din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3054 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere in materia partajului succesoral

Acord de mediere in materia partajului succesoral

  Publicat: 26 Mar 2013       5576 citiri        Secţiunea: Mediere  


Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri,
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Pe rol judecarea actiunii civile pentru iesire din indiviziune promovata de reclamantul X.S. impotriva paratilor X.A., X.E. si X.L..

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act adoptat de organele de stat,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul, personal si asistat de avocat A., si paratii, personal.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, avocat A. pentru reclamant depune la dosar chitanta nr.38022 din 11.03.2011 privind plata taxei de timbru in cuantum de 2600 lei si acord de mediere semnat de parti si mediator si proces verbal de inchidere a procedurii medierii extrajudiciare.
Constatand ca nu mai sunt alte cereri, s-a acordat cuvantul pe fond .
Avocat A., pentru reclamant, a solicitat sa se ia act de acordul de mediere incheiat intre parti si sa se pronunte o hotarare de expedient potrivit vointei partilor si restituirea taxei judiciare de timbru.
Paratii au achiesat la concluziile aparatorului reclamantului.
INSTANTA,
Prin cererea depusa la aceasta instanta la data de B., reclamantul X.S. a chemat in judecata pe paratii X.A.. X.E. si X.L., pentru ca, prin hotarare judecatoreasca sa, se constate deschisa succesiunea defunctei X.I., ca mostenitorii legali ai acesteia sunt partile, ca masa partajabila ramasa de pe urma defunctei se compune din suprafata de 5356 mp teren situat in intravilanul satului V., o casa de locuit construita din chirpici si acoperita cu tigla cu 3 camere, antreu si marchiza, o bucatarie cu 2 camere si tinda, un grajd, un patul si o magazie, toate acoperite cu tigla, sa se partajeze aceste bunuri si iesirea partilor din indiviziune; sa se constate deschisa succesiunea defunctei X.S., ca mostenitori legali ai acesteia sunt reclamantul si paratul X.L., ca masa partajabila se compune cota 1/2 din casa de
locuit situata in intravilanul comunei V. construita din chirpici si acoperita cu tigl 3 camere, antreu si marchiza, o bucatarie cu 2 camere si tinda, un grajd, un patul si o magazie, toate acoperite cu tigla si cota ce-i revine din terenul intravilan in supre de 5356 mp situat in intravilanul satului V. cota de 1/2 dintr-un tractor, un apartament situat in D.T. sa se dispuna partajarea acestor bunuri si iesirea din indiviziune .
In motivarea actiunii, reclamantul a sustinut ca la data de 18.02.1981 a decedat X.I., iar mostenitori cu vocatie succesorala au ramas paratele X.A. si X.E., precum si X.S., decedata. Masa succesorala ramasa de pe urma defunctei X.l. se compune din teren situat in vatra satului cu vecini E si S - teren C.A.P., V - X.I.. N - sosea si imobil casa de locuit situat in intravilanul comunei V. compusa din 3 camere, antreu si marchizii, o bucatarie cu 2 camere si tinda, un grajd, un patul si o magazie, toate acoperite cu tigla. A mai sustinut ca X.E. a renuntat la mostenirea mamei sale, consemnat in certificatul de mostenitor .Totodata s-a sustinut ca in anul 1990 si X.E. au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru teren autoarei X.I., fiind eliberat titlul de proprietate nr. 111 din 24.11.1997. S-a mai sus ca la data de 03.11.2010 a decedat X.S., cu ultimul domiciliu in D.-T., lasan mostenitori pe reclamant, in calitate de sot supravietuitor si pe paratul X.L., in cal de descendent gradul I. Masa partajabila de pe urma celei din urma defunct compune din: 1/2 din casa de locuit situat in intravilanul comunei V. compusa din 3 camere, antreu si marchiza, o bucatarie cu 2 camere si tinda, un grajd, un patul, si o magazie, toate acoperite cu tigla si cota ce ii revine acesteia din terenul intravilt suprafata de 5356 mp, bunuri pe care aceasta le-a mostenit de la mama sa, XI., precum si cota de 1/2 dintr-un tractor achizitionat la 30.06.1999 impreuna cu reclamantul si un apartament situat in D.T..
In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar certificate de atestare fiscalapentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale.
Cum la acest termen se prezinta partile si declara ca inteleg sa puna capat litigiului de fata printr-un acord de mediere, instanta urmeaza a lua act de invoiala acestora, urmand a pronunta o hotarare potrivit vointei exprimata de acestia.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite actiunea promovata de reclamantul X.S. impotriva paratilor X.L., si X.E.
In baza art. 271 din Codul de procedura civila si art. 63 din Legea nr.192/ 2006 consfinteste invoiala partilor materializata in acordul de mediere nr. 8 din 13.03.2011 ai BM F.L.. astfel:
``Partile prezente la mediere X.A. si X.E., X.L., X.S., in calitate de mostenitori, prin intelegere, au convenit sa imparta in parti egale masa partajabila ramasa pe urma defunctei X.I., dupa cum urmeaza:
- cota de 1/3 din masa partajabila revine lui X.E., cotitate acceptata, dar la care renunta si o cedeaza in favoarea lui X.L.;
- cota de 1/3 din masa partajabila revine lui X.A., cotitate acceptata si consimte ca ulterior incheierii acordului de mediere sa vanda cotitatea sa lui X.L. sub conditia intretinerii acesteia.
- cota de 1/3 din masa partajabila revine lui X.S. si lui X.L. care se imparte in mod egal intre cei doi in cote de 1/6 din cotitatea acceptata de 1/3.

In urma intelegerii mostenitorilor legali, masa partajabila ramasa de pe urma defunctei X.l. se imparte astfel:
- o cota de 1/3 din masa partajabila care se compune din suprafata de 5.356 m.p, teren situat in intravilanul satului V. conform titlului de proprietate nr. 111 din 24.11.1997 si o casa de locuit construita din chirpici si acoperita cu tigla situata in intravilanul comunei V. compusa din 3 camere, antreu si marchiza, o bucatarie cu 2 camere si tinda, un grajd, un patul si o magazie, toate acoperite cu tigla, revine lui X.A..
- o cota de 1/6 din aceeasi masa partajabila revine lui X.S.;
- o cota de 3/6 din aceeasi masa partajabila revine lui X.L..
Masa partajabila ramasa de pe urma defunctei X.S. se compune din:
- cota de 1/3 din imobilul casa de locuit situata in intravilanul comunei V. compusa din 3 camere, antreu si marchiza, o bucatarie cu 2 camere si tinda, un grajd, un patul si o magazie, toate acoperite cu tigla si terenul intravilan in suprafata de 5.356 mp situat in intravilanul satului V. conform titlului de proprietate definitiv nr. 111 din 24.11.1997 dobandite de aceasta in calitate de mostenitoare a defunctei X.I.:
- cota de 1/2 din: apartamentul situat in D.-T.S., conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 222 din 30.10.1992 de Notariatul de Stat Judetean Mehedinti si tractorul achizitionat la data de 30.06.1999 impreuna cu X.S., sotul defunctei, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2179 din 30.00.1999 de B.N.P. Y..
Mostenitorii legali ai defunctei X.S. sunt: L, in calitate de fiu al defunctei si X.S., in calitate de sot supravietuitor.
Cei doi mostenitori X.S. si X.L., prin intelegere, au convenit sa imparta masa partajabila de 1/4 ramasa de pe urma defunctei in cotitati egale de 1/4din apartamentul situat in D.-T.S., precum si 1/4 din utilajul agricol, respectiv tractorul.
Totodata, conform acordului dat, X.S. si X.L. au impartit in mod egal cota de 1/3 din masa partajabila ce a revenit defunctei S. dupa mama sa, defuncta X.I., in cote egale de 1/6 din casa de locuit si terenul in suprafata de 5.356 mp. situate in intravilanul satului V. judetul M..
X.S., sotul supravietuitor al defunctei X.S. cedeaza cotele sale ce-i revin de 1/ 4 si 1/6 din cele doua categorii de mase partajabile, in schimbul sultei de 50.000 lei lui X.L., fiul defunctei X.S..
Plata sultei astfel convenita s-a facut astazi in prima transa de 30.000 (treizeci mii) lei in cadrul sedintei de mediere, urmatoarea transa de 20.000 lei se va face pana la finele lunii manie 2011".
Dispune restituirea taxei de timbru in cuantum de 2600 lei achitata cu chitanta nr. 38022 din 11.03.2011,
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica, azi 14 martie 2011, la sediul Judecatoriei.
Pronuntata de: Judecatoria Drobeta Turnu Severin, Sectia civila dosar nr. 683/22/2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Drobeta Turnu Severin    Mediere    Mediator    Legea 192/2006    Acord de mediere    Proces-verbal de inchidere a procedurii medierii    Succesiune    Iesire din indiviziune    Partaj succesoral
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

CCR a declarat neconstitutional art. 318 CPP referitoare la renuntarea la urmarirea penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Raspunderea civila delictuala. Accident de munca.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3602 din 5 mai 2005.

Raspunderea civila delictuala. Accident de munca.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3602 din 5 mai 2005.

Raspunderea civila delictuala. Accident de munca.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3602 din 5 mai 2005.Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro