererea de preschimbare a termenului de la data de 22.06.2011 la 13.04.2011.


Admite actiunea formulata de reclamanta M.J. in contradictoriu cu paratul.


P.D..


in temeiul art. 271 din Codul de procedura civila, ia act de acordul de mediere, avand urmatorul continut:


"ACORD DE MEDIERE din 31.01.2011.


Declaram pe proprie raspundere ca, in urma procedurii de mediere, initiate in baza contractului de mediere nr. X. din 31.01.2011, de catre mediatorul M., vointa noastra liber exprimata este in sensul de a stinge litigiul aflat pe rolul Judecatoriei sector 5, in dosar nr. 22362/302/2010, cu termen de judecata 22.06.2011, prin acest acord de mediere, ce exprima in unanimitate si in cunostinta de cauza, vointa noastra, a partilor. Partile declara pe proprie raspundere, prin vointa proprie, ca sunt de acord cu urmatoarele:


Avand in vedere imprumutul acordat de M.J., in calitate de imprumutator, conform contractului de imprumut incheiat in data de 11 mai 2009, cu P.D., in calitate de imprumutat, prin care imprumutatorul ``acorda un imprumut in suma de 20.000 Euro -douazecimii Euro, pe o perioada de un an, incepand cu data semnarii contractului (11 mai 2009 -11 mai 2010)", intrucat pana la aceasta data imprumutatul nu a restituit imprumutatorului suma de 20000 Euro - douazeci mii euro, partile declara pe proprie raspundere ca sunt de acord ca in contul imprumutului de 20000-douazecimi Euro acordat de M.J., eu, M.J., sunt de acord sa primesc, in deplina proprietate si linistita posesie, cunoscand situatia juridica si de drept, imobilul - apartament proprietatea lui P.D., conform contractului de vanzare-cumparare incheiat de B.N.P. Q., autentificat sub nr. N. din 06 septembrie 2002. Imobilul situat in G. este compus dintr-o camera si dependinte, cu o suprafata utila de 27,53 mp. P.D., in calitate de parte, parat, in dosarul nr. 22362/302/2010, declar pe proprie raspundere, prin vointa liber exprimata, ca sunt de acord sa predau imobilul d-nei M.J., in contul imprumutului acordat de aceasta subsemnatului in valoare de 20.000 Euro. Declar pe proprie raspundere ca imobilul este liber de orice sarcini, nu este ipotecat si este proprietatea subsemnatului. Eu, M.J., ma oblig sa primesc imobilul situat in str. D. si declar ca nu mai am alte pretentii privind imprumutul in cuantum de 20.000 Euro acordat. Eu, P.D., ma oblig sa predau in proprietatea si posesia exclusiva lui M.J., imobilul-apartament nr. F., compus dintr-o camera si dependinte, cu o suprafata utila de 27,53 mp, situat in F., al carui proprietar sunt, pentru a stinge creanta ce o am catre aceasta, in cuantum de 20.000 Euro. Constatand ca partile si-au dat acordul scris si verbal de a incheia in cadrul sedintei de mediere, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 22362/302/2010, aflat pe rolul Judecatoriei sector 5, cu termen de judecata la 22.06.2011, subsemnata, mediator titular M., in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 2 ale Legii nr. 192/2006, am redactat prezentul acord de mediere, in care mediatorul a luat act de vointa partilor, liber exprimata. Redactat in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru instanta si unul pentru mediator."


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica de la 13 aprilie 2011.

Pronuntata de: Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, Sectia a II-a Civila, Sentinta civila nr. 3210 din 13.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti    Cerere de preschimbare a termenului    Acord de mediere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 36/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii in ansamblul sau
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Intinderea drepturilor banesti cuvenite functionarului public nelegal eliberat din functia publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 116 din 13 ianuarie 2012

Conflict negativ de competenta. Contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 298/2013Articole Juridice

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu