din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2812 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Inselaciune. Elemente constitutive. Cupoane pentru agricultori

Inselaciune. Elemente constitutive. Cupoane pentru agricultori

  Publicat: 25 May 2007       1383 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Sunt tratate in t. III, (art. 208-221), C. pen. partea speciala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Infractiuni contra patrimoniului. Inselaciunea
Indice alfabetic: Drept penal
- inselaciune
- cupoane pentru agricultori

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Parti componente ale infractiunii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Fapta inculpatului de a deconta contravaloarea unor cupoane pentru agricultori, pe baza unor facturi fiscale ce consemneaza operatiuni fictive privind cumpararea si vanzarea bunurilor care pot fi achitate pe baza de cupoane, cauzandu-se astfel un prejudiciu bugetului de stat, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prevazuta in art. 215 alin. (2) C. pen., privind savarsirea faptei prin folosirea de mijloace frauduloase.

Prin sentinta penala nr. 45 din 14 martie 2002, Tribunalul Caras-Severin a condamnat pe inculpatul D.T. pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prevazuta in art. 215 alin. (2) si (5) C. pen. si a celei de fals in inscrisuri sub semnatura privata prevazuta in art. 290 din acelasi cod, ambele cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Instanta a retinut ca inculpatul este asociat unic si administrator al societatii comerciale D., in contul careia, in cursul anului 1998, au fost emise 291 de facturi fiscale privind vanzarea de ingrasaminte catre diferite persoane fizice si prezentate spre decontare 19.088 de cupoane pentru agricultori, fiind decontata prin mai multe banci suma de 2.069.159.200 de lei.
In cauza, s-a stabilit ca, in realitatea, nu au avut loc nici aprovizionarile si nici vanzarile de ingrasaminte, aceste operatiuni fiind fictive, iar societatii atribuindu-i-se in fals calitatea de furnizor de produse ce se deconteaza pe baza de cupoane pentru a putea incasa contravaloarea acestora de la bancile cu drept de decontare.
Curtea de Apel Timisoara, prin decizia penala nr. 175 din 24 aprilie 2003, a admis apelul declarat, intre altii, de inculpat, a desfiintat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Caras - Severin, iar aceasta instanta, dupa rejudecare, prin sentinta penala nr. 196 din 4 decembrie 2003, a achitat pe inculpat pentru infractiunea de inselaciune, condamnand pe acesta numai pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Curtea de Apel Timisoara, prin decizia penala nr. 208 din 11 iunie 2004, a admis apelul procurorului si a condamnat pe inculpat si pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prevazuta in art. 215 alin. (2) - (5), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, prin decizia nr. 516 din 24 ianuarie 2005, a admis recursurile declarate de procuror si inculpat si a casat decizia penala nr. 208 din 11 iunie 2004 a Curtii de Apel Timisoara cu trimitere spre rejudecare la aceasta instanta, intrucat in considerente instanta de apel a facut referire la dispozitiile art. 215 alin. (2) si (5) C. pen., iar in minuta s-a dispus condamnarea inculpatului potrivit art. 215 alin. (2) - (5) din acelasi cod, incadrare care include si alin. (3) si (4) ale aceluiasi articol .
Rejudecand dupa casare, Curtea de Apel Timisoara, prin decizia penala nr. 211 din 8 iunie 2005, a respins apelul procurorului.
Recursul declarat, intre altii, de procuror este fondat.
In conformitate cu dispozitiile O. G. nr. 9/1998 si ale O. G. nr. 32/1999, sistemul de plata pe baza de cupoane valorice cu finantare de la bugetul de stat a fost instituit in vederea procurarii de materiale si servicii necesare lucrarilor agricole, cupoanele valorice acordandu-se gratuit agricultorilor, cu conditia de a fi folosite exclusiv pentru achitarea bunurilor si serviciilor prevazute in aceste acte normative.
Din dispozitiile O. G. nr. 32/1999 rezulta ca pentru incasarea contravalorii cupoanelor pentru agricultori in a caror posesie intrau, furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii erau tinuti sa faca atat dovada efectuarii respectivelor operatiuni in favoarea beneficiarilor, cat si pe aceea ca bunurile vandute si serviciile prestate se regasesc in categoria celor prevazute in art. 1 din H. G. nr. 103/999. Conform art. 5 din O. G. nr. 32/1999, cupoanele pentru agricultori nu puteau fi utilizate pentru plata bunurilor si serviciilor enumerate in art. 1 din H. G. nr. 103/1999 decat de catre beneficiarii legali ai acestora.
Din coroborarea acestor texte de lege rezulta ca regimul juridic al cupoanelor pentru agricultori este unul special, in sensul ca, desi distribuite cu titlu gratuit producatorilor agricoli, acestea nu puteau fi efectiv utilizate de catre furnizorii de bunuri si servicii decat in masura in care se respecta destinatia pentru care Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor a inteles sa subventioneze activitatea din agricultura. Prin instituirea sistemului cupoanelor pentru agricultori s-a urmarit ca, pentru sumele alocate cu titlu gratuit producatorilor agricoli si decontate prin bancile comerciale, la finele anului sa se regaseasca efectiv in teren bunurile si serviciile pentru care s-a acordat subventia.
Ca atare, orice activitate de natura a conduce la deturnarea acestui scop se sanctioneaza in conformitate cu normele dreptului comun.
In cauza, inculpatul, administrator al unei societati comerciale, a decontat contravaloarea a 19.088 de cupoane pentru agricultori, sustinand ca societatea a desfasurat activitati comerciale de vanzare-cumparare a unor cantitati de ingrasaminte chimice, operatiuni nerealizate in fapt, acoperite prin falsurile intocmite de inculpat. Din actele aflate in dosar rezulta ca societatile inscrise in continutul facturilor fiscale ca fiind furnizori de ingrasaminte, fie nu existau, fie nu au desfasurat niciodata astfel de activitati, iar in cazul facturilor in care a fost consemnat numele cumparatorului, acesta nu exista in realitate ori nu cumparase ingrasaminte de la societatea inculpatului.
Prin urmare, solicitarile de decontare a contravalorii cupoanelor de catre inculpat, sustinute de afirmatia neadevarata ca a desfasurat activitati comerciale de cumparare, iar apoi de vanzare a ingrasamintelor chimice, constituie activitati de inducere in eroare, in sensul art. 215 alin. (2) si (5) C. pen., cauzandu-se un prejudiciu de 2.069.159.200 de lei Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
In consecinta, recursul procurorului a fost admis, hotararea instantei de apel si cea a primei instante au fost casate si s-a dispus condamnarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prevazuta in art. 215 alin. (2) si (5), cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.Pronuntata de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 390 din 23 ianuarie 2006


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...