din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2167 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Cauze care conduc la incetarea de plati a societatii. Culpa organelor de conducere.

Cauze care conduc la incetarea de plati a societatii. Culpa organelor de conducere.

  Publicat: 21 Jun 2007       1199 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor.
Cauze care conduc la incetarea de plati a societatii. Culpa organelor de conducere .Curtea de Apel Iasi a admis recursurile formulate de p�r�tii B.M. si G.M.D impotriva sentintei civile nr. 148/COM/5.05.2005 a Tribunalului Iasi � judecator sindic pe care o caseaza si dispune trimiterea cauzei spre rejudecare.Potrivit art. 137 din Legea nr. 64/1995, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului ajuns in stare de insolventa sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere � administratori, directori cenzori si de orice alta persoana � care au contribuit la ajungerea debitorului in aceasta situatie, prin una din urmatoarele faptele enumerate la lit. a � g ale acestei dispozitii.Faptele prevazute de textul sus-mentionat de natura a determina antrenarea raspunderii penale a organelor de conducere au ca numitor comun conduita culpabila si constienta a administratorului care, folosindu-se de prerogativele conferite de aceasta calitate isi insuseste bunuri din patrimoniul societatii, desfasoara activitate in interes personal, continua activitatea societatii, stiind ca acestea vor duce societatea la incetare de plati, prejudiciind astfel societatea si indirect pe creditorii sociali.Personalitatea juridica a societatii comerciale care trebuie sa raspunda cu patrimoniul propriu pentru datoriile sociale, face ca raspunderea administratorului societatii comerciale reglementata de art. 137 din Legea nr. 641995 sa fie o raspundere speciala, cu caracter exceptional si nu o raspundere de garantie pentru pasivul social.In mod gresit s-a retinut ca in cauza s-ar fi facut dovada sav�rsirii de catre administratorul societatii debitoare a unor fapte de natura celor expres mentionate in art. 137 din lege, aspectele retinute in cuprinsul raportului final intocmit de lichidatorul judiciar nefiind de natura sa faca dovada sav�rsirii de catre administratori a unor asemenea fapte si sa justifice astfel antrenarea raspunderii acestora pentru pasivul societatii debitoare.Simpla ajungere a societatii la incetare de plati, faptul ca sediul debitoarei nu se mai afla la adresa inregistrata la registrul comertului, imprejurarea ca asociatul unic nu a putut fi contactat, ca si administratorul G.M.D., administratorul B.M. pretinz�nd ca nu se afla in posesia evidentelor contabile nu sunt suficiente pentru a justifica antrenarea raspunderii acestora in conditiile art. 137 din lege.Nu s-a demonstrat ca, anterior deschiderii procedurii, administratorii p�r�tei au desfasurat sau au dispus desfasurarea unei activitati neprofitabile, av�nd ca efect incetarea de plati sau s-a ajuns la o astfel de situatie prin sav�rsirea altor fapte .Se impune astfel efectuarea unei expertize contrabile in cauza care sa stabileasca cu certitudine care sunt cauzele ce au determinat ajungerea societatii in incetare de plati, daca existenta acestora se evidentiaza anterior datei de 1 aprilie 2000 c�nd a fost numit administrator p�r�tul B.M., daca a fost sav�rsita de catre p�r�ti vreuna din faptele prevazute de art. 137 din lege si daca exista raport de cauzalitate intre ajungerea societatii in incetare de plati si vreuna din aceste fapte sav�rsite.(Decizia comerciala nr. 2/9.01.2006)Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi- Sectia Comerciala Decizie 2 (09.01.2006)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...